Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in mln euro, 1995 - 2003

Baten en lasten hoofdfuncties (Algemeen bestuur, Economische zaken,
e.d. naar hun functies) en heffingen naar gemeentegrootte, provincie en
COROP.
Hoofdfuncties van de gemeenten:
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiƫle en algemene dekkingsmiddelen
Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in mln euro, 1995 - 2003

Regio's Perioden Gemeentelijke hoofdfunctiesTotaal gemeentelijke functiesLasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfunctiesTotaal gemeentelijke functiesBaten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfunctiesTotaal gemeentelijke functiesSaldo (mln euro) Algemeen bestuurTotaal algemeen bestuurLasten (mln euro) Algemeen bestuurTotaal algemeen bestuurBaten (mln euro) Algemeen bestuurTotaal algemeen bestuurSaldo (mln euro) Algemeen bestuurBestuursorganenLasten (mln euro) Algemeen bestuurBestuursorganenBaten (mln euro) Algemeen bestuurBestuursorganenSaldo (mln euro) Algemeen bestuurBestuursondersteuningLasten (mln euro) Algemeen bestuurBestuursondersteuningBaten (mln euro) Algemeen bestuurBestuursondersteuningSaldo (mln euro) Algemeen bestuurBurgerzakenLasten (mln euro) Algemeen bestuurBurgerzakenBaten (mln euro) Algemeen bestuurBurgerzakenSaldo (mln euro) Openbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheidLasten (mln euro) Openbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheidBaten (mln euro) Openbare orde en veiligheidTotaal openbare orde en veiligheidSaldo (mln euro) Openbare orde en veiligheidPolitieLasten (mln euro) Openbare orde en veiligheidPolitieBaten (mln euro) Openbare orde en veiligheidPolitieSaldo (mln euro) Openbare orde en veiligheidBrandweer en rampenbestrijdingLasten (mln euro) Openbare orde en veiligheidBrandweer en rampenbestrijdingBaten (mln euro) Openbare orde en veiligheidBrandweer en rampenbestrijdingSaldo (mln euro) Openbare orde en veiligheidOverige beschermende maatregelenLasten (mln euro) Openbare orde en veiligheidOverige beschermende maatregelenBaten (mln euro) Openbare orde en veiligheidOverige beschermende maatregelenSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaatLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaatBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatTotaal verkeer, vervoer en waterstaatSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatWegen, straten en pleinenLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatWegen, straten en pleinenBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatWegen, straten en pleinenSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te landLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te landBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te landSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatOpenbaar vervoerLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatOpenbaar vervoerBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatOpenbaar vervoerSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te landLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te landBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te landSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatParkerenLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatParkerenBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatParkerenSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatZeehavensLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatZeehavensBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatZeehavensSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatBinnenhavens en waterwegenLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatBinnenhavens en waterwegenBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatBinnenhavens en waterwegenSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te waterLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te waterBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatVerkeersmaatregelen te waterSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatVeerdienstenLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatVeerdienstenBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatVeerdienstenSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te waterLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te waterBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatOverig vervoer te waterSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatLuchtvaartLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatLuchtvaartBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatLuchtvaartSaldo (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatWaterkering,afwatering en landaanwinningLasten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatWaterkering,afwatering en landaanwinningBaten (mln euro) Verkeer, vervoer en waterstaatWaterkering,afwatering en landaanwinningSaldo (mln euro) Economische zakenTotaal economische zakenLasten (mln euro) Economische zakenTotaal economische zakenBaten (mln euro) Economische zakenTotaal economische zakenSaldo (mln euro) Economische zakenHandel en ambachtLasten (mln euro) Economische zakenHandel en ambachtBaten (mln euro) Economische zakenHandel en ambachtSaldo (mln euro) Economische zakenIndustrieLasten (mln euro) Economische zakenIndustrieBaten (mln euro) Economische zakenIndustrieSaldo (mln euro) Economische zakenNutsbedrijvenLasten (mln euro) Economische zakenNutsbedrijvenBaten (mln euro) Economische zakenNutsbedrijvenSaldo (mln euro) Economische zakenAgrarische productie en ontginningLasten (mln euro) Economische zakenAgrarische productie en ontginningBaten (mln euro) Economische zakenAgrarische productie en ontginningSaldo (mln euro) Economische zakenOverige agrar. zaken, jacht en visserijLasten (mln euro) Economische zakenOverige agrar. zaken, jacht en visserijBaten (mln euro) Economische zakenOverige agrar. zaken, jacht en visserijSaldo (mln euro) OnderwijsTotaal onderwijsLasten (mln euro) OnderwijsTotaal onderwijsBaten (mln euro) OnderwijsTotaal onderwijsSaldo (mln euro) OnderwijsOpenbaar basisonderwijsLasten (mln euro) OnderwijsOpenbaar basisonderwijsBaten (mln euro) OnderwijsOpenbaar basisonderwijsSaldo (mln euro) OnderwijsBijzonder basisonderwijsLasten (mln euro) OnderwijsBijzonder basisonderwijsBaten (mln euro) OnderwijsBijzonder basisonderwijsSaldo (mln euro) OnderwijsOpenb. (voortg.) spec. onderwijsLasten (mln euro) OnderwijsOpenb. (voortg.) spec. onderwijsBaten (mln euro) OnderwijsOpenb. (voortg.) spec. onderwijsSaldo (mln euro) OnderwijsBijz. (voortgezet) spec. onderwijsLasten (mln euro) OnderwijsBijz. (voortgezet) spec. onderwijsBaten (mln euro) OnderwijsBijz. (voortgezet) spec. onderwijsSaldo (mln euro) OnderwijsOpenb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijsLasten (mln euro) OnderwijsOpenb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijsBaten (mln euro) OnderwijsOpenb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijsSaldo (mln euro) OnderwijsBijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw.Lasten (mln euro) OnderwijsBijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw.Baten (mln euro) OnderwijsBijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw.Saldo (mln euro) OnderwijsOp.lager en/of middelb. ber. onderwijsLasten (mln euro) OnderwijsOp.lager en/of middelb. ber. onderwijsBaten (mln euro) OnderwijsOp.lager en/of middelb. ber. onderwijsSaldo (mln euro) OnderwijsBijz.lager en/of middelb. ber.onderwijsLasten (mln euro) OnderwijsBijz.lager en/of middelb. ber.onderwijsBaten (mln euro) OnderwijsBijz.lager en/of middelb. ber.onderwijsSaldo (mln euro) OnderwijsOpenbare scholengemeenschappenLasten (mln euro) OnderwijsOpenbare scholengemeenschappenBaten (mln euro) OnderwijsOpenbare scholengemeenschappenSaldo (mln euro) OnderwijsBijzondere scholengemeenschappenLasten (mln euro) OnderwijsBijzondere scholengemeenschappenBaten (mln euro) OnderwijsBijzondere scholengemeenschappenSaldo (mln euro) OnderwijsOpenbaar hoger onderwijsLasten (mln euro) OnderwijsOpenbaar hoger onderwijsBaten (mln euro) OnderwijsOpenbaar hoger onderwijsSaldo (mln euro) OnderwijsBijzonder hoger onderwijsLasten (mln euro) OnderwijsBijzonder hoger onderwijsBaten (mln euro) OnderwijsBijzonder hoger onderwijsSaldo (mln euro) OnderwijsGemeenschapp.uitg.; ink. v.h. onderwijsLasten (mln euro) OnderwijsGemeenschapp.uitg.; ink. v.h. onderwijsBaten (mln euro) OnderwijsGemeenschapp.uitg.; ink. v.h. onderwijsSaldo (mln euro) OnderwijsVolwasseneneducatieLasten (mln euro) OnderwijsVolwasseneneducatieBaten (mln euro) OnderwijsVolwasseneneducatieSaldo (mln euro) Cultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatieLasten (mln euro) Cultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatieBaten (mln euro) Cultuur en recreatieTotaal cultuur en recreatieSaldo (mln euro) Cultuur en recreatieOpenbaar bibliotheekwerkLasten (mln euro) Cultuur en recreatieOpenbaar bibliotheekwerkBaten (mln euro) Cultuur en recreatieOpenbaar bibliotheekwerkSaldo (mln euro) Cultuur en recreatieVormings- en ontwikkelingswerkLasten (mln euro) Cultuur en recreatieVormings- en ontwikkelingswerkBaten (mln euro) Cultuur en recreatieVormings- en ontwikkelingswerkSaldo (mln euro) Cultuur en recreatieSportLasten (mln euro) Cultuur en recreatieSportBaten (mln euro) Cultuur en recreatieSportSaldo (mln euro) Cultuur en recreatieKunstLasten (mln euro) Cultuur en recreatieKunstBaten (mln euro) Cultuur en recreatieKunstSaldo (mln euro) Cultuur en recreatieOudheidkunde; museaLasten (mln euro) Cultuur en recreatieOudheidkunde; museaBaten (mln euro) Cultuur en recreatieOudheidkunde; museaSaldo (mln euro) Cultuur en recreatieNatuurbeschermingLasten (mln euro) Cultuur en recreatieNatuurbeschermingBaten (mln euro) Cultuur en recreatieNatuurbeschermingSaldo (mln euro) Cultuur en recreatieMaatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatieLasten (mln euro) Cultuur en recreatieMaatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatieBaten (mln euro) Cultuur en recreatieMaatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatieSaldo (mln euro) Cultuur en recreatieOverige cultuur en recreatieLasten (mln euro) Cultuur en recreatieOverige cultuur en recreatieBaten (mln euro) Cultuur en recreatieOverige cultuur en recreatieSaldo (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl.Lasten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl.Baten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl.Saldo (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BijstandsverleningLasten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BijstandsverleningBaten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BijstandsverleningSaldo (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.WerkgelegenheidLasten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.WerkgelegenheidBaten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.WerkgelegenheidSaldo (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.InkomensvoorzieningLasten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.InkomensvoorzieningBaten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.InkomensvoorzieningSaldo (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige sociale zekerheidLasten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige sociale zekerheidBaten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige sociale zekerheidSaldo (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Maatschapp. begeleiding en adviesLasten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Maatschapp. begeleiding en adviesBaten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Maatschapp. begeleiding en adviesSaldo (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Soc.-cult. werk; jeugd- en jong.werkLasten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Soc.-cult. werk; jeugd- en jong.werkBaten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Soc.-cult. werk; jeugd- en jong.werkSaldo (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BejaardenoordenLasten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BejaardenoordenBaten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.BejaardenoordenSaldo (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige tehuizenLasten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige tehuizenBaten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Overige tehuizenSaldo (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.KinderdagopvangLasten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.KinderdagopvangBaten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.KinderdagopvangSaldo (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Dagopvang gehandicaptenLasten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Dagopvang gehandicaptenBaten (mln euro) Soc. voorz. en maatsch. dienstverl.Dagopvang gehandicaptenSaldo (mln euro) VolksgezondheidTotaal volksgezondheidLasten (mln euro) VolksgezondheidTotaal volksgezondheidBaten (mln euro) VolksgezondheidTotaal volksgezondheidSaldo (mln euro) VolksgezondheidPreventieve en curatieve gezondheidszorgLasten (mln euro) VolksgezondheidPreventieve en curatieve gezondheidszorgBaten (mln euro) VolksgezondheidPreventieve en curatieve gezondheidszorgSaldo (mln euro) VolksgezondheidAmbulancevervoerLasten (mln euro) VolksgezondheidAmbulancevervoerBaten (mln euro) VolksgezondheidAmbulancevervoerSaldo (mln euro) VolksgezondheidVerpleeginrichtingenLasten (mln euro) VolksgezondheidVerpleeginrichtingenBaten (mln euro) VolksgezondheidVerpleeginrichtingenSaldo (mln euro) VolksgezondheidOverige volksgezondheidLasten (mln euro) VolksgezondheidOverige volksgezondheidBaten (mln euro) VolksgezondheidOverige volksgezondheidSaldo (mln euro) VolksgezondheidSlachthuizenLasten (mln euro) VolksgezondheidSlachthuizenBaten (mln euro) VolksgezondheidSlachthuizenSaldo (mln euro) VolksgezondheidAfvalverwijdering; -verwerkingLasten (mln euro) VolksgezondheidAfvalverwijdering; -verwerkingBaten (mln euro) VolksgezondheidAfvalverwijdering; -verwerkingSaldo (mln euro) VolksgezondheidRiolering en waterzuiveringLasten (mln euro) VolksgezondheidRiolering en waterzuiveringBaten (mln euro) VolksgezondheidRiolering en waterzuiveringSaldo (mln euro) VolksgezondheidMilieubeheerLasten (mln euro) VolksgezondheidMilieubeheerBaten (mln euro) VolksgezondheidMilieubeheerSaldo (mln euro) VolksgezondheidLijkbezorgingLasten (mln euro) VolksgezondheidLijkbezorgingBaten (mln euro) VolksgezondheidLijkbezorgingSaldo (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimte ord volkshuisvestLasten (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimte ord volkshuisvestBaten (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimte ord volkshuisvestSaldo (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimtelijke ordeningLasten (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimtelijke ordeningBaten (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimtelijke ordeningSaldo (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingWoningexploitatie; woningbouwLasten (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingWoningexploitatie; woningbouwBaten (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingWoningexploitatie; woningbouwSaldo (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingStadsvernieuwingLasten (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingStadsvernieuwingBaten (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingStadsvernieuwingSaldo (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingOverige volkshuisvestingLasten (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingOverige volkshuisvestingBaten (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingOverige volkshuisvestingSaldo (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatieLasten (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatieBaten (mln euro) Ruimtelijke ordening en volkshuisvestingBouwgrondexploitatieSaldo (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenTotaal financ. en alg. dekkingsmiddelenLasten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenTotaal financ. en alg. dekkingsmiddelenBaten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenTotaal financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldo (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenGeldleningenLasten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenGeldleningenBaten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenGeldleningenSaldo (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBeleggingenLasten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBeleggingenBaten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBeleggingenSaldo (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBelastingenLasten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBelastingenBaten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenBelastingenSaldo (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene uitkeringenLasten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene uitkeringenBaten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene uitkeringenSaldo (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene baten en lastenLasten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene baten en lastenBaten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenAlgemene baten en lastenSaldo (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldi van kostenplaatsenLasten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldi van kostenplaatsenBaten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldi van kostenplaatsenSaldo (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldo gewone dienstLasten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldo gewone dienstBaten (mln euro) Financ. en alg. dekkingsmiddelenSaldo gewone dienstSaldo (mln euro) Gemeentelijke heffingenTotaal gemeentelijke heffingen (mln euro) Gemeentelijke heffingenBelastingenTotaal belastingen (mln euro) Gemeentelijke heffingenBelastingenOZB-gebruikers (mln euro) Gemeentelijke heffingenBelastingenOZB-zakelijk gerechtigden (mln euro) Gemeentelijke heffingenBelastingenHondenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingenBelastingenToeristenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingenBelastingenBouwgrondbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingenBelastingenBaatbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingenBelastingenForensenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingenRetributiesTotaal retributies (mln euro) Gemeentelijke heffingenRetributiesRioolrechten (mln euro) Gemeentelijke heffingenRetributiesReinigingsrechten; -afvalstoffenheffing (mln euro) Gemeentelijke heffingenRetributiesVerontreinigingsheffing (mln euro) Gemeentelijke heffingenRetributiesPrecariobelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingenRetributiesBegrafenisrechten (mln euro) Gemeentelijke heffingenRetributiesBouwleges (mln euro) Gemeentelijke heffingenRetributiesSecretarieleges (mln euro) Gemeentelijke heffingenRetributiesParkeerbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingenRetributiesMarktgelden (mln euro)
Nederland 1995 33.173,4 33.172,2 -1,2 1.660,7 261,6 -1.399,1 372,3 13,6 -358,7 1.007,9 144,6 -863,3 280,5 103,5 -177,0 448,5 43,2 -405,3 17,5 6,5 -11,0 405,1 34,0 -371,1 25,9 2,7 -23,2 3.095,9 1.604,2 -1.491,8 1.464,7 157,8 -1.306,9 131,0 10,4 -120,5 838,1 826,8 -11,3 2,5 0,1 -2,4 168,3 190,3 22,0 377,1 395,2 18,2 50,9 13,3 -37,6 0,2 0,0 -0,2 11,5 5,3 -6,2 0,0 - 0,0 6,8 3,8 -3,0 45,1 1,3 -43,8 493,4 582,7 89,3 212,9 159,1 -53,8 18,9 17,2 -1,6 251,9 396,3 144,5 5,4 6,8 1,4 4,4 3,2 -1,2 3.171,6 2.673,5 -498,0 1.253,7 1.157,0 -96,8 386,3 319,3 -67,0 235,0 216,2 -18,8 82,5 67,7 -14,8 358,0 341,7 -16,3 15,8 13,8 -2,0 58,3 56,0 -2,2 2,0 1,7 -0,3 319,7 311,8 -7,9 0,5 0,5 0,0 25,1 25,1 0,0 0,2 0,1 -0,1 332,9 88,0 -244,9 101,7 74,7 -27,0 2.627,8 490,4 -2.137,4 292,4 27,5 -264,9 171,7 23,7 -147,9 784,5 242,6 -541,9 285,9 54,7 -231,2 222,8 32,1 -190,7 27,9 6,9 -21,0 726,7 63,0 -663,7 115,9 39,6 -76,2 10.641,1 7.812,3 -2.828,8 6.155,7 4.961,0 -1.194,7 1.184,0 970,5 -213,5 276,0 230,8 -45,3 38,9 18,2 -20,7 1.172,8 298,9 -874,0 388,3 42,5 -345,8 1.197,7 1.174,1 -23,6 1,3 1,0 -0,4 224,9 114,9 -109,9 1,5 0,5 -1,0 2.875,0 2.196,9 -678,1 214,9 53,9 -161,0 26,4 23,4 -3,0 317,8 315,7 -2,1 65,0 35,9 -29,1 3,4 1,4 -2,0 1.123,0 1.058,6 -64,5 690,3 533,7 -156,7 350,6 121,3 -229,3 83,5 53,1 -30,5 7.022,7 6.426,8 -595,9 205,6 28,6 -177,0 3.764,3 3.693,9 -70,4 604,2 499,2 -105,0 669,3 411,3 -258,0 1.779,3 1.793,8 14,5 1.137,0 11.080,7 9.943,7 74,4 129,5 55,0 79,1 339,0 260,0 118,0 1.967,1 1.849,1 157,1 8.172,8 8.015,7 595,0 255,6 -339,4 96,2 46,7 -49,5 17,2 170,0 152,9 3.879,4 1.896,4 791,9 1.004,8 38,1 49,5 0,1 4,2 8,0 1.983,1 443,1 998,0 34,8 53,2 46,2 140,1 81,7 156,0 30,0
Nederland 1996 32.669,5 32.669,6 0,1 1.602,4 278,7 -1.323,7 388,5 15,6 -372,9 920,4 152,6 -767,8 293,6 110,6 -183,0 487,5 51,3 -436,2 19,2 5,4 -13,8 426,4 33,2 -393,2 41,9 12,7 -29,2 3.274,7 1.703,5 -1.571,2 1.541,4 176,4 -1.365,0 141,1 8,1 -133,0 871,4 857,3 -14,2 2,4 0,1 -2,3 201,3 226,1 24,7 395,3 411,4 16,2 58,1 15,8 -42,4 0,2 0,0 -0,2 10,6 4,0 -6,6 0,0 - 0,0 4,7 2,7 -2,0 48,2 1,7 -46,4 536,7 603,5 66,8 230,6 155,2 -75,4 54,4 51,4 -3,0 240,2 385,3 145,1 6,8 8,0 1,2 4,8 3,7 -1,1 3.329,3 2.809,5 -519,8 1.323,6 1.225,2 -98,4 382,1 317,2 -64,9 246,2 227,0 -19,2 85,2 69,8 -15,4 389,0 374,6 -14,4 17,2 16,1 -1,1 40,1 38,9 -1,2 2,6 2,2 -0,4 336,9 329,3 -7,6 1,9 0,8 -1,1 23,8 23,5 -0,3 0,3 0,1 -0,2 374,1 109,7 -264,4 106,4 75,3 -31,1 2.725,3 506,3 -2.219,0 297,5 28,9 -268,6 170,0 21,8 -148,3 803,9 244,2 -559,7 307,8 58,0 -249,8 233,3 36,5 -196,9 30,2 7,5 -22,6 761,1 68,1 -693,0 121,5 41,3 -80,1 10.937,4 7.836,2 -3.101,2 6.211,2 4.902,2 -1.309,0 1.297,7 1.038,5 -259,2 288,1 241,9 -46,2 38,7 17,4 -21,3 1.229,4 293,6 -935,8 410,1 50,3 -359,8 1.250,7 1.222,9 -27,8 1,3 0,9 -0,4 204,6 67,8 -136,9 5,7 0,8 -4,9 3.014,7 2.320,9 -693,9 226,8 53,3 -173,5 34,4 31,0 -3,4 259,6 257,4 -2,2 58,2 28,0 -30,2 10,6 9,6 -1,0 1.197,3 1.138,9 -58,3 752,2 592,2 -160,0 387,7 149,1 -238,6 88,2 61,5 -26,7 5.423,9 4.802,3 -621,6 247,5 33,7 -213,8 1.832,6 1.772,4 -60,3 662,5 565,2 -97,3 659,6 400,6 -258,9 2.021,8 2.030,5 8,7 1.337,6 11.757,5 10.419,8 35,5 90,5 55,0 108,6 384,7 276,1 158,6 2.101,9 1.943,2 66,7 8.514,6 8.447,9 788,4 417,8 -370,6 152,2 118,6 -33,6 27,5 129,3 101,9 4.167,3 2.010,6 837,6 1.067,5 39,3 52,8 0,3 4,3 8,8 2.156,8 489,4 1.069,7 36,3 52,9 50,0 150,4 83,4 194,9 30,0
Nederland 1997 32.837,7 32.837,8 0,1 1.607,2 277,6 -1.329,5 403,8 13,6 -390,3 887,6 132,5 -755,1 315,7 131,6 -184,1 519,2 49,2 -469,9 23,8 5,5 -18,3 444,8 34,4 -410,4 50,6 9,3 -41,3 3.269,8 1.628,3 -1.641,5 1.602,5 181,5 -1.421,0 156,5 8,8 -147,7 791,7 777,9 -13,8 2,1 0,1 -2,1 213,3 243,5 30,1 376,6 390,6 14,1 61,3 17,4 -43,8 0,1 0,1 0,0 11,3 4,8 -6,5 - - - 4,2 2,1 -2,1 50,3 1,7 -48,7 556,2 620,0 63,9 255,9 169,5 -86,4 62,1 59,1 -3,0 226,8 380,0 153,2 6,1 7,6 1,5 5,2 3,8 -1,4 3.511,8 2.661,0 -850,8 1.408,0 1.232,3 -175,8 366,3 205,9 -160,4 255,5 229,2 -26,3 81,5 48,8 -32,7 350,1 329,3 -20,8 26,6 12,6 -14,1 9,1 8,9 -0,2 2,0 1,5 -0,4 382,6 358,8 -23,9 4,7 1,5 -3,2 24,1 23,9 -0,2 0,3 0,1 -0,2 482,4 122,1 -360,3 118,6 86,3 -32,3 2.788,1 502,6 -2.285,6 300,1 29,5 -270,6 171,4 20,4 -151,0 810,8 237,1 -573,7 323,8 61,8 -262,0 247,9 40,6 -207,3 26,2 7,4 -18,8 787,9 64,6 -723,4 120,0 41,2 -78,8 10.562,5 7.270,2 -3.292,4 6.072,7 4.714,9 -1.357,8 1.584,8 1.267,1 -317,8 272,2 225,7 -46,5 30,3 6,6 -23,7 1.264,1 293,4 -970,7 413,9 41,8 -372,1 708,7 690,9 -17,8 3,1 2,5 -0,5 207,5 26,9 -180,6 5,4 0,5 -4,9 3.012,8 2.286,5 -726,3 238,1 57,9 -180,3 34,5 30,6 -3,9 139,3 138,7 -0,7 44,4 12,8 -31,6 1,1 0,4 -0,8 1.309,0 1.239,2 -69,8 752,8 592,7 -160,1 397,9 151,4 -246,5 95,6 62,9 -32,7 5.409,9 4.760,3 -649,6 258,3 38,2 -220,1 1.329,7 1.271,4 -58,3 660,4 574,5 -85,9 667,5 423,9 -243,6 2.494,0 2.452,3 -41,7 1.600,4 12.782,1 11.181,8 38,4 121,3 83,0 113,1 412,3 299,2 191,1 2.234,2 2.043,1 11,3 9.176,0 9.164,7 1.026,2 566,4 -459,8 193,5 123,2 -70,3 26,9 148,8 121,9 4.357,7 2.132,4 890,1 1.133,0 39,9 55,7 0,3 4,2 9,1 2.225,3 524,7 1.099,7 - 53,4 54,2 162,1 91,6 209,5 30,1
Nederland 1998 33.344,5 33.342,1 -2,4 1.669,5 302,2 -1.367,3 409,0 9,6 -399,4 913,0 145,4 -767,6 347,5 147,2 -200,3 565,1 58,6 -506,4 28,5 7,0 -21,5 479,7 40,1 -439,7 56,9 11,6 -45,3 3.384,9 1.688,1 -1.696,8 1.672,0 190,8 -1.481,2 174,8 21,5 -153,4 770,4 753,4 -17,0 2,1 0,1 -2,0 253,9 284,0 30,1 385,3 414,7 29,4 63,2 17,2 -46,0 0,1 0,1 0,0 12,0 5,3 -6,7 0,0 - 0,0 1,3 0,2 -1,1 49,9 1,0 -48,9 578,2 609,1 31,0 283,1 182,2 -100,8 60,0 55,5 -4,5 223,2 359,8 136,6 6,5 7,7 1,2 5,3 3,9 -1,4 3.713,1 2.452,0 -1.261,1 1.468,6 1.212,3 -256,2 360,1 33,4 -326,8 269,7 228,3 -41,4 82,6 9,3 -73,3 375,7 334,4 -41,3 49,3 6,4 -43,0 11,4 9,8 -1,7 2,9 0,6 -2,2 330,9 310,0 -20,9 12,4 1,0 -11,3 26,9 26,9 -0,1 0,3 0,1 -0,3 553,8 140,3 -413,5 168,4 139,3 -29,2 2.911,1 515,3 -2.395,9 310,0 29,6 -280,4 180,9 20,9 -160,0 843,7 243,0 -600,7 338,8 63,1 -275,6 249,6 36,7 -212,9 26,6 6,5 -20,1 839,8 76,1 -763,7 121,8 39,4 -82,4 10.182,6 6.733,0 -3.449,6 6.127,1 4.633,7 -1.493,4 1.771,5 1.489,9 -281,7 257,8 213,6 -44,2 20,2 8,2 -12,0 1.335,7 307,4 -1.028,4 428,9 46,7 -382,2 11,4 5,9 -5,5 1,3 1,2 -0,1 226,8 26,1 -200,8 1,9 0,4 -1,5 2.989,8 2.191,0 -798,8 251,3 65,9 -185,4 37,4 34,1 -3,3 15,2 14,7 -0,5 41,0 8,5 -32,5 0,9 0,4 -0,5 1.357,9 1.254,3 -103,6 795,9 633,0 -162,9 399,8 117,8 -281,9 90,5 62,3 -28,2 5.782,7 5.205,9 -576,8 298,2 80,2 -218,0 1.236,4 1.189,4 -47,0 622,7 555,3 -67,4 670,0 434,4 -235,5 2.955,5 2.946,6 -8,9 1.567,7 13.586,9 12.019,2 54,4 156,3 101,9 127,7 470,4 342,6 197,3 2.397,1 2.199,8 9,2 9.763,5 9.754,3 1.010,8 515,3 -495,4 148,6 112,7 -35,9 19,7 171,7 152,0 4.638,2 2.289,6 961,2 1.208,0 40,8 65,2 0,2 4,2 10,1 2.348,6 565,9 1.115,0 - 53,8 53,9 186,9 105,2 237,9 30,0
Nederland 1999 34.791,8 34.791,3 -0,5 1.760,2 321,7 -1.438,5 443,8 15,8 -428,0 946,2 144,9 -801,3 370,2 161,0 -209,1 613,3 71,2 -542,1 30,1 6,2 -23,9 521,6 50,2 -471,3 61,7 14,8 -46,8 3.513,9 1.776,2 -1.737,7 1.699,0 178,1 -1.520,9 186,2 19,6 -166,6 810,0 796,8 -13,3 1,9 0,0 -1,9 295,6 329,8 34,1 397,4 427,5 30,1 62,7 17,0 -45,7 0,1 0,1 0,0 12,5 5,7 -6,8 0,0 - 0,0 0,5 0,1 -0,5 47,9 1,6 -46,2 585,7 586,7 1,0 299,4 184,0 -115,5 65,2 58,4 -6,8 208,6 332,2 123,6 6,9 7,9 1,0 5,5 4,3 -1,3 3.881,6 2.549,8 -1.331,8 1.499,6 1.238,6 -261,0 345,5 30,5 -314,9 244,3 208,2 -36,1 74,2 6,7 -67,6 346,6 305,8 -40,8 56,2 7,2 -49,0 10,1 9,9 -0,2 3,2 0,3 -2,9 320,9 300,2 -20,7 14,8 0,8 -14,0 0,2 0,2 -0,1 0,1 - -0,1 761,0 267,1 -493,9 204,9 174,3 -30,6 3.029,7 531,1 -2.498,7 322,2 30,6 -291,6 187,5 22,3 -165,2 868,0 245,6 -622,4 356,8 65,8 -290,9 260,8 40,9 -219,9 27,1 6,6 -20,5 881,1 78,1 -803,0 126,2 41,1 -85,1 10.534,6 6.990,7 -3.543,9 5.873,2 4.317,1 -1.556,2 2.159,9 1.948,3 -211,6 269,5 226,3 -43,2 24,0 9,3 -14,8 1.496,4 388,4 -1.108,0 455,0 55,7 -399,2 9,4 5,9 -3,5 1,3 1,3 -0,1 243,9 37,9 -206,1 2,0 0,7 -1,4 3.185,5 2.342,6 -842,9 271,3 90,9 -180,4 39,4 36,1 -3,3 10,9 10,8 -0,1 47,3 11,7 -35,7 0,6 0,3 -0,3 1.474,7 1.359,5 -115,3 846,7 690,7 -156,0 398,7 75,3 -323,3 96,0 67,3 -28,7 5.845,0 5.285,5 -559,6 320,5 75,7 -244,8 1.154,0 1.108,0 -45,9 659,9 579,4 -80,6 729,0 480,7 -248,4 2.981,6 3.041,6 60,1 1.842,4 14.335,8 12.493,4 46,2 158,0 111,9 119,1 483,2 364,2 387,0 2.558,9 2.171,8 49,7 10.355,9 10.306,3 1.075,7 589,6 -486,1 143,1 103,9 -39,1 21,7 86,3 64,7 4.582,8 2.139,8 721,9 1.283,5 41,7 77,6 0,1 4,4 10,6 2.443,1 610,6 1.110,9 - 58,0 56,9 204,9 116,5 256,3 29,0
Nederland 2000 35.760,8 35.760,9 0,1 1.836,0 311,3 -1.524,8 472,5 18,8 -453,7 988,3 124,7 -863,6 375,2 167,7 -207,5 665,1 78,6 -586,5 33,0 4,9 -28,1 562,5 56,4 -506,2 69,6 17,4 -52,2 3.654,7 1.820,0 -1.834,8 1.752,8 170,2 -1.582,6 212,0 21,7 -190,3 820,4 799,0 -21,4 1,7 - -1,7 327,5 361,8 34,3 410,0 441,8 31,8 66,8 17,2 -49,6 0,0 - 0,0 13,6 6,6 -7,0 0,0 - 0,0 0,4 0,1 -0,4 49,6 1,7 -47,9 568,7 561,8 -6,9 321,5 200,7 -120,8 62,0 56,7 -5,3 174,6 294,7 120,2 5,0 5,7 0,7 5,6 4,0 -1,6 3.966,5 2.607,1 -1.359,4 1.518,9 1.276,4 -242,5 345,2 32,0 -313,2 226,7 195,0 -31,7 75,7 6,9 -68,8 341,8 304,0 -37,8 64,9 3,9 -61,0 3,8 3,7 -0,1 5,0 0,3 -4,6 283,2 262,5 -20,7 17,2 1,2 -16,1 0,6 0,2 -0,5 0,1 - -0,1 865,3 334,5 -530,8 218,1 186,4 -31,8 3.141,3 529,0 -2.612,3 333,3 30,6 -302,7 189,5 20,0 -169,5 890,1 246,1 -644,1 375,5 67,4 -308,1 269,7 43,3 -226,4 30,1 7,1 -23,0 917,5 68,5 -849,0 135,6 46,0 -89,6 10.648,6 6.966,5 -3.682,1 5.548,3 4.009,2 -1.539,0 2.419,1 2.198,8 -220,3 273,6 230,9 -42,7 30,6 9,1 -21,5 1.632,2 419,7 -1.212,5 475,9 53,8 -422,1 9,3 5,2 -4,1 1,3 1,3 0,0 256,7 38,2 -218,5 1,6 0,4 -1,3 3.333,7 2.467,0 -866,8 302,5 119,3 -183,2 39,7 35,5 -4,1 8,9 8,6 -0,3 52,1 13,8 -38,3 0,5 0,3 -0,3 1.525,9 1.409,7 -116,2 885,0 732,4 -152,6 419,5 75,4 -344,1 99,6 72,0 -27,6 5.957,5 5.370,0 -587,4 353,1 70,7 -282,4 1.143,3 1.084,2 -59,1 642,6 568,1 -74,6 764,4 507,7 -256,7 3.053,9 3.139,3 85,4 1.988,7 15.049,8 13.061,0 78,2 168,1 89,9 128,3 509,1 380,8 373,6 2.684,8 2.311,3 42,7 10.805,3 10.762,6 1.145,6 622,5 -523,0 188,3 188,8 0,5 32,1 71,1 38,9 4.936,6 2.383,7 861,4 1.390,2 42,5 73,3 0,1 4,5 11,7 2.553,0 644,5 1.111,7 - 55,6 60,6 239,6 127,0 285,2 28,8
Nederland 2001 38.295,3 38.295,4 0,1 2.029,1 420,1 -1.609,1 501,6 24,4 -477,2 1.122,1 212,7 -909,4 405,5 183,0 -222,4 731,1 89,2 -641,9 38,0 5,7 -32,3 615,3 63,3 -552,0 77,8 20,2 -57,5 4.127,5 2.182,6 -1.944,9 1.901,6 226,0 -1.675,6 218,3 17,0 -201,3 1.064,0 1.040,3 -23,7 2,6 0,0 -2,6 362,8 392,4 29,5 429,6 472,8 43,3 76,7 25,6 -51,1 0,1 0,1 0,0 14,0 6,6 -7,4 0,2 0,0 -0,2 0,5 0,1 -0,4 57,1 1,7 -55,4 579,2 564,4 -14,9 325,5 207,0 -118,5 63,1 59,0 -4,1 179,3 288,4 109,1 5,3 5,9 0,6 6,1 4,1 -2,0 4.140,6 2.698,9 -1.441,7 1.524,3 1.275,5 -248,7 372,3 39,4 -332,9 231,5 207,8 -23,7 76,2 7,9 -68,3 334,4 292,4 -42,0 68,2 8,2 -59,9 11,5 11,5 -0,1 3,2 0,3 -2,9 268,0 262,2 -5,8 19,9 2,1 -17,8 0,5 0,2 -0,3 0,1 - -0,1 1.012,4 403,9 -608,6 218,3 187,6 -30,7 3.352,2 571,1 -2.781,1 349,4 31,3 -318,1 208,8 24,0 -184,8 929,8 263,6 -666,3 409,0 75,5 -333,5 289,6 49,9 -239,7 30,4 7,4 -23,0 993,8 78,3 -915,5 141,4 41,2 -100,2 11.002,3 7.347,5 -3.654,8 5.334,1 4.013,8 -1.320,3 2.750,0 2.471,6 -278,3 281,6 227,6 -54,0 46,8 17,8 -29,0 1.722,3 467,9 -1.254,5 526,1 57,1 -468,9 9,8 4,9 -4,9 1,3 1,3 0,0 328,7 85,3 -243,5 1,6 0,3 -1,3 3.497,8 2.572,7 -925,1 281,7 82,2 -199,4 32,2 28,0 -4,2 8,9 8,6 -0,2 53,6 14,4 -39,3 0,5 0,2 -0,3 1.635,9 1.512,4 -123,6 948,1 783,3 -164,9 431,4 68,5 -362,9 105,4 75,1 -30,4 5.814,3 5.209,9 -604,5 397,9 111,9 -285,9 934,5 888,3 -46,2 647,1 544,1 -102,9 809,6 534,2 -275,4 3.025,3 3.131,3 106,0 3.021,1 16.639,1 13.618,0 114,4 229,7 115,2 139,1 573,7 434,6 430,6 2.894,9 2.464,3 75,1 11.445,7 11.370,7 1.744,3 1.086,3 -658,1 457,8 342,0 -115,9 59,8 66,9 7,1 5.320,0 2.648,9 972,2 1.534,7 42,2 83,3 - 4,2 12,3 2.671,1 671,5 1.144,0 - 50,6 64,3 266,6 134,9 310,3 28,9
Nederland 2002 40.572,6 40.572,6 0,0 2.249,6 428,0 -1.821,6 536,3 12,7 -523,7 1.254,6 226,3 -1.028,3 458,6 189,0 -269,6 850,7 107,3 -743,4 47,9 6,4 -41,5 700,6 76,0 -624,6 102,3 25,0 -77,3 4.113,1 1.985,9 -2.127,2 2.051,5 246,0 -1.805,5 269,9 23,4 -246,5 725,1 694,9 -30,2 4,1 1,6 -2,5 443,5 473,5 30,0 463,4 513,1 49,7 80,3 26,3 -54,0 0,0 0,0 0,0 13,3 5,4 -8,0 0,0 - 0,0 0,5 0,0 -0,4 61,5 1,7 -59,8 599,7 573,5 -26,2 365,2 239,0 -126,2 40,4 35,3 -5,0 178,7 285,6 106,9 7,9 8,7 0,8 7,5 4,9 -2,6 4.543,3 2.949,7 -1.593,6 1.680,0 1.420,0 -260,0 372,4 31,7 -340,7 232,3 204,0 -28,3 73,4 7,6 -65,8 333,4 293,0 -40,3 74,2 8,7 -65,6 16,1 16,1 0,0 3,0 0,2 -2,8 308,4 291,0 -17,4 22,3 1,6 -20,8 0,8 0,2 -0,6 0,0 - 0,0 1.184,1 471,5 -712,6 243,0 204,2 -38,7 3.630,2 613,5 -3.016,7 371,6 32,6 -339,0 220,0 30,2 -189,7 999,5 271,2 -728,3 460,5 83,9 -376,6 313,7 51,6 -262,1 31,2 9,0 -22,2 1.068,7 78,7 -990,0 165,0 56,3 -108,7 11.606,0 7.810,2 -3.795,8 5.416,3 4.182,9 -1.233,4 2.997,6 2.701,3 -296,3 269,7 211,8 -57,9 55,6 19,1 -36,4 1.846,6 478,4 -1.368,2 595,7 75,2 -520,6 9,5 4,3 -5,2 0,7 0,7 0,0 411,4 136,3 -275,2 2,8 0,2 -2,6 3.790,2 2.763,1 -1.027,1 320,1 73,6 -246,5 32,9 26,9 -5,9 8,7 8,2 -0,5 67,3 19,1 -48,2 0,5 0,2 -0,3 1.739,6 1.607,3 -132,3 1.006,6 847,2 -159,3 499,8 100,5 -399,3 114,7 79,9 -34,8 6.201,8 5.539,9 -661,9 454,6 137,4 -317,2 878,9 839,6 -39,3 530,0 442,7 -87,3 845,2 536,9 -308,3 3.493,1 3.583,3 90,2 2.988,1 17.801,6 14.813,4 104,8 236,1 131,3 175,4 650,3 475,0 488,5 3.141,2 2.652,8 60,6 12.082,6 12.022,0 1.538,0 1.095,4 -442,6 576,6 498,1 -78,4 44,4 97,8 53,4 5.658,6 2.810,4 1.028,8 1.628,0 43,7 91,3 - 4,3 14,3 2.848,2 723,1 1.209,4 - 51,3 68,8 287,4 137,0 342,0 29,2
Nederland 2003 43.643,7 43.643,9 0,2 2.569,6 476,7 -2.092,9 718,2 19,4 -698,8 1.371,4 269,5 -1.101,8 480,1 187,8 -292,3 967,8 116,4 -851,3 49,7 5,9 -43,9 795,7 84,9 -710,7 122,3 25,6 -96,7 4.643,8 2.446,8 -2.197,0 2.141,2 249,6 -1.891,6 308,3 43,8 -264,4 1.077,6 1.046,4 -31,2 3,9 1,5 -2,5 491,4 532,5 41,1 461,9 524,3 62,4 79,3 42,5 -36,8 0,0 - 0,0 12,1 4,0 -8,1 0,0 - 0,0 0,5 0,1 -0,4 67,6 2,3 -65,4 642,1 588,7 -53,4 357,5 217,0 -140,5 89,2 74,0 -15,2 179,9 285,8 105,8 6,6 5,0 -1,5 8,8 6,8 -2,0 4.890,0 3.168,5 -1.721,5 1.797,9 1.529,8 -268,1 379,8 32,8 -347,0 240,9 215,0 -25,9 70,8 6,6 -64,2 363,9 321,7 -42,3 78,8 9,2 -69,6 11,2 11,0 -0,2 2,1 0,1 -2,0 320,1 299,3 -20,8 24,9 2,3 -22,6 0,4 - -0,4 0,1 0,1 0,0 1.323,7 512,2 -811,5 275,4 228,4 -47,0 3.876,6 646,9 -3.229,7 404,1 37,3 -366,7 240,7 35,2 -205,4 1.040,6 275,3 -765,3 503,1 96,4 -406,8 343,5 53,9 -289,7 27,4 3,7 -23,6 1.169,9 114,5 -1.055,4 147,4 30,6 -116,8 12.420,4 8.180,1 -4.240,3 5.704,8 4.421,2 -1.283,5 3.328,5 2.928,3 -400,2 260,3 205,9 -54,4 58,6 19,2 -39,3 2.013,8 416,2 -1.597,6 666,5 87,1 -579,5 8,2 3,7 -4,4 0,3 0,9 0,6 377,8 97,4 -280,4 1,8 0,2 -1,6 4.135,3 3.073,6 -1.061,7 392,8 144,7 -248,1 29,9 25,0 -4,9 8,3 8,1 -0,3 74,6 18,9 -55,7 0,4 0,2 -0,3 1.884,7 1.765,9 -118,9 1.070,7 919,7 -151,0 547,9 104,8 -443,2 125,9 86,4 -39,5 6.465,7 5.729,0 -736,7 525,1 164,1 -361,0 797,1 763,5 -33,6 502,1 411,4 -90,7 877,6 557,8 -319,8 3.763,8 3.832,1 68,3 3.032,3 19.217,1 16.184,9 54,9 199,7 144,9 190,4 676,9 486,5 531,0 3.391,5 2.860,5 113,1 13.449,5 13.336,4 1.740,1 962,9 -777,2 352,9 331,8 -21,1 50,0 204,8 154,8 6.131,0 3.047,6 1.128,2 1.755,6 45,7 98,1 - 3,3 16,8 3.083,3 785,2 1.303,0 - 55,9 73,3 317,6 144,6 376,2 27,5
250 000 inwoners en meer 1995 9.081,6 9.081,6 0,0 268,6 44,6 -224,0 25,1 0,1 -24,9 193,3 25,2 -168,1 50,2 19,2 -31,0 98,9 11,6 -87,3 0,7 0,3 -0,5 89,3 11,0 -78,2 8,9 0,3 -8,6 1.426,1 1.148,1 -278,0 282,3 38,8 -243,5 20,0 0,8 -19,2 644,0 637,8 -6,1 1,6 - -1,6 70,9 76,3 5,4 369,8 389,1 19,3 19,5 1,3 -18,2 0,1 - -0,1 4,5 0,2 -4,3 - - - 5,4 3,7 -1,7 8,0 0,0 -8,0 184,8 197,1 12,3 88,6 72,0 -16,6 4,6 8,0 3,4 91,6 117,0 25,4 - - - - - - 631,8 494,3 -137,5 205,3 176,7 -28,6 46,7 27,2 -19,5 63,3 53,9 -9,4 9,1 5,2 -4,0 63,5 57,0 -6,5 1,9 0,2 -1,8 34,6 32,9 -1,7 - - - 59,0 56,7 -2,4 - - - 24,8 24,8 0,0 0,0 - 0,0 92,7 37,4 -55,3 30,8 22,4 -8,4 487,2 95,3 -392,0 48,2 5,5 -42,7 15,4 1,2 -14,2 107,1 34,5 -72,7 114,3 16,7 -97,7 69,5 8,4 -61,1 5,4 3,5 -1,8 96,0 8,9 -87,1 31,3 16,6 -14,7 2.930,7 2.209,0 -721,7 1.766,9 1.450,1 -316,9 373,7 280,7 -93,1 40,1 34,8 -5,3 8,0 0,3 -7,6 267,3 89,4 -177,9 92,6 7,4 -85,2 321,1 319,3 -1,9 - - - 60,9 27,1 -33,8 - - - 802,2 694,6 -107,6 66,7 21,0 -45,7 18,3 16,5 -1,8 301,5 300,1 -1,4 30,0 24,2 -5,8 2,0 0,9 -1,1 158,5 158,8 0,4 129,2 124,1 -5,1 83,7 39,6 -44,1 12,3 9,4 -2,9 1.908,7 1.753,3 -155,4 53,5 7,4 -46,1 983,3 948,3 -35,0 342,6 309,7 -32,9 180,1 105,8 -74,3 349,3 382,3 32,9 342,7 2.433,8 2.091,1 -0,1 20,7 20,8 20,8 34,9 14,1 38,2 387,6 349,4 95,0 1.827,5 1.732,4 164,0 72,2 -91,9 24,6 3,0 -21,6 0,1 87,9 87,8 742,9 343,9 141,9 185,1 4,3 12,5 - - - 399,0 76,0 148,5 34,8 34,9 9,1 24,1 11,4 49,3 10,9
250 000 inwoners en meer 1996 8.785,8 8.785,8 0,0 305,4 66,5 -238,9 26,4 0,9 -25,5 229,4 45,4 -184,0 49,6 20,2 -29,4 109,7 18,7 -91,0 0,9 0,3 -0,6 92,7 10,1 -82,6 16,2 8,4 -7,9 1.483,6 1.204,2 -279,4 268,5 31,8 -236,7 25,6 3,8 -21,9 672,0 663,9 -8,1 1,5 - -1,5 87,6 95,7 8,1 387,6 405,0 17,4 24,0 1,3 -22,6 0,1 - -0,1 4,6 0,2 -4,5 - - - 3,4 2,6 -0,8 8,6 0,0 -8,6 205,5 199,4 -6,1 90,7 55,2 -35,5 5,1 10,5 5,4 109,7 133,7 24,0 - - - - - - 665,5 526,1 -139,4 219,2 191,2 -28,0 48,1 27,5 -20,6 67,3 57,1 -10,2 9,6 5,3 -4,4 53,6 49,0 -4,6 0,3 - -0,3 15,6 16,8 1,2 - - - 80,8 76,3 -4,4 1,1 0,1 -1,0 23,2 23,2 0,0 0,0 - 0,0 112,3 54,1 -58,3 34,5 25,6 -8,9 500,3 100,4 -399,9 48,6 5,8 -42,8 15,8 1,5 -14,3 106,7 35,3 -71,4 117,2 16,9 -100,2 71,0 8,8 -62,3 6,5 3,6 -2,9 101,6 11,3 -90,3 32,9 17,1 -15,8 2.930,2 2.171,5 -758,7 1.742,2 1.394,0 -348,1 415,7 318,2 -97,6 42,4 36,4 -6,0 7,8 0,0 -7,8 253,7 75,0 -178,7 94,1 10,8 -83,3 328,2 326,4 -1,8 - - - 46,0 10,7 -35,4 - - - 750,4 636,2 -114,2 79,6 24,9 -54,7 20,2 18,3 -1,8 243,0 241,8 -1,2 26,8 21,7 -5,1 0,1 0,1 0,0 162,7 156,3 -6,3 133,3 128,6 -4,8 72,5 34,3 -38,3 12,3 10,3 -2,0 1.435,2 1.292,6 -142,5 70,7 7,8 -62,9 479,7 450,5 -29,1 411,4 381,4 -30,1 128,2 73,1 -55,1 345,2 379,9 34,7 400,0 2.570,3 2.170,3 - 21,2 21,2 51,5 63,3 11,8 43,4 412,5 369,1 26,5 1.837,0 1.810,5 261,1 152,2 -108,9 14,7 2,1 -12,6 3,0 82,0 79,1 783,0 357,4 145,7 194,4 4,6 12,8 - - - 425,7 79,1 151,0 36,3 34,6 9,4 23,0 13,6 69,3 9,4
250 000 inwoners en meer 1997 8.943,6 8.943,6 0,0 300,8 50,2 -250,6 28,0 1,0 -27,1 217,9 26,3 -191,6 54,9 22,9 -32,0 110,2 13,0 -97,2 0,9 0,3 -0,6 91,9 8,4 -83,5 17,4 4,4 -13,0 1.411,9 1.118,5 -293,5 289,5 42,3 -247,3 26,6 2,3 -24,4 593,2 585,5 -7,7 1,5 - -1,5 90,5 99,1 8,5 368,6 384,0 15,4 25,6 3,2 -22,3 - - - 4,6 0,1 -4,5 - - - 2,9 2,0 -0,8 8,9 0,0 -8,9 219,3 208,6 -10,7 97,8 59,0 -38,9 9,2 14,6 5,4 112,3 135,0 22,8 - - - - - - 742,8 532,7 -210,1 246,7 201,3 -45,4 45,6 22,3 -23,3 69,0 58,9 -10,1 9,9 5,0 -4,8 48,4 42,8 -5,6 0,2 - -0,2 0,1 0,1 0,0 - - - 98,7 85,4 -13,3 1,9 - -1,9 23,7 23,7 0,0 0,0 - 0,0 159,0 62,9 -96,1 39,8 30,4 -9,5 508,4 100,6 -407,8 47,7 5,7 -42,0 15,5 1,5 -14,1 105,9 33,2 -72,7 123,6 17,7 -105,9 78,1 12,8 -65,3 6,7 3,7 -3,0 101,6 9,4 -92,2 29,4 16,7 -12,7 3.009,9 2.220,4 -789,5 1.679,9 1.331,5 -348,5 580,6 466,5 -114,1 38,6 33,1 -5,5 2,1 - -2,1 258,4 70,9 -187,6 87,8 4,1 -83,7 313,2 311,5 -1,8 - - - 49,2 2,9 -46,3 - - - 660,7 547,6 -113,0 84,9 33,4 -51,5 19,4 17,1 -2,4 123,8 123,4 -0,3 10,3 6,5 -3,8 0,1 0,1 0,0 224,1 210,2 -13,9 90,0 88,6 -1,5 91,5 56,4 -35,2 16,5 12,1 -4,4 1.472,7 1.290,0 -182,7 64,7 10,2 -54,5 427,1 401,7 -25,3 405,0 378,6 -26,4 150,5 96,2 -54,3 425,5 403,4 -22,1 507,0 2.862,0 2.355,1 - 41,3 41,3 51,4 68,4 17,0 50,7 424,3 373,6 3,6 1.975,5 1.971,9 354,2 271,2 -83,0 44,7 1,7 -42,9 2,4 79,6 77,2 760,5 365,9 149,4 198,6 4,7 13,1 - - - 394,7 81,1 147,1 - 35,0 11,2 22,7 14,4 74,1 9,2
250 000 inwoners en meer 1998 8.896,9 8.896,9 0,0 334,4 71,1 -263,3 30,6 0,2 -30,5 237,5 40,9 -196,6 66,2 30,0 -36,2 115,2 16,3 -98,9 1,0 0,3 -0,7 97,7 11,0 -86,8 16,5 5,0 -11,4 1.513,8 1.211,2 -302,6 306,7 43,8 -262,9 42,9 14,0 -28,9 626,9 616,2 -10,6 1,4 - -1,4 119,1 126,9 7,9 377,7 408,1 30,4 25,5 1,9 -23,6 - - - 4,9 0,2 -4,7 - - - 0,1 - -0,1 8,7 0,0 -8,7 247,0 220,0 -27,1 119,4 75,9 -43,6 9,4 12,2 2,7 118,2 131,9 13,8 - - - - - - 777,8 540,5 -237,2 264,0 216,3 -47,7 55,7 12,7 -43,0 75,8 62,4 -13,4 11,2 2,9 -8,4 55,0 42,1 -12,9 0,2 - -0,2 0,1 - -0,1 - - - 73,7 69,7 -4,0 2,6 0,1 -2,5 26,7 26,7 0,0 0,0 - 0,0 167,0 71,5 -95,5 45,8 36,3 -9,5 537,4 105,4 -432,0 50,5 5,9 -44,6 16,2 0,2 -16,0 109,0 35,3 -73,7 126,8 17,7 -109,2 76,6 11,3 -65,3 5,7 3,0 -2,7 120,7 15,9 -104,8 31,9 16,2 -15,7 2.878,0 2.043,2 -834,8 1.701,9 1.327,8 -374,1 703,9 602,2 -101,7 36,2 30,9 -5,4 1,6 - -1,6 281,4 74,6 -206,8 92,5 4,9 -87,6 0,5 - -0,5 - - - 59,9 2,9 -57,0 - - - 535,0 419,5 -115,5 87,9 38,0 -50,0 20,5 18,6 -1,9 0,1 0,1 0,0 5,5 0,8 -4,8 0,1 0,1 0,0 235,0 215,6 -19,5 96,9 92,6 -4,3 79,3 45,2 -34,1 9,6 8,7 -1,0 1.424,1 1.322,0 -102,2 66,1 23,1 -43,0 403,1 386,1 -16,9 364,0 359,7 -4,3 165,4 115,3 -50,1 425,5 437,7 12,2 534,3 2.947,9 2.413,5 0,0 29,0 29,0 49,2 72,6 23,4 43,6 439,4 395,8 1,6 2.061,9 2.060,3 410,6 228,8 -181,8 27,1 27,1 0,1 2,2 88,9 86,7 800,1 380,4 158,5 203,0 4,7 14,3 - - - 419,7 86,0 146,3 - 34,1 8,1 29,0 17,6 90,9 7,7
250 000 inwoners en meer 1999 9.227,0 9.227,0 0,0 335,6 75,9 -259,8 28,7 0,5 -28,2 239,6 45,7 -194,0 67,3 29,7 -37,6 124,8 24,1 -100,7 1,4 0,3 -1,0 108,0 17,9 -90,1 15,5 5,9 -9,5 1.580,5 1.296,7 -283,8 303,7 46,5 -257,2 43,3 13,3 -30,0 665,1 659,2 -5,9 1,3 - -1,3 144,3 155,0 10,7 389,3 420,4 31,0 23,3 2,1 -21,2 - - - 5,0 0,3 -4,8 - - - 0,1 - -0,1 5,1 0,0 -5,1 245,2 212,5 -32,7 120,4 71,1 -49,3 12,5 14,9 2,4 112,3 126,5 14,3 - - - - - - 775,4 541,2 -234,2 249,9 207,3 -42,6 49,0 8,5 -40,5 71,7 60,0 -11,7 9,2 1,7 -7,5 47,8 39,1 -8,8 0,2 - -0,2 - - - - - - 65,1 61,6 -3,5 2,1 - -2,1 - - - - - - 214,4 106,9 -107,5 66,0 56,1 -9,9 543,8 115,5 -428,3 51,7 6,0 -45,7 16,5 0,6 -15,9 111,5 37,2 -74,4 135,8 19,7 -116,2 79,8 13,3 -66,6 5,9 3,1 -2,7 110,5 17,2 -93,3 32,0 18,4 -13,6 3.016,4 2.190,6 -825,8 1.638,3 1.256,5 -381,8 856,8 787,4 -69,3 40,6 35,2 -5,4 2,4 - -2,4 328,3 102,9 -225,4 92,3 3,7 -88,6 - - - - - - 57,9 4,7 -53,1 - - - 548,0 446,8 -101,2 99,3 56,3 -43,1 22,2 20,3 -1,9 0,5 0,7 0,2 6,9 0,8 -6,0 0,1 0,1 0,0 233,2 226,1 -7,2 99,8 95,7 -4,1 76,1 38,0 -38,1 9,9 8,9 -1,0 1.466,1 1.387,8 -78,3 86,2 33,3 -52,9 395,2 381,2 -13,9 400,3 387,9 -12,5 185,1 134,6 -50,6 399,2 450,9 51,6 591,2 2.936,0 2.344,8 0,4 26,2 25,8 55,4 83,9 28,5 63,9 445,3 381,5 2,1 2.090,4 2.088,3 422,0 260,4 -161,6 41,0 33,0 -7,9 6,5 -3,3 -9,9 739,7 319,8 100,2 199,2 4,7 15,7 - - - 419,8 87,3 139,8 - 38,1 7,2 27,0 19,0 94,6 6,9
250 000 inwoners en meer 2000 9.651,4 9.651,4 0,0 331,8 56,5 -275,3 29,0 0,4 -28,5 234,4 27,2 -207,2 68,5 28,9 -39,5 136,2 30,0 -106,2 2,2 0,4 -1,8 116,5 22,1 -94,3 17,5 7,4 -10,1 1.662,8 1.344,2 -318,6 318,7 46,7 -272,0 49,6 9,0 -40,6 689,9 677,4 -12,5 1,2 - -1,2 165,5 174,2 8,7 402,3 434,7 32,4 25,3 1,7 -23,6 - - - 5,3 0,5 -4,8 - - - 0,1 - -0,1 5,0 0,0 -5,0 241,6 209,4 -32,3 119,8 72,8 -47,0 7,7 9,8 2,1 114,1 126,8 12,7 - - - - - - 815,2 597,5 -217,6 274,9 232,6 -42,3 46,2 8,3 -38,0 66,3 56,5 -9,8 9,1 1,6 -7,5 43,6 39,7 -3,9 5,1 0,2 -5,0 - - - - - - 70,1 66,4 -3,7 2,6 - -2,6 - - - - - - 226,8 131,6 -95,3 70,4 60,8 -9,7 573,7 120,9 -452,8 53,1 5,5 -47,5 17,3 0,4 -16,9 122,0 41,3 -80,8 141,4 20,4 -121,0 84,0 15,3 -68,7 5,9 2,4 -3,5 112,2 11,9 -100,3 37,9 23,8 -14,1 3.027,1 2.175,9 -851,2 1.555,0 1.180,6 -374,4 916,1 849,9 -66,3 39,5 34,2 -5,3 6,2 0,1 -6,1 350,8 101,8 -249,0 98,1 3,6 -94,5 0,3 0,1 -0,2 - - - 61,1 5,7 -55,4 - - - 604,4 489,0 -115,4 122,7 80,6 -42,1 22,5 20,7 -1,9 0,5 0,5 0,0 7,8 1,8 -6,0 0,1 0,1 0,0 253,9 236,5 -17,5 102,2 95,8 -6,4 84,8 43,7 -41,0 9,9 9,4 -0,6 1.617,4 1.518,5 -98,9 94,6 22,4 -72,2 451,7 426,4 -25,4 444,0 436,5 -7,4 192,3 131,1 -61,1 434,8 502,0 67,2 641,3 3.109,5 2.468,3 0,9 15,0 14,2 48,7 87,6 38,9 76,1 457,7 381,6 2,1 2.167,3 2.165,2 455,1 304,4 -150,7 55,3 73,7 18,3 3,1 4,0 0,8 790,0 373,2 134,3 215,3 4,4 19,2 - - - 416,8 82,8 119,0 - 35,0 7,5 33,3 19,9 112,4 7,0
250 000 inwoners en meer 2001 11.918,6 11.918,6 0,0 391,3 76,6 -314,6 39,8 0,4 -39,4 271,8 39,8 -232,0 79,7 36,4 -43,2 164,1 31,2 -132,9 3,3 0,4 -2,9 138,7 21,8 -116,9 22,1 8,9 -13,1 2.106,4 1.743,0 -363,4 419,1 105,2 -313,9 47,3 7,5 -39,8 965,5 951,2 -14,3 1,1 - -1,1 200,4 203,6 3,1 421,5 465,0 43,5 36,2 10,2 -26,0 - - - 5,4 0,3 -5,1 - - - 0,1 - -0,1 9,8 0,1 -9,8 247,5 219,3 -28,1 128,5 84,4 -44,2 7,3 11,6 4,3 111,7 123,4 11,7 - - - - - - 957,7 688,1 -269,6 316,6 265,6 -50,9 50,7 4,7 -46,1 75,4 65,7 -9,7 9,7 1,3 -8,4 71,5 66,0 -5,5 5,8 0,2 -5,5 4,4 4,3 -0,1 - - - 78,3 74,3 -4,0 3,4 - -3,4 - - - - - - 279,4 153,6 -125,8 62,6 52,4 -10,2 700,9 151,7 -549,2 66,2 8,3 -57,9 22,1 0,2 -21,9 145,8 55,4 -90,4 176,2 28,2 -147,9 101,5 21,2 -80,3 6,1 2,5 -3,6 146,5 16,7 -129,8 36,5 19,1 -17,5 3.499,5 2.601,1 -898,4 1.645,0 1.345,9 -299,1 1.148,3 1.014,2 -134,1 47,2 38,3 -8,8 7,5 0,1 -7,4 424,2 177,2 -247,0 135,3 10,6 -124,7 1,0 - -1,0 - - - 91,1 14,8 -76,3 - - - 661,6 518,3 -143,3 96,6 41,7 -55,0 17,7 15,4 -2,3 0,5 0,5 - 7,9 1,8 -6,0 - - - 308,9 287,4 -21,5 121,3 113,9 -7,4 96,8 47,0 -49,8 12,0 10,6 -1,4 1.819,4 1.743,1 -76,4 99,2 34,7 -64,6 363,3 353,5 -9,8 472,7 446,3 -26,4 220,5 158,9 -61,6 663,7 749,6 86,0 1.370,4 4.146,3 2.775,9 1,5 46,7 45,2 51,4 133,9 82,5 91,8 542,2 450,4 1,5 2.565,2 2.563,7 976,6 674,8 -301,8 245,7 183,6 -62,1 2,0 - -2,0 978,4 472,8 169,6 274,0 5,0 24,3 - - - 505,6 101,7 148,8 - 31,9 8,4 45,0 24,7 134,8 10,4
250 000 inwoners en meer 2002 12.224,9 12.224,9 0,0 441,5 82,1 -359,4 44,1 0,8 -43,3 301,5 38,1 -263,4 95,8 43,1 -52,7 192,2 36,8 -155,4 7,5 0,8 -6,7 155,1 27,2 -127,9 29,6 8,8 -20,8 1.914,8 1.497,5 -417,2 455,1 106,6 -348,6 65,3 6,3 -59,0 630,6 613,4 -17,1 1,1 - -1,1 253,8 255,3 1,5 454,5 505,4 50,8 37,9 10,5 -27,4 - - - 5,8 - -5,8 - - - 0,1 - -0,1 10,6 0,1 -10,5 277,6 245,9 -31,7 156,6 110,0 -46,6 7,9 12,3 4,4 113,1 123,6 10,5 - - - - - - 1.093,7 773,8 -319,8 326,6 279,2 -47,4 46,2 4,2 -42,0 77,1 67,6 -9,5 8,1 1,1 -7,0 77,2 73,1 -4,1 5,2 0,2 -5,0 4,9 4,9 -0,1 - - - 85,4 81,6 -3,8 4,0 - -4,0 - - - - - - 389,7 209,8 -180,0 69,3 52,2 -17,1 770,5 170,5 -600,1 71,5 9,3 -62,3 23,5 0,7 -22,7 161,7 55,2 -106,5 199,1 35,5 -163,6 110,8 22,2 -88,5 6,6 3,4 -3,2 150,0 14,8 -135,2 47,3 29,4 -18,0 3.805,9 2.832,0 -973,8 1.705,0 1.412,8 -292,2 1.297,2 1.146,5 -150,7 43,6 35,9 -7,7 8,6 0,1 -8,5 485,9 198,1 -287,8 151,0 16,7 -134,3 1,1 0,0 -1,1 - 0,0 0,0 113,5 21,9 -91,6 - - - 730,9 550,5 -180,3 109,0 27,8 -81,1 20,1 17,0 -3,1 0,4 0,4 0,0 17,8 9,0 -8,8 - - - 333,2 311,9 -21,3 129,2 121,0 -8,3 107,7 52,4 -55,3 13,5 11,1 -2,4 1.816,3 1.734,9 -81,4 112,3 50,6 -61,8 372,9 368,0 -4,9 353,8 333,2 -20,7 201,0 128,6 -72,3 776,3 854,5 78,2 1.181,6 4.300,8 3.119,2 2,2 42,3 40,1 54,8 153,6 98,8 89,6 592,8 503,1 1,6 2.683,3 2.681,8 745,9 567,0 -178,9 286,8 260,6 -26,2 0,6 1,1 0,5 1.004,6 485,4 173,0 279,7 5,2 27,5 - - - 519,2 106,7 152,9 - 34,3 9,1 37,4 23,1 145,0 10,8
250 000 inwoners en meer 2003 13.124,5 13.124,5 0,0 547,5 107,9 -439,5 111,2 4,1 -107,1 345,6 65,3 -280,3 90,7 38,5 -52,2 215,5 39,5 -175,9 6,2 0,9 -5,3 171,9 30,1 -141,8 37,4 8,5 -28,9 2.315,3 1.921,5 -393,8 464,4 111,2 -353,2 80,7 14,8 -65,9 986,9 971,3 -15,6 1,1 - -1,1 274,8 282,1 7,3 452,5 515,8 63,3 37,5 26,3 -11,2 - - - 6,1 - -6,1 - - - 0,1 - -0,1 11,3 0,0 -11,3 311,7 259,5 -52,1 134,9 79,4 -55,5 56,7 50,9 -5,8 120,1 129,2 9,1 - - - - - - 1.169,1 832,9 -336,2 341,9 308,9 -33,0 29,3 3,1 -26,1 73,0 67,4 -5,5 3,4 1,0 -2,4 108,4 107,4 -0,9 0,1 0,0 -0,1 - - - - - - 69,1 64,9 -4,3 4,2 - -4,2 - - - - - - 442,9 209,2 -233,7 96,9 71,0 -25,9 831,9 182,8 -649,0 80,8 14,3 -66,5 25,1 0,9 -24,2 159,6 56,7 -102,9 229,1 43,9 -185,2 117,9 20,9 -97,0 0,7 - -0,7 201,7 42,4 -159,3 16,9 3,8 -13,2 4.100,5 2.845,7 -1.254,8 1.841,8 1.512,0 -329,8 1.406,9 1.163,9 -243,1 29,0 25,4 -3,6 4,1 0,4 -3,7 559,4 114,7 -444,7 166,6 19,2 -147,4 0,6 0,0 -0,6 - - - 92,1 10,1 -82,0 - - - 878,0 684,8 -193,2 166,3 91,3 -75,0 20,3 18,0 -2,3 0,4 0,4 0,0 21,5 11,6 -9,9 - - - 391,0 366,8 -24,2 130,3 124,2 -6,2 132,8 60,7 -72,1 15,3 11,8 -3,5 1.699,6 1.649,2 -50,4 150,9 74,3 -76,6 319,5 321,8 2,3 297,0 279,1 -17,9 172,0 98,2 -73,8 760,1 875,7 115,6 1.055,5 4.600,6 3.545,1 1,9 38,1 36,2 46,7 138,7 91,9 113,5 638,2 524,7 - 3.182,2 3.182,2 735,9 379,6 -356,4 157,4 155,9 -1,6 - 68,0 68,0 1.098,0 537,9 193,2 307,1 5,3 32,3 - - - 560,2 113,1 165,2 - 35,3 9,5 44,8 24,2 158,8 9,3
150 000 tot 250 000 inwoners 1995 2.658,9 2.658,9 0,0 89,7 21,0 -68,7 11,0 0,1 -10,9 61,8 15,0 -46,8 16,9 6,0 -10,9 32,8 5,8 -26,9 0,8 0,2 -0,6 31,8 5,6 -26,2 0,1 0,0 -0,1 180,3 108,4 -71,9 96,4 34,7 -61,7 7,3 1,0 -6,3 58,5 56,9 -1,6 0,1 - -0,1 13,5 15,0 1,5 - - - 4,0 0,7 -3,3 - - - - - - - - - 0,5 - -0,5 - - - 36,9 44,2 7,3 20,4 13,6 -6,8 1,8 1,8 0,0 14,3 28,5 14,2 0,4 0,4 -0,1 - - - 176,2 151,3 -24,9 52,3 49,6 -2,7 14,7 12,7 -2,0 21,3 20,7 -0,6 5,4 4,9 -0,5 32,4 31,7 -0,7 1,3 1,0 -0,2 - - - 0,2 0,2 0,0 20,7 19,9 -0,7 - - - 0,0 - 0,0 0,1 0,1 0,1 20,1 4,5 -15,6 7,9 6,1 -1,8 182,6 46,7 -135,9 18,2 1,2 -16,9 13,5 3,1 -10,4 50,0 19,9 -30,1 38,9 9,4 -29,5 26,2 6,5 -19,7 - - - 33,8 6,4 -27,4 2,1 0,3 -1,9 1.023,3 803,5 -219,9 581,8 475,1 -106,7 195,4 185,4 -10,1 17,8 15,9 -1,9 0,5 - -0,5 79,1 26,6 -52,6 40,4 3,0 -37,5 92,0 90,2 -1,8 - - - 16,2 7,4 -8,8 - - - 151,0 130,6 -20,3 18,4 8,4 -10,1 4,4 3,9 -0,5 0,2 - -0,2 8,1 6,4 -1,7 - - - 57,1 57,8 0,7 43,3 46,1 2,7 16,7 6,5 -10,3 2,8 1,7 -1,1 630,5 588,7 -41,8 13,6 7,8 -5,8 295,9 296,4 0,5 56,9 35,5 -21,4 76,3 60,4 -15,8 187,9 188,7 0,8 155,8 758,8 603,0 36,0 40,5 4,5 16,2 51,9 35,8 8,3 125,6 117,4 31,5 523,3 491,8 46,2 5,6 -40,6 17,7 11,9 -5,8 - - - 245,5 120,7 52,5 65,7 2,1 0,5 - - - 124,8 33,3 53,9 - 2,5 1,7 9,6 5,0 14,8 4,0
150 000 tot 250 000 inwoners 1996 2.990,6 2.990,6 0,0 109,4 25,7 -83,7 14,7 0,1 -14,7 75,5 18,8 -56,6 19,3 6,8 -12,4 39,3 6,3 -32,9 1,0 0,3 -0,7 37,2 5,9 -31,3 1,0 0,1 -1,0 226,1 144,8 -81,4 131,2 58,7 -72,6 9,9 2,5 -7,4 63,6 62,2 -1,4 0,1 - -0,1 17,4 20,0 2,6 - - - 3,3 1,4 -1,9 - - - - - - - - - 0,5 - -0,5 0,1 - -0,1 77,2 89,6 12,4 35,4 26,0 -9,4 24,2 24,2 0,0 17,2 39,1 21,8 0,4 0,4 -0,1 - - - 223,3 188,8 -34,4 68,1 64,6 -3,5 17,4 14,9 -2,5 23,3 22,1 -1,2 7,9 7,3 -0,6 54,7 53,2 -1,5 1,2 0,8 -0,4 - - - - - - 14,6 13,9 -0,7 - - - - - - - - - 23,5 5,7 -17,8 12,6 6,5 -6,1 216,0 53,8 -162,2 23,1 2,1 -21,1 13,3 1,3 -12,0 58,6 22,1 -36,5 44,1 10,1 -33,9 28,7 7,6 -21,1 0,5 0,1 -0,4 45,6 10,4 -35,2 2,2 0,3 -2,0 1.134,5 867,7 -266,8 603,7 483,0 -120,7 243,9 224,2 -19,7 22,2 19,7 -2,5 0,5 - -0,5 100,1 31,3 -68,8 45,9 4,7 -41,2 100,6 98,2 -2,3 - - - 17,6 6,6 -11,0 - - - 213,4 184,3 -29,1 21,6 9,3 -12,3 3,7 3,2 -0,5 0,1 - -0,1 5,5 3,2 -2,3 0,1 - -0,1 76,1 77,6 1,5 48,6 47,7 -1,0 54,1 40,8 -13,3 3,7 2,6 -1,1 623,5 577,2 -46,3 19,0 8,4 -10,6 203,1 203,2 0,1 71,9 53,9 -18,1 104,2 90,6 -13,6 225,3 221,2 -4,1 128,0 852,4 724,5 0,9 4,1 3,2 2,7 22,4 19,7 11,1 152,5 141,4 19,7 620,0 600,4 77,5 43,1 -34,4 15,0 10,1 -5,0 1,1 0,3 -0,8 305,9 148,3 64,2 80,3 2,5 1,3 - - 0,0 157,6 39,4 70,3 - 3,3 2,5 12,8 4,9 19,7 4,7
150 000 tot 250 000 inwoners 1997 3.210,3 3.210,3 0,0 124,6 32,7 -91,9 19,2 0,1 -19,1 81,0 21,6 -59,4 24,5 11,0 -13,5 49,2 7,6 -41,6 1,3 0,4 -1,0 44,8 7,1 -37,6 3,2 0,1 -3,0 259,2 153,2 -106,0 152,1 59,3 -92,8 16,0 4,1 -11,9 60,2 59,8 -0,4 0,1 - -0,1 25,4 28,5 3,1 - - - 4,7 1,6 -3,1 - - - - - - - - - 0,6 - -0,6 0,1 - -0,1 86,0 103,7 17,7 36,0 27,8 -8,2 30,4 29,4 -1,1 19,2 46,2 27,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 254,6 208,4 -46,2 71,9 68,6 -3,3 19,8 17,2 -2,6 25,5 24,6 -0,9 8,7 8,2 -0,5 62,1 60,6 -1,5 2,2 2,2 -0,1 3,3 3,3 -0,1 0,7 0,7 0,0 11,5 10,9 -0,5 0,6 0,6 0,0 - - - - - - 40,5 10,4 -30,1 7,9 1,3 -6,6 250,8 57,8 -193,0 28,0 2,9 -25,1 16,3 1,9 -14,4 66,2 24,9 -41,3 49,9 9,9 -40,1 32,0 6,9 -25,1 1,0 0,2 -0,9 55,0 10,8 -44,2 2,6 0,5 -2,2 1.232,9 896,0 -336,9 674,0 529,3 -144,6 294,2 262,7 -31,6 22,4 18,2 -4,2 0,8 0,1 -0,6 117,4 30,6 -86,8 52,1 4,0 -48,0 53,3 50,8 -2,5 - - - 18,8 0,2 -18,6 0,1 0,1 0,0 233,7 189,9 -43,9 27,3 7,9 -19,4 4,2 3,7 -0,5 - - - 5,3 3,2 -2,1 0,1 - -0,1 93,8 90,2 -3,5 55,7 55,3 -0,4 43,3 26,9 -16,4 4,1 2,7 -1,5 558,0 511,7 -46,2 27,8 13,2 -14,6 64,9 64,8 -0,1 83,0 68,7 -14,3 106,5 90,9 -15,6 275,9 274,1 -1,8 161,4 1.049,3 887,9 1,8 5,5 3,6 4,7 25,7 21,0 15,5 189,6 174,1 0,1 752,6 752,6 116,3 59,0 -57,4 22,7 16,8 -5,9 0,3 0,2 -0,1 369,7 183,4 79,5 99,3 3,2 1,4 0,0 0,0 0,0 186,2 47,8 79,0 - 3,0 2,5 15,7 6,9 26,4 5,0
150 000 tot 250 000 inwoners 1998 3.419,0 3.419,0 0,0 127,9 27,3 -100,6 18,9 0,1 -18,9 83,7 16,6 -67,1 25,3 10,6 -14,7 57,5 11,0 -46,5 2,3 1,3 -1,0 49,9 9,4 -40,4 5,4 0,4 -5,0 262,5 154,5 -108,1 158,2 60,1 -98,1 11,9 2,0 -9,9 58,5 58,1 -0,5 - - - 28,2 32,3 4,1 - - - 5,2 2,0 -3,2 - - - - - - - - - 0,5 - -0,5 0,0 - 0,0 88,9 99,5 10,7 36,9 25,7 -11,3 29,3 29,5 0,2 22,2 44,0 21,7 0,5 0,5 0,0 - - - 279,5 190,4 -89,1 73,6 63,9 -9,7 20,4 0,2 -20,2 26,6 24,6 -1,9 9,4 0,2 -9,2 64,4 61,6 -2,8 3,0 0,9 -2,1 3,4 3,3 -0,1 0,9 0,0 -0,9 11,8 10,9 -0,9 1,6 0,6 -1,0 - - - - - - 49,7 12,1 -37,5 14,9 12,0 -2,9 272,9 68,9 -204,0 29,0 2,4 -26,6 18,9 3,9 -15,0 77,9 32,8 -45,1 52,9 10,8 -42,1 31,6 5,5 -26,1 0,9 0,1 -0,8 59,5 13,1 -46,5 2,2 0,4 -1,9 1.192,6 841,9 -350,6 676,7 509,2 -167,5 300,0 279,0 -21,0 16,7 14,5 -2,2 1,4 - -1,4 128,1 30,2 -97,9 45,9 5,2 -40,7 3,7 2,5 -1,2 - - - 20,1 1,3 -18,8 - - - 248,4 204,0 -44,5 28,3 9,5 -18,7 5,0 4,4 -0,7 - - - 6,4 4,3 -2,1 0,1 - -0,1 89,4 88,0 -1,4 62,4 61,0 -1,4 52,5 33,6 -18,8 4,4 3,1 -1,3 756,0 707,8 -48,2 56,5 38,8 -17,7 81,3 80,9 -0,4 93,5 78,2 -15,3 69,4 53,7 -15,8 455,3 456,2 0,9 132,7 1.113,6 980,9 8,9 34,6 25,8 2,0 22,8 20,8 14,8 199,0 184,2 0,1 789,1 789,0 73,0 40,8 -32,2 33,7 25,2 -8,4 0,4 2,1 1,7 436,4 228,2 98,2 124,5 4,0 1,4 - 0,1 0,1 208,2 53,5 79,2 - 3,4 2,8 18,6 8,5 36,3 6,0
150 000 tot 250 000 inwoners 1999 3.932,7 3.932,7 0,0 153,6 32,2 -121,5 22,0 0,5 -21,5 101,2 18,8 -82,4 30,5 12,9 -17,6 68,7 13,7 -55,0 - - - 61,9 12,0 -49,8 6,9 1,7 -5,2 280,7 158,9 -121,8 157,1 47,5 -109,6 13,8 2,5 -11,3 63,5 62,2 -1,3 - - - 40,8 45,1 4,3 - - - 5,5 1,6 -3,8 - - - - - - - - - - - - 0,0 - 0,0 83,5 88,8 5,3 43,6 26,3 -17,3 32,7 32,2 -0,5 6,7 29,9 23,2 0,5 0,5 -0,1 - - - 343,7 236,2 -107,5 90,1 73,2 -16,9 22,7 4,1 -18,6 27,2 25,4 -1,8 8,4 0,2 -8,2 82,6 77,2 -5,5 4,0 - -4,0 3,4 3,4 -0,1 1,5 - -1,5 11,3 11,3 -0,1 0,7 0,0 -0,7 - - - - - - 71,5 24,6 -47,0 20,1 16,8 -3,3 316,2 72,6 -243,5 33,2 2,6 -30,6 25,1 4,6 -20,6 84,5 29,8 -54,7 58,5 11,7 -46,8 38,2 7,1 -31,2 1,1 0,1 -1,0 72,1 15,9 -56,1 3,4 0,8 -2,6 1.456,5 1.045,0 -411,4 781,4 578,9 -202,5 403,8 385,0 -18,9 21,8 18,8 -2,9 1,5 - -1,5 159,5 47,4 -112,1 59,5 9,6 -50,0 3,4 2,5 -1,0 - - - 25,6 2,9 -22,7 - - - 293,3 229,3 -64,0 25,5 10,2 -15,3 5,5 5,0 -0,6 - - - 10,3 5,7 -4,6 0,1 - -0,1 135,8 121,8 -14,0 65,1 62,4 -2,8 45,9 20,5 -25,4 5,2 3,8 -1,4 771,6 708,4 -63,1 40,0 17,2 -22,8 70,9 70,4 -0,5 113,6 93,9 -19,7 80,5 60,5 -20,0 466,5 466,5 -0,1 165,0 1.347,6 1.182,6 10,9 38,6 27,7 2,9 32,6 29,7 37,9 247,0 209,1 0,1 965,8 965,8 80,3 28,0 -52,3 30,9 24,5 -6,4 2,1 11,2 9,1 430,9 209,6 73,5 130,5 4,0 1,6 - 0,1 0,1 221,3 55,0 83,1 - 3,5 3,0 20,1 8,8 41,6 6,3
150 000 tot 250 000 inwoners 2000 3.941,0 3.941,0 0,0 161,8 33,5 -128,3 23,9 0,8 -23,1 106,6 19,0 -87,6 31,3 13,8 -17,6 73,6 14,6 -59,0 - - - 65,4 12,6 -52,8 8,2 2,0 -6,3 269,7 145,4 -124,3 145,1 32,4 -112,8 13,8 3,1 -10,7 63,8 62,0 -1,8 - - - 42,2 46,4 4,2 - - - 4,9 1,6 -3,3 - - - - - - - - - - - - 0,0 - 0,0 87,7 93,6 5,9 49,1 31,0 -18,1 32,5 32,1 -0,5 5,5 30,0 24,5 0,5 0,5 -0,1 - - - 352,1 240,6 -111,5 82,1 73,9 -8,2 27,0 3,2 -23,7 28,7 27,1 -1,6 10,5 0,2 -10,3 77,0 72,0 -5,0 4,2 0,0 -4,2 3,6 3,7 0,1 3,2 - -3,2 11,7 11,6 -0,1 0,8 0,0 -0,8 - - - - - - 82,5 32,5 -50,0 20,9 16,4 -4,5 325,7 65,7 -260,0 34,4 2,5 -31,9 21,7 2,0 -19,6 89,9 28,1 -61,7 64,0 13,0 -51,0 39,4 7,7 -31,7 1,4 0,1 -1,2 71,7 11,4 -60,3 3,3 0,8 -2,6 1.423,2 1.003,5 -419,7 702,9 509,0 -194,0 427,1 407,6 -19,5 23,1 20,1 -3,0 1,8 - -1,8 179,4 54,2 -125,2 60,6 8,7 -52,0 3,2 2,4 -0,8 - - - 25,1 1,7 -23,4 - - - 312,8 242,1 -70,7 30,4 13,1 -17,2 5,7 4,8 -0,8 - - - 11,4 6,6 -4,8 0,1 - -0,1 144,3 126,3 -18,0 73,7 71,0 -2,6 42,2 16,2 -26,0 5,3 4,1 -1,2 733,1 674,5 -58,7 50,1 23,5 -26,6 69,5 68,8 -0,6 65,5 48,3 -17,2 80,8 63,1 -17,7 467,2 470,7 3,5 201,3 1.427,5 1.226,2 6,7 34,8 28,1 11,5 34,4 22,8 36,1 256,6 220,5 0,1 1.006,8 1.006,7 77,2 29,2 -48,1 69,2 60,8 -8,4 0,5 5,1 4,6 463,3 229,7 86,9 136,8 4,1 1,8 - 0,1 0,1 233,6 58,1 87,3 - 3,5 3,1 23,3 9,7 42,7 5,8
150 000 tot 250 000 inwoners 2001 3.250,3 3.250,3 0,0 200,8 95,7 -105,1 20,9 0,9 -20,1 152,0 82,2 -69,8 27,8 12,6 -15,3 69,2 19,0 -50,2 - - - 61,2 15,8 -45,4 7,9 3,2 -4,8 177,6 76,2 -101,3 111,2 17,3 -93,9 9,5 1,1 -8,5 23,1 22,3 -0,8 - - - 30,4 34,5 4,2 - - - 3,4 1,0 -2,4 - - - - - - - - - - - - - - - 78,7 80,0 1,3 39,8 21,9 -17,9 33,7 33,1 -0,5 4,7 24,5 19,8 0,5 0,5 -0,1 - - - 265,6 174,0 -91,6 47,7 42,3 -5,3 32,1 11,9 -20,2 17,3 16,3 -1,0 8,4 0,1 -8,3 63,5 59,8 -3,8 3,2 0,1 -3,1 0,1 0,3 0,1 2,0 - -2,0 0,1 - -0,1 0,9 0,1 -0,9 - - - - - - 69,8 24,8 -45,0 20,7 18,4 -2,2 281,6 62,4 -219,2 26,5 0,9 -25,6 27,9 3,8 -24,1 84,4 31,3 -53,1 44,8 8,2 -36,6 28,1 4,5 -23,6 0,9 0,1 -0,9 65,4 12,9 -52,6 3,5 0,7 -2,9 1.143,3 828,0 -315,3 571,0 439,2 -131,7 334,4 321,6 -12,8 17,1 14,4 -2,7 2,8 0,2 -2,6 151,2 40,3 -111,0 41,2 4,4 -36,8 2,0 2,0 - - - - 23,7 5,9 -17,7 - - - 293,9 237,1 -56,8 26,3 13,4 -12,9 5,1 4,5 -0,7 - - - 11,9 6,7 -5,2 - - - 145,0 135,0 -9,9 71,4 68,0 -3,4 30,7 6,8 -24,0 3,5 2,7 -0,8 542,0 476,0 -66,0 70,0 48,9 -21,2 57,2 56,7 -0,5 51,5 27,6 -23,9 60,4 44,2 -16,2 302,9 298,6 -4,3 197,7 1.202,0 1.004,3 7,0 18,6 11,6 12,0 31,6 19,6 32,3 205,9 173,6 0,5 818,6 818,0 36,9 31,4 -5,5 108,2 92,6 -15,6 0,8 3,4 2,7 391,7 196,3 70,4 120,5 3,8 1,5 - 0,1 - 195,4 39,8 84,0 - 2,4 2,2 23,5 8,6 32,3 2,6
150 000 tot 250 000 inwoners 2002 4.501,7 4.501,7 0,0 266,9 114,1 -152,9 29,7 0,9 -28,7 199,6 96,8 -102,8 37,6 16,3 -21,3 89,5 22,1 -67,4 - - - 77,2 16,3 -60,9 12,2 5,8 -6,4 251,5 102,4 -149,1 161,9 26,0 -136,0 13,9 0,8 -13,1 28,2 27,1 -1,0 - - - 42,8 47,4 4,6 - - - 4,7 1,0 -3,6 - - - - - - - - - - - - 0,0 - 0,0 68,2 71,8 3,6 62,0 46,3 -15,7 2,2 1,6 -0,7 3,6 23,4 19,8 0,4 0,5 0,1 - - - 453,9 319,7 -134,2 101,5 110,9 9,4 35,8 6,8 -29,0 28,8 29,1 0,2 11,4 1,2 -10,2 81,9 78,0 -3,9 3,8 0,7 -3,1 4,2 4,1 0,0 1,8 - -1,8 22,8 22,3 -0,5 1,1 0,0 -1,1 - - - - - - 130,0 40,0 -90,0 30,8 26,6 -4,2 344,4 74,5 -270,0 35,2 1,3 -33,9 35,1 8,9 -26,1 100,1 33,7 -66,4 55,8 10,6 -45,1 33,9 5,6 -28,3 2,5 0,4 -2,2 77,5 13,0 -64,5 4,3 0,9 -3,4 1.485,7 1.093,0 -392,7 691,5 539,4 -152,2 469,9 452,2 -17,7 23,2 20,7 -2,5 2,6 0,0 -2,6 198,0 56,3 -141,7 58,2 7,3 -50,9 1,4 1,4 0,0 - - - 40,7 15,7 -25,1 - - - 369,4 295,9 -73,5 33,6 16,4 -17,2 5,7 5,0 -0,7 - - - 12,4 7,0 -5,4 - - - 183,5 172,8 -10,7 89,9 81,1 -8,9 39,5 10,3 -29,2 4,8 3,4 -1,5 760,1 690,6 -69,5 82,3 53,7 -28,6 51,5 51,2 -0,3 47,3 34,6 -12,8 85,3 62,7 -22,6 493,6 488,4 -5,2 412,0 1.717,7 1.305,6 39,5 53,0 13,5 12,2 31,4 19,2 56,1 292,2 236,1 0,1 1.092,9 1.092,8 158,2 113,9 -44,4 143,9 132,0 -12,0 2,0 2,3 0,2 530,3 261,4 95,2 159,2 5,1 1,6 - 0,2 - 268,9 55,6 112,4 - 2,7 2,9 37,8 11,3 43,1 3,2
150 000 tot 250 000 inwoners 2003 4.797,0 4.797,0 0,0 294,9 123,2 -171,6 41,5 1,7 -39,8 213,9 104,3 -109,6 39,5 17,2 -22,3 95,2 22,6 -72,7 - - - 83,3 16,4 -66,9 12,0 6,2 -5,8 276,9 111,4 -165,5 180,5 24,7 -155,8 13,8 1,2 -12,5 28,9 28,5 -0,3 - - - 50,0 56,2 6,2 - - - 3,7 0,8 -2,9 - - - - - - - - - - - - 0,0 - 0,0 69,2 70,4 1,1 66,1 49,0 -17,2 2,1 1,5 -0,6 0,6 19,4 18,8 0,4 0,5 0,1 - - - 497,4 354,5 -142,9 121,2 129,2 8,0 39,3 8,7 -30,6 22,1 22,6 0,5 13,0 1,2 -11,8 93,2 89,5 -3,8 3,7 0,5 -3,2 4,0 3,8 -0,2 1,0 - -1,0 23,7 22,3 -1,4 1,0 - -1,0 - - - - - - 139,6 45,8 -93,8 35,4 31,0 -4,5 365,6 83,9 -281,7 37,9 1,7 -36,3 38,1 10,2 -27,9 104,0 34,2 -69,7 62,4 12,8 -49,6 38,1 7,1 -31,0 2,6 0,3 -2,3 78,5 16,6 -61,8 4,0 0,9 -3,1 1.637,9 1.228,8 -409,1 730,2 586,2 -144,0 550,1 526,8 -23,3 22,1 20,1 -1,9 2,6 0,0 -2,6 213,5 68,5 -145,0 80,7 13,6 -67,1 1,4 1,4 0,0 - - - 37,3 12,1 -25,2 - - - 387,5 308,7 -78,8 32,8 16,0 -16,9 5,9 5,2 -0,7 - - - 11,7 5,9 -5,9 - - - 195,6 181,4 -14,3 93,9 86,4 -7,5 42,7 10,4 -32,4 4,8 3,7 -1,1 796,6 727,9 -68,6 77,6 50,5 -27,1 46,8 46,8 0,0 46,0 32,8 -13,2 100,0 75,9 -24,1 526,2 521,9 -4,3 375,9 1.765,6 1.389,7 3,5 13,8 10,3 41,9 66,7 24,8 54,7 319,4 264,7 0,2 1.169,3 1.169,1 179,0 111,0 -68,0 95,4 80,7 -14,7 1,2 4,7 3,6 580,8 293,0 109,7 175,8 5,4 0,6 - 0,3 1,2 287,8 60,3 118,0 - 2,9 3,7 41,6 11,4 47,0 3,1
100 000 tot 150 000 inwoners 1995 4.285,3 4.285,3 0,0 201,4 36,5 -164,9 39,5 1,7 -37,9 136,3 24,5 -111,8 25,6 10,4 -15,3 60,8 5,5 -55,2 1,5 0,1 -1,4 57,8 5,3 -52,5 1,5 0,1 -1,4 302,3 144,9 -157,4 140,0 9,4 -130,6 26,4 7,1 -19,4 92,3 91,8 -0,5 0,0 - 0,0 29,1 30,7 1,6 0,9 1,9 1,0 6,1 2,4 -3,7 - - - 2,1 1,7 -0,4 - - - 0,3 - -0,3 5,2 - -5,2 41,9 50,9 9,1 26,7 16,9 -9,8 1,1 0,5 -0,5 13,9 33,4 19,5 0,1 - -0,1 0,1 - -0,1 460,8 399,4 -61,4 157,5 148,1 -9,4 38,9 32,0 -6,9 46,9 44,8 -2,0 14,3 12,4 -1,9 81,8 77,7 -4,0 3,0 2,6 -0,4 11,8 11,5 -0,2 0,1 0,1 -0,1 46,0 44,9 -1,1 0,0 0,0 0,0 - - - 0,1 0,1 0,0 41,4 11,8 -29,6 19,0 13,3 -5,7 318,1 62,5 -255,6 40,3 3,4 -37,0 25,6 3,9 -21,7 87,4 30,0 -57,4 37,1 8,5 -28,6 32,7 4,9 -27,8 2,3 0,4 -2,0 88,7 11,0 -77,7 4,0 0,5 -3,5 1.492,3 1.112,1 -380,2 907,7 737,2 -170,4 214,9 195,1 -19,8 24,8 20,1 -4,7 7,3 2,7 -4,6 135,5 29,1 -106,4 63,9 8,3 -55,6 107,8 105,7 -2,0 0,3 - -0,3 30,3 14,0 -16,3 0,1 - -0,1 302,3 215,7 -86,6 39,6 12,5 -27,1 2,4 2,1 -0,3 - - - 1,8 0,3 -1,5 0,1 0,0 0,0 145,9 128,8 -17,2 59,8 48,7 -11,1 45,6 17,1 -28,5 7,1 6,1 -1,0 988,6 913,6 -75,1 25,9 4,8 -21,2 414,9 405,5 -9,4 72,7 60,0 -12,6 106,1 74,4 -31,7 369,1 368,9 -0,2 117,0 1.344,3 1.227,3 11,1 18,4 7,3 3,4 28,2 24,8 13,6 268,5 255,0 4,2 978,0 973,8 59,2 35,3 -24,0 20,3 4,9 -15,3 5,2 11,0 5,8 502,4 261,8 111,7 142,4 5,0 2,5 - 0,1 0,0 240,6 46,3 121,9 - 5,6 5,5 19,7 9,5 28,7 3,3
100 000 tot 150 000 inwoners 1996 4.498,6 4.498,6 0,0 204,2 41,3 -162,9 37,5 0,9 -36,6 135,9 27,6 -108,2 30,8 12,7 -18,1 68,8 7,1 -61,7 1,8 0,3 -1,5 63,8 6,0 -57,7 3,3 0,8 -2,5 347,8 160,1 -187,7 172,4 13,9 -158,5 23,4 0,4 -23,1 100,2 99,0 -1,2 - - - 37,4 42,7 5,2 1,0 1,6 0,7 7,2 2,3 -4,9 - - - 0,4 - -0,4 - - - 0,2 - -0,2 5,6 0,2 -5,4 56,8 62,8 5,9 35,1 24,5 -10,7 8,8 6,9 -1,9 12,9 31,5 18,6 0,0 - 0,0 - - - 511,9 445,8 -66,1 175,2 164,4 -10,8 36,9 31,5 -5,5 55,8 52,9 -3,0 15,2 13,5 -1,7 94,0 89,4 -4,5 2,9 2,2 -0,6 9,1 9,0 -0,1 1,4 1,3 -0,1 54,2 53,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 - -0,3 0,1 0,1 0,0 50,1 15,7 -34,4 16,9 12,3 -4,6 364,3 73,8 -290,6 43,3 4,1 -39,2 29,3 5,8 -23,6 98,1 32,0 -66,1 45,3 9,5 -35,8 42,1 8,7 -33,4 2,1 0,2 -1,9 94,6 9,7 -84,9 9,6 3,9 -5,8 1.630,2 1.180,8 -449,3 990,8 788,4 -202,4 235,7 205,5 -30,1 29,7 24,6 -5,1 6,0 2,7 -3,3 149,4 27,8 -121,7 70,9 8,9 -61,9 115,3 112,5 -2,8 0,4 - -0,4 32,1 10,5 -21,6 0,1 - -0,1 355,1 267,6 -87,5 39,4 9,4 -30,0 8,8 8,2 -0,5 3,0 3,0 0,0 4,8 1,0 -3,9 9,4 9,1 -0,3 164,5 150,5 -14,0 74,7 63,4 -11,3 43,1 16,6 -26,5 7,5 6,4 -1,1 780,6 704,9 -75,7 28,4 4,8 -23,6 194,4 196,2 1,7 76,5 63,5 -13,0 114,0 73,2 -40,8 367,2 367,2 -0,1 179,1 1.554,5 1.375,4 8,9 15,0 6,1 2,0 34,7 32,7 20,4 295,1 274,7 2,5 1.086,0 1.083,5 115,0 97,6 -17,4 20,5 14,6 -5,9 9,8 11,6 1,8 576,0 287,8 122,8 157,2 5,5 2,1 - 0,2 - 288,2 56,4 143,1 - 4,6 5,9 21,9 10,7 42,0 3,6
100 000 tot 150 000 inwoners 1997 4.473,6 4.473,6 0,0 205,8 40,6 -165,2 35,9 1,4 -34,5 135,9 22,8 -113,1 34,0 16,4 -17,6 72,2 9,2 -63,0 2,1 0,4 -1,7 64,7 7,0 -57,6 5,5 1,8 -3,6 344,3 157,4 -186,9 166,4 11,2 -155,2 25,5 0,6 -24,9 100,5 99,3 -1,1 - - - 35,2 40,5 5,3 0,9 1,6 0,8 7,1 3,1 -4,0 - - - 1,3 0,9 -0,4 - - - 0,2 - -0,2 7,3 0,2 -7,1 61,1 67,7 6,5 44,2 29,9 -14,4 6,8 5,1 -1,6 9,4 32,0 22,6 0,7 0,6 -0,1 0,0 - 0,0 524,0 405,5 -118,4 197,6 173,2 -24,4 35,7 20,6 -15,1 56,0 51,2 -4,7 13,6 7,6 -6,0 61,2 57,6 -3,5 4,9 1,9 -3,0 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,1 -0,1 71,7 67,6 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,2 - -0,2 0,1 0,1 0,0 63,6 11,1 -52,5 19,2 14,5 -4,7 357,4 69,0 -288,5 42,6 3,9 -38,7 28,3 4,5 -23,8 95,8 30,7 -65,2 41,5 9,6 -31,9 43,1 7,9 -35,2 2,7 0,7 -2,1 91,8 7,2 -84,5 11,7 4,6 -7,1 1.493,3 1.037,1 -456,2 900,4 702,6 -197,8 227,8 192,6 -35,2 21,8 17,7 -4,2 4,5 0,5 -4,0 160,6 34,0 -126,6 67,5 8,9 -58,6 77,1 75,2 -1,8 2,1 1,7 -0,5 31,4 3,9 -27,5 0,1 0,1 -0,1 351,7 252,3 -99,5 36,2 7,8 -28,5 9,2 8,6 -0,6 2,6 2,6 0,0 5,9 0,7 -5,1 0,1 0,1 0,0 167,4 150,1 -17,3 80,9 60,3 -20,6 41,3 15,1 -26,1 8,3 7,0 -1,3 866,0 790,2 -75,8 29,4 3,0 -26,4 180,9 173,4 -7,5 74,1 61,7 -12,4 88,1 59,0 -29,1 493,4 493,1 -0,4 197,7 1.644,7 1.446,9 10,8 19,6 8,9 2,3 39,8 37,5 22,1 318,6 296,6 0,0 1.139,6 1.139,6 136,3 91,4 -45,0 19,2 15,8 -3,5 7,1 19,9 12,8 587,1 310,6 132,8 168,9 5,3 3,3 - 0,3 0,1 276,5 51,7 138,4 - 4,5 6,5 23,1 10,8 38,1 3,4
100 000 tot 150 000 inwoners 1998 4.764,7 4.764,7 0,1 217,6 48,3 -169,3 39,7 0,7 -39,0 139,3 28,5 -110,9 38,7 19,2 -19,5 80,9 9,9 -71,0 1,7 0,3 -1,4 73,7 8,0 -65,7 5,5 1,6 -4,0 321,5 119,5 -202,0 184,1 9,6 -174,6 25,4 3,1 -22,3 56,0 54,9 -1,0 - - - 38,6 46,0 7,4 0,9 1,7 0,8 7,4 3,2 -4,2 - - - 1,4 0,9 -0,5 - - - 0,2 - -0,2 7,6 0,1 -7,5 64,9 68,0 3,1 48,8 32,8 -16,0 6,4 4,5 -1,9 8,6 29,7 21,2 1,2 1,0 -0,1 0,0 - 0,0 572,1 395,8 -176,3 223,1 182,2 -40,9 39,2 6,2 -33,0 60,7 50,9 -9,9 14,7 3,0 -11,6 79,1 71,9 -7,2 8,2 1,3 -6,9 0,2 0,1 -0,2 0,1 - -0,1 50,6 44,6 -6,0 0,3 - -0,3 0,0 - 0,0 0,2 0,1 -0,1 66,8 11,4 -55,5 28,9 24,2 -4,7 385,9 68,0 -317,9 46,3 4,6 -41,6 29,9 3,6 -26,3 101,5 29,2 -72,3 49,0 10,2 -38,8 43,9 7,4 -36,5 2,6 0,7 -1,9 102,5 7,6 -94,8 10,4 4,8 -5,6 1.529,2 1.024,1 -505,2 969,1 735,8 -233,2 251,4 218,2 -33,2 24,4 19,4 -5,0 4,8 3,0 -1,7 165,4 32,3 -133,1 78,0 10,0 -68,0 0,7 0,5 -0,3 - - - 35,4 4,8 -30,5 0,2 0,1 -0,1 383,1 263,0 -120,1 37,4 7,4 -29,9 9,4 9,0 -0,4 5,1 5,1 -0,1 7,2 1,1 -6,1 0,0 0,0 0,0 182,9 158,3 -24,6 87,9 61,9 -25,9 43,5 11,8 -31,8 9,7 8,5 -1,2 1.028,0 940,8 -87,3 33,9 4,3 -29,6 184,2 179,8 -4,5 71,1 56,8 -14,3 107,0 75,2 -31,8 631,8 624,6 -7,2 181,5 1.827,5 1.646,0 20,4 33,3 12,9 10,0 64,5 54,5 30,2 379,5 349,3 0,7 1.275,8 1.275,0 98,0 46,6 -51,5 20,2 10,7 -9,4 2,0 17,2 15,2 603,9 333,9 142,1 176,6 5,2 9,7 - 0,3 0,1 270,1 50,8 127,0 - 4,9 7,3 27,0 13,6 35,9 3,7
100 000 tot 150 000 inwoners 1999 4.477,1 4.477,1 0,0 214,4 42,1 -172,4 51,3 5,2 -46,1 125,7 17,6 -108,1 37,4 19,3 -18,2 79,7 9,9 -69,9 1,9 0,5 -1,4 71,4 7,5 -63,9 6,5 1,9 -4,6 312,4 114,0 -198,4 176,1 8,9 -167,2 25,0 0,6 -24,5 57,3 56,7 -0,6 - - - 36,1 41,9 5,8 1,0 1,9 0,8 6,8 3,1 -3,7 - - - 1,4 0,9 -0,5 - - - 0,1 - -0,1 8,5 0,1 -8,4 56,4 51,5 -4,9 42,4 27,9 -14,5 3,7 1,8 -1,9 8,7 20,4 11,7 1,5 1,4 -0,1 0,1 - -0,1 550,1 371,3 -178,8 217,0 177,4 -39,6 36,4 5,4 -31,0 46,2 37,8 -8,4 13,3 2,5 -10,8 57,9 50,8 -7,0 8,2 1,4 -6,7 0,0 - 0,0 0,1 - -0,1 35,3 29,5 -5,9 0,8 - -0,8 0,0 - 0,0 - - - 103,1 39,1 -63,9 32,1 27,4 -4,7 375,6 69,3 -306,3 44,9 5,2 -39,8 26,2 3,5 -22,8 98,3 29,7 -68,7 48,7 10,6 -38,1 40,5 7,1 -33,4 3,0 0,6 -2,3 104,1 7,9 -96,3 9,9 4,9 -5,1 1.388,5 934,1 -454,5 797,0 584,9 -212,1 289,7 267,8 -21,9 20,7 17,4 -3,4 5,3 3,3 -2,0 167,2 41,5 -125,7 72,9 13,1 -59,8 0,5 0,5 -0,1 - - - 35,1 5,6 -29,5 0,2 0,1 -0,1 375,3 253,0 -122,3 37,3 10,7 -26,6 8,4 8,0 -0,4 4,8 4,8 0,1 8,3 3,5 -4,8 0,0 0,0 0,0 177,4 148,3 -29,1 88,4 62,9 -25,5 40,7 5,7 -35,0 10,1 9,0 -1,1 916,1 852,3 -63,7 37,2 5,4 -31,8 174,3 167,7 -6,5 55,1 41,4 -13,8 106,4 78,4 -28,0 543,1 559,5 16,3 208,5 1.779,6 1.571,1 9,0 20,7 11,8 4,9 54,0 49,1 50,3 385,8 335,5 2,1 1.238,4 1.236,3 124,6 65,9 -58,6 14,8 9,0 -5,8 2,9 5,8 2,9 609,0 339,1 122,8 193,5 5,4 17,2 - 0,2 0,1 269,9 53,4 119,8 - 4,2 7,4 29,7 14,3 37,8 3,3
100 000 tot 150 000 inwoners 2000 4.620,3 4.620,3 0,0 229,4 47,2 -182,3 55,7 6,9 -48,8 135,5 19,8 -115,7 38,2 20,4 -17,8 84,5 9,4 -75,0 2,0 0,4 -1,6 75,4 7,5 -67,9 7,0 1,5 -5,5 319,7 113,9 -205,7 189,3 15,1 -174,2 30,3 4,3 -26,0 43,5 42,7 -0,9 - - - 38,1 45,0 6,9 1,0 1,9 0,8 7,4 3,2 -4,1 - - - 1,9 1,3 -0,6 - - - - - - 8,3 0,5 -7,8 62,0 57,2 -4,9 50,6 33,5 -17,1 1,3 1,0 -0,3 9,5 22,4 12,9 0,6 0,3 -0,3 0,1 - -0,1 531,2 343,3 -187,8 192,1 159,2 -32,9 32,0 4,2 -27,8 39,8 33,2 -6,5 12,3 1,7 -10,6 62,4 54,1 -8,4 8,5 0,3 -8,2 0,0 - 0,0 0,1 - -0,1 14,7 8,4 -6,4 0,7 0,0 -0,7 0,1 - -0,1 - - - 134,9 54,0 -81,0 33,4 28,4 -5,1 381,9 71,0 -310,9 47,7 5,9 -41,8 26,4 3,2 -23,2 98,5 29,2 -69,3 51,8 11,9 -39,9 41,4 7,4 -33,9 3,6 1,7 -1,9 102,0 6,8 -95,3 10,6 4,9 -5,8 1.474,7 992,6 -482,2 767,0 553,3 -213,8 379,4 353,5 -25,9 22,6 19,3 -3,3 3,7 1,6 -2,1 189,5 44,9 -144,5 75,6 13,9 -61,6 0,1 - -0,1 - - - 36,9 6,0 -31,0 0,1 - -0,1 380,4 272,6 -107,8 29,7 10,7 -19,0 8,8 8,5 -0,3 4,5 4,5 0,1 8,6 3,6 -5,0 0,0 0,0 0,0 185,8 166,5 -19,4 89,2 63,1 -26,1 43,7 6,7 -37,0 10,1 8,9 -1,1 915,5 849,8 -65,6 38,3 4,8 -33,4 150,8 144,2 -6,5 45,5 31,1 -14,3 105,2 77,5 -27,7 575,9 592,2 16,4 241,1 1.863,3 1.622,3 15,9 28,7 12,8 11,9 60,9 49,0 45,5 397,2 351,7 0,4 1.298,1 1.297,7 139,7 64,5 -75,3 22,8 9,7 -13,1 4,9 4,4 -0,5 658,2 361,5 137,1 211,8 5,6 6,7 - 0,2 0,1 296,7 54,5 134,6 - 3,9 7,7 34,5 16,3 41,8 3,3
100 000 tot 150 000 inwoners 2001 4.852,1 4.852,0 0,0 255,0 66,8 -188,2 64,9 11,5 -53,3 145,9 30,9 -115,0 44,2 24,3 -19,9 92,6 11,9 -80,6 3,4 1,2 -2,1 82,0 9,3 -72,7 7,2 1,4 -5,8 356,6 126,6 -230,0 211,5 15,4 -196,1 33,0 4,5 -28,6 51,4 50,4 -1,0 - - - 41,7 49,2 7,6 1,0 2,0 1,0 7,5 3,2 -4,3 - - - 1,7 1,3 -0,5 - - - - - - 8,7 0,6 -8,1 78,1 70,7 -7,5 54,9 36,3 -18,7 1,3 1,0 -0,2 21,5 33,3 11,8 0,5 0,1 -0,4 0,1 - -0,1 574,1 387,0 -187,1 158,0 135,1 -22,8 37,4 6,1 -31,4 41,3 42,2 0,8 13,9 3,1 -10,8 67,8 59,1 -8,6 8,9 2,2 -6,7 - - - 0,1 - -0,1 13,4 22,3 8,9 0,8 0,0 -0,8 0,1 - -0,1 - - - 197,0 87,4 -109,7 35,3 29,5 -5,8 412,4 79,7 -332,6 50,0 5,1 -44,8 31,7 6,5 -25,2 102,4 30,2 -72,2 56,8 13,2 -43,6 46,4 10,4 -36,0 3,5 1,7 -1,9 108,8 7,4 -101,5 12,7 5,2 -7,5 1.512,4 1.042,8 -469,6 705,7 527,9 -177,8 448,2 418,5 -29,6 28,1 21,5 -6,7 18,8 9,6 -9,2 190,0 43,1 -146,8 78,3 11,6 -66,7 0,1 - -0,1 - - - 43,3 10,6 -32,7 0,1 - -0,1 403,9 284,2 -119,7 34,4 14,4 -20,0 8,4 8,0 -0,3 4,4 4,4 0,1 9,1 4,2 -5,0 0,0 0,0 0,0 197,9 172,4 -25,5 93,8 65,8 -28,0 45,8 5,5 -40,3 10,2 9,4 -0,7 818,0 756,0 -61,9 40,9 6,2 -34,7 81,2 74,5 -6,7 43,1 27,7 -15,3 110,9 78,8 -32,0 542,0 568,9 26,9 349,1 2.026,4 1.677,3 58,0 66,2 8,2 9,9 52,1 42,2 62,0 431,7 369,7 1,0 1.340,5 1.339,6 192,0 130,3 -61,7 14,8 1,8 -13,0 11,5 3,9 -7,6 705,2 399,2 155,2 230,5 5,1 8,2 - 0,2 0,1 306,0 55,3 131,5 - 4,0 8,4 40,7 16,5 46,4 3,3
100 000 tot 150 000 inwoners 2002 4.275,9 4.275,9 0,0 231,2 45,4 -185,8 43,0 0,6 -42,4 148,3 25,6 -122,8 39,8 19,2 -20,7 91,6 11,8 -79,7 3,7 1,2 -2,5 78,9 8,8 -70,0 9,0 1,8 -7,2 333,3 124,6 -208,7 188,3 13,9 -174,5 40,6 10,8 -29,9 43,1 40,9 -2,1 - - - 44,7 53,0 8,4 1,1 1,9 0,8 7,1 3,5 -3,6 - - - 0,1 0,1 0,0 - - - - - - 8,3 0,6 -7,7 69,5 58,3 -11,2 45,1 26,3 -18,8 1,3 1,1 -0,3 21,3 29,6 8,3 1,7 1,3 -0,4 0,1 - -0,1 474,6 300,4 -174,2 169,9 129,1 -40,8 28,9 4,6 -24,3 31,4 26,0 -5,4 11,7 2,2 -9,5 48,8 38,3 -10,4 8,0 1,4 -6,5 - - - 0,1 - -0,1 13,9 12,0 -2,0 0,9 0,0 -0,9 0,2 - -0,2 - - - 128,1 59,1 -69,1 32,7 27,8 -5,0 401,6 74,5 -327,1 44,6 5,2 -39,4 27,3 7,2 -20,0 94,5 27,2 -67,3 62,0 12,9 -49,1 46,3 8,3 -37,9 0,7 0,1 -0,5 113,9 8,0 -105,9 12,4 5,4 -7,0 1.265,5 854,2 -411,3 595,1 460,2 -135,0 333,4 303,7 -29,7 24,0 16,6 -7,4 19,2 10,6 -8,6 169,5 35,4 -134,1 80,8 14,6 -66,2 0,0 - 0,0 - - - 43,3 13,1 -30,2 0,0 - 0,0 386,9 267,2 -119,6 32,3 12,1 -20,2 5,2 4,9 -0,3 4,4 4,4 0,0 8,8 1,5 -7,3 0,0 0,0 0,0 173,0 149,2 -23,8 87,2 59,1 -28,1 66,0 26,3 -39,7 10,0 9,8 -0,2 778,3 705,9 -72,4 42,3 8,5 -33,8 70,0 63,2 -6,8 28,2 15,7 -12,5 96,0 70,5 -25,6 541,8 548,0 6,3 243,6 1.833,6 1.590,1 10,5 19,9 9,3 14,8 60,9 46,1 55,3 398,7 343,5 18,9 1.235,2 1.216,4 108,6 93,4 -15,2 32,4 7,6 -24,8 3,1 17,9 14,8 650,4 366,7 137,5 214,4 4,1 10,2 - 0,1 0,4 283,7 49,4 120,9 - 3,8 8,2 36,8 15,6 46,5 2,7
100 000 tot 150 000 inwoners 2003 4.455,8 4.455,8 0,0 265,0 56,5 -208,5 47,6 0,6 -47,0 177,3 36,4 -140,8 40,1 19,4 -20,6 102,2 11,4 -90,8 2,0 0,2 -1,8 89,1 9,0 -80,1 11,0 2,2 -8,8 356,7 134,9 -221,7 199,5 12,8 -186,7 47,3 19,0 -28,3 38,5 34,6 -3,9 - - - 53,7 62,0 8,2 1,6 2,5 0,9 6,9 3,5 -3,5 - - - 0,1 0,1 -0,1 - - - - - - 9,1 0,6 -8,5 69,9 59,9 -10,0 45,7 27,5 -18,1 1,6 1,6 0,1 21,2 30,4 9,3 1,4 0,3 -1,1 0,1 - -0,1 511,5 327,4 -184,1 192,2 148,5 -43,7 27,1 2,4 -24,8 32,0 26,5 -5,5 10,6 0,3 -10,3 46,9 36,6 -10,3 9,5 1,5 -8,0 - - - 0,0 - 0,0 16,5 14,5 -2,0 0,9 - -0,9 0,2 - -0,2