Landbouw; grondgebruik naar oppervlakteklasse, regio, 2000 - 2009

Landbouw; grondgebruik naar oppervlakteklasse, regio, 2000 - 2009

Regio's Perioden Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met akkerbouw Akkerbouw, totaal (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met akkerbouw 0,01 tot 1 ha (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met akkerbouw 1 tot 5 ha (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met akkerbouw 5 tot 10 ha (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met akkerbouw 10 tot 30 ha (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met akkerbouw 30 ha of meer (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw open grond Tuinbouw open grond, totaal (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw open grond 0,01 tot 0,5 ha (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw open grond 0,5 tot 1 ha (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw open grond 1 tot 3 ha (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw open grond 3 tot 10 ha (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw open grond 10 ha of meer (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw onder glas Tuinbouw onder glas, totaal (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw onder glas 0,01 tot 25 are (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw onder glas 25 tot 75 are (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw onder glas 75 tot 150 are (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw onder glas 150 tot 300 are (aantal) Aantal bedrijven met grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw onder glas 300 are of meer (aantal) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met akkerbouw Akkerbouw, totaal (ha) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met akkerbouw 0,01 tot 1 ha (ha) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met akkerbouw 1 tot 5 ha (ha) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met akkerbouw 5 tot 10 ha (ha) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met akkerbouw 10 tot 30 ha (ha) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met akkerbouw 30 ha of meer (ha) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw open grond Tuinbouw open grond, totaal (ha) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw open grond 0,01 tot 0,5 ha (ha) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw open grond 0,5 tot 1 ha (ha) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw open grond 1 tot 3 ha (ha) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw open grond 3 tot 10 ha (ha) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw open grond 10 ha of meer (ha) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw onder glas Tuinbouw onder glas, totaal (are) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw onder glas 0,01 tot 25 are (are) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw onder glas 25 tot 75 are (are) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw onder glas 75 tot 150 are (are) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw onder glas 150 tot 300 are (are) Areaal grondgebruik Bedrijven met cultuurgrond Bedrijven met tuinbouw onder glas 300 are of meer (are)
Nederland 2000 58.712 4.975 17.017 12.088 15.067 9.565 16.457 2.829 2.408 4.582 4.321 2.317 11.432 3.562 2.884 2.788 1.635 563 958.306 2.266 46.660 85.957 258.904 564.519 80.040 660 1.626 7.828 23.764 46.161 1.052.088 32.981 136.815 290.176 329.224 262.892
Nederland 2007 44.919 1.596 9.705 9.243 13.832 10.543 12.019 1.646 1.500 3.092 3.329 2.452 7.762 2.386 1.650 1.566 1.278 882 997.445 899 28.402 67.236 244.537 656.370 85.809 423 1.046 5.460 18.746 60.134 1.037.372 22.303 78.133 166.094 265.436 505.406
Nederland 2008 44.750 1.563 9.629 9.037 14.037 10.484 11.748 1.568 1.379 2.981 3.320 2.500 7.115 2.101 1.564 1.382 1.179 889 1.003.407 864 28.289 66.040 247.807 660.406 87.891 401 966 5.293 18.825 62.406 1.016.542 19.541 74.235 145.248 245.772 531.746
Nederland 2009 43.498 1.684 9.162 8.686 13.582 10.384 11.366 1.537 1.340 2.834 3.192 2.463 6.585 1.897 1.425 1.209 1.122 932 992.901 928 27.003 63.485 240.191 661.295 87.009 393 953 5.083 18.103 62.477 1.032.406 17.545 67.600 127.584 235.897 583.779
Zuid-Holland (PV) 2000 3.509 1.074 866 405 582 582 3.093 685 636 937 544 291 5.368 1.187 1.217 1.670 965 329 52.753 373 2.254 2.825 10.559 36.742 10.747 154 440 1.507 2.983 5.663 590.040 10.958 60.297 174.292 194.483 150.011
Zuid-Holland (PV) 2007 2.048 124 447 357 529 591 2.041 358 374 664 386 259 3.375 799 624 807 674 471 53.036 60 1.324 2.537 9.656 39.459 9.554 94 262 1.109 2.154 5.935 533.715 7.251 30.784 86.496 140.871 268.313
Zuid-Holland (PV) 2008 2.063 141 448 351 547 576 1.972 334 329 676 381 252 3.091 717 589 705 616 464 52.742 67 1.325 2.477 9.943 38.931 9.481 86 231 1.131 2.138 5.896 518.577 6.818 28.683 75.050 129.904 278.121
Zuid-Holland (PV) 2009 2.002 154 410 346 506 586 1.841 309 329 621 350 232 2.860 652 533 597 582 496 52.588 72 1.249 2.470 9.127 39.671 8.766 82 237 1.039 1.998 5.410 526.798 6.138 26.030 63.679 123.358 307.593
Westelijk Holland (LG) 2000 3.955 1.321 1.116 475 619 424 4.591 853 775 1.231 1.008 724 6.531 1.812 1.475 1.817 1.069 358 42.255 486 2.732 3.319 11.030 24.688 23.897 198 530 2.017 5.600 15.552 657.050 15.641 71.764 189.293 214.371 165.982
Westelijk Holland (LG) 2007 2.063 161 469 362 554 517 3.060 446 447 839 685 643 4.197 1.248 780 916 739 514 46.540 76 1.334 2.560 10.171 32.400 23.686 121 312 1.423 3.852 17.978 588.207 10.748 38.063 98.636 152.967 287.792
Westelijk Holland (LG) 2008 2.063 190 497 337 535 504 2.960 409 414 804 682 651 3.851 1.091 767 808 684 501 46.467 89 1.396 2.383 9.866 32.733 24.225 109 287 1.368 3.911 18.550 571.501 9.468 36.994 86.225 142.827 295.988
Westelijk Holland (LG) 2009 2.032 213 492 311 509 507 2.766 369 399 750 639 609 3.562 1.006 684 684 657 531 46.751 103 1.426 2.237 9.294 33.691 23.308 100 284 1.290 3.692 17.943 578.950 8.390 33.017 73.315 137.686 326.542
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aantal bedrijven en oppervlakte grondgebruik per oppervlakteklasse,
naar provincie, groepen van landbouwgebieden en Nederland totaal.
2000 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven met grondgebruik
Bedrijven met agrarische productie, hoofdvestiging in Nederland, en
een economische omvang >= 3 NGE (Nederlandse Grootte Eenheden)
(<3 NGE betreft zeer kleine bedrijven, gedacht moet worden aan
bijvoorbeeld 2 melkkoeien of 2 are groene paprika).
_
Voor meer uitleg over de NGE wordt verwezen naar de toelichting bij de
tabeltitel.
Bedrijven met cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van
het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van
landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van
braakland en grasland.
In de zin van de landbouwtelling worden niet meegerekend bos, tuin voor
eigen gebruik, erf en dergelijke. Ook snelgroeiend hout wordt niet tot de
cultuurgrond gerekend.
De totale oppervlakte cultuurgrond bestaat uit:
- de totale oppervlakte akkerbouwgewassen (inclusief braakland);
- de totale oppervlakte grasland;
- de totale oppervlakte tuinbouwgewassen (open grond en onder glas).
Bedrijven met akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking,
of dierlijke consumptie.
Tot de akkerbouw wordt gerekend: akkerbouwgewassen (bijvoorbeeld
granen, aardappelen, peulvruchten, akkerbouwgroenten), groenvoedergewassen
(bijvoorbeeld snijmais) en braakland.
Hierbij gaat het uitsluitend om de oppervlakte hoofdgewassen (eerste
teelt) dus exclusief de oppervlakte van gewassen onder dekvrucht (gewassen
die tegelijk met het hoofdgewas, het dekvruchtgewas, worden gezaaid maar
langzamer groeien dan het dekvruchtgewas waardoor ze bescherming krijgen
van het dekvruchtgewas tegen bijvoorbeeld onkruid of droogte) en
stoppelgewassen (gewassen die als tweede gewas worden gezaaid en in het
najaar als groenvoeder of groenbemestingsgewas benut kunnen worden).
Akkerbouw, totaal
0,01 tot 1 ha
1 tot 5 ha
5 tot 10 ha
10 tot 30 ha
30 ha of meer
Bedrijven met tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de
markt.
Tuinbouw open grond omvat: tuinbouwgroenten, bloemen en sierplanten en
blijvende teelt (gewassen die ten minste 5 jaar de grond in beslag nemen
en geregeld een oogst opleveren).
_
Inclusief bedrijven met witloftrek.
Aangezien witloftrek wél gezien wordt als een activiteit van tuinbouw
open grond, maar er geen areaal voor in gebruik is (het areaal witloftrek
heeft betrekking op de oppervlakte witlofwortelen, geteeld in het vorige
teeltseizoen), worden deze bedrijven meegeteld in de klasse 0,01 tot 1 ha.
Tuinbouw open grond, totaal
0,01 tot 0,5 ha
0,5 tot 1 ha
1 tot 3 ha
3 tot 10 ha
10 ha of meer
Bedrijven met tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in
betreedbare plastic tunnels.
_
Inclusief bedrijven met bollenbroei.
Aangezien bollenbroei wél gezien wordt als een activiteit van tuinbouw
onder glas, maar er geen areaal voor in gebruik is, worden deze bedrijven
meegeteld in de klasse 0,01 tot 25 are.
Tuinbouw onder glas, totaal
0,01 tot 25 are
25 tot 75 are
75 tot 150 are
150 tot 300 are
300 are of meer
Areaal grondgebruik
Bedrijven met cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die, blijvend dan wel tijdelijk, deel uitmaakt van
het bedrijf, en in hoofdzaak bestemd is voor het voortbrengen van
landbouwproducten (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij), met inbegrip van
braakland en grasland.
In de zin van de landbouwtelling worden niet meegerekend bos, tuin voor
eigen gebruik, erf en dergelijke. Ook snelgroeiend hout wordt niet tot de
cultuurgrond gerekend.
De totale oppervlakte cultuurgrond bestaat uit:
- de totale oppervlakte akkerbouwgewassen (inclusief braakland);
- de totale oppervlakte grasland;
- de totale oppervlakte tuinbouwgewassen (open grond en onder glas).
Bedrijven met akkerbouw
Akkerbouw is teelt in de volle grond, veelal voor industriële verwerking,
of dierlijke consumptie.
Tot de akkerbouw wordt gerekend: akkerbouwgewassen (bijvoorbeeld
granen, aardappelen, peulvruchten, akkerbouwgroenten), groenvoedergewassen
(bijvoorbeeld snijmais) en braakland.
Hierbij gaat het uitsluitend om de oppervlakte hoofdgewassen (eerste
teelt) dus exclusief de oppervlakte van gewassen onder dekvrucht (gewassen
die tegelijk met het hoofdgewas, het dekvruchtgewas, worden gezaaid maar
langzamer groeien dan het dekvruchtgewas waardoor ze bescherming krijgen
van het dekvruchtgewas tegen bijvoorbeeld onkruid of droogte) en
stoppelgewassen (gewassen die als tweede gewas worden gezaaid en in het
najaar als groenvoeder of groenbemestingsgewas benut kunnen worden).
Akkerbouw, totaal
0,01 tot 1 ha
1 tot 5 ha
5 tot 10 ha
10 tot 30 ha
30 ha of meer
Bedrijven met tuinbouw open grond
Tuinbouw open grond is teelt in de volle grond, veelal direct voor de
markt.
Tuinbouw open grond omvat: tuinbouwgroenten, bloemen en sierplanten en
blijvende teelt (gewassen die ten minste 5 jaar de grond in beslag nemen
en geregeld een oogst opleveren).
_
Exclusief areaal witloftrek
(witloftrek heeft betrekking op de oppervlakte witlofwortelen, geteeld
in het vorige teeltseizoen, waarvan in het huidige seizoen witlof
is getrokken).
Tuinbouw open grond, totaal
0,01 tot 0,5 ha
0,5 tot 1 ha
1 tot 3 ha
3 tot 10 ha
10 ha of meer
Bedrijven met tuinbouw onder glas
Tuinbouw onder glas is teelt in kassen, bedekt met glas of plastic, of in
betreedbare plastic tunnels.
_
Exclusief bollenbroei
(bollenbroei wordt gemeten in hoeveelheden, niet in arealen).
Tuinbouw onder glas, totaal
0,01 tot 25 are
25 tot 75 are
75 tot 150 are
150 tot 300 are
300 are of meer