Onderwijs; voltijd, regionaal, 1991/92 - 1999/00

Onderwijs; voltijd, regionaal, 1991/92 - 1999/00

Regio Perioden Basiseducatie Instellingen, totaal (absoluut) Basiseducatie Deelnemers Totaal (absoluut) Basiseducatie Deelnemers Mannen (absoluut) Basiseducatie Deelnemers Vrouwen (absoluut) Basiseducatie Deelnemers Leeftijd jonger dan 20jaar Totaal (absoluut) Basiseducatie Deelnemers Leeftijd jonger dan 20jaar Mannen (absoluut) Basiseducatie Deelnemers Leeftijd jonger dan 20jaar Vrouwen (absoluut) Basiseducatie Deelnemers Leeftijd 20-24jaar Totaal (absoluut) Basiseducatie Deelnemers Leeftijd 20-24jaar Mannen (absoluut) Basiseducatie Deelnemers Leeftijd 20-24jaar Vrouwen (absoluut)
Nederland 1999/'00 . . . . . . . . . .
Groningen (Prv) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Friesland (Prv) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Drenthe (Prv) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Overijssel (Prv) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Flevoland (Prv) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Gelderland (Prv) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Utrecht (Prv) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Noord-Holland (Prv) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuid-Holland (Prv) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zeeland (Prv) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Noord-Brabant (Prv) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Limburg (Prv) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Groningen (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Friesland (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Drenthe (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
IJssel-Vecht (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Twente (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Midden-IJssel (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Veluwe (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Arnhem/Oost-Gelderland (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Nijmegen/Rivierenland (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Flevoland (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Oost-Utrecht (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
West-Utrecht (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Het Gooi en Vechtstreek (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Noord-Holland Noord (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Amsterdam/Zaanstreek (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Kennemer- en Amstelland (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Rijnstreek (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Den Haag/Delft (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Drechtsteden (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Rijnmond (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zeeland (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Westelijk Noord-Brabant (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Breda (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Midden-Brabant (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Noord-Oost Brabant (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuid-Oost Brabant (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Noord- en Midden-Limburg (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuid Limburg (RBA91) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Groningen (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Friesland (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Drenthe (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
IJssel-Vecht/Twente (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
IJssel/Veluwe (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Arnhem-O.Gld./Nijm.Riv.land(RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Flevoland (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Midden-Nederland (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Noord-Holland Noord (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuidelijk Noord-Holland (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Rijnstreek (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Haaglanden (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Rijnmond (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zeeland (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Midden- en West-Brabant (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Noordoost-Brabant (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuidoost-Brabant (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Limburg (RBA96) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Oost-Groningen (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Delfzijl en omgeving (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Overig Groningen (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Noord-Friesland (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuidwest-Friesland (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuidoost-Friesland (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Noord-Drenthe (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuidoost-Drenthe (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuidwest-Drenthe (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Noord-Overijssel (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuidwest-Overijssel (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Twente (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Veluwe (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Achterhoek (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Arnhem/Nijmegen (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuidwest-Gelderland (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Utrecht (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Kop van Noord-Holland (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Alkmaar en omgeving (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
IJmond (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Agglomeratie Haarlem (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zaanstreek (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Groot-Amsterdam (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Het Gooi en Vechtstreek (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Agglom. Leiden en Bollenstreek (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Agglomeratie 's-Gravenhage (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Delft en Westland (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Oost-Zuid-Holland (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Groot-Rijnmond (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuidoost-Zuid-Holland (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zeeuwsch-Vlaanderen (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Overig Zeeland (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
West-Noord-Brabant (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Midden-Noord-Brabant (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Noordoost-Noord-Brabant (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuidoost-Noord-Brabant (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Noord-Limburg (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Midden-Limburg (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Zuid-Limburg (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Flevoland (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Amsterdam (Cor) 1999/'00 . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Scholen, leerlingen en geslaagden
naar regio, onderwijssoort, leeftijd, denominatie en geslacht.
1991 / '92 - 1999 / '00
Gewijzigd op 29 januari 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Basiseducatie
Indeling: Instellingen, deelnemers, geslacht, leeftijd, etniciteit.
Regio : Nederland, provincie, RBA96
RBA96 : 18 gebieden vastgesteld door het regionaal bestuur van de
Arbeidsvoorziening (Arbeidsvoorzieningenwet 1996)
Cursussen in elementaire taal-, reken- en sociale vaardigheden, bestemd
voor volwassenen met een achterstand op dit gebied. De duur van deze
cursussen kan variëren van enkele tot vele maanden. De instellingen en
deelnemers worden daar geteld waar de hoofdvestiging van de onderwijs-
instelling is. De gegevens worden waargenomen in het kalenderjaar.
Instellingen, totaal
Regio: NL, PROV en RBA96
Deelnemers
Regio: NL, PROV en RBA96
Totaal
Regio: NL, PROV en RBA96
Mannen
Regio: NL, PROV en RBA96
Vrouwen
Regio: NL, PROV en RBA96
Leeftijd
Regio: NL, PROV en RBA96
jonger dan 20jaar
Regio: NL, PROV en RBA96
Totaal
Regio: NL, PROV en RBA96
Mannen
Regio: NL, PROV en RBA96
Vrouwen
Regio: NL, PROV en RBA96
20-24jaar
Regio: NL, PROV en RBA96
Totaal
Regio: NL, PROV en RBA96
Mannen
Regio: NL, PROV en RBA96
Vrouwen
Regio: NL, PROV en RBA96