Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2005

Gemiddeld inkomen personen (52 wk. ink.) naar herkomst (land), 2005

Regio's Autochtonen/allochtonen Aantal personen met 52 weken inkomen** (x 1 000) Gemiddeld besteedbaar inkomen** (1 000 euro)
Nederland Totaal Herkomst (land) 10.894,4 18,2
Nederland Herkomst: Nederland 9.146,2 18,4
Nederland Herkomst: Niet-Nederland 1.748,1 17,0
Nederland Herkomst: Westers land 942,0 18,8
Nederland Herkomst: Niet-westers land 806,2 15,1
Amsterdam Totaal Herkomst (land) 486,8 19,0
Amsterdam Herkomst: Nederland 293,3 20,1
Amsterdam Herkomst: Niet-Nederland 193,4 17,4
Amsterdam Herkomst: Westers land 66,7 20,9
Amsterdam Herkomst: Niet-westers land 126,7 15,5
Arnhem Totaal Herkomst (land) 96,2 17,1
Arnhem Herkomst: Nederland 73,0 17,6
Arnhem Herkomst: Niet-Nederland 23,2 15,4
Arnhem Herkomst: Westers land 11,6 17,3
Arnhem Herkomst: Niet-westers land 11,6 13,6
Assen Totaal Herkomst (land) 42,6 17,3
Assen Herkomst: Nederland 37,4 17,4
Assen Herkomst: Niet-Nederland 5,2 16,0
Assen Herkomst: Westers land 3,6 16,7
Assen Herkomst: Niet-westers land 1,6 14,3
Groningen (gemeente) Totaal Herkomst (land) 121,8 16,1
Groningen (gemeente) Herkomst: Nederland 103,6 16,3
Groningen (gemeente) Herkomst: Niet-Nederland 18,2 15,1
Groningen (gemeente) Herkomst: Westers land 10,7 16,3
Groningen (gemeente) Herkomst: Niet-westers land 7,5 13,4
Haarlem Totaal Herkomst (land) 102,0 18,8
Haarlem Herkomst: Nederland 82,6 19,0
Haarlem Herkomst: Niet-Nederland 19,4 17,5
Haarlem Herkomst: Westers land 10,3 19,9
Haarlem Herkomst: Niet-westers land 9,2 14,9
Leeuwarden Totaal Herkomst (land) 61,7 16,4
Leeuwarden Herkomst: Nederland 54,0 16,7
Leeuwarden Herkomst: Niet-Nederland 7,7 14,7
Leeuwarden Herkomst: Westers land 4,3 16,1
Leeuwarden Herkomst: Niet-westers land 3,4 13,0
Lelystad Totaal Herkomst (land) 46,4 17,4
Lelystad Herkomst: Nederland 36,4 17,9
Lelystad Herkomst: Niet-Nederland 9,9 15,7
Lelystad Herkomst: Westers land 4,1 17,2
Lelystad Herkomst: Niet-westers land 5,9 14,7
Maastricht Totaal Herkomst (land) 81,8 16,8
Maastricht Herkomst: Nederland 66,7 17,0
Maastricht Herkomst: Niet-Nederland 15,1 15,7
Maastricht Herkomst: Westers land 11,4 16,5
Maastricht Herkomst: Niet-westers land 3,7 13,3
Middelburg (Z.) Totaal Herkomst (land) 31,5 17,9
Middelburg (Z.) Herkomst: Nederland 27,5 18,0
Middelburg (Z.) Herkomst: Niet-Nederland 4,0 17,1
Middelburg (Z.) Herkomst: Westers land 2,8 17,8
Middelburg (Z.) Herkomst: Niet-westers land 1,2 15,6
's-Gravenhage (gemeente) Totaal Herkomst (land) 303,6 19,0
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Nederland 193,5 19,6
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Niet-Nederland 110,1 17,9
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Westers land 37,9 22,6
's-Gravenhage (gemeente) Herkomst: Niet-westers land 72,2 15,4
's-Hertogenbosch Totaal Herkomst (land) 93,5 18,4
's-Hertogenbosch Herkomst: Nederland 78,6 18,7
's-Hertogenbosch Herkomst: Niet-Nederland 14,9 16,5
's-Hertogenbosch Herkomst: Westers land 8,2 18,4
's-Hertogenbosch Herkomst: Niet-westers land 6,7 14,1
Utrecht (gemeente) Totaal Herkomst (land) 188,7 18,2
Utrecht (gemeente) Herkomst: Nederland 142,1 18,9
Utrecht (gemeente) Herkomst: Niet-Nederland 46,6 16,0
Utrecht (gemeente) Herkomst: Westers land 17,8 18,4
Utrecht (gemeente) Herkomst: Niet-westers land 28,8 14,5
Zwolle Totaal Herkomst (land) 76,9 17,7
Zwolle Herkomst: Nederland 67,0 17,9
Zwolle Herkomst: Niet-Nederland 9,9 16,2
Zwolle Herkomst: Westers land 5,1 18,0
Zwolle Herkomst: Niet-westers land 4,8 14,2
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Sinds 1946 houdt het Centraal Bureau voor de Statistiek regelmatig
onderzoek naar de regionale inkomensverdeling. Deze onderzoeken zijn
voornamelijk gebaseerd op registers afkomstig van het Ministerie van
Financiën (de fiscale registers) en de Nederlandse gemeenten (de
bevolkingsregisters = GBA). De uiteindelijke resultaten uit het Regionaal
Inkomensonderzoek (RIO) zijn gebaseerd op een steekproef van ruim 1,9
miljoen huishoudens.

Inkomensverdelingen van personen of huishoudens, per landsdeel, provincie,
corop-gebied, grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005
Deze hernieuwde cijfers uit het RIO 2005 betreffen 'nader voorlopige
cijfers'.
Voor RIO 2005 heeft er eind maart 2008 een nieuwe productierun van het
inkomensproductie systeem plaatsgevonden met verbeterde invoerdata uit de
belastingregisters van 2005.
Met deze verbeterde invoerdata wordt het aantal te imputeren data op micro
niveau uit de voorgaande onderzoeksjaren (2004 en 2003) substantieel minder
waardoor de output kwalitatief beter wordt. Er blijkt nu uit de
plausibiliteitscontoles dat er in de aantallen en bedragen kleine
verschillen worden geconstateerd ten opzicht van de voorgaande productierun
van begin dit jaar waardoor wij genoodzaakt zijn de bestaande RIO 2005
output te herzien.
De peildatum is 1 januari 2006; de gegevens hebben betrekking op het
onderzoeksjaar 2005.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks verandert worden de uitkomsten
uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd; samenvoeging
of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle informatie gerelateerd
aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste gemeente aanzienlijk
kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen met 52 weken inkomen**
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Gemiddeld besteedbaar inkomen**
Gemiddeld besteedbaar inkomen van de autochtone (Herkomst: Nederland)
en allochtone (Herkomst: Niet-Nederland) bevolking met 52 weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep 'minder dan 52 weken inkomen'. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.