Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in mln euro, 1995 - 2003

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in mln euro, 1995 - 2003

Regio's Perioden Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Burgerzaken Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Burgerzaken Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Burgerzaken Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Politie Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Politie Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Politie Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Overige beschermende maatregelen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Overige beschermende maatregelen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Openbare orde en veiligheid Overige beschermende maatregelen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Wegen, straten en pleinen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te land Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te land Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te land Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Openbaar vervoer Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Openbaar vervoer Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Openbaar vervoer Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te land Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te land Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te land Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Parkeren Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Parkeren Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Parkeren Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Zeehavens Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Zeehavens Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Zeehavens Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Binnenhavens en waterwegen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Binnenhavens en waterwegen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Binnenhavens en waterwegen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te water Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te water Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersmaatregelen te water Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Veerdiensten Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Veerdiensten Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Veerdiensten Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te water Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te water Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Overig vervoer te water Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Luchtvaart Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Luchtvaart Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Luchtvaart Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Waterkering,afwatering en landaanwinning Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Waterkering,afwatering en landaanwinning Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Verkeer, vervoer en waterstaat Waterkering,afwatering en landaanwinning Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Totaal economische zaken Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Totaal economische zaken Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Totaal economische zaken Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Handel en ambacht Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Handel en ambacht Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Handel en ambacht Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Industrie Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Industrie Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Industrie Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Nutsbedrijven Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Nutsbedrijven Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Nutsbedrijven Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Agrarische productie en ontginning Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Agrarische productie en ontginning Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Agrarische productie en ontginning Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Overige agrar. zaken, jacht en visserij Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Overige agrar. zaken, jacht en visserij Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Economische zaken Overige agrar. zaken, jacht en visserij Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Totaal onderwijs Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Totaal onderwijs Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Totaal onderwijs Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar basisonderwijs Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar basisonderwijs Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar basisonderwijs Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder basisonderwijs Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder basisonderwijs Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder basisonderwijs Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb. (voortg.) spec. onderwijs Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb. (voortg.) spec. onderwijs Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb. (voortg.) spec. onderwijs Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. (voortgezet) spec. onderwijs Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. (voortgezet) spec. onderwijs Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. (voortgezet) spec. onderwijs Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijs Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijs Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openb.alg.voortg./voorb. wet.onderwijs Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw. Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw. Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz. alg. voortg.; voorb. wet. onderw. Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Op.lager en/of middelb. ber. onderwijs Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Op.lager en/of middelb. ber. onderwijs Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Op.lager en/of middelb. ber. onderwijs Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz.lager en/of middelb. ber.onderwijs Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz.lager en/of middelb. ber.onderwijs Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijz.lager en/of middelb. ber.onderwijs Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbare scholengemeenschappen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbare scholengemeenschappen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbare scholengemeenschappen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzondere scholengemeenschappen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzondere scholengemeenschappen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzondere scholengemeenschappen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar hoger onderwijs Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar hoger onderwijs Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Openbaar hoger onderwijs Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder hoger onderwijs Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder hoger onderwijs Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Bijzonder hoger onderwijs Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Gemeenschapp.uitg.; ink. v.h. onderwijs Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Gemeenschapp.uitg.; ink. v.h. onderwijs Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Gemeenschapp.uitg.; ink. v.h. onderwijs Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Volwasseneneducatie Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Volwasseneneducatie Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Onderwijs Volwasseneneducatie Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Openbaar bibliotheekwerk Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Vormings- en ontwikkelingswerk Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Vormings- en ontwikkelingswerk Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Vormings- en ontwikkelingswerk Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Sport Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Sport Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Sport Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Kunst Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Kunst Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Kunst Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Oudheidkunde; musea Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Oudheidkunde; musea Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Oudheidkunde; musea Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Natuurbescherming Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Natuurbescherming Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Natuurbescherming Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Maatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatie Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Maatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatie Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Maatsch.leefbaarh.; openluchtrecreatie Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Overige cultuur en recreatie Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Overige cultuur en recreatie Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Cultuur en recreatie Overige cultuur en recreatie Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl. Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl. Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. maatsch. dienstverl. Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bijstandsverlening Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bijstandsverlening Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bijstandsverlening Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Werkgelegenheid Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Werkgelegenheid Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Werkgelegenheid Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Inkomensvoorziening Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Inkomensvoorziening Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Inkomensvoorziening Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige sociale zekerheid Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige sociale zekerheid Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige sociale zekerheid Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Maatschapp. begeleiding en advies Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Maatschapp. begeleiding en advies Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Maatschapp. begeleiding en advies Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Soc.-cult. werk; jeugd- en jong.werk Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Soc.-cult. werk; jeugd- en jong.werk Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Soc.-cult. werk; jeugd- en jong.werk Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bejaardenoorden Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bejaardenoorden Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Bejaardenoorden Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige tehuizen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige tehuizen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Overige tehuizen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Kinderdagopvang Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Kinderdagopvang Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Kinderdagopvang Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Dagopvang gehandicapten Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Dagopvang gehandicapten Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Soc. voorz. en maatsch. dienstverl. Dagopvang gehandicapten Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Totaal volksgezondheid Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Totaal volksgezondheid Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Totaal volksgezondheid Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Preventieve en curatieve gezondheidszorg Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Preventieve en curatieve gezondheidszorg Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Preventieve en curatieve gezondheidszorg Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Ambulancevervoer Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Ambulancevervoer Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Ambulancevervoer Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Verpleeginrichtingen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Verpleeginrichtingen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Verpleeginrichtingen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Overige volksgezondheid Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Overige volksgezondheid Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Overige volksgezondheid Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Slachthuizen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Slachthuizen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Slachthuizen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Afvalverwijdering; -verwerking Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Afvalverwijdering; -verwerking Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Afvalverwijdering; -verwerking Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Riolering en waterzuivering Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Riolering en waterzuivering Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Riolering en waterzuivering Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Milieubeheer Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Milieubeheer Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Milieubeheer Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Lijkbezorging Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Lijkbezorging Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Volksgezondheid Lijkbezorging Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimte ord volkshuisvest Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimte ord volkshuisvest Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimte ord volkshuisvest Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Woningexploitatie; woningbouw Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Woningexploitatie; woningbouw Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Woningexploitatie; woningbouw Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Stadsvernieuwing Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Stadsvernieuwing Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Stadsvernieuwing Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Overige volkshuisvesting Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Totaal financ. en alg. dekkingsmiddelen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Totaal financ. en alg. dekkingsmiddelen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Totaal financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Geldleningen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Geldleningen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Geldleningen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Beleggingen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Beleggingen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Beleggingen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Belastingen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Belastingen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Belastingen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene uitkeringen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Algemene baten en lasten Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldi van kostenplaatsen Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldi van kostenplaatsen Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldi van kostenplaatsen Saldo (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldo gewone dienst Lasten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldo gewone dienst Baten (mln euro) Gemeentelijke hoofdfuncties Financ. en alg. dekkingsmiddelen Saldo gewone dienst Saldo (mln euro) Gemeentelijke heffingen Totaal gemeentelijke heffingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen Belastingen Totaal belastingen (mln euro) Gemeentelijke heffingen Belastingen OZB-gebruikers (mln euro) Gemeentelijke heffingen Belastingen OZB-zakelijk gerechtigden (mln euro) Gemeentelijke heffingen Belastingen Hondenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen Belastingen Toeristenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen Belastingen Bouwgrondbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen Belastingen Baatbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen Belastingen Forensenbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen Retributies Totaal retributies (mln euro) Gemeentelijke heffingen Retributies Rioolrechten (mln euro) Gemeentelijke heffingen Retributies Reinigingsrechten; -afvalstoffenheffing (mln euro) Gemeentelijke heffingen Retributies Verontreinigingsheffing (mln euro) Gemeentelijke heffingen Retributies Precariobelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen Retributies Begrafenisrechten (mln euro) Gemeentelijke heffingen Retributies Bouwleges (mln euro) Gemeentelijke heffingen Retributies Secretarieleges (mln euro) Gemeentelijke heffingen Retributies Parkeerbelasting (mln euro) Gemeentelijke heffingen Retributies Marktgelden (mln euro)
Nederland 1995 33.173,4 33.172,2 -1,2 1.660,7 261,6 -1.399,1 372,3 13,6 -358,7 1.007,9 144,6 -863,3 280,5 103,5 -177,0 448,5 43,2 -405,3 17,5 6,5 -11,0 405,1 34,0 -371,1 25,9 2,7 -23,2 3.095,9 1.604,2 -1.491,8 1.464,7 157,8 -1.306,9 131,0 10,4 -120,5 838,1 826,8 -11,3 2,5 0,1 -2,4 168,3 190,3 22,0 377,1 395,2 18,2 50,9 13,3 -37,6 0,2 0,0 -0,2 11,5 5,3 -6,2 0,0 - 0,0 6,8 3,8 -3,0 45,1 1,3 -43,8 493,4 582,7 89,3 212,9 159,1 -53,8 18,9 17,2 -1,6 251,9 396,3 144,5 5,4 6,8 1,4 4,4 3,2 -1,2 3.171,6 2.673,5 -498,0 1.253,7 1.157,0 -96,8 386,3 319,3 -67,0 235,0 216,2 -18,8 82,5 67,7 -14,8 358,0 341,7 -16,3 15,8 13,8 -2,0 58,3 56,0 -2,2 2,0 1,7 -0,3 319,7 311,8 -7,9 0,5 0,5 0,0 25,1 25,1 0,0 0,2 0,1 -0,1 332,9 88,0 -244,9 101,7 74,7 -27,0 2.627,8 490,4 -2.137,4 292,4 27,5 -264,9 171,7 23,7 -147,9 784,5 242,6 -541,9 285,9 54,7 -231,2 222,8 32,1 -190,7 27,9 6,9 -21,0 726,7 63,0 -663,7 115,9 39,6 -76,2 10.641,1 7.812,3 -2.828,8 6.155,7 4.961,0 -1.194,7 1.184,0 970,5 -213,5 276,0 230,8 -45,3 38,9 18,2 -20,7 1.172,8 298,9 -874,0 388,3 42,5 -345,8 1.197,7 1.174,1 -23,6 1,3 1,0 -0,4 224,9 114,9 -109,9 1,5 0,5 -1,0 2.875,0 2.196,9 -678,1 214,9 53,9 -161,0 26,4 23,4 -3,0 317,8 315,7 -2,1 65,0 35,9 -29,1 3,4 1,4 -2,0 1.123,0 1.058,6 -64,5 690,3 533,7 -156,7 350,6 121,3 -229,3 83,5 53,1 -30,5 7.022,7 6.426,8 -595,9 205,6 28,6 -177,0 3.764,3 3.693,9 -70,4 604,2 499,2 -105,0 669,3 411,3 -258,0 1.779,3 1.793,8 14,5 1.137,0 11.080,7 9.943,7 74,4 129,5 55,0 79,1 339,0 260,0 118,0 1.967,1 1.849,1 157,1 8.172,8 8.015,7 595,0 255,6 -339,4 96,2 46,7 -49,5 17,2 170,0 152,9 3.879,4 1.896,4 791,9 1.004,8 38,1 49,5 0,1 4,2 8,0 1.983,1 443,1 998,0 34,8 53,2 46,2 140,1 81,7 156,0 30,0
Nederland 1996 32.669,5 32.669,6 0,1 1.602,4 278,7 -1.323,7 388,5 15,6 -372,9 920,4 152,6 -767,8 293,6 110,6 -183,0 487,5 51,3 -436,2 19,2 5,4 -13,8 426,4 33,2 -393,2 41,9 12,7 -29,2 3.274,7 1.703,5 -1.571,2 1.541,4 176,4 -1.365,0 141,1 8,1 -133,0 871,4 857,3 -14,2 2,4 0,1 -2,3 201,3 226,1 24,7 395,3 411,4 16,2 58,1 15,8 -42,4 0,2 0,0 -0,2 10,6 4,0 -6,6 0,0 - 0,0 4,7 2,7 -2,0 48,2 1,7 -46,4 536,7 603,5 66,8 230,6 155,2 -75,4 54,4 51,4 -3,0 240,2 385,3 145,1 6,8 8,0 1,2 4,8 3,7 -1,1 3.329,3 2.809,5 -519,8 1.323,6 1.225,2 -98,4 382,1 317,2 -64,9 246,2 227,0 -19,2 85,2 69,8 -15,4 389,0 374,6 -14,4 17,2 16,1 -1,1 40,1 38,9 -1,2 2,6 2,2 -0,4 336,9 329,3 -7,6 1,9 0,8 -1,1 23,8 23,5 -0,3 0,3 0,1 -0,2 374,1 109,7 -264,4 106,4 75,3 -31,1 2.725,3 506,3 -2.219,0 297,5 28,9 -268,6 170,0 21,8 -148,3 803,9 244,2 -559,7 307,8 58,0 -249,8 233,3 36,5 -196,9 30,2 7,5 -22,6 761,1 68,1 -693,0 121,5 41,3 -80,1 10.937,4 7.836,2 -3.101,2 6.211,2 4.902,2 -1.309,0 1.297,7 1.038,5 -259,2 288,1 241,9 -46,2 38,7 17,4 -21,3 1.229,4 293,6 -935,8 410,1 50,3 -359,8 1.250,7 1.222,9 -27,8 1,3 0,9 -0,4 204,6 67,8 -136,9 5,7 0,8 -4,9 3.014,7 2.320,9 -693,9 226,8 53,3 -173,5 34,4 31,0 -3,4 259,6 257,4 -2,2 58,2 28,0 -30,2 10,6 9,6 -1,0 1.197,3 1.138,9 -58,3 752,2 592,2 -160,0 387,7 149,1 -238,6 88,2 61,5 -26,7 5.423,9 4.802,3 -621,6 247,5 33,7 -213,8 1.832,6 1.772,4 -60,3 662,5 565,2 -97,3 659,6 400,6 -258,9 2.021,8 2.030,5 8,7 1.337,6 11.757,5 10.419,8 35,5 90,5 55,0 108,6 384,7 276,1 158,6 2.101,9 1.943,2 66,7 8.514,6 8.447,9 788,4 417,8 -370,6 152,2 118,6 -33,6 27,5 129,3 101,9 4.167,3 2.010,6 837,6 1.067,5 39,3 52,8 0,3 4,3 8,8 2.156,8 489,4 1.069,7 36,3 52,9 50,0 150,4 83,4 194,9 30,0
Nederland 1997 32.837,7 32.837,8 0,1 1.607,2 277,6 -1.329,5 403,8 13,6 -390,3 887,6 132,5 -755,1 315,7 131,6 -184,1 519,2 49,2 -469,9 23,8 5,5 -18,3 444,8 34,4 -410,4 50,6 9,3 -41,3 3.269,8 1.628,3 -1.641,5 1.602,5 181,5 -1.421,0 156,5 8,8 -147,7 791,7 777,9 -13,8 2,1 0,1 -2,1 213,3 243,5 30,1 376,6 390,6 14,1 61,3 17,4 -43,8 0,1 0,1 0,0 11,3 4,8 -6,5 - - - 4,2 2,1 -2,1 50,3 1,7 -48,7 556,2 620,0 63,9 255,9 169,5 -86,4 62,1 59,1 -3,0 226,8 380,0 153,2 6,1 7,6 1,5 5,2 3,8 -1,4 3.511,8 2.661,0 -850,8 1.408,0 1.232,3 -175,8 366,3 205,9 -160,4 255,5 229,2 -26,3 81,5 48,8 -32,7 350,1 329,3 -20,8 26,6 12,6 -14,1 9,1 8,9 -0,2 2,0 1,5 -0,4 382,6 358,8 -23,9 4,7 1,5 -3,2 24,1 23,9 -0,2 0,3 0,1 -0,2 482,4 122,1 -360,3 118,6 86,3 -32,3 2.788,1 502,6 -2.285,6 300,1 29,5 -270,6 171,4 20,4 -151,0 810,8 237,1 -573,7 323,8 61,8 -262,0 247,9 40,6 -207,3 26,2 7,4 -18,8 787,9 64,6 -723,4 120,0 41,2 -78,8 10.562,5 7.270,2 -3.292,4 6.072,7 4.714,9 -1.357,8 1.584,8 1.267,1 -317,8 272,2 225,7 -46,5 30,3 6,6 -23,7 1.264,1 293,4 -970,7 413,9 41,8 -372,1 708,7 690,9 -17,8 3,1 2,5 -0,5 207,5 26,9 -180,6 5,4 0,5 -4,9 3.012,8 2.286,5 -726,3 238,1 57,9 -180,3 34,5 30,6 -3,9 139,3 138,7 -0,7 44,4 12,8 -31,6 1,1 0,4 -0,8 1.309,0 1.239,2 -69,8 752,8 592,7 -160,1 397,9 151,4 -246,5 95,6 62,9 -32,7 5.409,9 4.760,3 -649,6 258,3 38,2 -220,1 1.329,7 1.271,4 -58,3 660,4 574,5 -85,9 667,5 423,9 -243,6 2.494,0 2.452,3 -41,7 1.600,4 12.782,1 11.181,8 38,4 121,3 83,0 113,1 412,3 299,2 191,1 2.234,2 2.043,1 11,3 9.176,0 9.164,7 1.026,2 566,4 -459,8 193,5 123,2 -70,3 26,9 148,8 121,9 4.357,7 2.132,4 890,1 1.133,0 39,9 55,7 0,3 4,2 9,1 2.225,3 524,7 1.099,7 - 53,4 54,2 162,1 91,6 209,5 30,1
Nederland 1998 33.344,5 33.342,1 -2,4 1.669,5 302,2 -1.367,3 409,0 9,6 -399,4 913,0 145,4 -767,6 347,5 147,2 -200,3 565,1 58,6 -506,4 28,5 7,0 -21,5 479,7 40,1 -439,7 56,9 11,6 -45,3 3.384,9 1.688,1 -1.696,8 1.672,0 190,8 -1.481,2 174,8 21,5 -153,4 770,4 753,4 -17,0 2,1 0,1 -2,0 253,9 284,0 30,1 385,3 414,7 29,4 63,2 17,2 -46,0 0,1 0,1 0,0 12,0 5,3 -6,7 0,0 - 0,0 1,3 0,2 -1,1 49,9 1,0 -48,9 578,2 609,1 31,0 283,1 182,2 -100,8 60,0 55,5 -4,5 223,2 359,8 136,6 6,5 7,7 1,2 5,3 3,9 -1,4 3.713,1 2.452,0 -1.261,1 1.468,6 1.212,3 -256,2 360,1 33,4 -326,8 269,7 228,3 -41,4 82,6 9,3 -73,3 375,7 334,4 -41,3 49,3 6,4 -43,0 11,4 9,8 -1,7 2,9 0,6 -2,2 330,9 310,0 -20,9 12,4 1,0 -11,3 26,9 26,9 -0,1 0,3 0,1 -0,3 553,8 140,3 -413,5 168,4 139,3 -29,2 2.911,1 515,3 -2.395,9 310,0 29,6 -280,4 180,9 20,9 -160,0 843,7 243,0 -600,7 338,8 63,1 -275,6 249,6 36,7 -212,9 26,6 6,5 -20,1 839,8 76,1 -763,7 121,8 39,4 -82,4 10.182,6 6.733,0 -3.449,6 6.127,1 4.633,7 -1.493,4 1.771,5 1.489,9 -281,7 257,8 213,6 -44,2 20,2 8,2 -12,0 1.335,7 307,4 -1.028,4 428,9 46,7 -382,2 11,4 5,9 -5,5 1,3 1,2 -0,1 226,8 26,1 -200,8 1,9 0,4 -1,5 2.989,8 2.191,0 -798,8 251,3 65,9 -185,4 37,4 34,1 -3,3 15,2 14,7 -0,5 41,0 8,5 -32,5 0,9 0,4 -0,5 1.357,9 1.254,3 -103,6 795,9 633,0 -162,9 399,8 117,8 -281,9 90,5 62,3 -28,2 5.782,7 5.205,9 -576,8 298,2 80,2 -218,0 1.236,4 1.189,4 -47,0 622,7 555,3 -67,4 670,0 434,4 -235,5 2.955,5 2.946,6 -8,9 1.567,7 13.586,9 12.019,2 54,4 156,3 101,9 127,7 470,4 342,6 197,3 2.397,1 2.199,8 9,2 9.763,5 9.754,3 1.010,8 515,3 -495,4 148,6 112,7 -35,9 19,7 171,7 152,0 4.638,2 2.289,6 961,2 1.208,0 40,8 65,2 0,2 4,2 10,1 2.348,6 565,9 1.115,0 - 53,8 53,9 186,9 105,2 237,9 30,0
Nederland 1999 34.791,8 34.791,3 -0,5 1.760,2 321,7 -1.438,5 443,8 15,8 -428,0 946,2 144,9 -801,3 370,2 161,0 -209,1 613,3 71,2 -542,1 30,1 6,2 -23,9 521,6 50,2 -471,3 61,7 14,8 -46,8 3.513,9 1.776,2 -1.737,7 1.699,0 178,1 -1.520,9 186,2 19,6 -166,6 810,0 796,8 -13,3 1,9 0,0 -1,9 295,6 329,8 34,1 397,4 427,5 30,1 62,7 17,0 -45,7 0,1 0,1 0,0 12,5 5,7 -6,8 0,0 - 0,0 0,5 0,1 -0,5 47,9 1,6 -46,2 585,7 586,7 1,0 299,4 184,0 -115,5 65,2 58,4 -6,8 208,6 332,2 123,6 6,9 7,9 1,0 5,5 4,3 -1,3 3.881,6 2.549,8 -1.331,8 1.499,6 1.238,6 -261,0 345,5 30,5 -314,9 244,3 208,2 -36,1 74,2 6,7 -67,6 346,6 305,8 -40,8 56,2 7,2 -49,0 10,1 9,9 -0,2 3,2 0,3 -2,9 320,9 300,2 -20,7 14,8 0,8 -14,0 0,2 0,2 -0,1 0,1 - -0,1 761,0 267,1 -493,9 204,9 174,3 -30,6 3.029,7 531,1 -2.498,7 322,2 30,6 -291,6 187,5 22,3 -165,2 868,0 245,6 -622,4 356,8 65,8 -290,9 260,8 40,9 -219,9 27,1 6,6 -20,5 881,1 78,1 -803,0 126,2 41,1 -85,1 10.534,6 6.990,7 -3.543,9 5.873,2 4.317,1 -1.556,2 2.159,9 1.948,3 -211,6 269,5 226,3 -43,2 24,0 9,3 -14,8 1.496,4 388,4 -1.108,0 455,0 55,7 -399,2 9,4 5,9 -3,5 1,3 1,3 -0,1 243,9 37,9 -206,1 2,0 0,7 -1,4 3.185,5 2.342,6 -842,9 271,3 90,9 -180,4 39,4 36,1 -3,3 10,9 10,8 -0,1 47,3 11,7 -35,7 0,6 0,3 -0,3 1.474,7 1.359,5 -115,3 846,7 690,7 -156,0 398,7 75,3 -323,3 96,0 67,3 -28,7 5.845,0 5.285,5 -559,6 320,5 75,7 -244,8 1.154,0 1.108,0 -45,9 659,9 579,4 -80,6 729,0 480,7 -248,4 2.981,6 3.041,6 60,1 1.842,4 14.335,8 12.493,4 46,2 158,0 111,9 119,1 483,2 364,2 387,0 2.558,9 2.171,8 49,7 10.355,9 10.306,3 1.075,7 589,6 -486,1 143,1 103,9 -39,1 21,7 86,3 64,7 4.582,8 2.139,8 721,9 1.283,5 41,7 77,6 0,1 4,4 10,6 2.443,1 610,6 1.110,9 - 58,0 56,9 204,9 116,5 256,3 29,0
Nederland 2000 35.760,8 35.760,9 0,1 1.836,0 311,3 -1.524,8 472,5 18,8 -453,7 988,3 124,7 -863,6 375,2 167,7 -207,5 665,1 78,6 -586,5 33,0 4,9 -28,1 562,5 56,4 -506,2 69,6 17,4 -52,2 3.654,7 1.820,0 -1.834,8 1.752,8 170,2 -1.582,6 212,0 21,7 -190,3 820,4 799,0 -21,4 1,7 - -1,7 327,5 361,8 34,3 410,0 441,8 31,8 66,8 17,2 -49,6 0,0 - 0,0 13,6 6,6 -7,0 0,0 - 0,0 0,4 0,1 -0,4 49,6 1,7 -47,9 568,7 561,8 -6,9 321,5 200,7 -120,8 62,0 56,7 -5,3 174,6 294,7 120,2 5,0 5,7 0,7 5,6 4,0 -1,6 3.966,5 2.607,1 -1.359,4 1.518,9 1.276,4 -242,5 345,2 32,0 -313,2 226,7 195,0 -31,7 75,7 6,9 -68,8 341,8 304,0 -37,8 64,9 3,9 -61,0 3,8 3,7 -0,1 5,0 0,3 -4,6 283,2 262,5 -20,7 17,2 1,2 -16,1 0,6 0,2 -0,5 0,1 - -0,1 865,3 334,5 -530,8 218,1 186,4 -31,8 3.141,3 529,0 -2.612,3 333,3 30,6 -302,7 189,5 20,0 -169,5 890,1 246,1 -644,1 375,5 67,4 -308,1 269,7 43,3 -226,4 30,1 7,1 -23,0 917,5 68,5 -849,0 135,6 46,0 -89,6 10.648,6 6.966,5 -3.682,1 5.548,3 4.009,2 -1.539,0 2.419,1 2.198,8 -220,3 273,6 230,9 -42,7 30,6 9,1 -21,5 1.632,2 419,7 -1.212,5 475,9 53,8 -422,1 9,3 5,2 -4,1 1,3 1,3 0,0 256,7 38,2 -218,5 1,6 0,4 -1,3 3.333,7 2.467,0 -866,8 302,5 119,3 -183,2 39,7 35,5 -4,1 8,9 8,6 -0,3 52,1 13,8 -38,3 0,5 0,3 -0,3 1.525,9 1.409,7 -116,2 885,0 732,4 -152,6 419,5 75,4 -344,1 99,6 72,0 -27,6 5.957,5 5.370,0 -587,4 353,1 70,7 -282,4 1.143,3 1.084,2 -59,1 642,6 568,1 -74,6 764,4 507,7 -256,7 3.053,9 3.139,3 85,4 1.988,7 15.049,8 13.061,0 78,2 168,1 89,9 128,3 509,1 380,8 373,6 2.684,8 2.311,3 42,7 10.805,3 10.762,6 1.145,6 622,5 -523,0 188,3 188,8 0,5 32,1 71,1 38,9 4.936,6 2.383,7 861,4 1.390,2 42,5 73,3 0,1 4,5 11,7 2.553,0 644,5 1.111,7 - 55,6 60,6 239,6 127,0 285,2 28,8
Nederland 2001 38.295,3 38.295,4 0,1 2.029,1 420,1 -1.609,1 501,6 24,4 -477,2 1.122,1 212,7 -909,4 405,5 183,0 -222,4 731,1 89,2 -641,9 38,0 5,7 -32,3 615,3 63,3 -552,0 77,8 20,2 -57,5 4.127,5 2.182,6 -1.944,9 1.901,6 226,0 -1.675,6 218,3 17,0 -201,3 1.064,0 1.040,3 -23,7 2,6 0,0 -2,6 362,8 392,4 29,5 429,6 472,8 43,3 76,7 25,6 -51,1 0,1 0,1 0,0 14,0 6,6 -7,4 0,2 0,0 -0,2 0,5 0,1 -0,4 57,1 1,7 -55,4 579,2 564,4 -14,9 325,5 207,0 -118,5 63,1 59,0 -4,1 179,3 288,4 109,1 5,3 5,9 0,6 6,1 4,1 -2,0 4.140,6 2.698,9 -1.441,7 1.524,3 1.275,5 -248,7 372,3 39,4 -332,9 231,5 207,8 -23,7 76,2 7,9 -68,3 334,4 292,4 -42,0 68,2 8,2 -59,9 11,5 11,5 -0,1 3,2 0,3 -2,9 268,0 262,2 -5,8 19,9 2,1 -17,8 0,5 0,2 -0,3 0,1 - -0,1 1.012,4 403,9 -608,6 218,3 187,6 -30,7 3.352,2 571,1 -2.781,1 349,4 31,3 -318,1 208,8 24,0 -184,8 929,8 263,6 -666,3 409,0 75,5 -333,5 289,6 49,9 -239,7 30,4 7,4 -23,0 993,8 78,3 -915,5 141,4 41,2 -100,2 11.002,3 7.347,5 -3.654,8 5.334,1 4.013,8 -1.320,3 2.750,0 2.471,6 -278,3 281,6 227,6 -54,0 46,8 17,8 -29,0 1.722,3 467,9 -1.254,5 526,1 57,1 -468,9 9,8 4,9 -4,9 1,3 1,3 0,0 328,7 85,3 -243,5 1,6 0,3 -1,3 3.497,8 2.572,7 -925,1 281,7 82,2 -199,4 32,2 28,0 -4,2 8,9 8,6 -0,2 53,6 14,4 -39,3 0,5 0,2 -0,3 1.635,9 1.512,4 -123,6 948,1 783,3 -164,9 431,4 68,5 -362,9 105,4 75,1 -30,4 5.814,3 5.209,9 -604,5 397,9 111,9 -285,9 934,5 888,3 -46,2 647,1 544,1 -102,9 809,6 534,2 -275,4 3.025,3 3.131,3 106,0 3.021,1 16.639,1 13.618,0 114,4 229,7 115,2 139,1 573,7 434,6 430,6 2.894,9 2.464,3 75,1 11.445,7 11.370,7 1.744,3 1.086,3 -658,1 457,8 342,0 -115,9 59,8 66,9 7,1 5.320,0 2.648,9 972,2 1.534,7 42,2 83,3 - 4,2 12,3 2.671,1 671,5 1.144,0 - 50,6 64,3 266,6 134,9 310,3 28,9
Nederland 2002 40.572,6 40.572,6 0,0 2.249,6 428,0 -1.821,6 536,3 12,7 -523,7 1.254,6 226,3 -1.028,3 458,6 189,0 -269,6 850,7 107,3 -743,4 47,9 6,4 -41,5 700,6 76,0 -624,6 102,3 25,0 -77,3 4.113,1 1.985,9 -2.127,2 2.051,5 246,0 -1.805,5 269,9 23,4 -246,5 725,1 694,9 -30,2 4,1 1,6 -2,5 443,5 473,5 30,0 463,4 513,1 49,7 80,3 26,3 -54,0 0,0 0,0 0,0 13,3 5,4 -8,0 0,0 - 0,0 0,5 0,0 -0,4 61,5 1,7 -59,8 599,7 573,5 -26,2 365,2 239,0 -126,2 40,4 35,3 -5,0 178,7 285,6 106,9 7,9 8,7 0,8 7,5 4,9 -2,6 4.543,3 2.949,7 -1.593,6 1.680,0 1.420,0 -260,0 372,4 31,7 -340,7 232,3 204,0 -28,3 73,4 7,6 -65,8 333,4 293,0 -40,3 74,2 8,7 -65,6 16,1 16,1 0,0 3,0 0,2 -2,8 308,4 291,0 -17,4 22,3 1,6 -20,8 0,8 0,2 -0,6 0,0 - 0,0 1.184,1 471,5 -712,6 243,0 204,2 -38,7 3.630,2 613,5 -3.016,7 371,6 32,6 -339,0 220,0 30,2 -189,7 999,5 271,2 -728,3 460,5 83,9 -376,6 313,7 51,6 -262,1 31,2 9,0 -22,2 1.068,7 78,7 -990,0 165,0 56,3 -108,7 11.606,0 7.810,2 -3.795,8 5.416,3 4.182,9 -1.233,4 2.997,6 2.701,3 -296,3 269,7 211,8 -57,9 55,6 19,1 -36,4 1.846,6 478,4 -1.368,2 595,7 75,2 -520,6 9,5 4,3 -5,2 0,7 0,7 0,0 411,4 136,3 -275,2 2,8 0,2 -2,6 3.790,2 2.763,1 -1.027,1 320,1 73,6 -246,5 32,9 26,9 -5,9 8,7 8,2 -0,5 67,3 19,1 -48,2 0,5 0,2 -0,3 1.739,6 1.607,3 -132,3 1.006,6 847,2 -159,3 499,8 100,5 -399,3 114,7 79,9 -34,8 6.201,8 5.539,9 -661,9 454,6 137,4 -317,2 878,9 839,6 -39,3 530,0 442,7 -87,3 845,2 536,9 -308,3 3.493,1 3.583,3 90,2 2.988,1 17.801,6 14.813,4 104,8 236,1 131,3 175,4 650,3 475,0 488,5 3.141,2 2.652,8 60,6 12.082,6 12.022,0 1.538,0 1.095,4 -442,6 576,6 498,1 -78,4 44,4 97,8 53,4 5.658,6 2.810,4 1.028,8 1.628,0 43,7 91,3 - 4,3 14,3 2.848,2 723,1 1.209,4 - 51,3 68,8 287,4 137,0 342,0 29,2
Nederland 2003 43.643,7 43.643,9 0,2 2.569,6 476,7 -2.092,9 718,2 19,4 -698,8 1.371,4 269,5 -1.101,8 480,1 187,8 -292,3 967,8 116,4 -851,3 49,7 5,9 -43,9 795,7 84,9 -710,7 122,3 25,6 -96,7 4.643,8 2.446,8 -2.197,0 2.141,2 249,6 -1.891,6 308,3 43,8 -264,4 1.077,6 1.046,4 -31,2 3,9 1,5 -2,5 491,4 532,5 41,1 461,9 524,3 62,4 79,3 42,5 -36,8 0,0 - 0,0 12,1 4,0 -8,1 0,0 - 0,0 0,5 0,1 -0,4 67,6 2,3 -65,4 642,1 588,7 -53,4 357,5 217,0 -140,5 89,2 74,0 -15,2 179,9 285,8 105,8 6,6 5,0 -1,5 8,8 6,8 -2,0 4.890,0 3.168,5 -1.721,5 1.797,9 1.529,8 -268,1 379,8 32,8 -347,0 240,9 215,0 -25,9 70,8 6,6 -64,2 363,9 321,7 -42,3 78,8 9,2 -69,6 11,2 11,0 -0,2 2,1 0,1 -2,0 320,1 299,3 -20,8 24,9 2,3 -22,6 0,4 - -0,4 0,1 0,1 0,0 1.323,7 512,2 -811,5 275,4 228,4 -47,0 3.876,6 646,9 -3.229,7 404,1 37,3 -366,7 240,7 35,2 -205,4 1.040,6 275,3 -765,3 503,1 96,4 -406,8 343,5 53,9 -289,7 27,4 3,7 -23,6 1.169,9 114,5 -1.055,4 147,4 30,6 -116,8 12.420,4 8.180,1 -4.240,3 5.704,8 4.421,2 -1.283,5 3.328,5 2.928,3 -400,2 260,3 205,9 -54,4 58,6 19,2 -39,3 2.013,8 416,2 -1.597,6 666,5 87,1 -579,5 8,2 3,7 -4,4 0,3 0,9 0,6 377,8 97,4 -280,4 1,8 0,2 -1,6 4.135,3 3.073,6 -1.061,7 392,8 144,7 -248,1 29,9 25,0 -4,9 8,3 8,1 -0,3 74,6 18,9 -55,7 0,4 0,2 -0,3 1.884,7 1.765,9 -118,9 1.070,7 919,7 -151,0 547,9 104,8 -443,2 125,9 86,4 -39,5 6.465,7 5.729,0 -736,7 525,1 164,1 -361,0 797,1 763,5 -33,6 502,1 411,4 -90,7 877,6 557,8 -319,8 3.763,8 3.832,1 68,3 3.032,3 19.217,1 16.184,9 54,9 199,7 144,9 190,4 676,9 486,5 531,0 3.391,5 2.860,5 113,1 13.449,5 13.336,4 1.740,1 962,9 -777,2 352,9 331,8 -21,1 50,0 204,8 154,8 6.131,0 3.047,6 1.128,2 1.755,6 45,7 98,1 - 3,3 16,8 3.083,3 785,2 1.303,0 - 55,9 73,3 317,6 144,6 376,2 27,5
250 000 inwoners en meer 1995 9.081,6 9.081,6 0,0 268,6 44,6 -224,0 25,1 0,1 -24,9 193,3 25,2 -168,1 50,2 19,2 -31,0 98,9 11,6 -87,3 0,7 0,3 -0,5 89,3 11,0 -78,2 8,9 0,3 -8,6 1.426,1 1.148,1 -278,0 282,3 38,8 -243,5 20,0 0,8 -19,2 644,0 637,8 -6,1 1,6 - -1,6 70,9 76,3 5,4 369,8 389,1 19,3 19,5 1,3 -18,2 0,1 - -0,1 4,5 0,2 -4,3 - - - 5,4 3,7 -1,7 8,0 0,0 -8,0 184,8 197,1 12,3 88,6 72,0 -16,6 4,6 8,0 3,4 91,6 117,0 25,4 - - - - - - 631,8 494,3 -137,5 205,3 176,7 -28,6 46,7 27,2 -19,5 63,3 53,9 -9,4 9,1 5,2 -4,0 63,5 57,0 -6,5 1,9 0,2 -1,8 34,6 32,9 -1,7 - - - 59,0 56,7 -2,4 - - - 24,8 24,8 0,0 0,0 - 0,0 92,7 37,4 -55,3 30,8 22,4 -8,4 487,2 95,3 -392,0 48,2 5,5 -42,7 15,4 1,2 -14,2 107,1 34,5 -72,7 114,3 16,7 -97,7 69,5 8,4 -61,1 5,4 3,5 -1,8 96,0 8,9 -87,1 31,3 16,6 -14,7 2.930,7 2.209,0 -721,7 1.766,9 1.450,1 -316,9 373,7 280,7 -93,1 40,1 34,8 -5,3 8,0 0,3 -7,6 267,3 89,4 -177,9 92,6 7,4 -85,2 321,1 319,3 -1,9 - - - 60,9 27,1 -33,8 - - - 802,2 694,6 -107,6 66,7 21,0 -45,7 18,3 16,5 -1,8 301,5 300,1 -1,4 30,0 24,2 -5,8 2,0 0,9 -1,1 158,5 158,8 0,4 129,2 124,1 -5,1 83,7 39,6 -44,1 12,3 9,4 -2,9 1.908,7 1.753,3 -155,4 53,5 7,4 -46,1 983,3 948,3 -35,0 342,6 309,7 -32,9 180,1 105,8 -74,3 349,3 382,3 32,9 342,7 2.433,8 2.091,1 -0,1 20,7 20,8 20,8 34,9 14,1 38,2 387,6 349,4 95,0 1.827,5 1.732,4 164,0 72,2 -91,9 24,6 3,0 -21,6 0,1 87,9 87,8 742,9 343,9 141,9 185,1 4,3 12,5 - - - 399,0 76,0 148,5 34,8 34,9 9,1 24,1 11,4 49,3 10,9
250 000 inwoners en meer 1996 8.785,8 8.785,8 0,0 305,4 66,5 -238,9 26,4 0,9 -25,5 229,4 45,4 -184,0 49,6 20,2 -29,4 109,7 18,7 -91,0 0,9 0,3 -0,6 92,7 10,1 -82,6 16,2 8,4 -7,9 1.483,6 1.204,2 -279,4 268,5 31,8 -236,7 25,6 3,8 -21,9 672,0 663,9 -8,1 1,5 - -1,5 87,6 95,7 8,1 387,6 405,0 17,4 24,0 1,3 -22,6 0,1 - -0,1 4,6 0,2 -4,5 - - - 3,4 2,6 -0,8 8,6 0,0 -8,6 205,5 199,4 -6,1 90,7 55,2 -35,5 5,1 10,5 5,4 109,7 133,7 24,0 - - - - - - 665,5 526,1 -139,4 219,2 191,2 -28,0 48,1 27,5 -20,6 67,3 57,1 -10,2 9,6 5,3 -4,4 53,6 49,0 -4,6 0,3 - -0,3 15,6 16,8 1,2 - - - 80,8 76,3 -4,4 1,1 0,1 -1,0 23,2 23,2 0,0 0,0 - 0,0 112,3 54,1 -58,3 34,5 25,6 -8,9 500,3 100,4 -399,9 48,6 5,8 -42,8 15,8 1,5 -14,3 106,7 35,3 -71,4 117,2 16,9 -100,2 71,0 8,8 -62,3 6,5 3,6 -2,9 101,6 11,3 -90,3 32,9 17,1 -15,8 2.930,2 2.171,5 -758,7 1.742,2 1.394,0 -348,1 415,7 318,2 -97,6 42,4 36,4 -6,0 7,8 0,0 -7,8 253,7 75,0 -178,7 94,1 10,8 -83,3 328,2 326,4 -1,8 - - - 46,0 10,7 -35,4 - - - 750,4 636,2 -114,2 79,6 24,9 -54,7 20,2 18,3 -1,8 243,0 241,8 -1,2 26,8 21,7 -5,1 0,1 0,1 0,0 162,7 156,3 -6,3 133,3 128,6 -4,8 72,5 34,3 -38,3 12,3 10,3 -2,0 1.435,2 1.292,6 -142,5 70,7 7,8 -62,9 479,7 450,5 -29,1 411,4 381,4 -30,1 128,2 73,1 -55,1 345,2 379,9 34,7 400,0 2.570,3 2.170,3 - 21,2 21,2 51,5 63,3 11,8 43,4 412,5 369,1 26,5 1.837,0 1.810,5 261,1 152,2 -108,9 14,7 2,1 -12,6 3,0 82,0 79,1 783,0 357,4 145,7 194,4 4,6 12,8 - - - 425,7 79,1 151,0 36,3 34,6 9,4 23,0 13,6 69,3 9,4
250 000 inwoners en meer 1997 8.943,6 8.943,6 0,0 300,8 50,2 -250,6 28,0 1,0 -27,1 217,9 26,3 -191,6 54,9 22,9 -32,0 110,2 13,0 -97,2 0,9 0,3 -0,6 91,9 8,4 -83,5 17,4 4,4 -13,0 1.411,9 1.118,5 -293,5 289,5 42,3 -247,3 26,6 2,3 -24,4 593,2 585,5 -7,7 1,5 - -1,5 90,5 99,1 8,5 368,6 384,0 15,4 25,6 3,2 -22,3 - - - 4,6 0,1 -4,5 - - - 2,9 2,0 -0,8 8,9 0,0 -8,9 219,3 208,6 -10,7 97,8 59,0 -38,9 9,2 14,6 5,4 112,3 135,0 22,8 - - - - - - 742,8 532,7 -210,1 246,7 201,3 -45,4 45,6 22,3 -23,3 69,0 58,9 -10,1 9,9 5,0 -4,8 48,4 42,8 -5,6 0,2 - -0,2 0,1 0,1 0,0 - - - 98,7 85,4 -13,3 1,9 - -1,9 23,7 23,7 0,0 0,0 - 0,0 159,0 62,9 -96,1 39,8 30,4 -9,5 508,4 100,6 -407,8 47,7 5,7 -42,0 15,5 1,5 -14,1 105,9 33,2 -72,7 123,6 17,7 -105,9 78,1 12,8 -65,3 6,7 3,7 -3,0 101,6 9,4 -92,2 29,4 16,7 -12,7 3.009,9 2.220,4 -789,5 1.679,9 1.331,5 -348,5 580,6 466,5 -114,1 38,6 33,1 -5,5 2,1 - -2,1 258,4 70,9 -187,6 87,8 4,1 -83,7 313,2 311,5 -1,8 - - - 49,2 2,9 -46,3 - - - 660,7 547,6 -113,0 84,9 33,4 -51,5 19,4 17,1 -2,4 123,8 123,4 -0,3 10,3 6,5 -3,8 0,1 0,1 0,0 224,1 210,2 -13,9 90,0 88,6 -1,5 91,5 56,4 -35,2 16,5 12,1 -4,4 1.472,7 1.290,0 -182,7 64,7 10,2 -54,5 427,1 401,7 -25,3 405,0 378,6 -26,4 150,5 96,2 -54,3 425,5 403,4 -22,1 507,0 2.862,0 2.355,1 - 41,3 41,3 51,4 68,4 17,0 50,7 424,3 373,6 3,6 1.975,5 1.971,9 354,2 271,2 -83,0 44,7 1,7 -42,9 2,4 79,6 77,2 760,5 365,9 149,4 198,6 4,7 13,1 - - - 394,7 81,1 147,1 - 35,0 11,2 22,7 14,4 74,1 9,2
250 000 inwoners en meer 1998 8.896,9 8.896,9 0,0 334,4 71,1 -263,3 30,6 0,2 -30,5 237,5 40,9 -196,6 66,2 30,0 -36,2 115,2 16,3 -98,9 1,0 0,3 -0,7 97,7 11,0 -86,8 16,5 5,0 -11,4 1.513,8 1.211,2 -302,6 306,7 43,8 -262,9 42,9 14,0 -28,9 626,9 616,2 -10,6 1,4 - -1,4 119,1 126,9 7,9 377,7 408,1 30,4 25,5 1,9 -23,6 - - - 4,9 0,2 -4,7 - - - 0,1 - -0,1 8,7 0,0 -8,7 247,0 220,0 -27,1 119,4 75,9 -43,6 9,4 12,2 2,7 118,2 131,9 13,8 - - - - - - 777,8 540,5 -237,2 264,0 216,3 -47,7 55,7 12,7 -43,0 75,8 62,4 -13,4 11,2 2,9 -8,4 55,0 42,1 -12,9 0,2 - -0,2 0,1 - -0,1 - - - 73,7 69,7 -4,0 2,6 0,1 -2,5 26,7 26,7 0,0 0,0 - 0,0 167,0 71,5 -95,5 45,8 36,3 -9,5 537,4 105,4 -432,0 50,5 5,9 -44,6 16,2 0,2 -16,0 109,0 35,3 -73,7 126,8 17,7 -109,2 76,6 11,3 -65,3 5,7 3,0 -2,7 120,7 15,9 -104,8 31,9 16,2 -15,7 2.878,0 2.043,2 -834,8 1.701,9 1.327,8 -374,1 703,9 602,2 -101,7 36,2 30,9 -5,4 1,6 - -1,6 281,4 74,6 -206,8 92,5 4,9 -87,6 0,5 - -0,5 - - - 59,9 2,9 -57,0 - - - 535,0 419,5 -115,5 87,9 38,0 -50,0 20,5 18,6 -1,9 0,1 0,1 0,0 5,5 0,8 -4,8 0,1 0,1 0,0 235,0 215,6 -19,5 96,9 92,6 -4,3 79,3 45,2 -34,1 9,6 8,7 -1,0 1.424,1 1.322,0 -102,2 66,1 23,1 -43,0 403,1 386,1 -16,9 364,0 359,7 -4,3 165,4 115,3 -50,1 425,5 437,7 12,2 534,3 2.947,9 2.413,5 0,0 29,0 29,0 49,2 72,6 23,4 43,6 439,4 395,8 1,6 2.061,9 2.060,3 410,6 228,8 -181,8 27,1 27,1 0,1 2,2 88,9 86,7 800,1 380,4 158,5 203,0 4,7 14,3 - - - 419,7 86,0 146,3 - 34,1 8,1 29,0 17,6 90,9 7,7
250 000 inwoners en meer 1999 9.227,0 9.227,0 0,0 335,6 75,9 -259,8 28,7 0,5 -28,2 239,6 45,7 -194,0 67,3 29,7 -37,6 124,8 24,1 -100,7 1,4 0,3 -1,0 108,0 17,9 -90,1 15,5 5,9 -9,5 1.580,5 1.296,7 -283,8 303,7 46,5 -257,2 43,3 13,3 -30,0 665,1 659,2 -5,9 1,3 - -1,3 144,3 155,0 10,7 389,3 420,4 31,0 23,3 2,1 -21,2 - - - 5,0 0,3 -4,8 - - - 0,1 - -0,1 5,1 0,0 -5,1 245,2 212,5 -32,7 120,4 71,1 -49,3 12,5 14,9 2,4 112,3 126,5 14,3 - - - - - - 775,4 541,2 -234,2 249,9 207,3 -42,6 49,0 8,5 -40,5 71,7 60,0 -11,7 9,2 1,7 -7,5 47,8 39,1 -8,8 0,2 - -0,2 - - - - - - 65,1 61,6 -3,5 2,1 - -2,1 - - - - - - 214,4 106,9 -107,5 66,0 56,1 -9,9 543,8 115,5 -428,3 51,7 6,0 -45,7 16,5 0,6 -15,9 111,5 37,2 -74,4 135,8 19,7 -116,2 79,8 13,3 -66,6 5,9 3,1 -2,7 110,5 17,2 -93,3 32,0 18,4 -13,6 3.016,4 2.190,6 -825,8 1.638,3 1.256,5 -381,8 856,8 787,4 -69,3 40,6 35,2 -5,4 2,4 - -2,4 328,3 102,9 -225,4 92,3 3,7 -88,6 - - - - - - 57,9 4,7 -53,1 - - - 548,0 446,8 -101,2 99,3 56,3 -43,1 22,2 20,3 -1,9 0,5 0,7 0,2 6,9 0,8 -6,0 0,1 0,1 0,0 233,2 226,1 -7,2 99,8 95,7 -4,1 76,1 38,0 -38,1 9,9 8,9 -1,0 1.466,1 1.387,8 -78,3 86,2 33,3 -52,9 395,2 381,2 -13,9 400,3 387,9 -12,5 185,1 134,6 -50,6 399,2 450,9 51,6 591,2 2.936,0 2.344,8 0,4 26,2 25,8 55,4 83,9 28,5 63,9 445,3 381,5 2,1 2.090,4 2.088,3 422,0 260,4 -161,6 41,0 33,0 -7,9 6,5 -3,3 -9,9 739,7 319,8 100,2 199,2 4,7 15,7 - - - 419,8 87,3 139,8 - 38,1 7,2 27,0 19,0 94,6 6,9
250 000 inwoners en meer 2000 9.651,4 9.651,4 0,0 331,8 56,5 -275,3 29,0 0,4 -28,5 234,4 27,2 -207,2 68,5 28,9 -39,5 136,2 30,0 -106,2 2,2 0,4 -1,8 116,5 22,1 -94,3 17,5 7,4 -10,1 1.662,8 1.344,2 -318,6 318,7 46,7 -272,0 49,6 9,0 -40,6 689,9 677,4 -12,5 1,2 - -1,2 165,5 174,2 8,7 402,3 434,7 32,4 25,3 1,7 -23,6 - - - 5,3 0,5 -4,8 - - - 0,1 - -0,1 5,0 0,0 -5,0 241,6 209,4 -32,3 119,8 72,8 -47,0 7,7 9,8 2,1 114,1 126,8 12,7 - - - - - - 815,2 597,5 -217,6 274,9 232,6 -42,3 46,2 8,3 -38,0 66,3 56,5 -9,8 9,1 1,6 -7,5 43,6 39,7 -3,9 5,1 0,2 -5,0 - - - - - - 70,1 66,4 -3,7 2,6 - -2,6 - - - - - - 226,8 131,6 -95,3 70,4 60,8 -9,7 573,7 120,9 -452,8 53,1 5,5 -47,5 17,3 0,4 -16,9 122,0 41,3 -80,8 141,4 20,4 -121,0 84,0 15,3 -68,7 5,9 2,4 -3,5 112,2 11,9 -100,3 37,9 23,8 -14,1 3.027,1 2.175,9 -851,2 1.555,0 1.180,6 -374,4 916,1 849,9 -66,3 39,5 34,2 -5,3 6,2 0,1 -6,1 350,8 101,8 -249,0 98,1 3,6 -94,5 0,3 0,1 -0,2 - - - 61,1 5,7 -55,4 - - - 604,4 489,0 -115,4 122,7 80,6 -42,1 22,5 20,7 -1,9 0,5 0,5 0,0 7,8 1,8 -6,0 0,1 0,1 0,0 253,9 236,5 -17,5 102,2 95,8 -6,4 84,8 43,7 -41,0 9,9 9,4 -0,6 1.617,4 1.518,5 -98,9 94,6 22,4 -72,2 451,7 426,4 -25,4 444,0 436,5 -7,4 192,3 131,1 -61,1 434,8 502,0 67,2 641,3 3.109,5 2.468,3 0,9 15,0 14,2 48,7 87,6 38,9 76,1 457,7 381,6 2,1 2.167,3 2.165,2 455,1 304,4 -150,7 55,3 73,7 18,3 3,1 4,0 0,8 790,0 373,2 134,3 215,3 4,4 19,2 - - - 416,8 82,8 119,0 - 35,0 7,5 33,3 19,9 112,4 7,0
250 000 inwoners en meer 2001 11.918,6 11.918,6 0,0 391,3 76,6 -314,6 39,8 0,4 -39,4 271,8 39,8 -232,0 79,7 36,4 -43,2 164,1 31,2 -132,9 3,3 0,4 -2,9 138,7 21,8 -116,9 22,1 8,9 -13,1 2.106,4 1.743,0 -363,4 419,1 105,2 -313,9 47,3 7,5 -39,8 965,5 951,2 -14,3 1,1 - -1,1 200,4 203,6 3,1 421,5 465,0 43,5 36,2 10,2 -26,0 - - - 5,4 0,3 -5,1 - - - 0,1 - -0,1 9,8 0,1 -9,8 247,5 219,3 -28,1 128,5 84,4 -44,2 7,3 11,6 4,3 111,7 123,4 11,7 - - - - - - 957,7 688,1 -269,6 316,6 265,6 -50,9 50,7 4,7 -46,1 75,4 65,7 -9,7 9,7 1,3 -8,4 71,5 66,0 -5,5 5,8 0,2 -5,5 4,4 4,3 -0,1 - - - 78,3 74,3 -4,0 3,4 - -3,4 - - - - - - 279,4 153,6 -125,8 62,6 52,4 -10,2 700,9 151,7 -549,2 66,2 8,3 -57,9 22,1 0,2 -21,9 145,8 55,4 -90,4 176,2 28,2 -147,9 101,5 21,2 -80,3 6,1 2,5 -3,6 146,5 16,7 -129,8 36,5 19,1 -17,5 3.499,5 2.601,1 -898,4 1.645,0 1.345,9 -299,1 1.148,3 1.014,2 -134,1 47,2 38,3 -8,8 7,5 0,1 -7,4 424,2 177,2 -247,0 135,3 10,6 -124,7 1,0 - -1,0 - - - 91,1 14,8 -76,3 - - - 661,6 518,3 -143,3 96,6 41,7 -55,0 17,7 15,4 -2,3 0,5 0,5 - 7,9 1,8 -6,0 - - - 308,9 287,4 -21,5 121,3 113,9 -7,4 96,8 47,0 -49,8 12,0 10,6 -1,4 1.819,4 1.743,1 -76,4 99,2 34,7 -64,6 363,3 353,5 -9,8 472,7 446,3 -26,4 220,5 158,9 -61,6 663,7 749,6 86,0 1.370,4 4.146,3 2.775,9 1,5 46,7 45,2 51,4 133,9 82,5 91,8 542,2 450,4 1,5 2.565,2 2.563,7 976,6 674,8 -301,8 245,7 183,6 -62,1 2,0 - -2,0 978,4 472,8 169,6 274,0 5,0 24,3 - - - 505,6 101,7 148,8 - 31,9 8,4 45,0 24,7 134,8 10,4
250 000 inwoners en meer 2002 12.224,9 12.224,9 0,0 441,5 82,1 -359,4 44,1 0,8 -43,3 301,5 38,1 -263,4 95,8 43,1 -52,7 192,2 36,8 -155,4 7,5 0,8 -6,7 155,1 27,2 -127,9 29,6 8,8 -20,8 1.914,8 1.497,5 -417,2 455,1 106,6 -348,6 65,3 6,3 -59,0 630,6 613,4 -17,1 1,1 - -1,1 253,8 255,3 1,5 454,5 505,4 50,8 37,9 10,5 -27,4 - - - 5,8 - -5,8 - - - 0,1 - -0,1 10,6 0,1 -10,5 277,6 245,9 -31,7 156,6 110,0 -46,6 7,9 12,3 4,4 113,1 123,6 10,5 - - - - - - 1.093,7 773,8 -319,8 326,6 279,2 -47,4 46,2 4,2 -42,0 77,1 67,6 -9,5 8,1 1,1 -7,0 77,2 73,1 -4,1 5,2 0,2 -5,0 4,9 4,9 -0,1 - - - 85,4 81,6 -3,8 4,0 - -4,0 - - - - - - 389,7 209,8 -180,0 69,3 52,2 -17,1 770,5 170,5 -600,1 71,5 9,3 -62,3 23,5 0,7 -22,7 161,7 55,2 -106,5 199,1 35,5 -163,6 110,8 22,2 -88,5 6,6 3,4 -3,2 150,0 14,8 -135,2 47,3 29,4 -18,0 3.805,9 2.832,0 -973,8 1.705,0 1.412,8 -292,2 1.297,2 1.146,5 -150,7 43,6 35,9 -7,7 8,6 0,1 -8,5 485,9 198,1 -287,8 151,0 16,7 -134,3 1,1 0,0 -1,1 - 0,0 0,0 113,5 21,9 -91,6 - - - 730,9 550,5 -180,3 109,0 27,8 -81,1 20,1 17,0 -3,1 0,4 0,4 0,0 17,8 9,0 -8,8 - - - 333,2 311,9 -21,3 129,2 121,0 -8,3 107,7 52,4 -55,3 13,5 11,1 -2,4 1.816,3 1.734,9 -81,4 112,3 50,6 -61,8 372,9 368,0 -4,9 353,8 333,2 -20,7 201,0 128,6 -72,3 776,3 854,5 78,2 1.181,6 4.300,8 3.119,2 2,2 42,3 40,1 54,8 153,6 98,8 89,6 592,8 503,1 1,6 2.683,3 2.681,8 745,9 567,0 -178,9 286,8 260,6 -26,2 0,6 1,1 0,5 1.004,6 485,4 173,0 279,7 5,2 27,5 - - - 519,2 106,7 152,9 - 34,3 9,1 37,4 23,1 145,0 10,8
250 000 inwoners en meer 2003 13.124,5 13.124,5 0,0 547,5 107,9 -439,5 111,2 4,1 -107,1 345,6 65,3 -280,3 90,7 38,5 -52,2 215,5 39,5 -175,9 6,2 0,9 -5,3 171,9 30,1 -141,8 37,4 8,5 -28,9 2.315,3 1.921,5 -393,8 464,4 111,2 -353,2 80,7 14,8 -65,9 986,9 971,3 -15,6 1,1 - -1,1 274,8 282,1 7,3 452,5 515,8 63,3 37,5 26,3 -11,2 - - - 6,1 - -6,1 - - - 0,1 - -0,1 11,3 0,0 -11,3 311,7 259,5 -52,1 134,9 79,4 -55,5 56,7 50,9 -5,8 120,1 129,2 9,1 - - - - - - 1.169,1 832,9 -336,2 341,9 308,9 -33,0 29,3 3,1 -26,1 73,0 67,4 -5,5 3,4 1,0 -2,4 108,4 107,4 -0,9 0,1 0,0 -0,1 - - - - - - 69,1 64,9 -4,3 4,2 - -4,2 - - - - - - 442,9 209,2 -233,7 96,9 71,0 -25,9 831,9 182,8 -649,0 80,8 14,3 -66,5 25,1 0,9 -24,2 159,6 56,7 -102,9 229,1 43,9 -185,2 117,9 20,9 -97,0 0,7 - -0,7 201,7 42,4 -159,3 16,9 3,8 -13,2 4.100,5 2.845,7 -1.254,8 1.841,8 1.512,0 -329,8 1.406,9 1.163,9 -243,1 29,0 25,4 -3,6 4,1 0,4 -3,7 559,4 114,7 -444,7 166,6 19,2 -147,4 0,6 0,0 -0,6 - - - 92,1 10,1 -82,0 - - - 878,0 684,8 -193,2 166,3 91,3 -75,0 20,3 18,0 -2,3 0,4 0,4 0,0 21,5 11,6 -9,9 - - - 391,0 366,8 -24,2 130,3 124,2 -6,2 132,8 60,7 -72,1 15,3 11,8 -3,5 1.699,6 1.649,2 -50,4 150,9 74,3 -76,6 319,5 321,8 2,3 297,0 279,1 -17,9 172,0 98,2 -73,8 760,1 875,7 115,6 1.055,5 4.600,6 3.545,1 1,9 38,1 36,2 46,7 138,7 91,9 113,5 638,2 524,7 - 3.182,2 3.182,2 735,9 379,6 -356,4 157,4 155,9 -1,6 - 68,0 68,0 1.098,0 537,9 193,2 307,1 5,3 32,3 - - - 560,2 113,1 165,2 - 35,3 9,5 44,8 24,2 158,8 9,3
150 000 tot 250 000 inwoners 1995 2.658,9 2.658,9 0,0 89,7 21,0 -68,7 11,0 0,1 -10,9 61,8 15,0 -46,8 16,9 6,0 -10,9 32,8 5,8 -26,9 0,8 0,2 -0,6 31,8 5,6 -26,2 0,1 0,0 -0,1 180,3 108,4 -71,9 96,4 34,7 -61,7 7,3 1,0 -6,3 58,5 56,9 -1,6 0,1 - -0,1 13,5 15,0 1,5 - - - 4,0 0,7 -3,3 - - - - - - - - - 0,5 - -0,5 - - - 36,9 44,2 7,3 20,4 13,6 -6,8 1,8 1,8 0,0 14,3 28,5 14,2 0,4 0,4 -0,1 - - - 176,2 151,3 -24,9 52,3 49,6 -2,7 14,7 12,7 -2,0 21,3 20,7 -0,6 5,4 4,9 -0,5 32,4 31,7 -0,7 1,3 1,0 -0,2 - - - 0,2 0,2 0,0 20,7 19,9 -0,7 - - - 0,0 - 0,0 0,1 0,1 0,1 20,1 4,5 -15,6 7,9 6,1 -1,8 182,6 46,7 -135,9 18,2 1,2 -16,9 13,5 3,1 -10,4 50,0 19,9 -30,1 38,9 9,4 -29,5 26,2 6,5 -19,7 - - - 33,8 6,4 -27,4 2,1 0,3 -1,9 1.023,3 803,5 -219,9 581,8 475,1 -106,7 195,4 185,4 -10,1 17,8 15,9 -1,9 0,5 - -0,5 79,1 26,6 -52,6 40,4 3,0 -37,5 92,0 90,2 -1,8 - - - 16,2 7,4 -8,8 - - - 151,0 130,6 -20,3 18,4 8,4 -10,1 4,4 3,9 -0,5 0,2 - -0,2 8,1 6,4 -1,7 - - - 57,1 57,8 0,7 43,3 46,1 2,7 16,7 6,5 -10,3 2,8 1,7 -1,1 630,5 588,7 -41,8 13,6 7,8 -5,8 295,9 296,4 0,5 56,9 35,5 -21,4 76,3 60,4 -15,8 187,9 188,7 0,8 155,8 758,8 603,0 36,0 40,5 4,5 16,2 51,9 35,8 8,3 125,6 117,4 31,5 523,3 491,8 46,2 5,6 -40,6 17,7 11,9 -5,8 - - - 245,5 120,7 52,5 65,7 2,1 0,5 - - - 124,8 33,3 53,9 - 2,5 1,7 9,6 5,0 14,8 4,0
150 000 tot 250 000 inwoners 1996 2.990,6 2.990,6 0,0 109,4 25,7 -83,7 14,7 0,1 -14,7 75,5 18,8 -56,6 19,3 6,8 -12,4 39,3 6,3 -32,9 1,0 0,3 -0,7 37,2 5,9 -31,3 1,0 0,1 -1,0 226,1 144,8 -81,4 131,2 58,7 -72,6 9,9 2,5 -7,4 63,6 62,2 -1,4 0,1 - -0,1 17,4 20,0 2,6 - - - 3,3 1,4 -1,9 - - - - - - - - - 0,5 - -0,5 0,1 - -0,1 77,2 89,6 12,4 35,4 26,0 -9,4 24,2 24,2 0,0 17,2 39,1 21,8 0,4 0,4 -0,1 - - - 223,3 188,8 -34,4 68,1 64,6 -3,5 17,4 14,9 -2,5 23,3 22,1 -1,2 7,9 7,3 -0,6 54,7 53,2 -1,5 1,2 0,8 -0,4 - - - - - - 14,6 13,9 -0,7 - - - - - - - - - 23,5 5,7 -17,8 12,6 6,5 -6,1 216,0 53,8 -162,2 23,1 2,1 -21,1 13,3 1,3 -12,0 58,6 22,1 -36,5 44,1 10,1 -33,9 28,7 7,6 -21,1 0,5 0,1 -0,4 45,6 10,4 -35,2 2,2 0,3 -2,0 1.134,5 867,7 -266,8 603,7 483,0 -120,7 243,9 224,2 -19,7 22,2 19,7 -2,5 0,5 - -0,5 100,1 31,3 -68,8 45,9 4,7 -41,2 100,6 98,2 -2,3 - - - 17,6 6,6 -11,0 - - - 213,4 184,3 -29,1 21,6 9,3 -12,3 3,7 3,2 -0,5 0,1 - -0,1 5,5 3,2 -2,3 0,1 - -0,1 76,1 77,6 1,5 48,6 47,7 -1,0 54,1 40,8 -13,3 3,7 2,6 -1,1 623,5 577,2 -46,3 19,0 8,4 -10,6 203,1 203,2 0,1 71,9 53,9 -18,1 104,2 90,6 -13,6 225,3 221,2 -4,1 128,0 852,4 724,5 0,9 4,1 3,2 2,7 22,4 19,7 11,1 152,5 141,4 19,7 620,0 600,4 77,5 43,1 -34,4 15,0 10,1 -5,0 1,1 0,3 -0,8 305,9 148,3 64,2 80,3 2,5 1,3 - - 0,0 157,6 39,4 70,3 - 3,3 2,5 12,8 4,9 19,7 4,7
150 000 tot 250 000 inwoners 1997 3.210,3 3.210,3 0,0 124,6 32,7 -91,9 19,2 0,1 -19,1 81,0 21,6 -59,4 24,5 11,0 -13,5 49,2 7,6 -41,6 1,3 0,4 -1,0 44,8 7,1 -37,6 3,2 0,1 -3,0 259,2 153,2 -106,0 152,1 59,3 -92,8 16,0 4,1 -11,9 60,2 59,8 -0,4 0,1 - -0,1 25,4 28,5 3,1 - - - 4,7 1,6 -3,1 - - - - - - - - - 0,6 - -0,6 0,1 - -0,1 86,0 103,7 17,7 36,0 27,8 -8,2 30,4 29,4 -1,1 19,2 46,2 27,0 0,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 254,6 208,4 -46,2 71,9 68,6 -3,3 19,8 17,2 -2,6 25,5 24,6 -0,9 8,7 8,2 -0,5 62,1 60,6 -1,5 2,2 2,2 -0,1 3,3 3,3 -0,1 0,7 0,7 0,0 11,5 10,9 -0,5 0,6 0,6 0,0 - - - - - - 40,5 10,4 -30,1 7,9 1,3 -6,6 250,8 57,8 -193,0 28,0 2,9 -25,1 16,3 1,9 -14,4 66,2 24,9 -41,3 49,9 9,9 -40,1 32,0 6,9 -25,1 1,0 0,2 -0,9 55,0 10,8 -44,2 2,6 0,5 -2,2 1.232,9 896,0 -336,9 674,0 529,3 -144,6 294,2 262,7 -31,6 22,4 18,2 -4,2 0,8 0,1 -0,6 117,4 30,6 -86,8 52,1 4,0 -48,0 53,3 50,8 -2,5 - - - 18,8 0,2 -18,6 0,1 0,1 0,0 233,7 189,9 -43,9 27,3 7,9 -19,4 4,2 3,7 -0,5 - - - 5,3 3,2 -2,1 0,1 - -0,1 93,8 90,2 -3,5 55,7 55,3 -0,4 43,3 26,9 -16,4 4,1 2,7 -1,5 558,0 511,7 -46,2 27,8 13,2 -14,6 64,9 64,8 -0,1 83,0 68,7 -14,3 106,5 90,9 -15,6 275,9 274,1 -1,8 161,4 1.049,3 887,9 1,8 5,5 3,6 4,7 25,7 21,0 15,5 189,6 174,1 0,1 752,6 752,6 116,3 59,0 -57,4 22,7 16,8 -5,9 0,3 0,2 -0,1 369,7 183,4 79,5 99,3 3,2 1,4 0,0 0,0 0,0 186,2 47,8 79,0 - 3,0 2,5 15,7 6,9 26,4 5,0
150 000 tot 250 000 inwoners 1998 3.419,0 3.419,0 0,0 127,9 27,3 -100,6 18,9 0,1 -18,9 83,7 16,6 -67,1 25,3 10,6 -14,7 57,5 11,0 -46,5 2,3 1,3 -1,0 49,9 9,4 -40,4 5,4 0,4 -5,0 262,5 154,5 -108,1 158,2 60,1 -98,1 11,9 2,0 -9,9 58,5 58,1 -0,5 - - - 28,2 32,3 4,1 - - - 5,2 2,0 -3,2 - - - - - - - - - 0,5 - -0,5 0,0 - 0,0 88,9 99,5 10,7 36,9 25,7 -11,3 29,3 29,5 0,2 22,2 44,0 21,7 0,5 0,5 0,0 - - - 279,5 190,4 -89,1 73,6 63,9 -9,7 20,4 0,2 -20,2 26,6 24,6 -1,9 9,4 0,2 -9,2 64,4 61,6 -2,8 3,0 0,9 -2,1 3,4 3,3 -0,1 0,9 0,0 -0,9 11,8 10,9 -0,9 1,6 0,6 -1,0 - - - - - - 49,7 12,1 -37,5 14,9 12,0 -2,9 272,9 68,9 -204,0 29,0 2,4 -26,6 18,9 3,9 -15,0 77,9 32,8 -45,1 52,9 10,8 -42,1 31,6 5,5 -26,1 0,9 0,1 -0,8 59,5 13,1 -46,5 2,2 0,4 -1,9 1.192,6 841,9 -350,6 676,7 509,2 -167,5 300,0 279,0 -21,0 16,7 14,5 -2,2 1,4 - -1,4 128,1 30,2 -97,9 45,9 5,2 -40,7 3,7 2,5 -1,2 - - - 20,1 1,3 -18,8 - - - 248,4 204,0 -44,5 28,3 9,5 -18,7 5,0 4,4 -0,7 - - - 6,4 4,3 -2,1 0,1 - -0,1 89,4 88,0 -1,4 62,4 61,0 -1,4 52,5 33,6 -18,8 4,4 3,1 -1,3 756,0 707,8 -48,2 56,5 38,8 -17,7 81,3 80,9 -0,4 93,5 78,2 -15,3 69,4 53,7 -15,8 455,3 456,2 0,9 132,7 1.113,6 980,9 8,9 34,6 25,8 2,0 22,8 20,8 14,8 199,0 184,2 0,1 789,1 789,0 73,0 40,8 -32,2 33,7 25,2 -8,4 0,4 2,1 1,7 436,4 228,2 98,2 124,5 4,0 1,4 - 0,1 0,1 208,2 53,5 79,2 - 3,4 2,8 18,6 8,5 36,3 6,0
150 000 tot 250 000 inwoners 1999 3.932,7 3.932,7 0,0 153,6 32,2 -121,5 22,0 0,5 -21,5 101,2 18,8 -82,4 30,5 12,9 -17,6 68,7 13,7 -55,0 - - - 61,9 12,0 -49,8 6,9 1,7 -5,2 280,7 158,9 -121,8 157,1 47,5 -109,6 13,8 2,5 -11,3 63,5 62,2 -1,3 - - - 40,8 45,1 4,3 - - - 5,5 1,6 -3,8 - - - - - - - - - - - - 0,0 - 0,0 83,5 88,8 5,3 43,6 26,3 -17,3 32,7 32,2 -0,5 6,7 29,9 23,2 0,5 0,5 -0,1 - - - 343,7 236,2 -107,5 90,1 73,2 -16,9 22,7 4,1 -18,6 27,2 25,4 -1,8 8,4 0,2 -8,2 82,6 77,2 -5,5 4,0 - -4,0 3,4 3,4 -0,1 1,5 - -1,5 11,3 11,3 -0,1 0,7 0,0 -0,7 - - - - - - 71,5 24,6 -47,0 20,1 16,8 -3,3 316,2 72,6 -243,5 33,2 2,6 -30,6 25,1 4,6 -20,6 84,5 29,8 -54,7 58,5 11,7 -46,8 38,2 7,1 -31,2 1,1 0,1 -1,0 72,1 15,9 -56,1 3,4 0,8 -2,6 1.456,5 1.045,0 -411,4 781,4 578,9 -202,5 403,8 385,0 -18,9 21,8 18,8 -2,9 1,5 - -1,5 159,5 47,4 -112,1 59,5 9,6 -50,0 3,4 2,5 -1,0 - - - 25,6 2,9 -22,7 - - - 293,3 229,3 -64,0 25,5 10,2 -15,3 5,5 5,0 -0,6 - - - 10,3 5,7 -4,6 0,1 - -0,1 135,8 121,8 -14,0 65,1 62,4 -2,8 45,9 20,5 -25,4 5,2 3,8 -1,4 771,6 708,4 -63,1 40,0 17,2 -22,8 70,9 70,4 -0,5 113,6 93,9 -19,7 80,5 60,5 -20,0 466,5 466,5 -0,1 165,0 1.347,6 1.182,6 10,9 38,6 27,7 2,9 32,6 29,7 37,9 247,0 209,1 0,1 965,8 965,8 80,3 28,0 -52,3 30,9 24,5 -6,4 2,1 11,2 9,1 430,9 209,6 73,5 130,5 4,0 1,6 - 0,1 0,1 221,3 55,0 83,1 - 3,5 3,0 20,1 8,8 41,6 6,3
150 000 tot 250 000 inwoners 2000 3.941,0 3.941,0 0,0 161,8 33,5 -128,3 23,9 0,8 -23,1 106,6 19,0 -87,6 31,3 13,8 -17,6 73,6 14,6 -59,0 - - - 65,4 12,6 -52,8 8,2 2,0 -6,3 269,7 145,4 -124,3 145,1 32,4 -112,8 13,8 3,1 -10,7 63,8 62,0 -1,8 - - - 42,2 46,4 4,2 - - - 4,9 1,6 -3,3 - - - - - - - - - - - - 0,0 - 0,0 87,7 93,6 5,9 49,1 31,0 -18,1 32,5 32,1 -0,5 5,5 30,0 24,5 0,5 0,5 -0,1 - - - 352,1 240,6 -111,5 82,1 73,9 -8,2 27,0 3,2 -23,7 28,7 27,1 -1,6 10,5 0,2 -10,3 77,0 72,0 -5,0 4,2 0,0 -4,2 3,6 3,7 0,1 3,2 - -3,2 11,7 11,6 -0,1 0,8 0,0 -0,8 - - - - - - 82,5 32,5 -50,0 20,9 16,4 -4,5 325,7 65,7 -260,0 34,4 2,5 -31,9 21,7 2,0 -19,6 89,9 28,1 -61,7 64,0 13,0 -51,0 39,4 7,7 -31,7 1,4 0,1 -1,2 71,7 11,4 -60,3 3,3 0,8 -2,6 1.423,2 1.003,5 -419,7 702,9 509,0 -194,0 427,1 407,6 -19,5 23,1 20,1 -3,0 1,8 - -1,8 179,4 54,2 -125,2 60,6 8,7 -52,0 3,2 2,4 -0,8 - - - 25,1 1,7 -23,4 - - - 312,8 242,1 -70,7 30,4 13,1 -17,2 5,7 4,8 -0,8 - - - 11,4 6,6 -4,8 0,1 - -0,1 144,3 126,3 -18,0 73,7 71,0 -2,6 42,2 16,2 -26,0 5,3 4,1 -1,2 733,1 674,5 -58,7 50,1 23,5 -26,6 69,5 68,8 -0,6 65,5 48,3 -17,2 80,8 63,1 -17,7 467,2 470,7 3,5 201,3 1.427,5 1.226,2 6,7 34,8 28,1 11,5 34,4 22,8 36,1 256,6 220,5 0,1 1.006,8 1.006,7 77,2 29,2 -48,1 69,2 60,8 -8,4 0,5 5,1 4,6 463,3 229,7 86,9 136,8 4,1 1,8 - 0,1 0,1 233,6 58,1 87,3 - 3,5 3,1 23,3 9,7 42,7 5,8
150 000 tot 250 000 inwoners 2001 3.250,3 3.250,3 0,0 200,8 95,7 -105,1 20,9 0,9 -20,1 152,0 82,2 -69,8 27,8 12,6 -15,3 69,2 19,0 -50,2 - - - 61,2 15,8 -45,4 7,9 3,2 -4,8 177,6 76,2 -101,3 111,2 17,3 -93,9 9,5 1,1 -8,5 23,1 22,3 -0,8 - - - 30,4 34,5 4,2 - - - 3,4 1,0 -2,4 - - - - - - - - - - - - - - - 78,7 80,0 1,3 39,8 21,9 -17,9 33,7 33,1 -0,5 4,7 24,5 19,8 0,5 0,5 -0,1 - - - 265,6 174,0 -91,6 47,7 42,3 -5,3 32,1 11,9 -20,2 17,3 16,3 -1,0 8,4 0,1 -8,3 63,5 59,8 -3,8 3,2 0,1 -3,1 0,1 0,3 0,1 2,0 - -2,0 0,1 - -0,1 0,9 0,1 -0,9 - - - - - - 69,8 24,8 -45,0 20,7 18,4 -2,2 281,6 62,4 -219,2 26,5 0,9 -25,6 27,9 3,8 -24,1 84,4 31,3 -53,1 44,8 8,2 -36,6 28,1 4,5 -23,6 0,9 0,1 -0,9 65,4 12,9 -52,6 3,5 0,7 -2,9 1.143,3 828,0 -315,3 571,0 439,2 -131,7 334,4 321,6 -12,8 17,1 14,4 -2,7 2,8 0,2 -2,6 151,2 40,3 -111,0 41,2 4,4 -36,8 2,0 2,0 - - - - 23,7 5,9 -17,7 - - - 293,9 237,1 -56,8 26,3 13,4 -12,9 5,1 4,5 -0,7 - - - 11,9 6,7 -5,2 - - - 145,0 135,0 -9,9 71,4 68,0 -3,4 30,7 6,8 -24,0 3,5 2,7 -0,8 542,0 476,0 -66,0 70,0 48,9 -21,2 57,2 56,7 -0,5 51,5 27,6 -23,9 60,4 44,2 -16,2 302,9 298,6 -4,3 197,7 1.202,0 1.004,3 7,0 18,6 11,6 12,0 31,6 19,6 32,3 205,9 173,6 0,5 818,6 818,0 36,9 31,4 -5,5 108,2 92,6 -15,6 0,8 3,4 2,7 391,7 196,3 70,4 120,5 3,8 1,5 - 0,1 - 195,4 39,8 84,0 - 2,4 2,2 23,5 8,6 32,3 2,6
150 000 tot 250 000 inwoners 2002 4.501,7 4.501,7 0,0 266,9 114,1 -152,9 29,7 0,9 -28,7 199,6 96,8 -102,8 37,6 16,3 -21,3 89,5 22,1 -67,4 - - - 77,2 16,3 -60,9 12,2 5,8 -6,4 251,5 102,4 -149,1 161,9 26,0 -136,0 13,9 0,8 -13,1 28,2 27,1 -1,0 - - - 42,8 47,4 4,6 - - - 4,7 1,0 -3,6 - - - - - - - - - - - - 0,0 - 0,0 68,2 71,8 3,6 62,0 46,3 -15,7 2,2 1,6 -0,7 3,6 23,4 19,8 0,4 0,5 0,1 - - - 453,9 319,7 -134,2 101,5 110,9 9,4 35,8 6,8 -29,0 28,8 29,1 0,2 11,4 1,2 -10,2 81,9 78,0 -3,9 3,8 0,7 -3,1 4,2 4,1 0,0 1,8 - -1,8 22,8 22,3 -0,5 1,1 0,0 -1,1 - - - - - - 130,0 40,0 -90,0 30,8 26,6 -4,2 344,4 74,5 -270,0 35,2 1,3 -33,9 35,1 8,9 -26,1 100,1 33,7 -66,4 55,8 10,6 -45,1 33,9 5,6 -28,3 2,5 0,4 -2,2 77,5 13,0 -64,5 4,3 0,9 -3,4 1.485,7 1.093,0 -392,7 691,5 539,4 -152,2 469,9 452,2 -17,7 23,2 20,7 -2,5 2,6 0,0 -2,6 198,0 56,3 -141,7 58,2 7,3 -50,9 1,4 1,4 0,0 - - - 40,7 15,7 -25,1 - - - 369,4 295,9 -73,5 33,6 16,4 -17,2 5,7 5,0 -0,7 - - - 12,4 7,0 -5,4 - - - 183,5 172,8 -10,7 89,9 81,1 -8,9 39,5 10,3 -29,2 4,8 3,4 -1,5 760,1 690,6 -69,5 82,3 53,7 -28,6 51,5 51,2 -0,3 47,3 34,6 -12,8 85,3 62,7 -22,6 493,6 488,4 -5,2 412,0 1.717,7 1.305,6 39,5 53,0 13,5 12,2 31,4 19,2 56,1 292,2 236,1 0,1 1.092,9 1.092,8 158,2 113,9 -44,4 143,9 132,0 -12,0 2,0 2,3 0,2 530,3 261,4 95,2 159,2 5,1 1,6 - 0,2 - 268,9 55,6 112,4 - 2,7 2,9 37,8 11,3 43,1 3,2
150 000 tot 250 000 inwoners 2003 4.797,0 4.797,0 0,0 294,9 123,2 -171,6 41,5 1,7 -39,8 213,9 104,3 -109,6 39,5 17,2 -22,3 95,2 22,6 -72,7 - - - 83,3 16,4 -66,9 12,0 6,2 -5,8 276,9 111,4 -165,5 180,5 24,7 -155,8 13,8 1,2 -12,5 28,9 28,5 -0,3 - - - 50,0 56,2 6,2 - - - 3,7 0,8 -2,9 - - - - - - - - - - - - 0,0 - 0,0 69,2 70,4 1,1 66,1 49,0 -17,2 2,1 1,5 -0,6 0,6 19,4 18,8 0,4 0,5 0,1 - - - 497,4 354,5 -142,9 121,2 129,2 8,0 39,3 8,7 -30,6 22,1 22,6 0,5 13,0 1,2 -11,8 93,2 89,5 -3,8 3,7 0,5 -3,2 4,0 3,8 -0,2 1,0 - -1,0 23,7 22,3 -1,4 1,0 - -1,0 - - - - - - 139,6 45,8 -93,8 35,4 31,0 -4,5 365,6 83,9 -281,7 37,9 1,7 -36,3 38,1 10,2 -27,9 104,0 34,2 -69,7 62,4 12,8 -49,6 38,1 7,1 -31,0 2,6 0,3 -2,3 78,5 16,6 -61,8 4,0 0,9 -3,1 1.637,9 1.228,8 -409,1 730,2 586,2 -144,0 550,1 526,8 -23,3 22,1 20,1 -1,9 2,6 0,0 -2,6 213,5 68,5 -145,0 80,7 13,6 -67,1 1,4 1,4 0,0 - - - 37,3 12,1 -25,2 - - - 387,5 308,7 -78,8 32,8 16,0 -16,9 5,9 5,2 -0,7 - - - 11,7 5,9 -5,9 - - - 195,6 181,4 -14,3 93,9 86,4 -7,5 42,7 10,4 -32,4 4,8 3,7 -1,1 796,6 727,9 -68,6 77,6 50,5 -27,1 46,8 46,8 0,0 46,0 32,8 -13,2 100,0 75,9 -24,1 526,2 521,9 -4,3 375,9 1.765,6 1.389,7 3,5 13,8 10,3 41,9 66,7 24,8 54,7 319,4 264,7 0,2 1.169,3 1.169,1 179,0 111,0 -68,0 95,4 80,7 -14,7 1,2 4,7 3,6 580,8 293,0 109,7 175,8 5,4 0,6 - 0,3 1,2 287,8 60,3 118,0 - 2,9 3,7 41,6 11,4 47,0 3,1
100 000 tot 150 000 inwoners 1995 4.285,3 4.285,3 0,0 201,4 36,5 -164,9 39,5 1,7 -37,9 136,3 24,5 -111,8 25,6 10,4 -15,3 60,8 5,5 -55,2 1,5 0,1 -1,4 57,8 5,3 -52,5 1,5 0,1 -1,4 302,3 144,9 -157,4 140,0 9,4 -130,6 26,4 7,1 -19,4 92,3 91,8 -0,5 0,0 - 0,0 29,1 30,7 1,6 0,9 1,9 1,0 6,1 2,4 -3,7 - - - 2,1 1,7 -0,4 - - - 0,3 - -0,3 5,2 - -5,2 41,9 50,9 9,1 26,7 16,9 -9,8 1,1 0,5 -0,5 13,9 33,4 19,5 0,1 - -0,1 0,1 - -0,1 460,8 399,4 -61,4 157,5 148,1 -9,4 38,9 32,0 -6,9 46,9 44,8 -2,0 14,3 12,4 -1,9 81,8 77,7 -4,0 3,0 2,6 -0,4 11,8 11,5 -0,2 0,1 0,1 -0,1 46,0 44,9 -1,1 0,0 0,0 0,0 - - - 0,1 0,1 0,0 41,4 11,8 -29,6 19,0 13,3 -5,7 318,1 62,5 -255,6 40,3 3,4 -37,0 25,6 3,9 -21,7 87,4 30,0 -57,4 37,1 8,5 -28,6 32,7 4,9 -27,8 2,3 0,4 -2,0 88,7 11,0 -77,7 4,0 0,5 -3,5 1.492,3 1.112,1 -380,2 907,7 737,2 -170,4 214,9 195,1 -19,8 24,8 20,1 -4,7 7,3 2,7 -4,6 135,5 29,1 -106,4 63,9 8,3 -55,6 107,8 105,7 -2,0 0,3 - -0,3 30,3 14,0 -16,3 0,1 - -0,1 302,3 215,7 -86,6 39,6 12,5 -27,1 2,4 2,1 -0,3 - - - 1,8 0,3 -1,5 0,1 0,0 0,0 145,9 128,8 -17,2 59,8 48,7 -11,1 45,6 17,1 -28,5 7,1 6,1 -1,0 988,6 913,6 -75,1 25,9 4,8 -21,2 414,9 405,5 -9,4 72,7 60,0 -12,6 106,1 74,4 -31,7 369,1 368,9 -0,2 117,0 1.344,3 1.227,3 11,1 18,4 7,3 3,4 28,2 24,8 13,6 268,5 255,0 4,2 978,0 973,8 59,2 35,3 -24,0 20,3 4,9 -15,3 5,2 11,0 5,8 502,4 261,8 111,7 142,4 5,0 2,5 - 0,1 0,0 240,6 46,3 121,9 - 5,6 5,5 19,7 9,5 28,7 3,3
100 000 tot 150 000 inwoners 1996 4.498,6 4.498,6 0,0 204,2 41,3 -162,9 37,5 0,9 -36,6 135,9 27,6 -108,2 30,8 12,7 -18,1 68,8 7,1 -61,7 1,8 0,3 -1,5 63,8 6,0 -57,7 3,3 0,8 -2,5 347,8 160,1 -187,7 172,4 13,9 -158,5 23,4 0,4 -23,1 100,2 99,0 -1,2 - - - 37,4 42,7 5,2 1,0 1,6 0,7 7,2 2,3 -4,9 - - - 0,4 - -0,4 - - - 0,2 - -0,2 5,6 0,2 -5,4 56,8 62,8 5,9 35,1 24,5 -10,7 8,8 6,9 -1,9 12,9 31,5 18,6 0,0 - 0,0 - - - 511,9 445,8 -66,1 175,2 164,4 -10,8 36,9 31,5 -5,5 55,8 52,9 -3,0 15,2 13,5 -1,7 94,0 89,4 -4,5 2,9 2,2 -0,6 9,1 9,0 -0,1 1,4 1,3 -0,1 54,2 53,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,3 - -0,3 0,1 0,1 0,0 50,1 15,7 -34,4 16,9 12,3 -4,6 364,3 73,8 -290,6 43,3 4,1 -39,2 29,3 5,8 -23,6 98,1 32,0 -66,1 45,3 9,5 -35,8 42,1 8,7 -33,4 2,1 0,2 -1,9 94,6 9,7 -84,9 9,6 3,9 -5,8 1.630,2 1.180,8 -449,3 990,8 788,4 -202,4 235,7 205,5 -30,1 29,7 24,6 -5,1 6,0 2,7 -3,3 149,4 27,8 -121,7 70,9 8,9 -61,9 115,3 112,5 -2,8 0,4 - -0,4 32,1 10,5 -21,6 0,1 - -0,1 355,1 267,6 -87,5 39,4 9,4 -30,0 8,8 8,2 -0,5 3,0 3,0 0,0 4,8 1,0 -3,9 9,4 9,1 -0,3 164,5 150,5 -14,0 74,7 63,4 -11,3 43,1 16,6 -26,5 7,5 6,4 -1,1 780,6 704,9 -75,7 28,4 4,8 -23,6 194,4 196,2 1,7 76,5 63,5 -13,0 114,0 73,2 -40,8 367,2 367,2 -0,1 179,1 1.554,5 1.375,4 8,9 15,0 6,1 2,0 34,7 32,7 20,4 295,1 274,7 2,5 1.086,0 1.083,5 115,0 97,6 -17,4 20,5 14,6 -5,9 9,8 11,6 1,8 576,0 287,8 122,8 157,2 5,5 2,1 - 0,2 - 288,2 56,4 143,1 - 4,6 5,9 21,9 10,7 42,0 3,6
100 000 tot 150 000 inwoners 1997 4.473,6 4.473,6 0,0 205,8 40,6 -165,2 35,9 1,4 -34,5 135,9 22,8 -113,1 34,0 16,4 -17,6 72,2 9,2 -63,0 2,1 0,4 -1,7 64,7 7,0 -57,6 5,5 1,8 -3,6 344,3 157,4 -186,9 166,4 11,2 -155,2 25,5 0,6 -24,9 100,5 99,3 -1,1 - - - 35,2 40,5 5,3 0,9 1,6 0,8 7,1 3,1 -4,0 - - - 1,3 0,9 -0,4 - - - 0,2 - -0,2 7,3 0,2 -7,1 61,1 67,7 6,5 44,2 29,9 -14,4 6,8 5,1 -1,6 9,4 32,0 22,6 0,7 0,6 -0,1 0,0 - 0,0 524,0 405,5 -118,4 197,6 173,2 -24,4 35,7 20,6 -15,1 56,0 51,2 -4,7 13,6 7,6 -6,0 61,2 57,6 -3,5 4,9 1,9 -3,0 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,1 -0,1 71,7 67,6 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,2 - -0,2 0,1 0,1 0,0 63,6 11,1 -52,5 19,2 14,5 -4,7 357,4 69,0 -288,5 42,6 3,9 -38,7 28,3 4,5 -23,8 95,8 30,7 -65,2 41,5 9,6 -31,9 43,1 7,9 -35,2 2,7 0,7 -2,1 91,8 7,2 -84,5 11,7 4,6 -7,1 1.493,3 1.037,1 -456,2 900,4 702,6 -197,8 227,8 192,6 -35,2 21,8 17,7 -4,2 4,5 0,5 -4,0 160,6 34,0 -126,6 67,5 8,9 -58,6 77,1 75,2 -1,8 2,1 1,7 -0,5 31,4 3,9 -27,5 0,1 0,1 -0,1 351,7 252,3 -99,5 36,2 7,8 -28,5 9,2 8,6 -0,6 2,6 2,6 0,0 5,9 0,7 -5,1 0,1 0,1 0,0 167,4 150,1 -17,3 80,9 60,3 -20,6 41,3 15,1 -26,1 8,3 7,0 -1,3 866,0 790,2 -75,8 29,4 3,0 -26,4 180,9 173,4 -7,5 74,1 61,7 -12,4 88,1 59,0 -29,1 493,4 493,1 -0,4 197,7 1.644,7 1.446,9 10,8 19,6 8,9 2,3 39,8 37,5 22,1 318,6 296,6 0,0 1.139,6 1.139,6 136,3 91,4 -45,0 19,2 15,8 -3,5 7,1 19,9 12,8 587,1 310,6 132,8 168,9 5,3 3,3 - 0,3 0,1 276,5 51,7 138,4 - 4,5 6,5 23,1 10,8 38,1 3,4
100 000 tot 150 000 inwoners 1998 4.764,7 4.764,7 0,1 217,6 48,3 -169,3 39,7 0,7 -39,0 139,3 28,5 -110,9 38,7 19,2 -19,5 80,9 9,9 -71,0 1,7 0,3 -1,4 73,7 8,0 -65,7 5,5 1,6 -4,0 321,5 119,5 -202,0 184,1 9,6 -174,6 25,4 3,1 -22,3 56,0 54,9 -1,0 - - - 38,6 46,0 7,4 0,9 1,7 0,8 7,4 3,2 -4,2 - - - 1,4 0,9 -0,5 - - - 0,2 - -0,2 7,6 0,1 -7,5 64,9 68,0 3,1 48,8 32,8 -16,0 6,4 4,5 -1,9 8,6 29,7 21,2 1,2 1,0 -0,1 0,0 - 0,0 572,1 395,8 -176,3 223,1 182,2 -40,9 39,2 6,2 -33,0 60,7 50,9 -9,9 14,7 3,0 -11,6 79,1 71,9 -7,2 8,2 1,3 -6,9 0,2 0,1 -0,2 0,1 - -0,1 50,6 44,6 -6,0 0,3 - -0,3 0,0 - 0,0 0,2 0,1 -0,1 66,8 11,4 -55,5 28,9 24,2 -4,7 385,9 68,0 -317,9 46,3 4,6 -41,6 29,9 3,6 -26,3 101,5 29,2 -72,3 49,0 10,2 -38,8 43,9 7,4 -36,5 2,6 0,7 -1,9 102,5 7,6 -94,8 10,4 4,8 -5,6 1.529,2 1.024,1 -505,2 969,1 735,8 -233,2 251,4 218,2 -33,2 24,4 19,4 -5,0 4,8 3,0 -1,7 165,4 32,3 -133,1 78,0 10,0 -68,0 0,7 0,5 -0,3 - - - 35,4 4,8 -30,5 0,2 0,1 -0,1 383,1 263,0 -120,1 37,4 7,4 -29,9 9,4 9,0 -0,4 5,1 5,1 -0,1 7,2 1,1 -6,1 0,0 0,0 0,0 182,9 158,3 -24,6 87,9 61,9 -25,9 43,5 11,8 -31,8 9,7 8,5 -1,2 1.028,0 940,8 -87,3 33,9 4,3 -29,6 184,2 179,8 -4,5 71,1 56,8 -14,3 107,0 75,2 -31,8 631,8 624,6 -7,2 181,5 1.827,5 1.646,0 20,4 33,3 12,9 10,0 64,5 54,5 30,2 379,5 349,3 0,7 1.275,8 1.275,0 98,0 46,6 -51,5 20,2 10,7 -9,4 2,0 17,2 15,2 603,9 333,9 142,1 176,6 5,2 9,7 - 0,3 0,1 270,1 50,8 127,0 - 4,9 7,3 27,0 13,6 35,9 3,7
100 000 tot 150 000 inwoners 1999 4.477,1 4.477,1 0,0 214,4 42,1 -172,4 51,3 5,2 -46,1 125,7 17,6 -108,1 37,4 19,3 -18,2 79,7 9,9 -69,9 1,9 0,5 -1,4 71,4 7,5 -63,9 6,5 1,9 -4,6 312,4 114,0 -198,4 176,1 8,9 -167,2 25,0 0,6 -24,5 57,3 56,7 -0,6 - - - 36,1 41,9 5,8 1,0 1,9 0,8 6,8 3,1 -3,7 - - - 1,4 0,9 -0,5 - - - 0,1 - -0,1 8,5 0,1 -8,4 56,4 51,5 -4,9 42,4 27,9 -14,5 3,7 1,8 -1,9 8,7 20,4 11,7 1,5 1,4 -0,1 0,1 - -0,1 550,1 371,3 -178,8 217,0 177,4 -39,6 36,4 5,4 -31,0 46,2 37,8 -8,4 13,3 2,5 -10,8 57,9 50,8 -7,0 8,2 1,4 -6,7 0,0 - 0,0 0,1 - -0,1 35,3 29,5 -5,9 0,8 - -0,8 0,0 - 0,0 - - - 103,1 39,1 -63,9 32,1 27,4 -4,7 375,6 69,3 -306,3 44,9 5,2 -39,8 26,2 3,5 -22,8 98,3 29,7 -68,7 48,7 10,6 -38,1 40,5 7,1 -33,4 3,0 0,6 -2,3 104,1 7,9 -96,3 9,9 4,9 -5,1 1.388,5 934,1 -454,5 797,0 584,9 -212,1 289,7 267,8 -21,9 20,7 17,4 -3,4 5,3 3,3 -2,0 167,2 41,5 -125,7 72,9 13,1 -59,8 0,5 0,5 -0,1 - - - 35,1 5,6 -29,5 0,2 0,1 -0,1 375,3 253,0 -122,3 37,3 10,7 -26,6 8,4 8,0 -0,4 4,8 4,8 0,1 8,3 3,5 -4,8 0,0 0,0 0,0 177,4 148,3 -29,1 88,4 62,9 -25,5 40,7 5,7 -35,0 10,1 9,0 -1,1 916,1 852,3 -63,7 37,2 5,4 -31,8 174,3 167,7 -6,5 55,1 41,4 -13,8 106,4 78,4 -28,0 543,1 559,5 16,3 208,5 1.779,6 1.571,1 9,0 20,7 11,8 4,9 54,0 49,1 50,3 385,8 335,5 2,1 1.238,4 1.236,3 124,6 65,9 -58,6 14,8 9,0 -5,8 2,9 5,8 2,9 609,0 339,1 122,8 193,5 5,4 17,2 - 0,2 0,1 269,9 53,4 119,8 - 4,2 7,4 29,7 14,3 37,8 3,3
100 000 tot 150 000 inwoners 2000 4.620,3 4.620,3 0,0 229,4 47,2 -182,3 55,7 6,9 -48,8 135,5 19,8 -115,7 38,2 20,4 -17,8 84,5 9,4 -75,0 2,0 0,4 -1,6 75,4 7,5 -67,9 7,0 1,5 -5,5 319,7 113,9 -205,7 189,3 15,1 -174,2 30,3 4,3 -26,0 43,5 42,7 -0,9 - - - 38,1 45,0 6,9 1,0 1,9 0,8 7,4 3,2 -4,1 - - - 1,9 1,3 -0,6 - - - - - - 8,3 0,5 -7,8 62,0 57,2 -4,9 50,6 33,5 -17,1 1,3 1,0 -0,3 9,5 22,4 12,9 0,6 0,3 -0,3 0,1 - -0,1 531,2 343,3 -187,8 192,1 159,2 -32,9 32,0 4,2 -27,8 39,8 33,2 -6,5 12,3 1,7 -10,6 62,4 54,1 -8,4 8,5 0,3 -8,2 0,0 - 0,0 0,1 - -0,1 14,7 8,4 -6,4 0,7 0,0 -0,7 0,1 - -0,1 - - - 134,9 54,0 -81,0 33,4 28,4 -5,1 381,9 71,0 -310,9 47,7 5,9 -41,8 26,4 3,2 -23,2 98,5 29,2 -69,3 51,8 11,9 -39,9 41,4 7,4 -33,9 3,6 1,7 -1,9 102,0 6,8 -95,3 10,6 4,9 -5,8 1.474,7 992,6 -482,2 767,0 553,3 -213,8 379,4 353,5 -25,9 22,6 19,3 -3,3 3,7 1,6 -2,1 189,5 44,9 -144,5 75,6 13,9 -61,6 0,1 - -0,1 - - - 36,9 6,0 -31,0 0,1 - -0,1 380,4 272,6 -107,8 29,7 10,7 -19,0 8,8 8,5 -0,3 4,5 4,5 0,1 8,6 3,6 -5,0 0,0 0,0 0,0 185,8 166,5 -19,4 89,2 63,1 -26,1 43,7 6,7 -37,0 10,1 8,9 -1,1 915,5 849,8 -65,6 38,3 4,8 -33,4 150,8 144,2 -6,5 45,5 31,1 -14,3 105,2 77,5 -27,7 575,9 592,2 16,4 241,1 1.863,3 1.622,3 15,9 28,7 12,8 11,9 60,9 49,0 45,5 397,2 351,7 0,4 1.298,1 1.297,7 139,7 64,5 -75,3 22,8 9,7 -13,1 4,9 4,4 -0,5 658,2 361,5 137,1 211,8 5,6 6,7 - 0,2 0,1 296,7 54,5 134,6 - 3,9 7,7 34,5 16,3 41,8 3,3
100 000 tot 150 000 inwoners 2001 4.852,1 4.852,0 0,0 255,0 66,8 -188,2 64,9 11,5 -53,3 145,9 30,9 -115,0 44,2 24,3 -19,9 92,6 11,9 -80,6 3,4 1,2 -2,1 82,0 9,3 -72,7 7,2 1,4 -5,8 356,6 126,6 -230,0 211,5 15,4 -196,1 33,0 4,5 -28,6 51,4 50,4 -1,0 - - - 41,7 49,2 7,6 1,0 2,0 1,0 7,5 3,2 -4,3 - - - 1,7 1,3 -0,5 - - - - - - 8,7 0,6 -8,1 78,1 70,7 -7,5 54,9 36,3 -18,7 1,3 1,0 -0,2 21,5 33,3 11,8 0,5 0,1 -0,4 0,1 - -0,1 574,1 387,0 -187,1 158,0 135,1 -22,8 37,4 6,1 -31,4 41,3 42,2 0,8 13,9 3,1 -10,8 67,8 59,1 -8,6 8,9 2,2 -6,7 - - - 0,1 - -0,1 13,4 22,3 8,9 0,8 0,0 -0,8 0,1 - -0,1 - - - 197,0 87,4 -109,7 35,3 29,5 -5,8 412,4 79,7 -332,6 50,0 5,1 -44,8 31,7 6,5 -25,2 102,4 30,2 -72,2 56,8 13,2 -43,6 46,4 10,4 -36,0 3,5 1,7 -1,9 108,8 7,4 -101,5 12,7 5,2 -7,5 1.512,4 1.042,8 -469,6 705,7 527,9 -177,8 448,2 418,5 -29,6 28,1 21,5 -6,7 18,8 9,6 -9,2 190,0 43,1 -146,8 78,3 11,6 -66,7 0,1 - -0,1 - - - 43,3 10,6 -32,7 0,1 - -0,1 403,9 284,2 -119,7 34,4 14,4 -20,0 8,4 8,0 -0,3 4,4 4,4 0,1 9,1 4,2 -5,0 0,0 0,0 0,0 197,9 172,4 -25,5 93,8 65,8 -28,0 45,8 5,5 -40,3 10,2 9,4 -0,7 818,0 756,0 -61,9 40,9 6,2 -34,7 81,2 74,5 -6,7 43,1 27,7 -15,3 110,9 78,8 -32,0 542,0 568,9 26,9 349,1 2.026,4 1.677,3 58,0 66,2 8,2 9,9 52,1 42,2 62,0 431,7 369,7 1,0 1.340,5 1.339,6 192,0 130,3 -61,7 14,8 1,8 -13,0 11,5 3,9 -7,6 705,2 399,2 155,2 230,5 5,1 8,2 - 0,2 0,1 306,0 55,3 131,5 - 4,0 8,4 40,7 16,5 46,4 3,3
100 000 tot 150 000 inwoners 2002 4.275,9 4.275,9 0,0 231,2 45,4 -185,8 43,0 0,6 -42,4 148,3 25,6 -122,8 39,8 19,2 -20,7 91,6 11,8 -79,7 3,7 1,2 -2,5 78,9 8,8 -70,0 9,0 1,8 -7,2 333,3 124,6 -208,7 188,3 13,9 -174,5 40,6 10,8 -29,9 43,1 40,9 -2,1 - - - 44,7 53,0 8,4 1,1 1,9 0,8 7,1 3,5 -3,6 - - - 0,1 0,1 0,0 - - - - - - 8,3 0,6 -7,7 69,5 58,3 -11,2 45,1 26,3 -18,8 1,3 1,1 -0,3 21,3 29,6 8,3 1,7 1,3 -0,4 0,1 - -0,1 474,6 300,4 -174,2 169,9 129,1 -40,8 28,9 4,6 -24,3 31,4 26,0 -5,4 11,7 2,2 -9,5 48,8 38,3 -10,4 8,0 1,4 -6,5 - - - 0,1 - -0,1 13,9 12,0 -2,0 0,9 0,0 -0,9 0,2 - -0,2 - - - 128,1 59,1 -69,1 32,7 27,8 -5,0 401,6 74,5 -327,1 44,6 5,2 -39,4 27,3 7,2 -20,0 94,5 27,2 -67,3 62,0 12,9 -49,1 46,3 8,3 -37,9 0,7 0,1 -0,5 113,9 8,0 -105,9 12,4 5,4 -7,0 1.265,5 854,2 -411,3 595,1 460,2 -135,0 333,4 303,7 -29,7 24,0 16,6 -7,4 19,2 10,6 -8,6 169,5 35,4 -134,1 80,8 14,6 -66,2 0,0 - 0,0 - - - 43,3 13,1 -30,2 0,0 - 0,0 386,9 267,2 -119,6