Pensioenen; aanspraken van zelfstandigen

Pensioenen; aanspraken van zelfstandigen

Geslacht Leeftijd Herkomst Generatie Percentage AOW-opbouw Perioden Aantal zelfstandigen (aantal) AOW (1e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Contante waarde (euro) AOW (1e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) AOW (1e pijler) Vervangingspercentage (%) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Contante waarde (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler) Vervangingspercentage (%) Vermogen (4e pijler) Vierde pijler (%) Optellingen van pensioencomponenten 1e en 2e pijler Opgebouwde jaarlijkse aanspraken (euro) Optellingen van pensioencomponenten 1e en 2e pijler Contante waarde (euro) Optellingen van pensioencomponenten 1e en 2e pijler Te bereiken jaarlijkse aanspraken (euro) Optellingen van pensioencomponenten 1e en 2e pijler Vervangingspercentage (%)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Eerste generatie allochtonen Minder dan 70% AOW opbouw 2005 25.950 2.200 11.500 6.200 28 700 4.200 1.000 5 34 2.900 15.700 7.200 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Eerste generatie allochtonen 70% tot 95% AOW opbouw 2005 12.050 4.200 25.900 7.700 31 1.500 10.100 1.800 7 47 5.700 36.000 9.500 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Eerste generatie allochtonen 95% of meer AOW opbouw 2005 14.000 4.200 21.100 8.900 31 1.500 9.200 2.000 7 42 5.700 30.300 10.900 38
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Tweede generatie allochtonen Minder dan 70% AOW opbouw 2005 1.400 3.000 19.500 6.000 13 4.200 31.000 5.500 12 62 7.200 50.500 11.500 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Tweede generatie allochtonen 70% tot 95% AOW opbouw 2005 1.950 4.300 25.600 8.200 24 1.800 12.400 2.600 7 50 6.100 38.000 10.800 31
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Tweede generatie allochtonen 95% of meer AOW opbouw 2005 32.200 4.800 27.900 8.900 27 2.000 13.000 2.700 8 56 6.800 40.900 11.600 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Autochtonen Minder dan 70% AOW opbouw 2005 11.150 3.000 20.000 5.700 14 3.900 28.900 5.100 13 66 6.900 48.900 10.800 27
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Autochtonen 70% tot 95% AOW opbouw 2005 13.650 4.600 28.800 7.900 24 2.100 13.900 2.900 9 58 6.700 42.700 10.800 33
Totaal mannen en vrouwen Totaal 15 tot 65 jarigen Totaal autochtonen en allochtonen Autochtonen 95% of meer AOW opbouw 2005 510.350 5.000 30.200 8.600 27 1.800 10.900 2.400 7 70 6.800 41.100 11.000 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken
van zelfstandigen van 15 tot 65 jaar die woonachtig zijn in Nederland.

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, deze worden
pijlers genoemd. De eerste pijler is het collectieve ouderdomspensioen dat
voortkomt uit de Algemene Ouderdomswet (AOW). De tweede pijler is de
collectieve arbeidsgerelateerde pensioenopbouw. Onder de derde pijler
vallen individuele producten van verzekeraars. Deze kunnen worden
afgesloten om (tekorten in) de eerste en tweede pijler aan te vullen.

Naast de genoemde pijlers kan het vermogen van personen zoals spaartegoed
en onroerend goed worden gebruikt als pensioenvoorziening. Dit wordt de
vierde pijler genoemd.

Alle vermelde bedragen zijn bruto per jaar en afgerond op 100 euro en
betreffen gemiddelden per werknemer.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
De tabel is stopgezet en vervangen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
nvt

Toelichting onderwerpen

Aantal zelfstandigen
Aantal zelfstandigen woonachtig in Nederland, afgerond op vijftigtallen.
AOW (1e pijler)
Ieder jaar dat een persoon vanaf 15 jaar in Nederland woonachtig is
geweest, wordt 2% AOW opgebouwd. De omvang van de AOW-uitkering
is afhankelijk van het huishouden. Een alleenstaande krijgt een uitkering
van 70% , een samenwonende heeft recht op maximaal 50%.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering
dat voortkomt uit de AOW. Er is geen rekening gehouden met het effect
van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding.
Contante waarde
Het kapitaal dat nodig is om de opgebouwde jaarlijkse aanspraken vanaf
de pensioenleeftijd levenslang uit te keren.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
De op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken AOW uitkering.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken als percentage van het totaal van de
huidige inkomenscomponenten die vallen onder de inkomstenbelasting. De
gebruikte componenten zijn: loon, winst en alle uitkeringen.
Arbeidsgerelateerd pensioen (2e pijler)
Pensioen dat voortkomt uit een arbeidsrelatie.
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering
dat voortkomt uit een arbeidsrelatie. Er is geen rekening gehouden met
het effect van persoonlijke omstandigheden zoals scheiding of uitruil
tussen pensioensoorten. Wel is het reeds ingegane nabestaandenpensioen
opgenomen.
Contante waarde
Het kapitaal dat nodig is om de opgebouwde jaarlijkse aanspraken vanaf
de pensioenleeftijd levenslang uit te keren.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit
arbeid, inclusief het reeds ingegane nabestaandenpensioen.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken als percentage van het totaal van de
huidige inkomenscomponenten die vallen onder de inkomstenbelasting. De
gebruikte componenten zijn: loon, winst en alle uitkeringen.
Vermogen (4e pijler)
Vierde pijler
Percentage zelfstandigen die individueel opgebouwd vermogen hebben dat
voor de oudedagsvoorziening gebruikt kan worden. Vermogen van
huishoudens is evenredig verdeeld over meerderjarige personen
(exclusief kinderen) binnen het huishouden. Alleen vermogen boven
20.000 euro is meegeteld.
Optellingen van pensioencomponenten
Optellingen van diverse pensioencomponenten. De afgeronde bedragen zoals
weergegeven in de tabel worden opgeteld.
1e en 2e pijler
AOW en arbeidsgerelateerd pensioen
Opgebouwde jaarlijkse aanspraken
Het opgebouwde recht op een toekomstige jaarlijkse pensioenuitkering
dat voortkomt uit AOW en arbeidsgerelateerd pensioen.
Contante waarde
Het kapitaal dat nodig is om de opgebouwde jaarlijkse aanspraken vanaf
de pensioenleeftijd levenslang uit te keren.
Te bereiken jaarlijkse aanspraken
Het op 65-jarige leeftijd maximaal te bereiken ouderdomspensioen uit
AOW en arbeid.
Vervangingspercentage
De te bereiken jaarlijkse aanspraken als percentage van het totaal van de
huidige inkomenscomponenten die vallen onder de inkomstenbelasting. De
gebruikte componenten zijn: loon, winst en alle uitkeringen.