Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar soc. econ. categorie, 2006

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.)naar soc. econ. categorie, 2006

Regio's Sociaal-economische categorie Aantal personen met 52 weken inkomen* (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen* (1 000 euro)
Nederland Totaal sociaal-economische categorie 11.404,4 18,6
Nederland Totaal actief 7.099,4 21,2
Nederland Totaal niet-actief 4.305,0 14,4
Amsterdam Totaal sociaal-economische categorie 516,3 19,4
Amsterdam Totaal actief 311,3 23,1
Amsterdam Totaal niet-actief 205,1 13,7
Arnhem Totaal sociaal-economische categorie 101,7 17,5
Arnhem Totaal actief 60,3 20,1
Arnhem Totaal niet-actief 41,4 13,6
Assen Totaal sociaal-economische categorie 44,7 17,8
Assen Totaal actief 27,2 20,0
Assen Totaal niet-actief 17,5 14,4
Groningen (gemeente) Totaal sociaal-economische categorie 129,8 16,4
Groningen (gemeente) Totaal actief 69,3 20,1
Groningen (gemeente) Totaal niet-actief 60,5 12,2
Haarlem Totaal sociaal-economische categorie 106,8 19,2
Haarlem Totaal actief 66,0 22,1
Haarlem Totaal niet-actief 40,8 14,6
Leeuwarden Totaal sociaal-economische categorie 66,0 16,7
Leeuwarden Totaal actief 36,3 19,4
Leeuwarden Totaal niet-actief 29,7 13,5
Lelystad Totaal sociaal-economische categorie 49,4 17,8
Lelystad Totaal actief 31,9 20,1
Lelystad Totaal niet-actief 17,4 13,4
Maastricht Totaal sociaal-economische categorie 85,5 16,9
Maastricht Totaal actief 43,8 20,2
Maastricht Totaal niet-actief 41,7 13,5
Middelburg (Z.) Totaal sociaal-economische categorie 33,3 18,0
Middelburg (Z.) Totaal actief 20,2 20,0
Middelburg (Z.) Totaal niet-actief 13,1 15,0
's-Gravenhage (gemeente) Totaal sociaal-economische categorie 320,6 19,2
's-Gravenhage (gemeente) Totaal actief 191,8 22,2
's-Gravenhage (gemeente) Totaal niet-actief 128,7 14,9
's-Hertogenbosch Totaal sociaal-economische categorie 98,4 18,8
's-Hertogenbosch Totaal actief 62,0 21,5
's-Hertogenbosch Totaal niet-actief 36,4 14,1
Utrecht (gemeente) Totaal sociaal-economische categorie 205,5 18,6
Utrecht (gemeente) Totaal actief 124,6 22,3
Utrecht (gemeente) Totaal niet-actief 80,9 12,8
Zwolle Totaal sociaal-economische categorie 82,2 17,9
Zwolle Totaal actief 51,1 20,4
Zwolle Totaal niet-actief 31,1 13,9
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal personen met 52 weken inkomen en het
bijbehorend gemiddeld besteedbaar inkomen, uitgesplitst naar
sociaal-economische categorie.
De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied,
grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2006 van het
CBS. De peildatum is 1 januari 2007; de inkomensgegevens hebben betrekking
op het onderzoeksjaar 2006. Het betreft voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd;
samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle
informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste
gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd
niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen*
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen
naar sociaal-economische categorie.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie 'met
52 weken inkomen' gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.