Landbouw; vanaf 1851

Landbouw; vanaf 1851

Perioden Gewassen / grondgebruik Groenten open grond Asperges (100 ha)
1900 .
1950 13
1980 23
1990 27
2000 21
2001 21
2002 22
2003 24
2004 24
2005 23
2006 25
2007 24
2008 25
2009 26
2010 27
2011 29
2012 29
2013 31
2014 33
2015 36
2016 38
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over agrarische bedrijven vanaf 1851.

Het gaat daarbij om gegevens over:
- het aantal agrarische bedrijven
- het aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten in de landbouw
- de oppervlakte van gewassen (inclusief totale cultuurgrond, braakland en grasland)
- de omvang van de veestapel
- de opbrengst van gewassen
- de productie van de veehouderij.

De gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op de landbouwtellingen, die al in de negentiende eeuw startten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1851.

Status van de cijfers: de dierlijke en plantaardige productie van 2021 zijn nog voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 22 april 2022: de cijfers van 2021 zijn toegevoegd, de cijfers van 2020 zijn definitief geworden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In april worden de gegevens over het afgelopen jaar toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Gewassen / grondgebruik
Het gaat hier om de oppervlakte van gewassen, inclusief totale
cultuurgrond, braakland en grasland, zoals gemeten in de landbouwtelling.
_
Oppervlakten in gemeten maat (de netto beteelbare oppervlakte inclusief paden die voor de teelt noodzakelijk zijn).
Groenten open grond
Asperges