Beroepsbevolking; kerncijfers provincie 1987-2014

Beroepsbevolking; kerncijfers provincie 1987-2014

Regio's Perioden Bevolking (15 tot 65 jaar) (x 1 000) Beroepsbevolking Totaal beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000) Beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking (x 1 000)
Nederland 2014 4e kwartaal 10.959 7.860 7.243 617
Nederland 2014 10.980 7.870 7.215 656
Groningen (PV) 2014 4e kwartaal 389 260 234 26
Groningen (PV) 2014 390 261 235 26
Friesland (PV) 2014 4e kwartaal 409 293 269 25
Friesland (PV) 2014 410 293 266 27
Drenthe (PV) 2014 4e kwartaal 305 214 195 20
Drenthe (PV) 2014 305 216 199 17
Overijssel (PV) 2014 4e kwartaal 730 518 482 36
Overijssel (PV) 2014 732 520 477 43
Flevoland (PV) 2014 4e kwartaal 269 193 175 18
Flevoland (PV) 2014 269 194 171 23
Gelderland (PV) 2014 4e kwartaal 1.298 930 863 67
Gelderland (PV) 2014 1.300 936 861 75
Utrecht (PV) 2014 4e kwartaal 822 610 569 41
Utrecht (PV) 2014 823 605 562 43
Noord-Holland (PV) 2014 4e kwartaal 1.810 1.330 1.229 101
Noord-Holland (PV) 2014 1.814 1.336 1.231 105
Zuid-Holland (PV) 2014 4e kwartaal 2.351 1.670 1.515 155
Zuid-Holland (PV) 2014 2.356 1.672 1.515 157
Zeeland (PV) 2014 4e kwartaal 237 171 159 12
Zeeland (PV) 2014 238 170 161 10
Noord-Brabant (PV) 2014 4e kwartaal 1.611 1.175 1.093 82
Noord-Brabant (PV) 2014 1.614 1.168 1.078 90
Limburg (PV) 2014 4e kwartaal 729 494 462 33
Limburg (PV) 2014 730 499 460 39
Amsterdam 2014 4e kwartaal 576 430 393 37
Amsterdam 2014 577 426 387 39
Rotterdam 2014 4e kwartaal 421 287 252 36
Rotterdam 2014 422 284 244 39
's-Gravenhage 2014 4e kwartaal 344 235 206 29
's-Gravenhage 2014 345 239 211 28
Utrecht 2014 4e kwartaal 231 176 163 12
Utrecht 2014 232 171 156 15
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat jaarcijfers en kwartaalcijfers over de arbeidsdeelname van de bevolking van 15 tot 65 jaar naar regio (landsdelen, provincies en grote steden). De regionale indeling is gebaseerd op de gemeentelijke indeling van het meest recente jaar in de tabel, dit is de indeling naar de situatie op 1 januari 2014.

Gegevens beschikbaar van 1987 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 februari 2015
Geen, deze tabel is stopgezet

Wijzigingen per 13 februari 2015:
De cijfers over het vierde kwartaal 2014 en de jaarcijfers 2014 zijn toegevoegd aan deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 13 februari 2015 was de laatste actualisering van deze tabel. Op 26 februari 2015 zijn nieuwe gereviseerde tabellen over de beroepsbevolking gepubliceerd. Deze revisie van de statistieken van de beroepsbevolking heeft twee onderdelen. De definities zijn aangepast aan de internationaal afgesproken definities en de gegevensverzameling is verbeterd door als eerste statistiekbureau in Europa te enquêteren via internet. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 tot 65 jaar)
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Totaal beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Werkloze beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf
uur per week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur
of meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn.