40 aandachtswijken; stand van zaken, Outcomemonitor Wijkenaanpak, 2005-2013

40 aandachtswijken; stand van zaken, Outcomemonitor Wijkenaanpak, 2005-2013

Regio's Perioden Gezondheid Geneesmiddelengebruik basisverzekering Astma en COPD (score)
Totaal Nederland 2013 .
Totaal aandachtswijken 2013 .
Totaal niet-aandachtswijken 2013 .
Totaal Alkmaar 2013 .
Alkmaar, Overdie 2013 .
1813 Alkmaar, Overdie 2013 .
Alkmaar, totaal niet-aandachtswijken 2013 .
Totaal Amersfoort 2013 .
Amersfoort, De Kruiskamp 2013 .
3814 Amersfoort, De Kruiskamp 2013 .
Amersfoort, totaal niet-aandachtswijken 2013 .
Totaal Amsterdam 2013 .
Amsterdam, Amsterdam Noord 2013 .
1024 Amsterdam, Amsterdam Noord 2013 .
1031 Amsterdam, Amsterdam Noord 2013 .
1032 Amsterdam, Amsterdam Noord 2013 .
Amsterdam, Nieuw-West 2013 .
1061 Amsterdam, Nieuw-West 2013 .
1062 Amsterdam, Nieuw-West 2013 .
1063 Amsterdam, Nieuw-West 2013 .
1064 Amsterdam, Nieuw-West 2013 .
1065 Amsterdam, Nieuw-West 2013 .
1067 Amsterdam, Nieuw-West 2013 .
1068 Amsterdam, Nieuw-West 2013 .
1069 Amsterdam, Nieuw-West 2013 .
Amsterdam, Bos en Lommer 2013 .
1055 Amsterdam, Bos en Lommer 2013 .
1056 Amsterdam, Bos en Lommer 2013 .
1057 Amsterdam, Bos en Lommer 2013 .
Amsterdam, Amsterdam Oost 2013 .
1092 Amsterdam, Amsterdam Oost 2013 .
1094 Amsterdam, Amsterdam Oost 2013 .
Amsterdam, Bijlmer 2013 .
1103 Amsterdam, Bijlmer 2013 .
1104 Amsterdam, Bijlmer 2013 .
Amsterdam, totaal niet-aandachtswijken 2013 .
Totaal Arnhem 2013 .
Arnhem, Klarendal 2013 .
6822 Arnhem, Klarendal 2013 .
Arnhem, Presikhaaf 2013 .
6826 Arnhem, Presikhaaf 2013 .
Arnhem, Het Arnhemse Broek 2013 .
6828 Arnhem, Het Arnhemse Broek 2013 .
Arnhem, Malburgen/Immerloo 2013 .
6832 Arnhem, Malburgen/Immerloo 2013 .
6833 Arnhem, Malburgen/Immerloo 2013 .
6841 Arnhem, Malburgen/Immerloo 2013 .
Arnhem, totaal niet-aandachtswijken 2013 .
Arnhem, Klarendal-Zuid 2013 .
Arnhem, Klarendal-Noord 2013 .
Arnhem, Onder de linden 2013 .
Arnhem, Sint Janskerkstraat e.o. 2013 .
Arnhem, Presikhaaf I 2013 .
Arnhem, Presikhaaf II 2013 .
Arnhem, Presikhaaf III 2013 .
Arnhem, Winkelcentrum Presikhaaf 2013 .
Arnhem, Hommelstraat 2013 .
Arnhem, Spijkerbuurt 2013 .
Arnhem, Boulevardwijk 2013 .
Arnhem, Arnhemse Broek 2013 .
Arnhem, Statenkwartier 2013 .
Arnhem, Verschuerbuurt e.o. 2013 .
Arnhem, Immerloo I 2013 .
Arnhem, Immerloo II A 2013 .
Arnhem, Middelgraaflaan e.o. 2013 .
Arnhem, Zeegsingel e.o. 2013 .
Arnhem, Eimersweide 2013 .
Arnhem, Groene Weide 2013 .
Arnhem, Kamillehof en Bakenhof 2013 .
Arnhem, Stadseiland 2013 .
Arnhem, Meinerswijk en De Praets 2013 .
Arnhem, Malburgen-West oud 2013 .
Arnhem, Malburgen-West nieuw 2013 .
Totaal Deventer 2013 .
Deventer, Rivierenwijk 2013 .
7417 Deventer, Rivierenwijk 2013 .
Deventer, totaal niet-aandachtswijken 2013 .
Deventer, Rivierenbuurt 2013 .
Deventer, Deltabuurt 2013 .
Deventer, Overig Rivierenwijk 2013 .
Totaal Dordrecht 2013 .
Dordrecht, Wielwijk/Crabbehof 2013 .
3317 Dordrecht, Wielwijk/Crabbehof 2013 .
Dordrecht, totaal niet-aandachtswijken 2013 .
Dordrecht, Wielwijk 2013 .
Dordrecht, Crabbehof-Zuid 2013 .
Dordrecht, Crabbehof-Noord 2013 .
Totaal Eindhoven 2013 .
Eindhoven, Woensel West 2013 .
5621 Eindhoven, Woensel West 2013 .
Eindhoven, Doornakkers 2013 .
5642 Eindhoven, Doornakkers 2013 .
Eindhoven, Bennekel 2013 .
5654 Eindhoven, Bennekel 2013 .
Eindhoven, totaal niet-aandachtswijken 2013 .
Eindhoven, Groenewoud 2013 .
Eindhoven, Doornakkers-West 2013 .
Eindhoven, Doornakkers-Oost 2013 .
Eindhoven, Bennekel-West en Gagelbosch 2013 .
Eindhoven, Bennekel-Oost 2013 .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over uiteenlopende thema's voor geselecteerde 40 aandachtswijken.
Medio 2007 verscheen het Actieplan Krachtwijken, een plan voor 40 aandachtswijken in 18 Nederlandse gemeenten waar de kwaliteit van de leefomgeving door een cumulatie van problemen flink achterblijft bij die van andere wijken in de stad. De Outcomemonitor Wijkenaanpak is opgezet om inzicht te bieden in de effecten van het Actieplan Krachtwijken: Van Aandachtswijk naar Krachtwijk.

De tabel beschrijft de volgende dimensies:
- Bevolking;
- Wonen en leefbaarheid;
- Leren;
- Werken;
- Veiligheid;
- Integratie;
- Schuldenproblematiek;
- Gezondheid.

In deze tabel zijn alleen gegevens opgenomen over personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) staan ingeschreven.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers
De volgende gegevens zijn voorlopig, aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt:
- Stromen en examens in het voortgezet onderwijs, 2009
- Verhuizingen van personen naar inkomen, 2010
- Leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs, 2011
- Leerlingen onder 23 jaar en voortijdig schoolverlaters, 2011
- Personen met inkomsten uit arbeid, 2011
- Niet-werkend werkzoekenden, 2012

Toelichting onderwerpen

Gezondheid
De dimensie Gezondheid kent een drietal indicatoren, te weten:
-  Relatieve voortijdige sterfte; Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd vanaf 2011.
-  Gezondheid van pasgeboren eenlingen; De uitsplitsing naar kenmerken van pasgeborenen wordt niet meer geactualiseerd vanaf 2011. De kernindicator blijft wel bestaan.
-  Geneesmiddelengebruik basisverzekering
Bron: CBS en Stichting Perinatale Registratie Nederland.
Geneesmiddelengebruik basisverzekering
Het geneesmiddelengebruik in verslagjaar t van personen die op 1 januari van jaar t+1 ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Het gaat om geneesmiddelengebruik waarbij minimaal één geneesmiddel uit een selectie van vier geneesmiddelengroepen is verstrekt dat vergoed wordt door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. In de praktijk blijkt dat verstrekte middelen niet altijd ook daadwerkelijk gebruikt worden.

Deze geneesmiddelengroepen zijn vier veelvoorkomende ziektebeelden, te weten: diabetes mellitus, astma en COPD, cardiovasculair risicomanagement en antibacteriële middelen.

De cijfers zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht en gepresenteerd ten opzichte van Nederland totaal, waarbij Nederland totaal voor elk verslagjaar op 100 is gesteld.

Het kan voorkomen dat de uitkomst van het totaal van de vier geneesmiddelengroepen niet gelijk is aan de score van de vier afzonderlijke geneesmiddelengroepen (bijvoorbeeld de score op het totaal is lager dan de laagste score op één van de afzonderlijke groepen). Dit komt doordat de totaalindicator niet een optelling is van de vier geneesmiddelengroepen samen maar aangeeft of er aan minstens één persoon uit één groep een geneesmiddel is verstrekt. Doordat we corrigeren voor leeftijd en geslacht en de uitkomsten presenteren ten opzichte van heel Nederland kan bovengenoemde situatie voorkomen. De kans dat iemand een medicijn uit een van de vier groepen samen neemt is groter dan de kans binnen de afzonderlijke groepen. Hierdoor is de invloed kleiner wanneer de afwijking ten opzichte van het Nederlands gemiddelde wordt berekend.
Astma en COPD
Gebaseerd op de ATC-klasse R03 (middelen bij astma en copd)
De cijfers zijn gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht en gepresenteerd ten opzichte van Nederland totaal, waarbij Nederland totaal voor elk verslagjaar op 100 is gesteld.

De geneesmiddelen zijn op basis van de artikelcodes ingedeeld naar ATC-klasse anatomisch, therapeutisch, chemisch). Dit is een classificatiesysteem van de WHO (World Health Organization) en bestaat uit 7 posities. De eerste letter staat voor de anatomische hoofdgroep. De combinatie van deze letter met de eerste twee cijfers geeft de code
voor de therapeutische subgroep. De tweede letter (dus de 4e positie) staat voor de farmacologische subgroep. In combinatie met de derde letter (positie 5) ontstaat de code voor de chemische subgroep. Het laatste getal (positie 6 en 7) staat uiteindelijk voor de specifieke werkzame stof binnen de chemische subgroep.