Met pensioen gaan; persoonskenmerken

Met pensioen gaan; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Met pensioen gaan (x 1000)
Totaal alle leeftijden 2007 58
55 jaar of jonger 2007 2
56 jaar 2007 .
57 jaar 2007 .
58 jaar 2007 2
59 jaar 2007 5
60 jaar 2007 15
61 jaar 2007 10
62 jaar 2007 6
63 jaar 2007 2
64 jaar 2007 2
65 jaar 2007 3
66 jaar of ouder 2007 8
Totaal mannen en vrouwen 2007 58
Mannen 2007 36
Vrouwen 2007 22
Totaal opleidingsniveau 2007 58
Lager 2007 21
Middelbaar 2007 22
Hoger 2007 15
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over personen die met pensioen gaan.
De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en
onderwijsniveau. Naast de aantallen personen die met pensioen
gaan wordt ook de mediane leeftijd waarop dit gebeurt gegeven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Met pensioen gaan
Met pensioen gaan is definitief stoppen met werken om aansluitend als
belangrijkste bron van inkomen een inkomen uit een zelfopgebouwde
pensioenvoorziening te ontvangen.
Stoppen met werken betekent hier teruggaan naar minder dan twaalf uur per
week betaald werk verrichten. Met inkomen wordt het persoonlijk inkomen
bedoeld. Inkomen uit pensioen kan bestaan uit AOW, werkgerelateerde
pensioenen en individuele regelingen zoals lijfrentes. Inkomen uit de
Algemene nabestaandenwet is niet meegerekend als pensioeninkomen.
Om te bepalen of iemand met pensioen is gegaan is, bij mensen die in
jaar t stopten met werken, gekeken naar het inkomen in het jaar t+1.
Voorbeeld: iemand stopt in 2003 met werken. Deze persoon heeft in 2004
pensioen als belangrijkste bron van inkomen. De persoon is dan in 2003
met pensioen gegaan.