Stromen binnen MBO; niveau, sector, richting en huishoudkenmerken 2004-2009

Stromen binnen MBO; niveau, sector, richting en huishoudkenmerken 2004-2009

Geslacht Mbo niveau bestemmingsjaar Mbo richting en sector bestemmingsjaar Huishoudkenmerken Perioden Totaal doorstroom deelnemers (aantal) Mbo niveau 1 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector landbouw (aantal) Mbo niveau 1 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector techniek (aantal) Mbo niveau 1 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector economie (aantal) Mbo niveau 1 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector zorg en welzijn (aantal) Mbo niveau 2 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector landbouw (aantal) Mbo niveau 2 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector techniek (aantal) Mbo niveau 2 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector economie (aantal) Mbo niveau 2 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector zorg en welzijn (aantal) Mbo niveau 3 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector landbouw (aantal) Mbo niveau 3 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector techniek (aantal) Mbo niveau 3 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector economie (aantal) Mbo niveau 3 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector zorg en welzijn (aantal) Mbo niveau 4 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector landbouw (aantal) Mbo niveau 4 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector techniek (aantal) Mbo niveau 4 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector economie (aantal) Mbo niveau 4 in het basisjaar Ingedeeld naar sectoren Sector zorg en welzijn (aantal)
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Totaal Mbo richting/sector Totaal huishoudkenmerken 2008/'09 naar 2009/'10* 349.130 720 7.970 1.880 630 4.260 37.150 29.530 18.610 5.140 18.640 31.860 39.980 8.400 45.840 47.460 48.980
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Totaal Mbo richting/sector Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2008/'09 naar 2009/'10* 219.780 200 3.170 790 270 2.610 23.820 16.690 11.120 3.510 11.390 19.960 23.250 6.380 32.200 31.070 32.290
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Totaal Mbo richting/sector Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2008/'09 naar 2009/'10* 52.130 80 1.740 400 130 530 5.300 6.060 3.560 570 1.920 5.550 5.160 950 6.010 7.940 5.850
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Totaal Mbo richting/sector Eigen huishouden 2008/'09 naar 2009/'10* 65.930 360 2.510 420 190 970 7.010 5.430 3.240 890 4.770 5.200 10.420 820 6.660 6.960 9.540
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector landbouw Totaal huishoudkenmerken 2008/'09 naar 2009/'10* 18.600 680 110 x x 3.920 140 140 120 4.790 30 90 160 7.970 160 110 160
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector landbouw Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2008/'09 naar 2009/'10* 12.740 180 40 x x 2.380 100 110 80 3.250 30 60 120 6.070 120 90 110
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector landbouw Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2008/'09 naar 2009/'10* 2.130 70 20 x x 460 30 20 30 520 - 20 20 870 30 10 30
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector landbouw Eigen huishouden 2008/'09 naar 2009/'10* 3.080 350 50 x x 950 10 x x 870 x x 10 790 10 x 10
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector techniek Totaal huishoudkenmerken 2008/'09 naar 2009/'10* 107.630 10 5.580 180 40 110 35.530 1.120 270 130 18.280 730 280 100 43.860 840 440
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector techniek Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2008/'09 naar 2009/'10* 69.720 x 2.150 70 10 80 22.790 660 140 110 11.170 470 190 80 30.830 600 310
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector techniek Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2008/'09 naar 2009/'10* 14.470 x 1.090 50 10 20 4.940 290 70 10 1.850 170 60 20 5.600 180 80
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector techniek Eigen huishouden 2008/'09 naar 2009/'10* 20.500 x 1.990 30 x x 6.850 130 50 x 4.730 70 20 x 6.500 60 40
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector economie Totaal huishoudkenmerken 2008/'09 naar 2009/'10* 113.150 10 1.370 1.550 30 140 1.150 26.600 1.300 90 250 30.080 1.470 180 1.280 45.390 1.480
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector economie Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2008/'09 naar 2009/'10* 69.980 x 610 650 10 100 730 15.040 710 70 140 18.860 930 130 880 29.700 970
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector economie Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2008/'09 naar 2009/'10* 20.580 x 400 310 x 30 260 5.370 370 20 60 5.130 300 30 280 7.510 330
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector economie Eigen huishouden 2008/'09 naar 2009/'10* 18.200 x 250 360 x x 110 5.000 150 x 30 5.010 190 10 100 6.740 120
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector zorg en welzijn Totaal huishoudkenmerken 2008/'09 naar 2009/'10* 108.200 x 830 110 560 90 280 1.560 16.880 120 80 910 38.060 150 530 1.070 46.890
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector zorg en welzijn Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 2008/'09 naar 2009/'10* 66.600 x 330 50 240 50 180 840 10.170 90 60 530 22.000 100 370 650 30.900
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector zorg en welzijn Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 2008/'09 naar 2009/'10* 14.680 x 220 30 110 20 60 360 3.070 20 10 220 4.770 30 100 230 5.410
Mannen en vrouwen Totaal Mbo niveau Sector zorg en welzijn Eigen huishouden 2008/'09 naar 2009/'10* 23.670 x 210 20 180 10 30 280 3.030 10 x 120 10.200 10 50 150 9.360
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de doorstroom binnen het (bekostigd) middelbaar beroepsonderwijs (mbo), naar:
(1) kenmerken van het mbo, te weten:
- niveau;
- sector;
- opleidingsrichting;
- met versus zonder diploma;
(2) geslacht,
(3) huishoudkenmerken, te weten:
- soort huishouden;
- inkomstenniveau huishouden;
- aantal verdieners huishoudkern,
(4) periode.

Let op: Deze tabel heeft alleen betrekking op deelnemers die doorstromen binnen het mbo. Het betreft dus niet alle deelnemers, die in een bepaald schooljaar (het basisjaar) ingeschreven stonden in het bekostigd mbo.

Gegevens beschikbaar van schooljaar 2004/'05 tot en met schooljaar 2009/'10.

Status van de cijfers.
De gegevens over de schooljaren 2004/'05 tot en met schooljaar 2008/'09 zijn definitief. De gegevens over schooljaar 2009/'10 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 2 oktober 2015.
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal doorstroom deelnemers
Alle deelnemers die op 1 oktober (van het basisjaar) ingeschreven
staan binnen het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op 1 oktober van
het volgend schooljaar (het bestemmingsjaar) nog steeds ingeschreven
staan binnen het mbo.
---
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol); bol voltijd en bol deeltijd en
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
---
Het totaal is exclusief extraneï in het basisjaar, maar inclusief
extraneï in het bestemmingsjaar. Extraneï zijn personen die slechts
ingeschreven staan om examen te doen en geen onderwijs volgen.
Mbo niveau 1 in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Extraneï zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en
geen onderwijs volgen.
---
Niveau 1 (assistentopleiding): opleiding tot assisterend
beroepsbeoefenaar met een duur van een half tot één jaar.
Ingedeeld naar sectoren
Binnen het mbo wordt een viertal sectoren onderscheiden:
- sector landbouw;
- sector techniek;
- sector economie;
- sector zorg en welzijn.
Vanaf het schooljaar 2005/'06 is daar de mogelijkheid 'combinatie van
sectoren' bijgekomen (bijvoorbeeld sector techniek en sector economie).
Sector landbouw
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
landbouw.
Sector techniek
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
techniek.
Sector economie
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
economie.
Sector zorg en welzijn
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector zorg
en welzijn.
Mbo niveau 2 in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Extraneï zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en
geen onderwijs volgen.
---
Niveau 2 (basisberoepsopleiding): opleiding tot basisberoepsbeoefenaar
met een duur van twee tot en met drie jaar.
Ingedeeld naar sectoren
Binnen het mbo wordt een viertal sectoren onderscheiden:
- sector landbouw;
- sector techniek;
- sector economie;
- sector zorg en welzijn.
Vanaf het schooljaar 2005/'06 is daar de mogelijkheid 'combinatie van
sectoren' bijgekomen (bijvoorbeeld sector techniek en sector economie).
Sector landbouw
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
landbouw.
Sector techniek
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
techniek.
Sector economie
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
economie.
Sector zorg en welzijn
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector zorg
en welzijn.
Mbo niveau 3 in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Extraneï zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en
geen onderwijs volgen.
---
Niveau 3 (vakopleiding): opleiding tot zelfstandig
beroepsbeoefenaar met een duur van twee tot vier jaar.
Ingedeeld naar sectoren
Binnen het mbo wordt een viertal sectoren onderscheiden:
- sector landbouw;
- sector techniek;
- sector economie;
- sector zorg en welzijn.
Vanaf het schooljaar 2005/'06 is daar de mogelijkheid 'combinatie van
sectoren' bijgekomen (bijvoorbeeld sector techniek en sector economie).
Sector landbouw
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
landbouw.
Sector techniek
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
techniek.
Sector economie
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
economie.
Sector zorg en welzijn
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector zorg
en welzijn.
Mbo niveau 4 in het basisjaar
Het mbo bestaat uit:
- de beroepsopleidende leerweg (bol), zowel voltijd als deeltijd;
- de beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Extraneï zijn, wat betreft het basisjaar, buiten beschouwing gelaten.
Dit zijn personen die slechts ingeschreven staan om examen te doen en
geen onderwijs volgen.
---
Niveau 4 bestaat uit 2 deelniveaus:
- Niveau 4a: (middenkaderopleiding): opleiding tot
middenkaderfunctionaris met een duur van drie tot vier jaar.
- Niveau 4b: (specialistenopleiding): opleiding tot specialist
met een duur van één tot twee jaar. Dit is een vervolg
op de vakopleiding (niveau 3).
Ingedeeld naar sectoren
Binnen het mbo wordt een viertal sectoren onderscheiden:
- sector landbouw;
- sector techniek;
- sector economie;
- sector zorg en welzijn.
Vanaf het schooljaar 2005/'06 is daar de mogelijkheid 'combinatie van
sectoren' bijgekomen (bijvoorbeeld sector techniek en sector economie).
Sector landbouw
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
landbouw.
Sector techniek
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
techniek.
Sector economie
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector
economie.
Sector zorg en welzijn
Deelnemers die in het basisjaar ingeschreven staan binnen de sector zorg
en welzijn.