ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2007


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven het internet gebruiken voor in- en verkoop.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2007.

Wijzigingen per 28 januari 2010:
Uit analyse is gebleken dat er bij de samenstelling van een deel van de
oude gegevens in deze tabel een verwerkingsfout is opgetreden.
Gegevens over orderverwerkingssystemen bij inkoop waren niet juist.
Deze zijn in deze versie aangepast.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2008 komt in december 2009 beschikbaar.

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2007

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberPersoneel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 decemberTelewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Internet, naar soort verbindingBreedbandTotaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandADSL, SDSL, kabel en dergelijke (in % van het totale aantal bedrijven) Internet, naar soort verbindingBreedbandAndere hoogwaardige vaste verbindingen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareTotaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareBesturingssystemen/server software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicatiesOpen Source SoftwareKantoor- en bedrijfsapplicaties (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE)Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Totaal bedrijven met SCM (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Met leveranciersTotaal SCM met leveranciers (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Met afnemersTotaal SCM met afnemers (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeTotaal gebruik SCM-methode (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeVia websites (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM)Gebruikte SCM-methodeVia Automated Data Exchange (ADE) (in % van het totale aantal bedrijven)
DA VV voedings- en genotmiddelen 1.447 50 37 13 80 71 14 15 11 5 69 12 9 9 11 6 7
21 VV papier, karton en papier- en .. 226 66 39 11 92 83 27 24 21 14 77 26 22 19 21 14 17
DH VV producten van rubber en kunststof 526 51 33 9 79 72 22 18 13 12 79 26 20 18 23 22 6
27 Basismetaalindustrie 120 65 35 7 86 73 19 20 12 15 75 24 16 23 20 15 13
DL VV elektrische en optische .. 837 79 57 16 81 68 27 24 21 11 75 20 13 15 16 15 9
DM Vervaardiging van transportmiddelen 546 54 40 10 84 78 14 18 15 8 66 9 4 7 5 4 3
E Productie en distributie van en .. 68 95 82 22 100 54 78 40 40 6 91 35 35 16 26 23 22
H Horeca 3.776 38 31 8 74 66 12 9 3 8 69 4 4 1 3 3 2
N Gezondheids- en welzijnszorg 4.330 63 53 10 86 74 27 22 14 11 76 5 4 2 4 3 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens