Ziekenhuisopnamen; kerncijfers; geslacht, leeftijd, regio, 1981-2012

Ziekenhuisopnamen; kerncijfers; geslacht, leeftijd, regio, 1981-2012

Geslacht Leeftijd Perioden Regio's Ziekenhuisopnamen per 10 000 inwoners Totaal opnamen (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen per 10 000 inwoners Dagopnamen (per 10 000 personen in de bevolking) Ziekenhuisopnamen per 10 000 inwoners Klinische opnamen (per 10 000 personen in de bevolking) Verpleegdagen per 10 000 inwoners (dagen) Gem. verpleegduur per klinische opname (dagen) Gemiddelde bevolking (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1981 Nederland . . 1.104,4 14.500,4 13,1 14.246.042
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 1990 Nederland . . 1.016,9 10.901,6 10,7 14.956.742
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2000 Nederland 1.477,9 555,2 922,8 7.792,5 8,4 15.927.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2011 Nederland 2.551,8 1.334,7 1.217,1 6.431,4 5,3 16.691.100
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden 2012 Nederland 2.572,5 1.390,8 1.181,7 6.145,7 5,2 16.753.115
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1981 Nederland . . 7.065,9 70.443,0 10,0 178.223
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 1990 Nederland . . 6.539,0 48.459,5 7,4 197.623
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2000 Nederland 7.614,4 408,1 7.206,3 40.713,3 5,6 206.858
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2011 Nederland 10.584,9 844,6 9.740,3 42.546,7 4,4 179.857
Totaal mannen en vrouwen 0 jaar 2012 Nederland 10.750,3 840,7 9.909,7 42.461,4 4,3 175.773
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 20 jaar 1981 Nederland . . 609,4 5.122,1 8,4 4.183.904
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 20 jaar 1990 Nederland . . 404,0 2.833,9 7,0 3.611.794
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 20 jaar 2000 Nederland 746,4 456,3 290,1 1.499,9 5,2 3.686.108
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 20 jaar 2011 Nederland 952,7 600,4 352,3 1.282,0 3,6 3.722.457
Totaal mannen en vrouwen 1 tot 20 jaar 2012 Nederland 925,8 594,8 331,0 1.202,7 3,6 3.705.144
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar 1981 Nederland . . 964,1 9.469,9 9,8 5.397.321
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar 1990 Nederland . . 731,3 5.674,2 7,8 6.130.472
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar 2000 Nederland 995,9 360,3 635,6 3.667,9 5,8 5.969.139
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar 2011 Nederland 1.653,5 819,0 834,4 3.057,8 3,7 5.444.485
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 45 jaar 2012 Nederland 1.666,5 858,6 807,9 2.967,1 3,7 5.410.497
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 1981 Nederland . . 1.200,5 17.535,6 14,6 2.831.461
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 1990 Nederland . . 1.104,2 11.742,0 10,6 3.097.221
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 2000 Nederland 1.557,0 657,9 899,1 7.295,6 8,1 3.902.372
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 2011 Nederland 2.743,5 1.601,2 1.142,3 5.856,9 5,1 4.688.645
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 65 jaar 2012 Nederland 2.753,3 1.662,5 1.090,8 5.492,4 5,0 4.691.345
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 1981 Nederland . . 1.929,3 40.037,8 20,8 1.325.698
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 1990 Nederland . . 2.246,6 32.916,5 14,7 1.487.152
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2000 Nederland 3.217,5 1.116,1 2.101,4 23.822,4 11,3 1.654.984
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2011 Nederland 5.483,6 2.993,4 2.490,2 16.040,1 6,4 1.978.876
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2012 Nederland 5.456,8 3.082,0 2.374,8 14.955,9 6,3 2.075.939
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 1981 Nederland . . 2.316,3 56.907,5 24,6 329.436
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 1990 Nederland . . 2.807,4 53.494,6 19,1 432.482
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2000 Nederland 3.675,0 1.004,9 2.670,2 40.073,4 15,0 508.488
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2011 Nederland 6.537,6 2.955,1 3.582,5 28.181,8 7,9 676.781
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2012 Nederland 6.503,5 3.033,1 3.470,4 26.168,8 7,5 694.418
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen (klinische opnamen en vanaf 1993 ook dagopnamen en het totaal aantal ziekenhuisopnamen), aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur van personen die woonachtig zijn in Nederland. Ook het gemiddeld aantal inwoners per regio is in deze tabel opgenomen.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- regio.

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2012

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
- De cijfers over 2012 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
- Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ziekenhuisopnamen per 10 000 inwoners
Totaal opnamen
Per 10.000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen. Gegevens over het
totale aantal ziekenhuisopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Dagopnamen
Per 10.000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond. Gegevens over
dagopnamen zijn beschikbaar vanaf 1993.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal langer dan één dag.
Klinische opnamen
Per 10.000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Bij opname in een ziekenhuis wordt onderscheid gemaakt tussen dagopnamen
(of dagverpleging) en klinische opnamen.
Dagopnamen zijn opnamen voor geplande ingrepen, behandelingen of
onderzoeken die binnen één dag kunnen worden afgerond.
Klinische opnamen betreffen de overige ziekenhuisopnamen en duren meestal
langer dan één dag.
Verpleegdagen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht,
leeftijd en regio in het betreffende kalenderjaar.
Het aantal verpleegdagen is het aantal dagen dat de patiënten verpleegd
zijn in het ziekenhuis tijdens een klinische opname. De dag van opname
telt mee als de patiënt voor 20.00 uur is opgenomen. Is de patiënt na
20.00 uur opgenomen, dan telt deze dag niet mee als verpleegdag. De dag
waarop de patiënt ontslagen wordt uit het ziekenhuis telt altijd mee als
verpleegdag.
Gem. verpleegduur per klinische opname
De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische
ziekenhuisopnamen binnen deze groep.
Gemiddelde bevolking
Het gemiddelde aantal inwoners van een bepaald gebied.