Financiële overzichten sociale verhuurders, 1995 - 2000


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1995 - 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12-04-2002
De cijfers voor 2002 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Er komen geen nieuwe cijfers meer.

Financiële overzichten sociale verhuurders, 1995 - 2000

Jaren Balans sociale verhuurders, ultimoActivaTotaal (mln euro) ActivaVaste activaTotaal (mln euro) Vaste activaImmateriële vaste activaTotaal (mln euro) Vaste activaImmateriële vaste activaTekorten DKPH-complexen (mln euro) Vaste activaImmateriële vaste activaOverige immateriële vaste activa (mln euro) Vaste activaMateriële vaste activaTotaal (mln euro) Vaste activaMateriële vaste activaIn exploitatie (mln euro) Vaste activaMateriële vaste activaIn ontwikkeling (mln euro) Vaste activaMateriële vaste activaTen dienste van de exploitatie (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaTotaal (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaTe verrekenen DKPH (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaTe vorderen BWS (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaDeelnemingen (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaEffecten (mln euro) Vaste activaFinanciële vaste activaOverige vorderingen (mln euro) ActivaVlottende activaTotaal (mln euro) ActivaVlottende activaVoorraden (mln euro) Vlottende activaVorderingenTotaal (mln euro) Vlottende activaVorderingenHuurdebiteuren (mln euro) Vlottende activaVorderingenGemeenten (mln euro) Vlottende activaVorderingenOverige vorderingen (mln euro) Vlottende activaVorderingenOverlopende activa (mln euro) ActivaVlottende activaEffecten (mln euro) ActivaVlottende activaLiquide middelen (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimoActivaP.M. te ontvangen leningen (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimoPassivaTotaal (mln euro) PassivaEigen vermogenTotaal (mln euro) PassivaEigen vermogenKapitaal (mln euro) PassivaEigen vermogenHerwaarderingsreserve (mln euro) PassivaEigen vermogenWettelijke en statutaire reserves (mln euro) PassivaEigen vermogenOverige reserves (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimoPassivaEgalisatierekening (mln euro) PassivaVoorzieningenTotaal (mln euro) PassivaVoorzieningenOnderhoud (mln euro) PassivaVoorzieningenOverige (mln euro) PassivaLanglopende schuldenTotaal (mln euro) PassivaLanglopende schuldenOverheid (mln euro) PassivaLanglopende schuldenKredietinstellingen (mln euro) PassivaLanglopende schuldenWaarborgsommen (mln euro) PassivaLanglopende schuldenOverige schulden (mln euro) PassivaKortlopende schuldenTotaal (mln euro) PassivaKortlopende schuldenKredietinstellingen (mln euro) PassivaKortlopende schuldenGemeenten (mln euro) PassivaKortlopende schuldenLeveranciers (mln euro) PassivaKortlopende schuldenBelastingen en premies (mln euro) PassivaKortlopende schuldenVerplichtingen onr. en roerende zaken (mln euro) PassivaKortlopende schuldenOverlopende passiva (mln euro) PassivaKortlopende schuldenOverige schulden (mln euro) Balans sociale verhuurders, ultimoPassivaP.M. overeengekomen leningen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfsopbrengstenTotaal (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfsopbrengstenHuren (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfsopbrengstenVergoedingen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfsopbrengstenOverheidsbijdragen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfsopbrengstenVerrekening DKPH-complexen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfsopbrengstenOverige (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfslastenTotaal (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfslastenAfschrijvingen materiële en immat.activa (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfslastenOverige mutaties mat. en immat. v.activa (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfslastenErfpacht (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfslastenLonen en salarissen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfslastenSociale lasten (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfslastenLasten onderhoud (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfslastenOverige (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBedrijfsresultaat (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersRenteTotaal (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersRenteRentebaten (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersRenteRentelasten (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersOverige resultatenTotaal (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersOverige resultatenWaardeveranderingen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersOverige resultatenResultaat deelnemingen (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersOverige resultatenOverige opbrengst (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersResultaat gewone bedrijfsuitoefening (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBuitengewone baten/lastenTotaal (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBuitengewone baten/lastenBuitengewone baten (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersBuitengewone baten/lastenBuitengewone lasten (mln euro) Exploitatierekening sociale verhuurdersJaarresultaat (mln euro)
1995 81.074 73.173 515 515 0 67.115 63.563 3.030 522 5.542 14 506 138 1.685 3.199 7.901 56 1.339 148 256 483 452 353 6.153 389 81.074 6.654 55 226 1 6.372 3.717 4.215 3.999 216 59.995 11.821 40.828 153 7.193 6.494 567 219 557 59 1.661 2.502 929 389 9.188 7.513 433 685 73 484 5.072 887 248 42 616 80 1.859 1.341 4.116 -4.325 1.026 5.351 104 12 5 87 -106 -482 1.168 1.650 -588
1996 81.020 75.415 471 471 0 67.852 64.384 2.782 687 7.091 40 702 162 1.957 4.229 5.606 95 1.296 130 215 385 566 420 3.794 344 81.020 6.929 15 287 5 6.622 3.319 4.191 3.971 220 60.555 12.589 43.169 187 4.609 6.026 674 110 538 85 1.443 2.518 657 344 9.649 7.902 471 687 35 555 5.120 930 65 40 644 90 1.910 1.441 4.528 -4.518 549 5.067 141 3 3 135 150 174 458 284 325
1997 81.495 76.255 395 281 114 68.127 64.916 2.549 662 7.732 15 850 118 2.232 4.517 5.240 159 1.338 106 201 368 664 496 3.247 483 81.495 7.386 252 354 1 6.779 2.854 4.271 3.845 425 60.717 13.217 46.847 169 483 6.268 816 207 565 80 1.484 2.665 450 483 10.058 8.246 481 641 34 656 5.547 999 216 39 697 110 2.003 1.482 4.511 -4.660 505 5.165 242 5 5 232 93 330 754 424 423
1998 82.252 77.418 320 287 33 68.807 65.559 2.549 699 8.291 7 864 123 2.283 5.015 4.834 161 1.494 104 225 534 632 324 2.854 358 82.252 7.967 93 648 12 7.213 2.294 4.329 3.893 436 60.931 12.636 48.005 192 98 6.731 1.238 126 556 81 1.507 2.754 468 358 10.462 8.603 492 589 39 740 5.879 1.059 175 39 703 141 2.158 1.604 4.584 -4.594 509 5.103 287 33 5 249 277 342 771 429 619
1999 82.543 77.826 136 110 26 69.229 65.534 2.944 751 8.462 9 840 152 2.425 5.036 4.717 227 1.427 117 185 499 626 250 2.813 478 82.543 8.710 63 570 1 8.076 1.841 4.220 3.754 466 60.571 11.810 48.505 150 106 7.200 1.236 78 646 93 1.704 2.753 690 478 10.751 8.851 493 500 46 862 6.266 1.128 226 36 769 161 2.248 1.708 4.231 -4.441 458 4.899 211 -12 9 214 255 377 707 330 631
2000 83.196 78.619 90 78 13 70.575 66.227 3.520 828 7.953 1 805 145 2.337 4.664 4.577 303 1.421 131 166 550 575 335 2.518 476 83.196 9.461 123 654 2 8.681 1.484 4.143 3.591 552 59.927 10.427 49.242 133 124 8.182 1.699 107 756 116 1.921 2.845 738 476 10.863 9.155 511 432 17 719 6.575 1.206 266 35 829 164 2.343 1.732 4.100 -4.346 444 4.790 245 0 3 242 188 455 789 334 643
Bron: CBS.
Verklaring van tekens