Gezonde levensverwachting; opleiding; 1997/2000 - 2011/2014

Bewerk tabel

Deze tabel geeft informatie over gezonde levensverwachting en over de totale levensverwachting.
In deze tabel worden vier varianten van gezonde levensverwachting weergegeven:
-De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.
-De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen.
-De levensverwachting zonder chronische ziektes.
-De levensverwachting in goede geestelijke gezondheid.
Levensverwachting in jaar X geeft aan hoeveel jaar een gemiddeld persoon van een bepaalde leeftijd nog zal leven, onder de aanname dat de leeftijdsspecifieke sterftekansen gedurende de rest van het leven gelijk zullen blijven aan die in jaar X.
Gezonde levensverwachting in jaar X geeft aan hoeveel jaar een gemiddeld persoon van een bepaalde leeftijd nog zal leven in goede gezondheid, onder de aanname dat de leeftijdsspecifieke sterftekansen en de leeftijdsspecifieke kansen op een goede gezondheid gedurende de rest van het leven gelijk zullen blijven aan die in jaar X.
In de tabel zijn de gegevens over (gezonde) levensverwachting uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
-Geslacht
-Leeftijd
-Opleidingsniveau
-Periode

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997/2000 t/m 2011/2014

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 18 januari 2016
De cijfers in deze tabel zijn deels afkomstig uit de Gezondheidsenquête.
Met ingang van 2014 heeft CBS variabelen over inkomen en vermogen toegevoegd aan het weegmodel van de Gezondheidsenquête. Dit omdat sommige inkomensgroepen en vermogensgroepen relatief minder goed meedoen aan enquêtes dan andere. Het toevoegen van deze variabelen aan het weegmodel is echter niet goed uitgevoerd.
Dit heeft ervoor gezorgd dat de antwoorden van sommige respondenten te zwaar werden meegeteld bij het bepalen van de te publiceren cijfers. Andere respondenten werden juist met een te laag gewicht meegenomen. Het herstellen van deze fout heeft gevolgen voor gepubliceerde cijfers waarin gebruik gemaakt is van de Gezondheidsenquête 2014. De gevolgen voor de cijfers in deze tabel zijn echter beperkt, omdat er gebruik is gemaakt van meerdere jaargangen Gezondheidsenquête, waardoor de invloed van het jaar 2014 relatief klein is.

Wijzigingen per 9 december 2015
De tabel is uitgebreid met cijfers over de periode 2011/2014.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Nieuwe cijfers verschijnen in de tabel Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau. Zie paragraaf 3.

Gezonde levensverwachting; opleiding; 1997/2000 - 2011/2014

Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau Cijfersoort Perioden Levensverwachting (jaren) Gezonde levensverwachtingLevensverw. in als goed ervaren gezondh. (jaren) Gezonde levensverwachtingLevensverw. zonder lich. beperkingen (jaren) Gezonde levensverwachtingLevensverw. zonder chronische ziektes (jaren) Gezonde levensverwachtingLevensverw. in goede geestelijke gezondh (jaren)
Mannen 0 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 76,6 53,0 63,4 41,0 67,4
Mannen 0 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 78,6 61,3 69,3 46,0 71,9
Mannen 0 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 80,1 65,8 72,7 47,6 74,0
Mannen 0 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 82,6 71,7 76,9 52,1 77,1
Mannen 65 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 17,1 8,5 11,4 2,8 15,4
Mannen 65 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 17,8 10,5 13,3 4,0 16,2
Mannen 65 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 18,6 11,6 14,2 4,2 17,2
Mannen 65 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 20,3 14,4 16,1 5,5 19,3
Vrouwen 0 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 80,2 52,7 60,2 37,1 66,0
Vrouwen 0 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 83,0 60,9 67,8 40,2 72,5
Vrouwen 0 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 85,2 66,6 72,8 40,6 75,5
Vrouwen 0 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 86,9 71,7 77,0 45,5 78,2
Vrouwen 65 jaar Basisonderwijs Aantal jaren 2011/2014 19,8 8,9 10,2 3,6 16,4
Vrouwen 65 jaar Vmbo Aantal jaren 2011/2014 21,5 11,2 13,0 3,2 18,6
Vrouwen 65 jaar Havo, vwo, mbo Aantal jaren 2011/2014 22,9 14,4 15,5 3,8 20,5
Vrouwen 65 jaar Hbo, universiteit Aantal jaren 2011/2014 23,9 15,7 17,1 4,0 22,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens