Part. huishoudens met (langdurig) laag inkomen/rond sociaal minimum, 2005

Bewerk tabel

Deze tabel geeft het aantal huishoudens met een (langdurig) laag inkomen
en het aantal huishoudens met een (langdurig) inkomen onder of rond het
sociaal minimum, uitgesplitst naar samenstelling van het huishouden.
De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied,
grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2005 van
het CBS. De peildatum is 1 januari 2006; de inkomensgegevens hebben
betrekking op het onderzoeksjaar 2005. Het betreft nader voorlopige
cijfers.

Wijzigingen ten opzicht van de vorige versie

Wijzigingen november 2008:
Aan de tabel is informatie toegevoegd over huishoudens die ook in
de voorafgaande drie jaar behoorden tot de doelpopulatie, een laag
inkomen hadden en/of een inkomen onder of rond het sociaal minimum
hadden.


Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de
uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd;
samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle
informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of
gesplitste gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor
vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Part. huishoudens met (langdurig) laag inkomen/rond sociaal minimum, 2005

Regio's Samenstelling van het huishouden Totaal** (x 1 000) Huish. behorende tot doelpopulatie**Totaal (x 1 000) Huish. behorende tot doelpopulatie**Huishoudens met een laag inkomen (%) Huish. behorende tot doelpopulatie**Huish. onder of rond het sociaal minimum (%) Huish.langd.behorend tot doelpopulatie**Totaal (x 1 000) Huish.langd.behorend tot doelpopulatie**Huish. met een langdurig laag inkomen (%) Huish.langd.behorend tot doelpopulatie**Huish. langdurig onder of rond soc. min. (%)
Nederland Totaal particulier huishouden 6.753,4 6.501,9 10 9 5.754,4 3 3
Amsterdam Totaal particulier huishouden 361,8 337,3 18 16 272,7 7 6
Arnhem Totaal particulier huishouden 63,7 60,4 15 13 48,2 2 2
Assen Totaal particulier huishouden 26,4 25,7 10 9 22,9 4 3
Groningen (gemeente) Totaal particulier huishouden 78,3 74,3 16 14 62,1 6 5
Haarlem Totaal particulier huishouden 67,3 64,6 10 9 56,9 3 3
Leeuwarden Totaal particulier huishouden 40,7 38,4 15 13 33,1 5 4
Lelystad Totaal particulier huishouden 29,3 28,0 12 10 24,2 3 3
Maastricht Totaal particulier huishouden 51,9 49,4 14 12 42,8 5 4
Middelburg (Z.) Totaal particulier huishouden 20,2 19,6 10 8 17,6 3 3
's-Gravenhage (gemeente) Totaal particulier huishouden 215,2 200,4 15 13 165,6 5 5
's-Hertogenbosch Totaal particulier huishouden 58,0 56,1 10 9 49,2 3 3
Utrecht (gemeente) Totaal particulier huishouden 119,6 113,6 12 10 92,7 4 3
Zwolle Totaal particulier huishouden 47,5 46,0 10 8 40,6 3 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens