Banen van werknemers; bedrijfstakken (SBI'93), regio, 1993 - 2001

Banen van werknemers; bedrijfstakken (SBI'93), regio, 1993 - 2001

Regio's Perioden Aantal banen van werknemers, niveau Totaal geslacht (x 1 000)
Nederland 30-09-1993 5.508,50
Nederland 30-09-1994 5.557,20
Nederland 31-12-1995 5.677,40
Nederland 31-12-1996 5.869,20
Nederland 31-12-1997 6.067,20
Nederland 31-12-1998 6.261,80
Nederland 31-12-1999 v 6.465,90
Nederland 31-12-1999 nv, herzien 6.694,10
Nederland 31-12-2000 v, herzien 6.889,10
Nederland 31-12-2000 nv, herzien 6.870,70
Nederland 31-12-2001 v, herzien 7.011,90
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Aantal banen van werknemers naar geslacht en economische activiteit,
alsmede mutatie van het aantal banen van werknemers naar geslacht en
economische activiteit.
Selecties: Nederland, provincies, RBA, COROP, gemeenten, perioden.
Gegevens beschikbaar vanaf 1993 (niveaucijfers) en 1996 (mutatiecijfers).

Toelichting onderwerpen

Aantal banen van werknemers, niveau
Een baan is een werkkring van een werknemer.
Als iemand meer dan één werkkring heeft, telt elke werkkring als een
afzonderlijke baan. Onder een werknemer wordt verstaan iemand die arbeid
verricht op basis van loon of salaris.
Werknemers
Werknemers zijn mensen die arbeid verrichten op basis van loon of salaris.
Totaal geslacht
Beschikbaar voor: NL, PROV, RBA(91,96), COROP, 4 GR GEM en GEM