Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar herkomst (land), 2006

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar herkomst (land), 2006

Regio's Autochtonen/allochtonen Aantal personen met 52 weken inkomen* (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen* (1 000 euro)
Nederland Totaal Herkomst (land) 11.404,4 18,6
Nederland Herkomst: Nederland 9.488,1 18,9
Nederland Herkomst: Niet-Nederland 1.916,3 17,2
Nederland Herkomst: Westers land 994,8 19,1
Nederland Herkomst: Niet-westers land 921,5 15,1
Amsterdam Totaal Herkomst (land) 516,3 19,4
Amsterdam Herkomst: Nederland 302,0 20,7
Amsterdam Herkomst: Niet-Nederland 214,4 17,5
Amsterdam Herkomst: Westers land 71,4 21,4
Amsterdam Herkomst: Niet-westers land 142,9 15,6
Arnhem Totaal Herkomst (land) 101,7 17,5
Arnhem Herkomst: Nederland 76,1 18,2
Arnhem Herkomst: Niet-Nederland 25,5 15,4
Arnhem Herkomst: Westers land 12,1 17,6
Arnhem Herkomst: Niet-westers land 13,5 13,6
Assen Totaal Herkomst (land) 44,7 17,8
Assen Herkomst: Nederland 39,2 17,9
Assen Herkomst: Niet-Nederland 5,5 17,0
Assen Herkomst: Westers land 3,8 18,4
Assen Herkomst: Niet-westers land 1,8 14,1
Groningen (gemeente) Totaal Herkomst (land) 129,8 16,4
Groningen (gemeente) Herkomst: Nederland 109,9 16,6
Groningen (gemeente) Herkomst: Niet-Nederland 20,0 15,5
Groningen (gemeente) Herkomst: Westers land 11,5 16,5
Groningen (gemeente) Herkomst: Niet-westers land 8,5 14,1
Haarlem Totaal Herkomst (land) 106,8 19,2
Haarlem Herkomst: Nederland 85,5 19,6
Haarlem Herkomst: Niet-Nederland 21,3 17,7
Haarlem Herkomst: Westers land 10,9 20,2
Haarlem Herkomst: Niet-westers land 10,4 15,0
Leeuwarden Totaal Herkomst (land) 66,0 16,7
Leeuwarden Herkomst: Nederland 57,5 16,9
Leeuwarden Herkomst: Niet-Nederland 8,5 15,1
Leeuwarden Herkomst: Westers land 4,6 16,7
Leeuwarden Herkomst: Niet-westers land 4,0 13,3
Lelystad Totaal Herkomst (land) 49,4 17,8
Lelystad Herkomst: Nederland 38,2 18,4
Lelystad Herkomst: Niet-Nederland 11,2 15,6
Lelystad Herkomst: Westers land 4,4 17,3
Lelystad Herkomst: Niet-westers land 6,8 14,5
Maastricht Totaal Herkomst (land) 85,5 16,9
Maastricht Herkomst: Nederland 69,3 17,2
Maastricht Herkomst: Niet-Nederland 16,1 15,7
Maastricht Herkomst: Westers land 12,0 16,6
Maastricht Herkomst: Niet-westers land 4,1 13,2
Middelburg (Z.) Totaal Herkomst (land) 33,3 18,0
Middelburg (Z.) Herkomst: Nederland 28,7 18,2
Middelburg (Z.) Herkomst: Niet-Nederland 4,6 16,7
Middelburg (Z.) Herkomst: Westers land 3,0 18,0
Middelburg (Z.) Herkomst: Niet-westers land 1,6 14,4
's-Gravenhage (gemeente) Totaal Herkomst (land) 320,6 19,2
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Nederland 197,3 20,1
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Niet-Nederland 123,2 17,8
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Westers land 40,0 22,8
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Niet-westers land 83,2 15,4
's-Hertogenbosch Totaal Herkomst (land) 98,4 18,8
's-Hertogenbosch Herkomst: Nederland 81,8 19,3
's-Hertogenbosch Herkomst: Niet-Nederland 16,6 16,4
's-Hertogenbosch Herkomst: Westers land 8,9 18,4
's-Hertogenbosch Herkomst: Niet-westers land 7,8 14,1
Utrecht (gemeente) Totaal Herkomst (land) 205,5 18,6
Utrecht (gemeente) Herkomst: Nederland 152,6 19,4
Utrecht (gemeente) Herkomst: Niet-Nederland 52,9 16,1
Utrecht (gemeente) Herkomst: Westers land 19,6 18,6
Utrecht (gemeente) Herkomst: Niet-westers land 33,4 14,7
Zwolle Totaal Herkomst (land) 82,2 17,9
Zwolle Herkomst: Nederland 71,1 18,2
Zwolle Herkomst: Niet-Nederland 11,1 16,1
Zwolle Herkomst: Westers land 5,5 18,3
Zwolle Herkomst: Niet-westers land 5,6 13,9
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal personen met 52 weken inkomen en het
bijbehorend gemiddeld besteedbaar inkomen, uitgesplitst naar land van
herkomst.
De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied,
grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2006 van het
CBS. De peildatum is 1 januari 2007; de inkomensgegevens hebben betrekking
op het onderzoeksjaar 2006. Het betreft voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd;
samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle
informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste
gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd
niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen*
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van de autochtone (Herkomst: Nederland)
en allochtone (Herkomst: Niet-Nederland) bevolking met 52 weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep 'minder dan 52 weken inkomen'. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.