Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar soc. econ. categorie, 2006


Deze tabel geeft het aantal personen met 52 weken inkomen en het
bijbehorend gemiddeld besteedbaar inkomen, uitgesplitst naar
sociaal-economische categorie.
De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied,
grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2006 van het
CBS. De peildatum is 1 januari 2007; de inkomensgegevens hebben betrekking
op het onderzoeksjaar 2006. Het betreft voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd;
samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle
informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste
gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd
niet mogelijk is.

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar soc. econ. categorie, 2006

Regio's Sociaal-economische categorie Aantal personen met 52 weken inkomen* (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen* (1 000 euro)
Nederland Totaal sociaal-economische categorie 11.404,4 18,6
Nederland Totaal actief 7.099,4 21,2
Nederland Totaal niet-actief 4.305,0 14,4
Amsterdam Totaal sociaal-economische categorie 516,3 19,4
Amsterdam Totaal actief 311,3 23,1
Amsterdam Totaal niet-actief 205,1 13,7
Arnhem Totaal sociaal-economische categorie 101,7 17,5
Arnhem Totaal actief 60,3 20,1
Arnhem Totaal niet-actief 41,4 13,6
Assen Totaal sociaal-economische categorie 44,7 17,8
Assen Totaal actief 27,2 20,0
Assen Totaal niet-actief 17,5 14,4
Groningen (gemeente) Totaal sociaal-economische categorie 129,8 16,4
Groningen (gemeente) Totaal actief 69,3 20,1
Groningen (gemeente) Totaal niet-actief 60,5 12,2
Haarlem Totaal sociaal-economische categorie 106,8 19,2
Haarlem Totaal actief 66,0 22,1
Haarlem Totaal niet-actief 40,8 14,6
Leeuwarden Totaal sociaal-economische categorie 66,0 16,7
Leeuwarden Totaal actief 36,3 19,4
Leeuwarden Totaal niet-actief 29,7 13,5
Lelystad Totaal sociaal-economische categorie 49,4 17,8
Lelystad Totaal actief 31,9 20,1
Lelystad Totaal niet-actief 17,4 13,4
Maastricht Totaal sociaal-economische categorie 85,5 16,9
Maastricht Totaal actief 43,8 20,2
Maastricht Totaal niet-actief 41,7 13,5
Middelburg (Z.) Totaal sociaal-economische categorie 33,3 18,0
Middelburg (Z.) Totaal actief 20,2 20,0
Middelburg (Z.) Totaal niet-actief 13,1 15,0
's-Gravenhage (gemeente) Totaal sociaal-economische categorie 320,6 19,2
's-Gravenhage (gemeente) Totaal actief 191,8 22,2
's-Gravenhage (gemeente) Totaal niet-actief 128,7 14,9
's-Hertogenbosch Totaal sociaal-economische categorie 98,4 18,8
's-Hertogenbosch Totaal actief 62,0 21,5
's-Hertogenbosch Totaal niet-actief 36,4 14,1
Utrecht (gemeente) Totaal sociaal-economische categorie 205,5 18,6
Utrecht (gemeente) Totaal actief 124,6 22,3
Utrecht (gemeente) Totaal niet-actief 80,9 12,8
Zwolle Totaal sociaal-economische categorie 82,2 17,9
Zwolle Totaal actief 51,1 20,4
Zwolle Totaal niet-actief 31,1 13,9
Bron: cbs.
Verklaring van tekens