Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

Banen van werknemers; economische activiteit en geslacht, SBI'93, 2006-2009

SBI '93 Perioden Banen van werknemers totaal (x 1 000) Mannelijke werknemers (x 1 000) Vrouwelijke werknemers (x 1 000)
14 Winning van zand, grind, klei, .. 2009 december voorlopig 2,1 1,8 0,3
142 Zand-, grind- en kleiwinning 2009 december voorlopig 0,9 0,7 0,1
1422 Kleiwinning 2009 december voorlopig 0,1 0,1 0,0
5144 GH glas-, porselein- en .. 2009 december voorlopig 2,9 1,8 1,1
51441 GH glas-, porselein- en aardewerk 2009 december voorlopig 1,4 0,8 0,6
52445 Winkels in glas-, porselein- .. 2009 december voorlopig 0,7 0,1 0,6
603 Vervoer via pijpleidingen 2009 december voorlopig 0,1 0,1 0,0
80422 Bedrijfsopleiding en -training 2009 december voorlopig 25,0 12,9 12,0
80423 Studiebegeleiding en onderwijs .. 2009 december voorlopig 5,3 2,5 2,7
85161 Instellingen voor begeleiding .. 2009 december voorlopig 14,0 6,4 7,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het aantal banen van werknemers naar economische activiteit. Voor de indeling naar economische activiteiten wordt de Standaard bedrijfsindeling 1993 gebruikt.
Per economische activiteit is zowel het totaal aantal banen, als het aantal banen van mannen en vrouwen gegeven.

Gegevens beschikbaar van december 2006 tot en met december 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2009 zijn voorlopig. De cijfers over het jaar 2006 tot en met 2008 zijn nader voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Banen van werknemers totaal
Baan
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Werknemer
Een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een
economische eenheid maakt om arbeid te verrichten waartegenover een
financiële beloning staat.
Mannelijke werknemers
Vrouwelijke werknemers