Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Industrie; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Bedrijfstakken (SBI'93) Grootteklasse Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddelde Banen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddelde Arbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Werknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddelde Arbeidsvolume werknemers (x 1 000) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Totale netto omzet (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Netto omzet uit hoofdactiviteit (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Netto omzet Netto omzet uit nevenactiviteiten (mln euro) Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Totale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Totale inkoopwaarde omzet (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Beginvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Inkopen grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen Eindvoorraad grond- en hulpstoffen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkoopwaarde handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Beginvoorraad handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Inkopen handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Inkoopwaarde handelsgoederen Eindvoorraad handelsgoederen (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Totale overige inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Kosten uitbesteed werk (mln euro) Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet Overige inkoopwaarde Niet eerder genoemde inkoopwaarde (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Totale personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Bruto lonen en salarissen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Sociale verzekeringspremies werkgever (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Premies pensioen, VUT / inkoopsommen (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige sociale lasten (mln euro) Bedrijfslasten Personele kosten Overige personele kosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Totale overige bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Energiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten apparatuur en inventaris (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten vervoermiddelen (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Communicatiekosten (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van dienstverlening door derden (mln euro) Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Niet eerder genoemde bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
D Industrie (excl. 36631 sociale.. Totaal 2008 870,9 782,8 750,3 680,2 320.387 315.113 272.775 42.338 5.274 301.502 203.519 160.111 12.450 160.020 12.359 31.253 2.878 31.460 3.085 12.156 10.631 1.525 42.752 29.049 3.606 2.718 436 6.944 47.234 8.140 4.070 4.692 1.587 5.095 603 6.832 16.215 7.996 18.885 -737 -533 -1.241 16.374
D Industrie (excl. 36631 sociale.. 1 tot 20 werkzame personen 2008 197,3 163,0 165,8 136,4 30.582 29.526 26.999 2.527 1.056 28.271 16.289 12.809 1.752 12.810 1.752 1.641 304 1.647 310 1.838 1.560 279 6.142 4.514 589 309 71 658 4.618 408 928 445 398 539 148 326 1.427 1.222 2.310 -191 7 109 2.236
D Industrie (excl. 36631 sociale.. 20 en meer werkzame personen 2008 673,6 619,8 584,5 543,8 289.805 285.587 245.776 39.810 4.219 273.230 187.230 147.302 10.698 147.210 10.607 29.611 2.574 29.813 2.775 10.317 9.071 1.246 36.610 24.534 3.017 2.409 364 6.286 42.616 7.732 3.141 4.248 1.189 4.557 456 6.506 14.788 6.774 16.575 -546 -541 -1.351 14.138
D Industrie (excl. 36631 sociale.. 20 tot 100 werkzame personen 2008 245,7 219,5 214,6 194,8 57.187 56.511 51.048 5.463 676 53.456 34.048 26.971 3.010 27.147 3.186 3.854 570 3.861 577 3.222 2.692 530 10.886 7.498 977 631 96 1.683 7.173 974 1.102 878 436 836 144 879 1.923 1.350 3.731 -195 -66 68 3.539
D Industrie (excl. 36631 sociale.. 100 of meer werkzame personen 2008 428,0 400,3 369,9 349,0 232.618 229.076 194.728 34.348 3.543 219.774 153.183 120.330 7.689 120.062 7.421 25.757 2.004 25.952 2.198 7.095 6.379 716 25.724 17.036 2.040 1.777 268 4.603 35.443 6.758 2.039 3.369 753 3.721 312 5.627 12.865 5.423 12.844 -351 -475 -1.419 10.599
DA Vervaardiging van voedings- en.. Totaal 2008 155,7 131,1 128,0 108,1 67.953 67.448 56.111 11.336 505 63.278 45.094 35.490 2.434 35.673 2.617 8.785 482 8.776 473 818 513 305 6.543 4.201 560 392 54 1.336 10.140 1.127 757 860 293 1.390 75 1.137 4.501 1.501 4.675 273 -65 -1.417 3.466
DA Vervaardiging van voedings- en.. 1 tot 20 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
DA Vervaardiging van voedings- en.. 20 en meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
DA Vervaardiging van voedings- en.. 20 tot 100 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
DA Vervaardiging van voedings- en.. 100 of meer werkzame personen 2008 86,8 79,0 69,9 65,2 51.171 50.772 41.839 8.934 398 47.244 33.259 25.923 1.829 26.109 2.015 6.772 277 6.800 305 564 380 183 4.582 2.885 375 294 42 985 8.288 829 462 650 175 1.152 49 939 4.034 1.116 3.926 391 -61 -1.424 2.833
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen.. Totaal 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen.. 1 tot 20 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen.. 20 en meer werkzame personen 2008 117,5 104,0 94,8 85,4 57.465 57.022 47.597 9.425 443 54.896 41.188 32.615 2.065 32.829 2.280 7.878 441 7.872 434 695 397 298 5.649 3.531 470 353 48 1.246 6.761 1.007 616 761 243 1.144 61 1.063 1.865 1.298 2.569 63 -50 55 2.637
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen.. 20 tot 100 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen.. 100 of meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
151 Slachterijen en vleesverwerking Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151 Slachterijen en vleesverwerking 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151 Slachterijen en vleesverwerking 20 en meer werkzame personen 2008 23,1 20,9 15,0 13,7 8.385 8.365 7.982 383 20 8.166 6.425 6.081 139 6.083 141 288 15 290 16 56 46 10 956 487 75 43 6 346 646 91 97 87 34 82 7 121 127 138 219 -45 3 5 183
151 Slachterijen en vleesverwerking 20 tot 100 werkzame personen 2008 7,1 6,3 4,4 4,0 2.862 2.847 2.699 148 14 2.757 2.197 2.069 45 2.076 51 108 6 108 6 20 14 6 287 138 21 11 1 114 226 32 39 31 14 26 2 31 52 48 105 -13 -1 2 93
151 Slachterijen en vleesverwerking 100 of meer werkzame personen 2008 16,0 14,5 10,6 9,7 5.524 5.518 5.283 235 6 5.409 4.229 4.012 95 4.007 90 181 9 182 10 36 32 4 669 348 53 32 5 231 420 59 58 56 20 56 4 90 75 90 115 -32 3 3 90
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 20 en meer werkzame personen 2008 7,9 7,6 4,3 4,0 3.821 3.810 3.789 21 11 3.756 3.217 3.178 50 3.180 53 8 0 9 1 30 26 4 322 141 22 11 1 146 181 25 25 20 7 30 2 40 33 37 65 -12 0 1 55
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 20 tot 100 werkzame personen 2008 2,0 1,9 1,3 1,2 795 791 774 17 5 772 626 615 13 614 12 6 0 6 0 5 3 2 80 39 7 3 1 31 57 8 9 5 4 6 1 9 15 9 24 -4 0 2 22
1511 Slachterijen (excl. pluimvee-) 100 of meer werkzame personen 2008 5,9 5,7 3,0 2,8 3.025 3.019 3.015 4 6 2.984 2.591 2.563 38 2.566 41 2 0 3 1 25 24 2 242 102 15 7 1 116 124 16 16 14 3 24 1 32 18 27 41 -8 1 -1 33
1512 Pluimveeslachterijen Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1512 Pluimveeslachterijen 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1512 Pluimveeslachterijen 20 en meer werkzame personen 2008 4,1 3,5 2,4 2,2 1.847 1.841 1.718 123 6 1.793 1.450 1.339 4 1.339 4 101 4 101 4 9 9 0 177 82 12 6 1 76 143 19 21 16 12 10 1 28 36 23 54 -6 0 -1 46
1512 Pluimveeslachterijen 20 tot 100 werkzame personen 2008 1,9 1,7 1,1 1,0 1.027 1.024 983 41 2 994 823 785 2 785 2 32 2 32 2 6 6 0 88 40 6 3 0 40 69 11 12 8 5 8 1 13 12 14 33 -5 0 -1 28
1512 Pluimveeslachterijen 100 of meer werkzame personen 2008 2,3 1,8 1,4 1,2 820 816 735 81 3 799 627 555 2 554 2 69 2 69 1 3 3 0 89 43 6 3 1 36 74 8 9 8 7 2 1 15 25 10 20 -2 0 0 19
1513 Vleesverwerking Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1513 Vleesverwerking 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1513 Vleesverwerking 20 en meer werkzame personen 2008 11,1 9,8 8,3 7,5 2.718 2.714 2.474 240 3 2.617 1.759 1.563 85 1.563 85 179 10 180 11 16 10 6 457 263 41 26 4 123 322 47 51 52 14 43 4 53 58 78 101 -27 3 5 82
1513 Vleesverwerking 20 tot 100 werkzame personen 2008 3,2 2,7 2,0 1,8 1.039 1.032 942 90 7 991 748 669 30 677 37 70 3 70 3 9 5 4 118 60 9 5 0 43 100 12 17 17 5 13 1 10 26 25 48 -5 0 1 44
1513 Vleesverwerking 100 of meer werkzame personen 2008 7,9 7,0 6,3 5,7 1.678 1.682 1.532 150 -3 1.625 1.011 894 55 886 48 109 7 110 8 7 5 2 339 203 32 21 4 80 222 35 33 34 10 30 3 44 33 53 53 -22 3 4 38
15131 Vervaardiging van snacks en.. Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15131 Vervaardiging van snacks en.. 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15131 Vervaardiging van snacks en.. 20 en meer werkzame personen 2008 3,9 3,4 3,0 2,7 851 856 668 187 -5 803 505 365 33 356 25 140 8 140 8 1 1 0 161 95 15 9 2 40 109 16 19 14 4 18 1 15 21 28 48 -10 3 0 41
15131 Vervaardiging van snacks en.. 20 tot 100 werkzame personen 2008 0,8 0,7 0,6 0,5 236 235 152 83 1 215 156 91 7 91 7 64 2 64 2 0 0 0 28 17 2 1 0 7 23 3 5 3 1 2 0 3 6 8 22 -3 0 0 19
15131 Vervaardiging van snacks en.. 100 of meer werkzame personen 2008 3,1 2,7 2,4 2,2 615 621 516 104 -6 588 349 274 26 265 18 75 6 75 7 0 0 0 133 78 12 8 2 33 86 13 14 11 3 16 1 12 15 20 27 -7 3 0 22
15132 Vervaardiging van vleeswaren.. Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15132 Vervaardiging van vleeswaren.. 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15132 Vervaardiging van vleeswaren.. 20 en meer werkzame personen 2008 7,2 6,4 5,3 4,7 1.867 1.859 1.806 53 8 1.814 1.254 1.198 52 1.207 60 40 2 40 2 16 10 6 297 168 26 17 2 83 213 31 32 38 10 25 2 38 37 50 53 -17 0 5 41
15132 Vervaardiging van vleeswaren.. 20 tot 100 werkzame personen 2008 2,4 2,1 1,4 1,2 803 797 790 7 6 777 593 578 23 586 30 6 1 6 2 9 5 4 90 43 7 4 0 36 77 9 12 14 3 11 1 7 19 17 26 -2 0 1 25
15132 Vervaardiging van vleeswaren.. 100 of meer werkzame personen 2008 4,7 4,4 3,8 3,5 1.064 1.061 1.016 46 2 1.037 661 620 29 621 30 34 1 34 1 7 5 2 207 125 19 13 2 47 136 22 19 24 7 14 2 31 17 33 27 -15 0 4 16
152 Visverwerking Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152 Visverwerking 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152 Visverwerking 20 en meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
152 Visverwerking 20 tot 100 werkzame personen 2008 1,9 1,5 1,7 1,3 405 396 344 52 9 389 281 240 28 241 29 31 6 32 7 10 9 1 55 39 6 1 0 8 45 6 7 5 3 6 1 7 11 8 16 -4 1 0 12
152 Visverwerking 100 of meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
153 Groente- en fruitverwerking Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153 Groente- en fruitverwerking 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153 Groente- en fruitverwerking 20 en meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
153 Groente- en fruitverwerking 20 tot 100 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
153 Groente- en fruitverwerking 100 of meer werkzame personen 2008 11,6 9,5 8,2 7,3 3.612 3.538 3.272 266 74 3.380 2.117 1.860 163 1.863 167 197 39 201 43 61 48 13 523 310 44 29 4 136 622 112 44 82 15 96 6 154 114 117 232 -85 -1 -6 140
1531 Vervaardiging van.. Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1531 Vervaardiging van.. 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1531 Vervaardiging van.. 20 en meer werkzame personen 2008 5,3 4,1 3,7 3,5 1.748 1.710 1.599 111 38 1.614 906 765 24 768 27 95 2 95 2 46 33 13 247 160 22 11 3 52 392 85 20 49 8 50 3 121 56 69 134 -67 1 -3 65
1531 Vervaardiging van.. 20 tot 100 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1531 Vervaardiging van.. 100 of meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1532 Vervaardiging van fruit- en.. Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1532 Vervaardiging van fruit- en.. 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1532 Vervaardiging van fruit- en.. 20 en meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1532 Vervaardiging van fruit- en.. 20 tot 100 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1532 Vervaardiging van fruit- en.. 100 of meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1533 Groente- en fruitverwerking.. Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1533 Groente- en fruitverwerking.. 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1533 Groente- en fruitverwerking.. 20 en meer werkzame personen 2008 6,8 5,8 4,9 4,2 1.744 1.707 1.559 148 37 1.679 1.113 991 125 986 120 107 38 111 42 15 15 0 295 164 24 20 1 87 220 39 29 37 8 23 3 40 42 51 66 -20 -1 -4 41
1533 Groente- en fruitverwerking.. 20 tot 100 werkzame personen 2008 1,2 1,1 1,0 0,9 337 330 298 32 6 316 205 183 13 186 16 21 1 22 1 1 0 0 49 33 5 3 0 9 50 10 6 9 1 8 1 7 9 12 20 -4 0 0 17
1533 Groente- en fruitverwerking.. 100 of meer werkzame personen 2008 5,6 4,8 3,8 3,3 1.408 1.376 1.261 115 31 1.362 907 807 111 800 104 86 38 89 41 14 14 0 245 131 19 17 1 78 170 29 23 28 7 16 2 33 33 39 45 -17 -1 -4 24
154 Vervaardiging van plantaardige en.. Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154 Vervaardiging van plantaardige en.. 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154 Vervaardiging van plantaardige en.. 20 en meer werkzame personen 2008 2,5 2,5 2,1 2,1 7.926 7.915 4.441 3.474 11 7.894 7.476 3.916 263 4.143 490 3.428 97 3.386 55 132 31 101 158 97 12 16 1 31 201 72 21 29 2 22 2 27 28 59 32 8 0 0 40
154 Vervaardiging van plantaardige en.. 20 tot 100 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
154 Vervaardiging van plantaardige en.. 100 of meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1541 Vervaardiging van ruwe.. Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1541 Vervaardiging van ruwe.. 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1541 Vervaardiging van ruwe.. 20 en meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1541 Vervaardiging van ruwe.. 20 tot 100 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1541 Vervaardiging van ruwe.. 100 of meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1542 Raffinage van plantaardige en.. Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1542 Raffinage van plantaardige en.. 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1542 Raffinage van plantaardige en.. 20 en meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1542 Raffinage van plantaardige en.. 20 tot 100 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1542 Raffinage van plantaardige en.. 100 of meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1543 Vervaardiging van margarine Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1543 Vervaardiging van margarine 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1543 Vervaardiging van margarine 20 en meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1543 Vervaardiging van margarine 20 tot 100 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1543 Vervaardiging van margarine 100 of meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
155 Vervaardiging van zuivelproducten Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 Vervaardiging van zuivelproducten 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155 Vervaardiging van zuivelproducten 20 en meer werkzame personen 2008 12,4 11,6 10,6 10,1 9.477 9.364 8.772 592 113 9.365 7.491 6.960 167 6.924 131 437 30 437 30 94 94 0 761 478 60 61 7 156 910 182 66 112 14 184 7 205 140 203 112 -24 -30 53 110
155 Vervaardiging van zuivelproducten 20 tot 100 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
155 Vervaardiging van zuivelproducten 100 of meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1551 Vervaardiging van zuivelproducten.. Totaal 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1551 Vervaardiging van zuivelproducten.. 1 tot 20 werkzame personen 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1551 Vervaardiging van zuivelproducten.. 20 en meer werkzame personen 2008 11,7 11,1 10,2 9,7 9.341 9.228 8.645 583 113 9.235 7.406 6.879 160 6.845 126 433 28 433 28 94 94 0 734 462 56 61 7 149 895 179 62 111 13 182 7 203 137 199 106 -23 -30 53 106
1551 Vervaardiging van zuivelproducten.. 20 tot 100 werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1551 Vervaardiging van zuivelproducten.. 100 of meer werkzame personen 2008 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat voor de bedrijfstak industrie de volgende jaaruitkomsten:
aantal banen van werkzame personen en aantal werknemers, bedrijfsresultaat,
bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen
en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan. In de tabel zijn de
gegevens uit te splitsen naar een aantal branches volgens de Standaard
Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie ook paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets veranderd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht op
de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Met ingang van statistiekjaar 2007 hebben wijzigingen plaatsgevonden in de
interpretatie van het bronmateriaal van een aantal bedrijven. Daar is voor
gekozen om consistent te blijven met andere statistieken en om te voldoen
aan internationale richtlijnen. De veranderingen zijn er op gericht de
beschrijving van de Nederlandse industrie zo zuiver mogelijk te houden. De
wijzigingen werken door in SBI 2971, 3150, 3230 en 33102 en in aggregaten
waar deze SBI's deel van uitmaken. Voor de genoemde SBI's zijn de cijfers
van 2007 niet vergelijkbaar met die van 2006.

Wijzigingen per 12 november 2008:
Het gepubliceerde aantal bedrijven is verwijderd uit de tabel. De reden
hiervoor is de overgang per 1 juli 2006 naar een gewijzigd algemeen
bedrijfsregister. Daardoor sluiten de aantallen bedrijven niet langer aan
bij de overige cijfers in de tabel. In paragraaf 3 is een link opgenomen
naar de tabel met het aantal bedrijven.

Wijzigingen per 1 oktober 2008:
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze
tabel heeft voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan ten
opzichte van voorafgaande jaren. Zo is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens
is de populatie van bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk
gewijzigd als gevolg van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister
van het CBS. Door onder meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het
jaar 2006 niet vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren.

De publicatie over de industrie wordt vanaf verslagjaar 2006 gepresenteerd
in een enkele tabel; voorheen was de publicatie nog verdeeld over twee
tabellen (zie paragraaf 3 voor hyperlinks).
Met ingang van statistiekjaar 2006 hebben structurele wijzigingen
plaatsgevonden in de interpretatie van het bronmateriaal van een aantal
bedrijven in SBI 23 (Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie;
bewerking van splijt- en kweekstoffen). Een aantal bedrijven is op een
andere manier in de cijfers verwerkt dan in voorgaande jaren om consistent
te blijven met andere statistieken en te voldoen aan internationale
richtlijnen. De aanpassingen zijn erop gericht de beschrijving van de
Nederlandse industrie zo zuiver mogelijk te houden. De veranderingen
werken ook door in aggregaten waar genoemde reeksen deel van uit maken.

Toelichting onderwerpen

Banen werkzame personen, jaargemiddelde
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefiniëerd als het aantal
werknemers op de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend
personeel en vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde
uitzendkrachten / gedetacheerden en overige werkzame personen zoals
medewerkende eigenaren en vennoten.
Banen werkzame personen
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen
bij het bedrijf.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in
het verslagjaar gemiddelde aantal werkzame personen. Een arbeidsjaar
is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen
(voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Werknemers, jaargemiddelde
Alle personen die op de loonlijst staan van het bedrijf, ook als ze
daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn.
Dit betekent dat:
- Meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan,
niet meetellen;
- Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit
ze worden uitgezonden, dus in de uitzendbranche.
Werknemers
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het
bedrijf.
Arbeidsvolume werknemers
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren op basis van het in het
verslagjaar gemiddelde aantal personen op de loonlijst van het bedrijf.
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op.
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het eigen
bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde productie
voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt.
Totale bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Totale netto omzet
Netto omzet uit hoofdactiviteit
De netto-omzet die gerealiseerd is met de hoofdactiviteit van de
bedrijven.
Onder hoofdactiviteit wordt verstaan die bedrijfsactiviteit die de meeste
toegevoegde waarde oplevert. Vaak komt dit overeen met de activiteit
waaraan het grootste deel van de arbeidstijd van het bedrijf wordt
besteed.
Netto omzet uit nevenactiviteiten
De netto-omzet die gerealiseerd is met de nevenactiviteiten van de
bedrijven.
Onder nevenactiviteit wordt verstaan een bedrijfsactiviteit die niet de
meeste toegevoegde waarde oplevert. Vaak komt dit overeen met een
activiteit waaraan niet het grootste deel van de arbeidstijd van het
bedrijf wordt besteed.
Overige bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten die niet behoren tot de netto-omzet.
Het gaat hier ondermeer om:
- vergoedingen voor uitgeleend personeel;
- mutatie van nog niet gefactureerde voorraden gereed product en
onderhanden werk;
- geactiveerde productie voor het eigen bedrijf. Hieronder wordt verstaan
de door het bedrijf zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik,
zoals machines en gebouwen. Deze worden tegen kostprijs gewaardeerd;
- loon(kosten)subsidies en overige subsidies en exportrestituties;
- beheervergoedingen, dat wil zeggen intraconcernvergoedingen voor
diensten van algemeen beheer;
- subsidies en exportrestituties;
- opbrengsten uit licenties, royalty's en auteursrechten;
- ontvangen schade-uitkeringen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de overige bedrijfsopbrengsten geboekt.
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden loon(kosten)subsidies niet meer onder
de bedrijfsopbrengsten geboekt. Ontvangen loon(kosten)subsidies zijn
daarom in mindering gebracht op de bedrijfslasten.
Totale bedrijfslasten
Inkoopwaarde omzet
Kosten van grond- en hulpstoffen, verpakkingsmiddelen, handelsgoederen,
loondiensten en uitbestede werkzaamheden, voor zover verbruikt bij de
productie van de in het verslagjaar verkochte goederen en diensten.
Totale inkoopwaarde omzet
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Inkoopkosten van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
Deze post is inclusief de invoerrechten, de kosten van inklaring,
invoerheffingen van de Europese Unie, de kosten van tijdelijke
voorraadopslag, de kosten voor transport en voor transportverzekering van
de inkopen.
De inkoopwaarde is het saldo van de waarde van de beginvoorraad plus de
inkopen minus de eindvoorraad.
Inkoopwaarde grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen
Beginvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief
ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het begin van de
periode.
Inkopen grond- en hulpstoffen
De waarde van de ingekochte grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen
voor eenmalig gebruik ten behoeve van het productieproces. Deze kosten
zijn inclusief invoerrechten en opslagkosten maar exclusief kortingen,
bonussen, retourzendingen en retouremballage, BTW, terugontvangen
invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen
Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen.
De op de balans vermelde waarde voor grond- en hulpstoffen (inclusief
ingekochte halffabricaten) en verpakkingsmiddelen aan het einde van de
periode.
Inkoopwaarde handelsgoederen
De inkoopkosten van goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze
zonder verdere bewerking door te verkopen. Deze post is inclusief de
invoerrechten, de kosten van inklaring, invoerheffingen van de Europese
Unie, de kosten van tijdelijke voorraadopslag, de kosten voor transport en
voor transportverzekering van de inkopen.
De inkoopwaarde is het saldo van de waarde van de beginvoorraad plus de
inkopen minus de eindvoorraad.
Inkoopwaarde handelsgoederen
Beginvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het begin van de periode.
Inkopen handelsgoederen
Goederen die zijn ingekocht met de bedoeling deze zonder verdere bewerking
door te verkopen. Inclusief: kosten van eenmalige verpakking,
invoerrechten op de inkoop en kosten van tijdelijke opslag (en BPM).
Exclusief kortingen, bonussen, retourzendingen, retouremballage en
terugontvangen invoerrechten, accijnzen en heffingen.
Eindvoorraad handelsgoederen
Waarde op de balans van handelsgoederen aan het einde van de periode.
Overige inkoopwaarde
De inkoopwaarde van goederen en diensten die niet eerder genoemd zijn
waaronder ook de inkoopkosten voor het uitoefenen van nevenactiviteiten.
Totale overige inkoopwaarde
Kosten uitbesteed werk
De in rekening gebrachte kosten van (loon)diensten en werk door derden,
exclusief kosten van uitzendkrachten en ingeleend personeel. Het gaat om
de factuurwaarde van ingekochte transport- en andere diensten van derden,
die direct met de omzet te maken hebben, zoals werkzaamheden door
onderaannemers. Kosten van ingeleend personeel en uitzendkrachten vallen
hier niet onder.
Niet eerder genoemde inkoopwaarde
De inkoopwaarde van goederen, diensten en dergelijke die niet eerder zijn
gespecificeerd.
Personele kosten
De brutolonen en -salarissen van werknemers, de ten laste van de
werkgevers komende sociale en pensioenpremies en overige sociale lasten.
Verder ook de overige personeelskosten, te weten betalingen in verband met
uitzendkrachten en ingeleend personeel, opleidingskosten, kosten van
werving en selectie van personeel, kosten van kantine, arbodiensten,
bedrijfskleding, jubilea en dergelijke.
Op de personele kosten zijn subsidies niet in mindering gebracht.
Over het verslagjaar 2006 zijn subsidies niet in mindering gebracht op de
personele kosten.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies in
mindering gebracht op de personele kosten. Voor overige subsidies is niets
veranderd.
Totale personele kosten
Bruto lonen en salarissen
Lonen en salarissen van de werknemers op de loonlijst.
Hierin zijn begrepen:
- het arbeidsloon inclusief het werknemersaandeel sociale verzekeringen,
verminderd met ontvangen ziekengelden;
- gratificaties, tantièmes, vakantietoeslag, dertiende maand en
ontslaguitkeringen;
- vergoedingen woon-werkverkeer;
- bijdragen in (premie-)spaarregelingen;
- loon in natura.
Over het verslagjaar 2006 zijn loon(kosten)subsidies niet in mindering
gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Vanaf het verslagjaar 2007 worden de ontvangen loon(kosten)subsidies wel
in mindering gebracht op de bruto lonen en salarissen.
Sociale verzekeringspremies werkgever
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies
op grond van ondermeer de ziektewet, WW (AWF en wachtgeldfonds) en de WIA
(inclusief de uitkeringen die bedrijven hebben gedaan als "eigen
risicodrager").
Premies pensioen, VUT / inkoopsommen
De werkgeversbijdragen voor ondermeer pensioen, VUT en dergelijke
regelingen en spaarregelingen voor de oudedagsvoorziening; in deze post
zijn begrepen de premies, inkoopsommen, dotaties aan pensioenvoorzieningen
of directe betaling (indien het bedrijf eigen risico draagt).
Overige sociale lasten
Het werkgeversaandeel in de kosten van de aanvulling WAO-gat, bijdragen
aan ziektekostenregelingen, kosten van verhuizing, huisvesting,
kinderopvang en dergelijke.
Overige personele kosten
De betalingen voor uitzendkrachten, gedetacheerd en ingeleend personeel,
opleidingskosten, kosten van werving en selectie van personeel, kosten van
kantine, Arbodiensten, bedrijfskleding, jubilea, personeelsfeestjes en
dergelijke.
Overige bedrijfslasten
Deze omvatten de kosten van energieverbruik, huisvesting,
machines/installaties /inventaris en dergelijke, vervoermiddelen,
verkoopkosten, communicatiekosten, kosten van dienstverlening door derden
en overige bedrijfslasten die niet apart zijn gespecificeerd.
Totale overige bedrijfslasten
Energiekosten
De kosten van energie benodigd voor machines, verlichting en/of
verwarming.
Hieronder vallen niet de kosten van:
- het energieverbruik van transportmiddelen buiten het bedrijfsterrein;
- energiedragers gebruikt als grondstof;
- het verbruik van water;
- het gebruik van technische gassen of menggassen.
Huisvestingskosten
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud, schoonmaak en
verzekering van gebouwen en terreinen, waterverbruik, inrichting. Verder
ook milieuheffingen en onroerendzaakbelastingen.
Kosten apparatuur en inventaris
De betaalde huur en leasekosten van machines, apparatuur, installaties,
computers (exclusief software) en (kantoor)inventaris. Ook de onderhouds-
en reparatiekosten en overige kosten van inventaris, machines, werktuigen,
installaties en dergelijke.
Kosten vervoermiddelen
De kosten voor huur, lease, reparatie, onderhoud en verzekering van
vervoermiddelen alsook motorrijtuigenbelastingen en de kosten van
motorbrandstoffen.
Verkoopkosten
De kosten voor reclame, beurzen, advertenties, reizen, hotels,
representatie, agentenprovisie en dergelijke.
Communicatiekosten
De kosten voor porti, (mobiele)telefoon, fax, internet, e-mail,
koeriersdiensten en dergelijke.
Kosten van dienstverlening door derden
Deze kosten omvatten ondermeer:
- bankkosten (exclusief rentekosten en/of valutaverliezen);
- aan derden afgedragen premies voor verzekering (voor zover nergens
anders genoemd);
- kosten van onderzoek en ontwikkeling verricht door derden;
- kosten accountants/ administratie/ advies/ rechtshulp en dergelijke;
- kosten van automatiserings- en computerdiensten door derden, inclusief
de waarde van in het boekjaar aangekochte hard- en software, tenzij de
hard- en/of software is geactiveerd;
- apart betaalde vrachtkosten op inkopen;
- kosten vuilafvoer en vuilverwerking.
Niet eerder genoemde bedrijfslasten
Deze kosten kunnen betrekking hebben op:
- licentierechten, octrooirechten, auteursrechten, royalty's (alleen
indien door derden in rekening gebracht);
- de huur of de lease van software;
- kosten diensten algemeen beheer in rekening gebracht door moeder-,
dochter- of zusterbedrijven, waaronder management fees;
- overige kostprijsverhogende belastingen, zoals heffingen in het kader
van EU-regelingen, administratieve heffingen van publiekrechtelijke
bedrijfsorganisaties, assurantiebelasting, beurs- en overdrachtsbelasting,
accijnzen en invoerrechten;
- kantoorbehoeften, contributies, abonnementen, vakliteratuur;
- uitbesteed klein onderhoud en reparaties.
Afschrijvingen op vaste activa
De waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines,
gebouwen, vervoermiddelen en computers, als gevolg van normale slijtage en
voorzienbare economische veroudering. Verder de afschrijvingen op vaste
immateriële activa zoals software, kosten van onderzoek en ontwikkeling,
verwerving van intellectuele rechten en goodwill.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Saldo financiële baten en lasten
Het saldo van rentebaten en -lasten, baten en lasten uit deelnemingen,
ontvangen dividenden, kosten van leningen, winst en verlies op beleggingen
en overige financiële baten en lasten.
Saldo voorzieningen
De toevoegingen aan voorzieningen minus de vrijval van voorzieningen zoals
aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsreserves,
garantievoorzieningen en dergelijke.
Saldo buitengewone baten en lasten
Het saldo van de baten en lasten die niet te maken hebben met de normale
bedrijfsvoering, zoals kosten voortvloeiende uit reorganisatie,
boekwinsten en -verliezen uit de verkoop van een bedrijf of andere activa,
waaronder (im-)materiële vaste activa. Afschrijving (dubieuze) debiteuren
valt ook onder deze post.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat en de financiële resultaten.