Apotheken; verlies en winst, personeel en investeringen, 1994-2011


Kerncijfers van apotheken, met gegevens over het aantal werknemers en exploitatie- en investeringsgegevens.

Gegevens beschikbaar: 1994-2011

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Met uitzondering van de gegevens over 2011. Deze zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 3 december 2013:
Voorlopige cijfers over 2010 zijn vervangen door definitieve cijfers over 2010. Cijfers over 2011 zijn toegevoegd.
Deze tabel is stopgezet en voor cijfers over apotheken wordt verwezen naar de bestaande tabel 'Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008' die wel in de toekomst geactualiseerd wordt (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, heeft de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) zich genoodzaakt gezien enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of in detailniveau terug te brengen. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere deze statistiek per 2014 stop te zetten.

Apotheken; verlies en winst, personeel en investeringen, 1994-2011

Perioden BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetTotaal netto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetDetailhandelsomzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenNetto omzetOverige netto omzet (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenInkoopwaarde omzet (mln euro) BedrijfslastenTotale arbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenTotale arbeidskostenBruto lonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenTotale arbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfslastenTotale arbeidskostenSociale lasten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenAndere personeelskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten dienstverlening door derden (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten inventaris (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenKosten vervoermiddelen (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten niet eerder ge... (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaatBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenOnttrekkingen, vrijval van voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenToevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro) Brutowinst (mln euro) Investeringen in vaste activa (mln euro) ArbeidsgegevensWerkzame personenWerkzame personen; aantallen (x 1 000) ArbeidsgegevensWerkzame personenWerkzame personen; arbeidsjaren (x 1 000) ArbeidsgegevensWerknemersWerknemers eigen loonlijst; aantallen (x 1 000) ArbeidsgegevensWerknemersWerknemers eigen loonlijst; arbeidsjaren (x 1 000)
1994 2.332 2.325 2.325 0 7 2.185 1.685 277 240 15 23 99 124 . . 36 . . . 88 147 14 42 -28 . . . 9 4 5 124 640 . 16,2 . 15,1 .
1995 2.547 2.538 2.538 0 9 2.358 1.833 294 256 15 23 102 129 . . 38 . . . 91 189 14 41 -27 . . . 9 5 5 167 704 . 17,2 . 16,1 .
1996 2.587 2.578 2.578 0 9 2.399 1.858 307 261 15 31 101 133 . . 37 . . . 96 188 16 33 -17 . . . 13 6 7 178 720 . . . . .
1997 2.680 2.670 2.670 0 10 2.509 1.942 326 279 18 29 100 141 . . 39 . . . 101 171 14 31 -17 . . . 14 6 8 162 728 . . . 15,3 .
1998 2.943 2.930 2.930 0 14 2.759 2.155 349 284 19 46 106 150 . . 42 . . . 108 184 15 31 -16 . . . 16 3 12 181 775 . . . 16,0 .
1999 3.273 3.258 3.258 0 15 3.033 2.371 382 313 20 48 116 164 . . 47 . . . 117 240 14 36 -22 . . . 26 8 18 236 887 . . . . .
2000 3.509 3.491 3.491 0 18 3.265 2.535 426 335 23 68 132 172 . . 53 . . . 119 244 28 43 -15 . . . 13 5 8 238 957 . . . . .
2001 3.872 3.847 3.847 0 26 3.564 2.726 461 376 28 57 162 214 34 . 53 . . . 127 309 33 52 -19 . . . 35 3 32 321 1.120 . . . . .
2002 3.981 3.957 3.948 9 24 3.656 2.775 468 382 29 57 155 257 38 12 66 31 22 9 79 325 12 52 -40 5 1 3 8 5 3 291 1.182 56 20,8 14,7 20,3 13,9
2003 4.164 4.137 4.130 6 27 3.801 2.849 523 423 38 62 174 255 35 16 63 27 22 8 84 363 23 54 -30 1 1 0 11 4 7 339 1.288 50 22,1 15,6 21,4 15,0
2004 4.023 3.999 3.991 8 23 3.722 2.798 526 423 42 61 149 250 38 13 63 32 20 7 76 300 21 53 -31 0 2 -1 13 2 12 280 1.201 . 21,8 14,9 20,9 14,2
2005 4.277 4.253 4.240 13 24 3.960 2.959 574 460 49 65 136 291 47 13 74 32 22 11 92 317 17 49 -32 1 1 0 4 6 -2 283 1.294 . 23,2 15,5 22,5 14,9
2006 oud 4.565 4.534 . . 31 4.210 3.128 597 479 50 68 159 328 53 16 77 52 12 10 108 355 . . -39 . . -1 . . 15 330 . . 23,7 15,9 22,9 15,3
2006 nieuw 4.948 4.914 . . 34 4.563 3.390 647 519 54 74 172 355 57 17 84 56 13 11 117 385 . . -42 . . -1 . . 16 358 . . 25,7 17,2 24,8 16,6
2007 5.149 5.103 . . 46 4.788 3.556 692 554 59 79 154 386 59 22 95 62 14 13 121 361 . . -46 . . -3 . . -6 307 . . 26,6 17,6 25,5 16,7
2008 5.247 5.211 . . 35 5.078 3.770 721 576 58 87 177 410 60 26 93 69 12 13 137 168 . . -62 . . -2 . . -11 93 . . 27,2 17,8 26,1 17,1
2009 5.270 5.226 . . 44 5.058 3.707 747 601 61 85 173 432 56 36 83 66 12 13 166 213 . . -44 . . 1 . . -94 75 . . 25,6 16,7 26,9 17,5
2010 5.416 5.372 . . 43 5.134 3.786 768 618 62 88 176 406 53 23 86 71 12 15 146 281 . . -43 . . 2 . . -1 240 . . 26,6 17,6 25,6 16,9
2011* 5.059 5.028 . . 31 4.849 3.492 794 642 60 92 149 415 55 32 87 72 15 15 139 210 . . -47 . . 1 . . -3 160 . . 28,0 18,2 26,9 17,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens