Zorgrekeningen; uitgaven en financiering, 1972-2013


In deze tabel vindt u cijfers over de uitgaven aan en de financiering van de gezondheids- en welzijnszorg vanaf 1972. De tabel bevat bedragen in lopende en constante prijzen. Alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn worden meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden.
In 1998 is overgegaan van de beschrijving van Kosten en financiering van de publiek gefinancierde gezondheidszorg op een beschrijving van het hele terrein van de zorg, gefinancierd door alle mogelijke bronnen. In deze tabel zijn de cijfers van de Zorgrekeningen teruggelegd tot 1972. Omdat de cijfers vóór 1999 anders zijn geraamd dan ná 1997, is het jaar 1998 twee keer opgenomen: een keer met de nieuw geraamde cijfers op basis van de oude statistiek, en een keer met de cijfers volgens de nieuwe opzet.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1972

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2013 en 2012 zijn nader voorlopig. Cijfers van de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 17 december 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Vanwege een revisie zijn nieuwe cijfers voor de jaren 1998-2014 gepubliceerd (zie de link naar de tabel met kerncijfers onderaan). Nieuwe gegevensbronnen zijn volledig en in onderlinge samenhang verwerkt in de zorgrekeningen en teruggelegd tot 1998, zodat consistente tijdreeksen beschikbaar zijn voor de periode 1998-2014. Deze tabel is in lijn daarmee aangepast en voortgezet als een andere tabel, zie paragraaf 3.

Zorgrekeningen; uitgaven en financiering, 1972-2013

Perioden Uitgaven aan zorgTotaal uitgaven aan zorg (mln euro) Uitgaven aan zorgUitgaven aan gezondheidszorg (mln euro) Uitgaven aan zorgUitgaven aan welzijnszorg (mln euro) Uitgaven aan zorgKosten beleids- en beheersorganisatie (mln euro) FinancieringsbronnenTotaal Financieringsbronnen (mln euro) FinancieringsbronnenOverheid (mln euro) FinancieringsbronnenZiekenfondswet / Zorgverzekeringswet (mln euro) FinancieringsbronnenAWBZ (mln euro) FinancieringsbronnenOverige financieringsbronnen (mln euro) Uitgaven aan zorg in constante prijzen (mln euro) Uitgaven per hoofd van de bevolking (euro) Uitgaven als percentage van het BBP (%) Indexen van de zorgTotaal uitgaven aan zorg (1972=100) Indexen van de zorgUitgaven aan gezondheidszorg (1972=100) Indexen van de zorgUitgaven aan welzijnszorg (1972=100) Indexen van de zorgUitgaven aan zorg in constante prijzen (1972=100) Indexen van de zorgBevolking in Nederland (1972=100) Indexen van de zorgUitgaven per hoofd van de bevolking (1972=100)
1972 6.450 4.052 2.175 223 6.450 1.615 2.081 1.003 1.751 21.424 484 8,7 100 100 100 100 100 100
1975 10.592 6.365 3.871 356 10.592 2.758 3.355 1.853 2.626 23.769 775 9,9 164 157 178 111 103 160
1980 17.310 10.228 6.491 590 17.310 4.065 5.525 3.485 4.235 27.129 1.223 10,6 268 252 299 127 106 253
1985 21.771 12.553 8.357 861 21.771 4.916 6.956 4.447 5.453 29.048 1.502 10,8 338 310 384 136 109 310
1990 26.658 15.649 9.934 1.075 26.658 5.018 7.241 6.940 7.459 32.695 1.783 10,9 413 386 457 153 112 368
1995 35.148 20.625 13.062 1.461 35.148 6.706 7.570 12.030 8.842 37.327 2.274 10,8 545 509 601 174 116 470
2000 46.919 26.801 18.080 2.039 46.919 6.585 13.138 14.580 12.616 43.534 2.946 10,5 727 661 831 203 119 609
2005 67.614 39.010 25.821 2.783 67.614 8.119 17.554 22.052 19.890 53.351 4.143 12,5 1.048 963 1.187 249 122 856
2011 89.330 51.684 34.444 3.202 89.330 12.909 35.871 25.368 15.183 67.120 5.351 13,9 1.385 1.275 1.583 313 125 1.105
2012 92.767 52.787 36.771 3.210 92.767 12.306 36.895 28.070 15.496 67.426 5.537 14,5 1.438 1.303 1.691 315 126 1.144
2013 93.901 53.850 36.760 3.291 93.901 11.374 39.989 27.444 15.095 . 5.596 14,6 1.456 1.329 1.690 . 126 1.156
Bron: CBS.
Verklaring van tekens