Overledenen tijdens klinische opnamen; diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012

Overledenen tijdens klinische opnamen; diagnose-indeling ISHMT, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Diagnose-indeling ISHMT Perioden Overledenen tijdens klinische opname Overledenen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Verpleegdagen overledenen in ziekenhuis Verpleegdagen per 10 000 inwoners (dagen) Gemiddelde verpleegduur overledenen (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal alle diagnosen 2012 21,5 208,3 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal infectieuze & parasitaire ziekten 2012 1,2 11,5 9,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.1 Infz. maagdarmkanaal excl.diarrree 2012 0,0 0,4 11,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.2 Diarree en infect. gastro-enteritis 2012 0,0 0,2 14,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.3 Tuberculose 2012 0,0 0,1 29,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.4 Sepsis 2012 0,9 8,1 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.5 HIV-Humaan Immunodeficiëntievirus 2012 0,0 0,1 20,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1.6 Overige infect. en paras. ziekten 2012 0,2 2,5 15,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal nieuwvormingen 2012 3,6 43,0 12,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.1 Kwaadaardige nieuwv. dikke darm,... 2012 0,4 5,0 13,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.2 Kwaadaardige nieuwv. trachea, ... 2012 0,8 7,9 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.3 Kwaadaardige nieuwv. van huid 2012 0,0 0,1 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.4 Kwaadaardige nieuwv. van borst 2012 0,1 0,7 8,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.5 Kwaadaardige nieuwv. van uterus 2012 0,0 0,5 13,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.6 Kwaadaardige nieuwv. van eierstok 2012 0,0 0,5 10,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.7 Kwaadaardige nieuwv. van prostaat 2012 0,1 0,7 9,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.8 Kwaadaardige nieuwv. van urineblaas 2012 0,1 1,2 13,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.9 Overige kwaadaardige nieuwvormingen 2012 2,0 25,1 12,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.10 Carcinoom in situ 2012 0,0 0,1 12,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.11 Niet-kwaad.nwv. darm, rectum, anus 2012 0,0 0,2 17,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.12 Leiomyoom van uterus 2012 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2.13 Overige niet-kwaad. nieuwvormingen 2012 0,1 1,1 16,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten van bloed/bloedber. org. 2012 0,2 1,8 11,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 3.1 Anemie 2012 0,1 1,1 10,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 3.2 Overige zktn v. bloed + bloedb.org. 2012 0,0 0,7 15,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal endocriene-, voedings- & stofw... 2012 0,3 3,6 10,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 4.1 Diabetes 2012 0,1 1,3 13,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 4.2 Overige end.-, voed.,- stofw.zkten 2012 0,2 2,3 9,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal psychische stoornissen 2012 0,1 1,9 18,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.1 Dementie 2012 0,0 0,2 16,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.2 Psych. stoorn. tgv alcohol 2012 0,0 0,0 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.3 Psych. stoorn. tgv psycho-act. mid. 2012 0,0 0,2 49,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.4 Schizofrenie 2012 0,0 0,2 17,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.5 Stemmingsstoornissen incl.affec.st. 2012 0,0 0,5 48,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 5.6 Overige psychische stoornissen 2012 0,1 0,8 12,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten zenuwstelsel & zintuigen 2012 0,3 3,8 13,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.1 Ziekte van Alzheimer 2012 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.2 Multiple Sclerose 2012 0,0 0,1 10,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.3 Epilepsie 2012 0,1 1,0 15,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.4 TIA, pass. cerebr. ischemie en ... 2012 0,0 0,2 8,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 6.5 Overige zktn zenuwstelsel, zintuign 2012 0,2 2,6 13,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten van oog en adnexen 2012 0,0 0,0 12,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.1 Cataract 2012 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 7.2 Overige ziekten van oog en adnexen 2012 0,0 0,0 12,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Ziekten van oor en proces. mastoideus 2012 0,0 0,0 14,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten van hart- en vaatstelsel 2012 7,0 53,4 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.1 Hypertensieve ziekten 2012 0,0 0,1 8,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.2 Angina pectoris 2012 0,1 0,7 8,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.3 Acuut myocard infarct 2012 0,8 4,5 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.4 Overige ischemische hartziekten 2012 0,1 1,6 14,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.5 Pulmonale hartzktn, zktn longvaten 2012 0,2 1,6 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.6 Geleidings- en hartritmestoornissen 2012 0,9 4,6 4,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.7 Hartfalen 2012 1,6 13,8 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.8 Cerebrovasculaire ziekten 2012 2,2 14,7 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.9 Atherosclerose 2012 0,1 1,2 17,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.10 Varices van onderste extremiteiten 2012 0,0 0,0 16,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel 2012 1,0 10,7 10,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten van ademhalingsstelsel 2012 3,1 29,4 9,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.1 Acute infec.luchtwegen, influenza 2012 0,0 0,4 9,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.2 Pneumonie 2012 1,8 16,1 9,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.3 Overige acute infecties luchtwegen 2012 0,0 0,1 9,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.4 Chron. aand. tonsillen en adenoïd 2012 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.5 Andere aand. neus en neusbijholten 2012 0,0 0,1 21,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.6 Chron. longaand. en bronchiëctasie 2012 0,7 5,7 8,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.7 Astma 2012 0,0 0,1 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 10.8 Overige ziekten ademhalingsstelsel 2012 0,6 6,9 11,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten v. spijsverteringsstelsel 2012 1,6 18,6 11,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.1 Aand. van gebit en steunweefsels 2012 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.2 Overige zktn mondhlte, spkl, kaken 2012 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.3 Aandoeningen van slokdarm 2012 0,0 0,3 13,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.4 Peptische ulcus 2012 0,1 0,9 9,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.5 Dyspepsie, ov. zktn maag, duodenum 2012 0,0 0,2 11,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.6 Ziekten van de appendix 2012 0,0 0,2 16,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.7 Hernia inguinalis 2012 0,0 0,1 8,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.8 Overige buikbreuken 2012 0,0 0,6 11,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.9 Ziekte van Crohn,colitis ulcerosa 2012 0,0 0,4 25,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.10 Overige gastro-enteritis, colitis 2012 0,1 0,6 9,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.11 Paral. Ileus, darmobstructie z.h. 2012 0,3 2,8 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.12 Divertikelziekte 2012 0,1 1,4 14,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.13 Ziekten van anus en rectum 2012 0,0 0,2 10,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.14 Overige darmziekten 2012 0,3 2,2 8,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.15 Alcoholische leverziekte 2012 0,1 1,4 13,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.16 Overige leverziekten 2012 0,2 1,9 11,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.17 Cholelithiasis 2012 0,0 0,5 13,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.18 Overige zktn galblaas en galwegen 2012 0,1 1,1 13,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.19 Ziekten van pancreas 2012 0,1 2,3 22,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 11.20 Ov. zktn. spijsverteringsstelsel 2012 0,2 1,7 8,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal zktn. huid en onderh. bindw. 2012 0,1 1,3 15,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 12.1 Infecties van huid en ond. bindw. 2012 0,0 0,5 11,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 12.2 Dermatitis, eczeem, pap.dermat. 2012 0,0 0,1 25,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 12.3 Overige ziekten huid en ond. bw. 2012 0,0 0,7 17,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Totaal ziekten van spieren, beenderen... 2012 0,2 2,7 16,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.1 Coxartrose 2012 0,0 0,2 9,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.2 Gonartrose 2012 0,0 0,0 5,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.3 Dérangement interne van knie 2012 . . .
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.4 Andere artropathieën 2012 0,0 0,4 15,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.5 Systeemziekten van bindweefsel 2012 0,0 0,5 28,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.6 Deform. dorsopath., spondylopath. 2012 0,0 0,2 22,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.7 Aand. van tussenwervelschijven 2012 0,0 0,2 24,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 13.8 Nek en rugklachten 2012 0,0 0,1 9,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal overledenen tijdens klinische ziekenhuisopnamen, bijbehorend aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur. Alleen overlijdensgevallen van personen woonachtig in Nederland zijn meegeteld.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- diagnose (volgens de diagnose-indeling ISHMT).

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Overledenen tijdens klinische opname
Betreft het aantal overledenen tijdens een klinische ziekenhuisopname.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Overledenen per 10 000 inwoners
Betreft het aantal overledenen tijdens een klinische ziekenhuisopname
per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Verpleegdagen overledenen in ziekenhuis
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten die
overleden zijn tijdens een klinische opname verpleegd zijn in het
ziekenhuis. De dag van opname telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is
opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet
mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt is overleden telt ook mee
als verpleegdag.
Verpleegdagen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten die
overleden zijn tijdens een klinische opname verpleegd zijn in het
ziekenhuis. De dag van opname telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is
opgenomen. Is de patiënt na 20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet
mee als verpleegdag. De dag waarop de patiënt is overleden telt ook mee
als verpleegdag.
Gemiddelde verpleegduur overledenen
De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen van patiënten die overleden zijn tijdens de
opname gedeeld door het aantal overledenen binnen deze groep.