Rijk; overheid, lopende en kapitaalrekening, hoofdfuncties, 2003 - 2009


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaaranalyse van de
rijksfinanciën: de bestemming van de uitgaven en inkomsten van de sector
overheid van het rijk. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar:
- type rekening volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- hoofdfunctie volgens de Classificatie van overheidsfuncties 1998.

In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming
de Classificatie van overheidsfuncties 1998 voorgeschreven.
Vanaf 2003 is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de uitgaven en
inkomsten van de sector overheid van het rijk beschikbaar op basis van
deze nieuwe classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer
wordt vastgesteld in september van het eerstvolgende jaar.

Wijzigingen per 27 oktober 2010:
De voorlopige cijfers voor 2009 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2008 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet van toepassing.

Rijk; overheid, lopende en kapitaalrekening, hoofdfuncties, 2003 - 2009

Hoofdfuncties Perioden Totaal lopende en kapitaaluitgaven (mln euro) Totaal lopende en kapitaalinkomsten (mln euro) Saldo lopende en kapitaalrekening (mln euro) Lopende rekeningUitgaven lopende uitgaven (mln euro) Lopende rekeningInkomsten lopende inkomsten (mln euro) Lopende rekeningSaldo lopende rekening (mln euro) KapitaalrekeningUitgaven kapitaalrekening (mln euro) KapitaalrekeningInkomsten kapiltaalrekening (mln euro) KapitaalrekeningSaldo kapitaalrekening (mln euro)
Totaal van alle hoofdfuncties 2008 159.305 162.061 2.756 146.583 156.180 9.596 12.721 5.881 -6.840
Totaal van alle hoofdfuncties 2009* 172.846 153.677 -19.169 155.494 147.648 -7.846 17.353 6.029 -11.323
Algemeen overheidsbestuur 2008 51.923 142.181 90.258 49.285 137.361 88.076 2.638 4.820 2.182
Algemeen overheidsbestuur 2009* 52.136 137.644 85.508 48.709 132.601 83.892 3.426 5.043 1.617
Landsverdediging 2008 8.238 397 -7.841 7.760 303 -7.456 478 94 -385
Landsverdediging 2009* 8.657 381 -8.276 8.286 311 -7.975 371 70 -301
Openbare orde en veiligheid 2008 10.783 1.304 -9.479 10.307 1.109 -9.198 476 195 -281
Openbare orde en veiligheid 2009* 11.207 1.409 -9.798 10.605 1.179 -9.426 601 230 -372
Economische aangelegenheden 2008 17.706 15.938 -1.769 12.076 15.584 3.508 5.630 353 -5.276
Economische aangelegenheden 2009* 21.718 12.032 -9.686 12.683 11.711 -972 9.035 321 -8.714
Milieubescherming 2008 1.157 269 -889 782 198 -584 375 70 -305
Milieubescherming 2009* 1.412 263 -1.150 945 262 -682 468 0 -468
Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen 2008 1.618 464 -1.153 728 140 -588 889 324 -565
Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen 2009* 2.203 470 -1.734 1.039 131 -909 1.164 339 -825
Volksgezondheid 2008 9.154 212 -8.942 9.116 197 -8.918 38 15 -23
Volksgezondheid 2009* 9.637 138 -9.499 9.585 124 -9.462 51 15 -37
Recreatie, cultuur en religie 2008 1.924 226 -1.698 1.740 225 -1.515 184 1 -183
Recreatie, cultuur en religie 2009* 1.935 224 -1.711 1.788 224 -1.564 147 1 -147
Onderwijs 2008 25.610 334 -25.276 23.679 331 -23.348 1.930 3 -1.927
Onderwijs 2009* 26.992 367 -26.625 25.040 366 -24.674 1.952 1 -1.951
Sociale bescherming 2008 31.193 737 -30.456 31.109 730 -30.379 83 7 -77
Sociale bescherming 2009* 36.949 750 -36.199 36.813 740 -36.073 137 10 -127
Bron: CBS.
Verklaring van tekens