AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; provincie, 2004-2010

AWBZ/WMO-zorg zonder verblijf; provincie, 2004-2010

Geslacht Leeftijden Type zorg Regio's Perioden Personen met zorg zonder verblijf Aantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg zonder verblijf Percentage, in verslagjaar (%) Geleverde uren zorg zonder verblijf Totaal uren, in verslagjaar (x 1 000) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld per persoon, in verslagjaar (uren) Geleverde uren zorg zonder verblijf Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederland 2004 608.095 4,77 89.515 147 7,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederland 2009 620.890 4,76 99.194 160 7,60
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Nederland 2010 629.155 4,79 101.725 162 7,74
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Groningen (PV) 2004 24.535 5,32 3.514 143 7,62
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Groningen (PV) 2009 24.115 5,18 4.135 171 8,88
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Groningen (PV) 2010 24.605 5,25 4.178 170 8,92
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Friesland (PV) 2004 25.740 5,13 3.889 151 7,75
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Friesland (PV) 2009 27.510 5,41 4.872 177 9,58
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Friesland (PV) 2010 27.875 5,46 4.834 173 9,47
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Drenthe (PV) 2004 22.100 5,83 6.112 277 16,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Drenthe (PV) 2009 22.620 5,83 4.961 219 12,78
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Drenthe (PV) 2010 23.660 6,07 4.570 193 11,73
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overijssel (PV) 2004 48.015 5,61 7.195 150 8,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overijssel (PV) 2009 50.635 5,76 8.789 174 10,00
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Overijssel (PV) 2010 49.230 5,57 8.488 172 9,61
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Flevoland (PV) 2004 10.470 3,97 1.308 125 4,97
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Flevoland (PV) 2009 10.910 3,80 1.653 151 5,76
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Flevoland (PV) 2010 10.660 3,67 1.595 150 5,49
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gelderland (PV) 2004 73.195 4,77 11.250 154 7,34
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gelderland (PV) 2009 76.790 4,90 12.975 169 8,27
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Gelderland (PV) 2010 78.280 4,97 13.490 172 8,56
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Utrecht (PV) 2004 36.580 4,04 5.391 147 5,96
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Utrecht (PV) 2009 37.535 3,96 5.562 148 5,87
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Utrecht (PV) 2010 39.130 4,09 5.918 151 6,19
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Noord-Holland (PV) 2004 91.990 4,51 12.276 133 6,02
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Noord-Holland (PV) 2009 88.635 4,22 12.836 145 6,12
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Noord-Holland (PV) 2010 90.630 4,28 13.445 148 6,35
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Zuid-Holland (PV) 2004 128.925 4,77 18.724 145 6,93
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Zuid-Holland (PV) 2009 124.390 4,52 19.247 155 6,99
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Zuid-Holland (PV) 2010 125.485 4,53 20.199 161 7,29
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Zeeland (PV) 2004 17.765 5,95 2.508 141 8,40
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Zeeland (PV) 2009 18.410 6,06 3.044 165 10,03
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Zeeland (PV) 2010 18.725 6,14 3.248 173 10,66
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Noord-Brabant (PV) 2004 81.365 4,31 10.419 128 5,52
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Noord-Brabant (PV) 2009 89.090 4,60 13.022 146 6,73
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Noord-Brabant (PV) 2010 89.400 4,59 13.325 149 6,84
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Limburg (PV) 2004 47.415 5,19 6.930 146 7,59
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Limburg (PV) 2009 50.250 5,48 8.098 161 8,83
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg zonder verblijf Limburg (PV) 2010 51.470 5,60 8.435 164 9,17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft het aantal personen en het percentage dat gedurende het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren zorg in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type zorg, leeftijd, geslacht en provincie.
Tot en met verslagjaar 2006 kwamen de kosten van deze zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). Met ingang van 2007 is de huishoudelijke verzorging overgeheveld vanuit de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2010

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

Toelichting onderwerpen

Personen met zorg zonder verblijf
Personen die zorg ontvangen, waarvoor een eigen bijdrage is betaald,
zonder dat men in een instelling verblijft en waarvan de kosten voor
rekening van de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) of de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komen.
Aantal, in verslagjaar
Het aantal personen dat op 1 januari van het verslagjaar in de
Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven
en in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft ontvangen waarvoor zij
een eigen bijdrage hebben betaald. Personen die gedurende het jaar
zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet
in deze tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Percentage, in verslagjaar
Het aantal personen dat in het verslagjaar zorg zonder verblijf heeft
ontvangen waarvoor een eigen bijdrage betaald is, uitgedrukt als
percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie op 1
januari van het verslagjaar. Personen die gedurende het jaar zijn
geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven, zijn niet in deze
tabel opgenomen. Personen die gedurende het jaar zijn overleden
zijn wel in de tabel opgenomen.
Geleverde uren zorg zonder verblijf
Totaal uren, in verslagjaar
Het totaal aantal uren zorg zonder verblijf dat in verslagjaar geleverd
is aan personen die op 1 januari van het verslagjaar in de Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven
waarvoor een eigen bijdrage betaald is.
Gemiddeld per persoon, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, berekend over de personen die in verslagjaar zorg
zonder verblijf hebben ontvangen.
Gemiddeld in bevolking, in verslagjaar
Het gemiddeld aantal uren zorg zonder verblijf, waarvoor een eigen
bijdrage is betaald, uitgedrukt per hoofd van de bevolking (stand
1 januari van het verslagjaar).