ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte, 2007


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven het internet gebruiken voor in- en verkoop.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2007.

Wijzigingen per 28 januari 2010:
Uit analyse is gebleken dat er bij de samenstelling van een deel van de
oude gegevens in deze tabel een verwerkingsfout is opgetreden.
Gegevens over orderverwerkingssystemen bij inkoop waren niet juist.
Deze zijn in deze versie aangepast.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2008 komt in december 2009 beschikbaar.

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte, 2007

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Internet, naar soort verbindingBreedbandTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandADSL, SDSL, kabel en dergelijke (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandAndere hoogwaardige vaste verbindingen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesERP-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesCRM-softwareTotaal CRM-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesCRM-softwareOpslag klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesCRM-softwareAnalyse klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareTotaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareBesturingssystemen/server software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareKantoor- en bedrijfsapplicaties (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopTotaal verkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopFacturerings- en boekhoudsystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopVoorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopProductiesystemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingVerkoopLogistieke systemen (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopTotaal inkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopBetalings- en boekhoudsysteem (in % van het totale aantal bedrijven) ICT-applicaties voor orderverwerkingInkoopVoorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Totaal bedrijven met SCM (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Met leveranciersTotaal SCM met leveranciers (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Met afnemersTotaal SCM met afnemers (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeTotaal gebruik SCM-methode (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeVia websites (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeVia Automated Data Exchange (ADE) (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligenTotaal beveiligde berichten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligenDigitale handtekening (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligenCryptografische protocollen (in % van het totale aantal bedrijven)
1500f Totaal (geen landbouw, .. 10 en meer werkzame personen 65.382 63 53 16 85 77 20 24 29 25 19 20 13 13 60 50 30 17 22 51 39 27 75 12 10 5 10 8 5 38 35 9
D Industrie 10 en meer werkzame personen 10.828 56 42 12 85 78 18 43 27 24 19 20 15 11 78 61 45 40 37 66 46 41 72 14 10 9 11 9 5 37 33 10
E Productie en distributie van en .. 10 en meer werkzame personen 68 95 82 22 100 54 78 59 46 46 38 40 40 6 71 68 43 41 43 91 83 47 91 35 35 16 26 23 22 76 61 32
F Bouwnijverheid 10 en meer werkzame personen 8.239 41 36 13 82 77 8 18 15 15 7 10 6 9 52 44 16 8 9 46 39 11 77 10 10 1 6 6 1 32 31 3
G Reparatie consumentenartikelen; handel 10 en meer werkzame personen 16.711 61 48 14 85 78 20 30 35 31 27 19 12 13 76 65 58 21 36 72 55 56 78 20 19 7 16 12 9 41 35 13
H Horeca 10 en meer werkzame personen 3.776 38 31 8 74 66 12 4 12 9 6 9 3 8 34 26 7 5 6 26 17 8 69 4 4 1 3 3 2 26 23 4
I Vervoer, opslag en communicatie 10 en meer werkzame personen 4.616 52 35 13 87 76 22 17 19 17 13 17 13 9 52 44 15 7 26 37 30 8 78 12 10 9 12 11 8 36 32 11
K Verhuur en zakelijke dienstverlening 10 en meer werkzame personen 13.905 85 79 28 89 79 25 20 41 36 24 27 20 19 52 43 12 10 11 40 32 11 74 8 7 4 7 7 3 45 42 9
N Gezondheids- en welzijnszorg 10 en meer werkzame personen 4.330 63 53 10 86 74 27 12 15 13 8 22 14 11 45 39 11 11 8 35 27 11 76 5 4 2 4 3 3 36 34 3
9000d Milieu, cultuur, recreatie en .. 10 en meer werkzame personen 2.909 64 56 13 89 79 22 12 27 24 16 24 15 15 41 32 10 7 10 31 22 7 71 4 2 2 3 3 1 35 32 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens