Innovatie bij bedrijven; 1994-1996


Het CBS houdt om de twee jaar een Innovatie-enquête. Hiermee wordt een
beeld verkregen van de stand van zaken wat betreft innovatie bij
Nederlandse bedrijven. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan
aspecten van het begrip innovatie.
Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste
jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de
volgende. Omdat in iedere nieuwe Innovatie-enquête weer nieuwe onderwerpen
worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke
tabel weergegeven. Dèze tabel bevat alle resultaten van de
Innovatie-enquête voor de verslagperiode 1994-1996.

De eerste Innovatie-enquête vond plaats over de verslagperiode 1994-1996.
Vanaf deze eerste verslagperiode tot en met verslagperiode 2000-2002 is de
enquête gehouden bij in Nederland gevestigde bedrijven met 10 of meer
werknemers.
In de verslagperiodes 1996-1998 en 1998-2000 zijn ook bedrijven met 1 tot
10 werknemers geënquêteerd.
Vanaf de verslagperiode 2002-2004 betreft de populatie alle bedrijven in
Nederland met 10 of meer werkzame personen.
Het belangrijkste verschil tussen werknemers en werkzame personen is dat
werknemers alleen de personen betreft die op de loonlijst van een bedrijf
voorkomen, terwijl tot de werkzame personen ook de de eigenaren en
meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst voorkomen worden gerekend.
Zie voor de exacte definities href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/76ABB32E-7C99-4D65-84E0-1B740B64A0F7"
>Methoden/Begrippen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen.

Innovatie bij bedrijven; 1994-1996

SBI '93 InnovatorenAbsoluut aantal innovatoren (aantal) InnovatorenAls percentage van alle bedrijven (in % van alle bedrijven) Gerealiseerde vernieuwende activteitenBedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Gerealiseerde vernieuwende activteitenAls percentage van alle bedrijven (%) Bedrijven met vernieuwde productenAantal bedrijven (aantal) Bedrijven met vernieuwde productenGrotendeels door derden ontwikkeld (in % van innovatoren) Bedrijven met vernieuwde productenGrotendeels door eigen bedrijf ontwik... (in % van innovatoren) Bedrijven met vernieuwde productenDoor zowel eigen bedrijf als door derden (in % van innovatoren) Bedrijven met vernieuwde processenAantal bedrijven (aantal) Bedrijven met vernieuwde processenGrotendeels door derden ontwikkeld (in % van innovatoren) Bedrijven met vernieuwde processenGrotendeels door eigen bedrijf ontwik... (in % van innovatoren) Bedrijven met vernieuwde processenDoor zowel eigen bedrijf als door derden (in % van innovatoren) Producten nieuw voor:Het bedrijfBedrijven met nieuwe producten (aantal) Producten nieuw voor:Het bedrijfAls percentage van de omzet (in % van omzet 1996) Producten nieuw voor:De marktBedrijven met nieuwe producten (aantal) Producten nieuw voor:De marktAls percentage van de omzet (in % van omzet 1996) ConcurrentiepositieNiet in te schatten (in % van  de innovatoren) ConcurrentiepositieWel in te schatten (in % van innovatoren) ConcurrentiepositieWeinig veranderd in 1994-1996 (in % van 'wel in te schatten') ConcurrentiepositieEnigszins verbeterd in 1994-1996 (in % van 'wel in te schatten') ConcurrentiepositieBehoorlijk verbeterd in 1994-1996 (in % van 'wel in te schatten') Gebruik van informatiebronnen van(uit):Totaal innovatorenAantal bedrijven (aantal) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Eigen bedrijf, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Eigen bedrijf, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Eigen bedrijf, die:Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Concern, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Concern, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Concern, die:Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Afnemers, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Afnemers, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Afnemers, die:Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Leveranciers, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Leveranciers, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Leveranciers, die:Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Concurrenten, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Concurrenten, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Concurrenten, die:Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Consultants, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Consultants, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Consultants, die:Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Researchinstellingen, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Researchinstellingen, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Researchinstellingen, die:Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Universiteiten, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Universiteiten, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Universiteiten, die:Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Innovatiecentra, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Innovatiecentra, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Innovatiecentra, die:Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Patenten, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Patenten, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Patenten, die:Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Computerinformatie, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Computerinformatie, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Computerinformatie, die:Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Vakliteratuur, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Vakliteratuur, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Vakliteratuur, die:Zeer belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Beurzen, die:Enigszins belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Beurzen, die:Belangrijk waren (%) Gebruik van informatiebronnen van(uit):Beurzen, die:Zeer belangrijk waren (%) Samenwerkende innovatorenNaar type partnerAantal bedrijven met partnerships (aantal) Naar type partnerBinnen eigen bedrijfskolomPartners in eigen bedrijfskolom (in % van  de innovatoren met partnership) Naar type partnerBinnen eigen bedrijfskolomMet gelieerd bedrijf (in % van  de innovatoren met partnership) Naar type partnerBinnen eigen bedrijfskolomMet afnemers (in % van  de innovatoren met partnership) Naar type partnerBinnen eigen bedrijfskolomMet leveranciers (in % van  de innovatoren met partnership) Naar type partnerBinnen eigen bedrijfskolomMet concurrenten (in % van  de innovatoren met partnership) Naar type partnerBuiten eigen bedrijfskolomPartners buiten eigen bedrijfskolom (in % van  de innovatoren met partnership) Naar type partnerBuiten eigen bedrijfskolomMet private onderzoeksbureaus (in % van  de innovatoren met partnership) Naar type partnerBuiten eigen bedrijfskolomMet researchinstellingen (in % van  de innovatoren met partnership) Naar type partnerBuiten eigen bedrijfskolomMet universiteiten (in % van  de innovatoren met partnership) Samenwerkende innovatorenNaar land van herkomstAantal bedrijven met partnerships (aantal) Naar land van herkomstBinnenlandPartner in Nederland (in % van  de innovatoren met partnership) Naar land van herkomstBuitenlandTotaal buitenland (in % van  de innovatoren met partnership) Naar land van herkomstBuitenlandPartner in EU (in % van  de innovatoren met partnership) Naar land van herkomstBuitenlandPartner in de VS (in % van  de innovatoren met partnership) Naar land van herkomstBuitenlandPartner in Japan (in % van  de innovatoren met partnership) Naar land van herkomstBuitenlandPartner elders (in % van  de innovatoren met partnership) PatentenBedrijven met patenten (aantal) PatentenPercentage van innovatoren (%) SubsidiesBedrijven met subsidies voor innovaties (aantal) SubsidiesPercentage van innovatoren (%) Belang van innovatiedoelenProductgerelateerde doelenTotaal productgerelateerde doelen (in % van innovatoren) Belang van innovatiedoelenProductgerelateerde doelenVervanging van producten: van belang (in % van innovatoren) Belang van innovatiedoelenProductgerelateerde doelenProductkwaliteit: van belang (in % van innovatoren) Belang van innovatiedoelenProductgerelateerde doelenProcuctassortiment: van belang (in % van innovatoren) Belang van innovatiedoelenProductgerelateerde doelenNieuwe markten: van belang (in % van innovatoren) Belang van innovatiedoelenProcesgerelateerde doelenTotaal procesgerelateerde doelen (in % van innovatoren) Belang van innovatiedoelenProcesgerelateerde doelenFlexibiliteit: van belang (in % van innovatoren) Belang van innovatiedoelenProcesgerelateerde doelenFactor arbeid: van belang (in % van innovatoren) Belang van innovatiedoelenProcesgerelateerde doelenGrondstoffen: van belang (in % van innovatoren) Belang van innovatiedoelenProcesgerelateerde doelenEnergie: van belang (in % van innovatoren) Belang van innovatiedoelenOverige doelenTotaal overige doelen (in % van innovatoren) Belang van innovatiedoelenOverige doelenRegelgeving: van belang (in % van innovatoren) Belang van innovatiedoelenOverige doelenMilieu: van belang (in % van innovatoren) Innovatie-uitgavenTotale innovatie-uitgaven (mln euro) Innovatie-uitgavenInkoop apparatuur (mln euro) Innovatie-uitgavenEigen onderzoekUitgaven (mln euro) Innovatie-uitgavenEigen onderzoekVrijwel permanent (in % van innovatoren) Innovatie-uitgavenEigen onderzoekMeer incidenteel (in % van innovatoren) Innovatie-uitgavenEigen onderzoekGeschat aantal VTE's (1 000 VTE) Innovatie-uitgavenUitbesteed onderzoek (mln euro) Innovatie-uitgavenIndustrieel ontwerp (mln euro) Innovatie-uitgavenLicenties, advisering (mln euro) Innovatie-uitgavenMarketing (mln euro) Innovatie-uitgavenOpleiden (mln euro) KnelpuntenGevolgen van knelpuntenTotaal aantal innovatoren met knelpunt (aantal) KnelpuntenGevolgen van knelpuntenPercentage bedrijven met knelpunten (in % van innovatoren) KnelpuntenGevolgen van knelpuntenHierdoor zijn projecten niet gestart (in % van  de innovatoren met knelpunt) KnelpuntenGevolgen van knelpuntenHierdoor zijn projecten stopgezet (in % van  de innovatoren met knelpunt) KnelpuntenGevolgen van knelpuntenHierdoor zijn projecten erg vertraagd (in % van  de innovatoren met knelpunt) KnelpuntenType knelpuntTotaal aantal innovatoren met knelpunt (aantal) KnelpuntenType knelpuntPercentage bedrijven met knelpunten (in % van  de innovatoren) Type knelpuntKnelpunten binnen eigen bedrijfTotaal knelpunten binnen bedrijf (in % van  de innovatoren met knelpunt) Type knelpuntKnelpunten binnen eigen bedrijfFinanciële risico's (in % van  de innovatoren met knelpunt) Type knelpuntKnelpunten binnen eigen bedrijfTe hoge innovatie kosten (in % van  de innovatoren met knelpunt) Type knelpuntKnelpunten binnen eigen bedrijfOnvoldoende personeel (in % van  de innovatoren met knelpunt) Type knelpuntKnelpunten binnen eigen bedrijfTechnologische kennis ontoereikend (in % van  de innovatoren met knelpunt) Type knelpuntKnelpunten binnen eigen bedrijfInflexibele organisatie (in % van  de innovatoren met knelpunt) Type knelpuntKnelpunten buiten eigen bedrijfTotaal knelpunten buiten bedrijf (in % van innovatoren) Type knelpuntKnelpunten buiten eigen bedrijfFinancieringsgebrek (in % van  de innovatoren met knelpunt) Type knelpuntKnelpunten buiten eigen bedrijfOnzekere (afzet)markt (in % van  de innovatoren met knelpunt) Type knelpuntKnelpunten buiten eigen bedrijfLage productacceptatie (in % van  de innovatoren met knelpunt) Type knelpuntKnelpunten buiten eigen bedrijfBeperkende regelgeving (in % van  de innovatoren met knelpunt) Niet-technologische vernieuwingenStrategie (in % van alle bedrijven) Niet-technologische vernieuwingenMarketing/vormgeving (in % van alle bedrijven) Niet-technologische vernieuwingenReorganisatie (in % van alle bedrijven) Niet-technologische vernieuwingenManagement (in % van alle bedrijven)
Totaal bedrijven 17.193 37 15.436 33 6.654 63 17 28 5.603 33 41 33 6.654 29 3.028 14 20 80 34 39 27 17.193 12 38 37 10 15 9 25 32 11 29 31 9 30 26 6 21 12 2 16 9 2 12 6 1 12 6 1 8 3 1 16 9 2 33 31 6 33 26 5 4.179 95 61 44 47 35 5 20 21 22 4.179 88 39 31 11 3 8 2.062 12 4.245 25 95 61 84 72 77 86 70 71 43 49 67 57 57 10.338 4.065 3.644 32 21 45 702 451 376 482 618 6.407 37 42 46 76 6.407 37 93 54 45 50 42 26 68 29 43 21 24 42 26 30 12
D Industrie 6.069 59 5.777 56 5.175 69 13 28 4.254 35 37 35 5.175 30 2.525 14 21 79 35 41 24 6.069 11 39 41 10 15 7 26 35 12 31 31 7 33 25 5 20 10 1 20 11 2 14 7 1 16 7 1 11 5 1 14 5 1 36 28 5 34 31 7 1.474 92 54 56 47 28 8 23 29 25 1.474 85 52 44 16 6 9 1.087 18 2.626 43 97 66 90 80 82 90 77 76 64 62 76 65 67 5.932 1.952 2.748 44 24 32 400 150 46 261 374 2.445 40 50 53 76 2.445 40 92 56 47 50 42 23 75 31 49 26 22 46 31 34 15
Textiel- en lederwarenindustrie 274 49 260 47 233 64 12 37 195 45 31 34 233 28 116 9 20 80 38 37 26 274 12 38 35 12 14 3 33 27 13 32 30 5 36 22 5 17 6 1 19 15 3 9 6 1 11 3 2 9 4 1 9 5 1 35 20 7 32 31 12 49 100 49 40 70 40 - 44 62 25 49 85 57 44 19 17 13 37 14 91 33 95 62 89 83 82 84 74 71 56 53 67 52 56 45 20 17 44 26 0 3 1 1 2 1 117 43 50 52 78 117 43 96 73 55 31 47 25 86 33 58 31 34 46 37 29 10
DA VV voedings- en genotmiddelen 841 54 785 51 653 75 7 25 671 35 32 45 653 24 291 14 25 75 40 40 20 841 10 36 45 11 15 6 17 32 10 29 32 10 24 29 4 22 16 3 21 14 3 12 5 0 8 7 3 7 4 1 12 6 2 34 29 6 35 30 5 194 90 57 45 52 34 10 29 26 25 194 89 46 42 13 5 3 82 10 335 40 97 56 90 80 78 92 79 81 65 73 80 72 68 610 227 213 43 21 3 36 21 6 88 21 343 41 59 56 78 343 41 85 72 50 43 47 25 93 40 61 37 31 45 33 35 15
21 VV papier, karton en papier- en .. 122 63 111 58 90 70 11 26 100 31 37 38 90 30 42 10 30 70 34 44 22 122 10 46 37 22 28 8 22 32 17 36 25 10 35 28 11 21 10 1 25 12 1 15 4 2 16 7 - 9 6 4 19 5 - 41 23 5 29 35 7 41 97 75 61 66 38 3 14 51 25 41 84 68 65 21 6 11 19 16 45 37 97 61 91 76 86 96 89 83 84 82 79 72 79 184 156 15 45 19 0 3 2 0 2 5 51 41 45 70 73 51 41 92 60 45 35 56 27 69 25 51 40 18 64 33 43 19
Uitgeverijen en drukkerijen 621 50 608 49 447 23 46 35 516 8 72 24 447 32 139 16 20 80 36 42 22 621 15 37 26 8 12 6 30 29 1 22 47 16 30 27 5 14 11 0 12 5 - 6 4 0 7 4 - 3 - 0 19 8 2 26 40 11 27 37 7 60 100 63 39 51 29 - 24 7 7 60 91 41 39 7 - 7 38 6 48 8 95 56 87 74 77 90 76 77 60 55 63 47 57 247 213 13 16 19 0 4 3 1 7 6 121 20 34 32 72 121 20 90 62 50 32 37 11 63 23 34 12 16 51 36 34 14
Aardolie-industrie 13 69 13 69 13 52 24 32 12 46 37 37 13 26 8 31 34 66 36 52 12 13 - 58 26 16 40 36 32 26 26 48 26 8 42 24 8 34 24 - 34 26 8 8 24 - 16 26 - 34 24 - 16 32 - 18 74 - 32 32 - 6 100 68 48 32 32 - 68 36 16 6 68 100 84 48 - 16 2 16 6 44 100 82 100 92 76 92 74 82 92 76 84 84 84 60 7 33 58 8 0 4 10 1 2 3 2 16 50 50 100 2 16 50 50 - 50 50 50 100 100 50 - 100 64 51 64 46
Chemische basisproductenindustrie 113 82 111 81 101 70 14 19 91 52 23 33 101 33 61 14 23 77 30 49 21 113 3 42 51 16 31 16 18 48 14 35 18 2 39 30 8 25 4 1 27 15 3 28 14 4 12 - 1 32 17 2 30 12 3 44 35 3 40 24 1 46 85 63 67 33 31 15 19 26 24 46 72 81 74 46 5 9 51 45 67 59 100 76 98 90 97 93 78 65 82 68 85 74 78 383 57 280 72 12 3 31 7 2 3 3 59 52 63 79 70 59 52 97 58 35 46 59 14 81 18 55 48 25 68 31 51 33
Farmaceutische industrie 37 64 35 62 35 81 8 28 28 56 9 42 35 28 18 10 25 75 36 33 31 37 3 40 44 9 19 15 19 32 13 25 8 - 22 43 8 18 11 - 28 14 3 30 26 13 20 5 3 16 26 4 16 19 24 37 32 12 46 20 3 10 81 71 29 33 - 19 10 48 67 10 87 100 90 29 19 - 12 33 21 56 100 85 93 81 81 72 59 56 63 48 86 82 69 366 8 306 66 22 3 40 0 2 8 1 22 61 39 68 80 22 61 80 44 33 41 41 21 100 36 83 18 53 64 58 50 7
Overige chemische eindproductenindustrie 156 89 155 88 153 86 3 17 106 49 17 39 153 26 77 11 25 75 25 48 27 156 10 37 50 17 20 13 31 31 17 32 39 10 29 43 8 22 22 - 35 14 3 21 13 4 17 3 2 21 9 - 23 3 1 38 40 5 40 33 2 52 96 62 84 37 13 4 22 32 26 52 77 81 64 27 9 27 35 22 118 76 100 90 98 90 88 85 75 69 75 58 94 84 92 789 494 231 88 7 3 9 13 13 23 6 79 51 52 50 85 79 51 93 47 35 56 49 29 79 33 43 45 26 61 51 54 19
25 VV producten van rubber en kunststof 357 74 340 70 328 73 11 32 280 51 22 39 328 29 161 11 17 83 27 48 24 357 6 38 50 16 17 8 29 40 13 33 36 4 35 22 5 14 11 - 23 10 - 15 6 0 23 9 3 13 5 4 15 4 - 37 30 3 39 34 8 139 97 50 73 54 30 3 12 22 17 139 89 57 57 18 7 9 72 20 176 49 100 69 94 87 90 98 86 87 78 76 80 64 80 151 76 47 52 27 1 11 4 1 9 3 186 52 54 63 67 186 52 91 54 57 58 45 22 79 37 50 26 18 57 35 42 17
Basismetaalindustrie 67 68 63 64 48 61 23 31 57 36 26 46 48 26 21 10 15 85 31 49 20 67 11 37 42 14 21 4 17 49 4 24 26 6 28 15 5 22 12 5 24 5 7 22 8 7 10 14 - 20 2 3 14 5 3 31 34 7 38 29 5 28 91 49 64 52 22 9 30 29 43 28 75 76 71 20 - 8 10 14 39 57 94 36 89 78 79 93 77 81 66 75 82 61 80 81 10 59 44 29 1 6 3 1 1 1 25 38 32 54 63 25 38 100 61 39 45 55 28 55 32 44 11 11 71 33 54 21
Metaalproductenindustrie 911 53 844 49 749 66 12 29 596 33 39 31 749 26 348 15 21 79 38 43 18 911 11 41 35 7 11 5 26 32 11 29 24 8 30 20 2 18 8 1 19 10 2 10 7 0 18 8 1 10 5 - 10 3 0 37 21 4 30 31 3 250 89 38 55 34 24 11 17 33 31 250 89 38 31 7 4 4 128 14 372 41 93 58 86 69 74 91 75 78 59 60 70 57 65 168 91 44 33 26 1 8 12 4 3 5 281 31 44 44 71 281 31 88 45 43 43 35 24 65 27 32 12 20 33 20 28 11
Machine-industrie 999 74 967 71 958 81 9 20 502 49 35 25 958 37 607 16 20 80 31 42 27 999 9 38 50 10 10 6 26 41 18 34 25 3 39 23 7 20 8 1 21 6 1 20 6 1 24 8 0 17 8 3 15 5 0 40 25 2 39 27 6 189 95 52 63 47 18 5 22 17 23 189 78 49 37 13 1 9 283 28 589 59 99 81 91 86 86 89 77 72 60 56 80 72 67 365 62 232 60 24 3 41 10 4 6 8 536 54 51 53 78 536 54 95 46 42 65 35 27 66 24 44 21 17 47 28 39 17
DM Vervaardiging van transportmiddelen 300 60 277 55 265 62 9 41 183 38 21 50 265 34 145 16 24 76 42 33 25 300 10 45 40 9 19 7 24 45 12 30 37 5 33 31 3 24 12 3 20 17 2 19 9 1 18 8 4 9 7 3 8 9 - 33 30 2 38 28 5 84 100 58 43 64 39 - 25 37 37 84 90 48 37 14 1 14 78 26 139 46 98 67 90 74 81 78 69 74 63 57 72 68 67 503 57 98 42 27 2 37 16 2 3 289 118 39 57 57 86 118 39 96 68 60 41 49 18 74 36 56 35 18 46 29 28 16
Electrotechnische industrie 461 69 447 67 433 72 15 23 279 40 35 34 433 37 214 16 17 83 33 34 33 461 9 45 39 10 16 9 25 38 21 37 28 10 31 30 7 29 6 1 23 13 4 18 15 4 18 11 3 19 5 1 24 7 0 34 39 7 31 41 10 141 86 51 62 46 19 14 27 39 38 141 84 54 41 25 16 13 118 26 277 60 98 77 93 87 83 90 75 74 64 56 80 75 61 1.711 284 1.112 62 20 11 159 37 7 96 15 265 58 51 53 83 265 58 94 58 50 60 43 22 82 32 60 34 24 54 37 39 22
Hout-, meubel-, en overige industrie 797 53 761 51 670 64 11 33 638 30 36 39 670 28 277 11 20 80 32 41 26 797 12 39 39 10 17 6 32 29 11 30 30 4 38 23 3 17 9 2 15 11 2 9 5 1 14 10 1 8 1 0 7 3 - 43 22 4 37 29 10 183 89 66 48 46 37 11 25 23 13 183 86 55 43 13 3 10 120 15 302 38 99 60 89 83 84 91 78 75 66 67 76 65 69 269 191 47 34 34 1 8 9 1 8 5 240 30 45 52 70 240 30 93 55 46 47 44 22 71 31 50 19 22 40 30 27 13
Totaal diensten 9.118 33 7.936 28 7.927 38 34 36 7.927 38 34 36 - - - - 19 81 29 39 32 9.118 12 38 38 10 16 11 25 30 12 29 30 11 27 28 6 23 13 3 13 7 2 12 6 1 9 3 0 5 2 1 19 12 3 32 32 6 30 24 5 2.333 97 67 40 47 37 3 17 16 20 2.333 89 34 26 9 2 9 728 8 1.297 14 95 60 82 70 77 84 67 68 27 41 59 49 47 3.840 1.831 726 27 21 11 225 293 325 214 224 3.450 38 38 41 78 3.450 38 94 52 43 53 40 28 62 27 38 16 24 43 29 31 12
Groothandel 2.696 39 2.395 35 2.395 41 32 35 2.395 41 32 35 - - - - 17 83 29 39 32 2.696 12 37 38 9 17 16 29 33 11 33 27 11 29 29 6 23 8 2 14 6 4 11 4 2 10 4 0 8 3 0 17 7 3 40 22 5 34 28 6 636 97 63 42 51 21 3 11 21 21 636 74 58 46 11 4 16 449 17 502 19 95 61 79 77 83 78 59 62 35 44 65 53 55 708 287 202 29 18 3 48 53 36 50 31 1.095 41 41 45 74 1.095 41 93 50 47 54 47 28 60 26 36 20 23 48 33 35 10
52 Detailhandel en reparatie voor .. 911 21 807 18 807 24 52 31 807 24 52 31 - - - - 18 82 32 32 36 911 14 43 30 11 21 12 18 25 17 29 38 7 23 38 6 27 13 7 10 6 - 11 3 - 10 3 - 5 2 1 14 19 2 21 41 6 24 34 7 173 90 66 28 56 38 10 27 6 1 173 98 18 17 1 - 2 29 3 36 4 93 50 73 72 74 88 62 83 30 55 65 49 58 175 97 28 7 15 0 9 10 12 6 14 227 25 37 28 91 227 25 99 49 30 53 60 36 61 17 31 9 43 29 18 21 9
5000e Autobranche en horeca 1.076 23 890 19 890 23 49 35 890 23 49 35 - - - - 19 81 31 39 31 1.076 18 33 34 10 18 8 26 23 12 22 39 16 26 27 8 27 9 3 8 5 1 8 3 1 5 5 1 1 0 1 15 15 3 26 37 6 21 32 5 196 100 84 36 59 49 - 28 19 22 196 94 16 9 6 1 10 34 3 65 6 96 63 80 69 76 87 67 72 41 49 70 66 61 121 57 12 15 15 0 7 6 7 24 8 379 35 36 35 85 379 35 85 51 41 43 40 26 75 31 38 15 44 38 29 30 13
Vervoer en communicatie 1.077 29 883 23 883 32 35 41 883 32 35 41 - - - - 20 80 29 42 29 1.077 16 41 32 9 13 9 24 28 8 25 27 11 28 18 3 21 15 4 10 3 0 8 3 0 9 2 1 3 0 1 15 9 3 39 20 3 31 11 2 272 95 68 45 47 42 5 16 6 12 272 92 22 17 3 1 8 40 4 163 15 94 50 77 48 72 87 73 75 21 48 56 45 47 641 352 101 19 27 1 19 17 116 21 15 367 34 33 36 74 367 34 96 48 46 55 36 32 49 18 31 8 23 35 17 25 12
J Financiële instellingen 413 43 359 38 359 39 27 42 359 39 27 42 - - - - 20 80 26 40 34 413 7 37 47 10 26 17 30 26 15 27 29 9 37 34 5 29 19 4 10 3 0 13 4 - 4 - - 1 1 - 24 11 5 37 29 5 22 12 2 149 97 79 37 47 43 3 32 5 11 149 91 27 21 10 1 5 15 4 22 5 98 67 90 78 77 90 85 78 13 17 32 28 13 805 304 96 33 20 1 73 143 89 72 28 178 43 27 44 88 178 43 97 40 38 69 53 41 48 12 27 12 15 60 42 44 14
Computerservicebureaus 452 72 409 65 399 63 10 33 399 63 10 33 - - - - 22 78 12 41 47 452 7 42 48 11 20 11 24 45 23 39 21 8 32 33 5 20 21 1 17 9 0 23 13 1 15 - 2 6 0 2 36 19 4 35 37 15 49 15 8 163 100 72 53 40 32 - 13 19 28 163 91 58 34 27 1 14 17 4 63 14 99 80 94 83 84 74 67 49 10 14 35 32 11 325 84 85 64 15 1 7 17 38 27 66 241 53 53 37 80 241 53 95 47 44 65 32 10 62 35 40 22 2 71 46 42 16
Architecten- en ingenieursbureaus 539 58 489 52 489 59 16 36 489 59 16 36 - - - - 14 86 14 51 34 539 10 47 38 17 18 7 34 30 12 44 21 1 21 28 3 31 12 2 29 15 1 22 26 2 15 12 - 10 8 0 17 23 1 26 50 6 35 24 7 189 93 64 45 25 37 7 14 26 33 189 99 34 28 4 1 8 53 10 220 41 99 66 92 78 86 84 77 64 19 29 64 57 50 171 24 91 51 29 2 31 10 5 4 6 235 44 46 62 84 235 44 91 63 50 57 23 40 74 52 51 21 28 58 37 37 15
Juridische en economische adviesdiensten 591 39 527 35 527 57 22 27 527 57 22 27 - - - - 18 82 32 36 32 591 4 29 56 9 11 7 19 33 12 27 36 5 20 20 14 19 5 10 9 10 - 17 8 - 15 - - 4 2 - 37 23 0 17 45 16 31 12 4 173 100 74 45 44 23 - 3 12 50 173 98 27 12 23 1 1 41 7 14 2 100 65 90 72 70 91 74 78 8 19 39 35 12 128 39 27 39 21 1 6 17 6 4 28 232 39 29 32 85 232 39 95 63 46 51 29 29 73 40 48 28 11 65 51 36 18
Zakelijke dienstverlening niet eerder... 1.077 31 925 27 925 32 38 38 925 32 38 38 - - - - 25 75 40 31 29 1.077 12 41 36 6 11 6 24 30 10 24 26 13 28 29 8 16 22 4 12 6 2 7 4 0 4 4 - 2 1 0 16 10 3 31 35 6 27 19 4 289 100 54 25 40 65 0 21 11 7 289 95 14 10 1 - 4 36 3 168 16 95 58 85 63 68 84 72 62 20 34 50 41 42 250 113 69 24 27 1 16 12 9 6 24 391 36 29 41 67 391 36 95 51 31 46 31 24 54 18 36 11 18 45 27 32 14
Milieudienstverlening 131 51 117 45 117 23 25 62 117 23 25 62 - - - - 18 82 38 38 25 131 8 45 41 17 9 8 20 30 6 25 38 22 28 20 6 26 33 6 24 17 7 12 14 5 13 8 - 4 2 - 11 3 - 34 39 3 43 27 1 60 93 40 53 53 36 7 42 31 32 60 98 18 15 2 - - 9 7 31 23 88 42 75 54 56 90 67 65 46 59 89 78 83 495 461 11 41 29 0 7 7 4 1 4 52 40 48 55 64 52 40 93 80 40 5 25 8 84 22 72 5 42 55 24 41 11
Overige dienstverlening 155 30 135 26 135 20 48 39 135 20 48 39 - - - - 13 87 36 33 30 155 11 38 31 8 3 5 13 27 10 20 40 12 15 34 3 18 9 1 13 28 7 5 2 3 10 - 1 - 1 1 16 1 2 32 38 2 30 40 6 34 89 40 38 77 20 11 15 50 4 34 96 31 31 4 - - 5 3 12 8 92 58 92 51 67 95 65 77 59 68 73 56 73 22 12 3 15 19 0 3 1 1 1 1 52 33 55 23 78 52 33 100 70 53 45 58 35 80 40 45 - 42 37 25 21 12
Totaal overig 2.005 23 1.722 20 1.479 39 38 30 1.349 26 51 27 1.479 23 503 12 25 75 52 34 14 2.005 12 36 25 8 10 4 24 29 4 27 40 9 30 17 6 16 15 1 21 13 2 11 6 1 10 10 0 10 4 0 13 5 1 28 37 5 37 25 4 373 94 53 21 44 48 6 27 22 20 373 94 18 16 2 2 2 247 12 323 16 89 54 76 60 68 82 62 71 48 51 77 66 71 567 281 170 19 17 3 77 7 5 7 19 513 26 36 52 62 513 26 89 63 52 34 50 23 75 31 50 32 25 32 11 22 10
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 554 38 481 33 391 63 16 22 422 28 42 30 391 32 181 12 31 69 37 36 27 554 7 42 37 7 11 4 25 35 5 24 45 5 31 20 7 14 13 - 19 17 2 13 11 1 11 12 0 14 8 0 11 4 2 16 51 7 25 49 4 117 98 69 25 35 58 2 21 23 29 117 98 20 15 3 2 4 122 22 147 27 91 61 77 65 71 87 72 79 56 61 70 56 68 119 66 41 31 13 1 7 0 2 2 1 185 33 34 59 56 185 33 91 60 62 24 51 20 68 29 44 26 23 38 17 28 10
C Winning van delfstoffen 31 33 30 32 24 56 8 45 25 51 12 44 24 38 10 7 13 87 33 44 23 31 5 20 68 11 18 23 19 40 6 27 43 - 27 - 6 25 11 - 17 7 5 11 3 - 13 - 4 3 - - 19 10 3 45 21 3 47 27 - 7 85 50 53 38 32 15 41 30 15 7 85 44 44 - 15 - 5 16 7 23 91 45 87 66 77 82 69 54 54 69 79 69 66 97 5 57 32 26 1 32 1 0 0 2 17 55 48 18 85 17 55 100 68 19 39 45 7 74 26 31 6 39 36 17 14 7
Elektriciteit, gas en water 51 64 41 52 26 17 36 63 33 18 17 78 26 7 12 1 22 78 75 10 15 51 10 57 27 12 19 5 32 23 5 24 35 4 32 25 2 28 39 12 26 45 10 26 12 4 15 6 2 4 - - 21 4 2 28 46 11 43 25 2 27 92 57 25 43 57 8 42 42 20 27 91 29 25 16 8 4 5 9 19 38 89 36 82 48 67 91 66 65 61 77 93 79 91 58 13 12 48 26 0 30 1 1 1 2 27 54 71 54 53 27 54 96 75 42 40 24 32 74 36 52 35 22 69 46 71 36
F Bouwnijverheid 1.369 19 1.170 17 1.038 28 48 32 869 25 58 22 1.038 19 300 13 23 77 57 34 10 1.369 15 33 19 8 10 4 24 26 3 29 38 11 30 16 5 17 15 1 22 10 1 10 3 0 10 9 0 8 3 0 14 6 0 33 32 4 42 15 4 222 93 46 17 49 43 7 28 19 15 222 93 16 15 1 - 1 115 8 149 11 89 51 75 59 66 79 58 68 44 45 80 70 72 293 197 60 12 18 1 9 6 2 3 15 283 21 34 49 65 283 21 85 64 48 39 52 25 80 33 55 36 26 30 9 21 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens