Levensloop/spaarloonregeling; kenmerken 2006-2011

Levensloop/spaarloonregeling; kenmerken 2006-2011

Achtergrondkenmerken Perioden Totaal werknemers (x 1 000) Levensloopregeling (x 1 000) Geen levensloopregeling (x 1 000) Spaarloonregeling (x 1 000) Geen spaarloonregeling (x 1 000)
Totaal werknemers 2010 6.342 239 6.103 2.113 4.229
Totaal werknemers 2011 6.327 247 6.080 2.043 4.283
Geslacht: mannen 2010 3.409 140 3.270 1.234 2.176
Geslacht: mannen 2011 3.389 145 3.244 1.175 2.214
Geslacht: vrouwen 2010 2.933 99 2.833 880 2.053
Geslacht: vrouwen 2011 2.937 102 2.836 868 2.069
Leeftijd: 15 tot 20 jaar 2010 188 . 188 4 184
Leeftijd: 15 tot 20 jaar 2011 186 . 186 4 182
Leeftijd: 20 tot 25 jaar 2010 531 . 531 49 482
Leeftijd: 20 tot 25 jaar 2011 545 . 543 42 503
Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2010 741 10 731 158 583
Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2011 733 13 720 150 583
Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2010 768 25 743 245 523
Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2011 749 22 727 227 523
Leeftijd: 35 tot 40 jaar 2010 799 32 767 307 492
Leeftijd: 35 tot 40 jaar 2011 763 28 734 272 491
Leeftijd: 40 tot 45 jaar 2010 874 33 841 346 528
Leeftijd: 40 tot 45 jaar 2011 839 34 805 311 528
Leeftijd: 45 tot 50 jaar 2010 842 35 807 338 504
Leeftijd: 45 tot 50 jaar 2011 872 34 838 356 516
Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2010 758 42 716 317 441
Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2011 755 38 717 318 436
Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2010 572 54 518 242 329
Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2011 612 59 553 258 354
Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2010 269 9 261 106 163
Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2011 272 17 256 104 168
Onderwijsniveau: lager onderwijs 2010 1.382 10 1.372 335 1.047
Onderwijsniveau: lager onderwijs 2011 1.422 21 1.401 348 1.074
Onderwijsniveau: middelbaar 2010 2.728 81 2.647 899 1.829
Onderwijsniveau: middelbaar 2011 2.690 82 2.608 871 1.819
Onderwijsniveau: hoog 2010 2.191 146 2.045 871 1.320
Onderwijsniveau: hoog 2011 2.145 142 2.003 812 1.333
Onderwijsniveau: onbekend 2010 40 . 39 8 32
Onderwijsniveau: onbekend 2011 70 2 68 12 58
Positie in huishouden: alleenstaande 2010 929 33 896 296 634
Positie in huishouden: alleenstaande 2011 930 26 905 274 656
Positie in huishouden: éénouder 2010 233 5 228 66 167
Positie in huishouden: éénouder 2011 236 5 231 74 162
Positie in huishouden: lid van ouderpaar 2010 2.735 114 2.620 1.073 1.661
Positie in huishouden: lid van ouderpaar 2011 2.752 120 2.632 1.068 1.684
Positie in huish.: lid paar geen ouder 2010 1.770 85 1.686 616 1.155
Positie in huish.: lid paar geen ouder 2011 1.680 94 1.586 571 1.109
Positie in huishouden: overig lid 2010 675 2 672 63 612
Positie in huishouden: overig lid 2011 727 . 726 55 672
Herkomst: autochtoon 2010 5.169 209 4.960 1.837 3.332
Herkomst: autochtoon 2011 5.125 213 4.911 1.768 3.357
Herkomst: westerse allochtoon 2010 578 19 559 160 418
Herkomst: westerse allochtoon 2011 570 23 548 163 408
Herkomst: niet-westerse allochtoon 2010 589 11 578 114 475
Herkomst: niet-westerse allochtoon 2011 619 11 608 112 508
Herkomst: onbekend 2010 6 . . . .
Herkomst: onbekend 2011 12 . . . .
Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2010 5.233 233 5.000 1.996 3.237
Werkkring: werkn. vaste arbeidsrelatie 2011 5.225 242 4.983 1.934 3.291
Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel.. 2010 1.109 7 1.103 117 992
Werkkring: werkn. flexibele arbeidsrel.. 2011 1.101 5 1.096 109 992
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2010 651 5 646 123 528
Arbeidsduur: 12 tot 20 uur per week 2011 663 9 655 117 547
Arbeidsduur: 20 tot 28 uur per week 2010 1.044 34 1.011 294 750
Arbeidsduur: 20 tot 28 uur per week 2011 1.021 32 989 293 727
Arbeidsduur: 28 tot 35 uur per week 2010 1.019 52 967 338 681
Arbeidsduur: 28 tot 35 uur per week 2011 1.055 49 1.006 339 716
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2010 3.628 149 3.479 1.358 2.270
Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2011 3.588 158 3.430 1.294 2.293
Wel eerder deelgenomen aan spaarloon 2010 123 123 . . .
Wel eerder deelgenomen aan spaarloon 2011 103 103 . . .
Niet eerder deelgenomen aan spaarloon 2010 115 115 . . .
Niet eerder deelgenomen aan spaarloon 2011 143 143 . . .
Eerdere deelname spaarloon: weet niet 2010 . . . . .
Eerdere deelname spaarloon: weet niet 2011 . . . . .
Wel eerder deelgenomen aan levensloop 2010 132 . 132 . .
Wel eerder deelgenomen aan levensloop 2011 159 . 159 . .
Niet eerder deelgenomen aan levensloop 2010 5.751 . 5.751 . .
Niet eerder deelgenomen aan levensloop 2011 5.694 . 5.694 . .
Eerdere deelname levensloop: weet niet 2010 219 . 219 . .
Eerdere deelname levensloop: weet niet 2011 227 . 227 . .
Eerdere deelname levensloop: onbekend 2010 . . . . .
Eerdere deelname levensloop: onbekend 2011 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de kenmerken van deelnemers aan de levensloopregeling en de spaarloonregeling. Deze gegevens worden verzameld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en is bedoeld om de deelname aan de levensloop- en de spaarloonregeling te monitoren. Met ingang van 2012 zijn de levensloopregeling en de spaarloonregeling afgeschaft. Het monitoren van de deelname aan deze regelingen is daarom per 2012 stopgezet.

Gegevens beschikbaar van 2006-2011.

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Met uitzondering van de cijfers over de levensloopregeling zijn de gegevens in deze tabel definitief. Voor de cijfers
over de levensloopregeling geldt dat na afloop van het peiljaar (jaar t) in maart (t+1) een voorlopige raming van het aantal deelnemers aan de levensloopregeling wordt gepubliceerd.
Een jaar later (t+2) wordt de definitieve raming gemaakt.

Wijzigingen per 8 april 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De gegevens om de cijfers in deze tabel te kunnen maken, worden niet meer verzameld in de Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze tabel is daarom stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal werknemers
Levensloopregeling
De levensloopregeling is een regeling waarmee werknemers een deel van
hun brutosalaris kunnen sparen om in de toekomst een periode van
onbetaald verlof te financieren. Werknemers die deelnemen aan de
levensloopregeling kunnen niet tegelijkertijd deelnemen aan de
spaarloonregeling.
Geen levensloopregeling
De levensloopregeling is een regeling waarmee werknemers een deel van
hun brutosalaris kunnen sparen om in de toekomst een periode van
onbetaald verlof te financieren. Werknemers die deelnemen aan de
levensloopregeling kunnen niet tegelijkertijd deelnemen aan de
spaarloonregeling.
Spaarloonregeling
De spaarloonregeling is een regeling waarmee werknemers een deel van
hun brutosalaris kunnen sparen. Bij de spaarloonregeling wordt niet
gespaard voor een bepaald doel. Werknemers die deelnemen aan de
spaarloonregeling kunnen niet tegelijkertijd deelnemen aan de
levensloopregeling.
Geen spaarloonregeling
De spaarloonregeling is een regeling waarmee werknemers een deel van
hun brutosalaris kunnen sparen. Bij de spaarloonregeling wordt niet
gespaard voor een bepaald doel. Werknemers die deelnemen aan de
spaarloonregeling kunnen niet tegelijkertijd deelnemen aan de
levensloopregeling.