Moeders; binding met de arbeidsmarkt, 2001-2013

Moeders; binding met de arbeidsmarkt, 2001-2013

Positie van moeders in het huishouden Persoonskenmerken Perioden Totaal moeders 15 tot 65 jaar (x 1 000) Moeders in werkzame beroepsbevolking Totaal moeders werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Moeders in werkzame beroepsbevolking Werkt 12 tot 28 uur per week (x 1 000) Moeders in werkzame beroepsbevolking Werkt 28 tot 35 uur per week (x 1 000) Moeders in werkzame beroepsbevolking Werkt 35 uur of meer per week (x 1 000) Moeders in werkloze en niet beroepsbev. Wil werk van twaalf uur of meer per week (x 1 000) Moeders in werkloze en niet beroepsbev. Wil/kan niet > 12 uur per week werken Wil/kan niet > 12 uur per week werken (x 1 000) Moeders in werkloze en niet beroepsbev. Wil/kan niet > 12 uur per week werken Reden wil geen werk van 12 uur of meer Zorg voor gezin of huishouden (x 1 000) Moeders in werkloze en niet beroepsbev. Wil/kan niet > 12 uur per week werken Reden wil geen werk van 12 uur of meer Overige redenen (x 1 000)
Totaal alleenst. en samenwonende moeders Totaal 2005 1.952 1.189 807 213 168 244 520 350 169
Totaal alleenst. en samenwonende moeders Totaal 2006 1.935 1.230 812 237 181 226 479 317 162
Totaal alleenst. en samenwonende moeders Totaal 2007 1.939 1.288 838 260 190 198 452 283 169
Totaal alleenst. en samenwonende moeders Totaal 2008 1.916 1.326 843 283 200 168 423 260 163
Totaal alleenst. en samenwonende moeders Totaal 2009 1.909 1.343 838 298 208 172 394 234 160
Totaal alleenst. en samenwonende moeders Totaal 2010 1.894 1.340 833 301 206 186 368 218 149
Totaal alleenst. en samenwonende moeders Totaal 2011 1.872 1.334 820 304 211 174 364 217 147
Totaal alleenst. en samenwonende moeders Totaal 2012 1.882 1.342 804 323 215 194 347 203 144
Totaal alleenst. en samenwonende moeders Totaal 2013 1.877 1.314 767 329 218 236 328 180 148
Alleenstaande moeder Totaal 2005 214 118 55 34 29 47 49 15 34
Alleenstaande moeder Totaal 2006 211 119 53 36 30 43 50 15 34
Alleenstaande moeder Totaal 2007 228 137 59 44 34 39 52 13 39
Alleenstaande moeder Totaal 2008 229 147 62 48 37 31 51 12 39
Alleenstaande moeder Totaal 2009 229 147 61 48 38 33 49 11 39
Alleenstaande moeder Totaal 2010 232 148 66 48 34 37 47 11 37
Alleenstaande moeder Totaal 2011 225 145 62 45 38 36 45 10 35
Alleenstaande moeder Totaal 2012 235 146 62 50 34 40 49 11 38
Alleenstaande moeder Totaal 2013 252 149 65 50 34 53 50 11 39
Lid van ouderpaar Totaal 2005 1.738 1.071 753 179 139 197 470 336 135
Lid van ouderpaar Totaal 2006 1.724 1.111 759 200 151 183 430 301 128
Lid van ouderpaar Totaal 2007 1.710 1.151 779 216 156 159 400 270 130
Lid van ouderpaar Totaal 2008 1.687 1.179 781 235 163 137 372 248 124
Lid van ouderpaar Totaal 2009 1.680 1.197 777 250 170 139 344 223 122
Lid van ouderpaar Totaal 2010 1.662 1.192 767 253 172 149 320 208 112
Lid van ouderpaar Totaal 2011 1.646 1.189 757 258 173 138 320 207 112
Lid van ouderpaar Totaal 2012 1.647 1.196 742 274 181 153 298 191 106
Lid van ouderpaar Totaal 2013 1.625 1.164 702 278 185 183 278 169 109
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de arbeidsdeelname, arbeidsduur en binding met de arbeidsmarkt van moeders van 15 tot 65 jaar met minstens een kind jonger dan 18 jaar in het huishouden. De gegevens worden uitgesplitst naar positie in het huishouden (alleenstaand versus lid van ouderpaar), leeftijd van de moeder en kind, opleidingsniveau, migratieachtergrond en burgerlijke staat (gehuwd, gescheiden, verweduwd en nooit gehuwd).

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2013.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijziging per 4 juli 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal moeders 15 tot 65 jaar
Alle moeders van 15 tot 65 jaar, met een kind onder de 18 jaar in het
huishouden die in Nederland wonen.
Moeders in werkzame beroepsbevolking
Alle moeders van 15 tot 65 jaar die in Nederland wonen en een betaalde
werkkring voor 12 uur of meer hebben. Voor de werkzame beroepsbevolking
wordt een indeling gegeven naar de wekelijkse arbeidsduur (>=12 uur per
week).
Totaal moeders werkzame beroepsbevolking
Alle moeders van 15 tot 65 jaar die in Nederland wonen en een betaalde
werkkring voor 12 uur of meer hebben. Voor de werkzame beroepsbevolking
wordt een indeling gegeven naar de wekelijkse arbeidsduur (>=12 uur per
week).
Werkt 12 tot 28 uur per week
Werkt 28 tot 35 uur per week
Werkt 35 uur of meer per week
Voltijder.
Moeders in werkloze en niet beroepsbev.
Willen werken voor moeders in de werkloze en moeders in de niet
beroepsbevolking. Moeders uit de niet beroepsbevolking worden daarnaast
nog onderscheiden in niet willen of kunnen werken voor 12 uur of meer per
week, niet willen of kunnen werken vanwege zorg voor het gezin
en/of huishouden en niet willen of kunnen werken vanwege andere redenen.
Wil werk van twaalf uur of meer per week
Moeders die willen werken in een betaalde baan van 12 uur of meer per
week. Hieronder vallen de werkloze moeders en de moeders uit de niet
beroepsbevolking die willen werken.
Wil/kan niet > 12 uur per week werken
Moeders die niet meer dan 12 uur per week willen of kunnen werken.
Wil/kan niet > 12 uur per week werken
Reden wil geen werk van 12 uur of meer
Zorg voor gezin of huishouden
Overige redenen
Onder overige redenen om niet te kunnen of willen werken vallen onder
meer ziekte/arbeidsongeschiktheid, opleiding/studie en hoge leeftijd /
pensioen (vut).