Slachtofferhulp; naar delict, herkomst, leeftijd, geslacht 2006-2007

Slachtofferhulp; naar delict, herkomst, leeftijd, geslacht 2006-2007

Geslacht Leeftijd Herkomstgroeperingen Perioden Geboden hulp bij delict of ongeval Aantal personen Totaal aantal personen (aantal) Geboden hulp bij delict of ongeval Personen per 100 000 inwoners Totaal aantal personen (per 100 000 inwoners) Aanvaarde hulp bij delict of ongeval Aantal personen Totaal aantal personen (aantal) Aanvaarde hulp bij delict of ongeval Personen per 100 000 inwoners Totaal aantal personen (per 100 000 inwoners)
Mannen en vrouwen Alle leeftijdsgroepen Autochtoon 2007 75.940 582 55.030 422
Mannen en vrouwen Alle leeftijdsgroepen Totaal allochtonen 2007 23.880 755 16.910 534
Mannen Alle leeftijdsgroepen Autochtoon 2007 38.450 595 27.130 420
Mannen Alle leeftijdsgroepen Totaal allochtonen 2007 11.160 716 7.690 493
Vrouwen Alle leeftijdsgroepen Autochtoon 2007 37.490 568 27.910 423
Vrouwen Alle leeftijdsgroepen Totaal allochtonen 2007 12.730 792 9.220 574
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van personen die met Slachtofferhulp Nederland in contact zijn geweest. In de tabel wordt per soort delict of ongeval onderscheid gemaakt tussen personen die door Slachtofferhulp Nederland hulp is aangeboden en de personen die het hulpaanbod hebben aanvaard. De tabel kan worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en herkomst. Een persoon kan voor verschillende delicten of ongevallen een of meer malen in een verslagjaar bij Slachtofferhulp terechtkomen. Deze persoon wordt in de tabel dan per soort delict of ongeval maar eenmaal meegeteld.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 2006 - 2007 zijn definitief.

Wijzigingen per 31 maart 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Reden stopzetten:
Slachtofferhulp Nederland is in 2009 begonnen met een nieuwe registratie. Het is hiermee niet mogelijk deze tabel te vullen.

Deze tabel wordt opgevolgd door Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, herkomst, leeftijd en geslacht.

Toelichting onderwerpen

Geboden hulp bij delict of ongeval
Aantal personen
Totaal aantal personen
Het totaal aantal personen dat hulp aangeboden heeft gekregen door
Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval
Personen per 100 000 inwoners
Totaal aantal personen
Het totaal aantal personen per 100 000 inwoners van de betreffende
bevolkingsgroep dat hulp aangeboden heeft gekregen door
Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval
Aanvaarde hulp bij delict of ongeval
Aantal personen
Totaal aantal personen
Het totaal aantal personen dat hulp aanvaard heeft van
Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval.
Personen per 100 000 inwoners
Totaal aantal personen
Het totaal aantal personen per 100 000 inwoners van de betreffende
bevolkingsgroep dat hulp aanvaard heeft van
Slachtofferhulp Nederland bij een delict of ongeval