Sportaccommodaties; inrichting, gebruik naar type accommodatie 1988 - 2012

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat informatie over de inrichting en het gebruik van zwembaden, overdekte sportaccommodaties en openluchtsportaccommodaties die worden geëxploiteerd door gemeenten of door particuliere exploitanten (besloten vennootschappen, stichtingen en dergelijke), die bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd, met als hoofdactiviteit de exploitatie van zwembaden of sportaccommodaties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988 tot en met 2012

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Overdekte sportaccommodaties
Type accommodatie en bezoeken
Overdekte sportaccommodaties naar type en aantal bezoeken per week aan overdekte sportaccommodaties. Peildatum: week in september.
Sporthalaccommodaties
Accommodaties met één of meer sporthallen, eventueel in combinatie met één of meer sportzalen en andere sportruimten.
Totaal sporthalaccommodaties
Bezoeken per week
Gemiddeld aantal bezoeken per week aan sporthalaccommodaties.
Vanaf 1997 hebben de bezoekcijfers uitsluitend betrekking op de
accommodaties die geëxploiteerd worden door particuliere
exploitanten.