AWBZ-zorg met verblijf; provincie, 2004-2009

AWBZ-zorg met verblijf; provincie, 2004-2009

Geslacht Leeftijd Type instelling Regio's Perioden Personen met zorg met verblijf Aantal, ultimo verslagjaar (aantal) Personen met zorg met verblijf Percentage, ultimo verslagjaar (%) Personen met zorg met verblijf Aantal, in verslagjaar (aantal) Personen met zorg met verblijf Percentage, in verslagjaar (%) Opnamedagen, in verslagjaar (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2004 227.900 1,79 310.605 2,44 83.948
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2008 239.095 1,84 334.405 2,59 87.442
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Nederland 2009 246.275 1,88 342.425 2,63 89.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Groningen (PV) 2004 8.510 1,85 10.945 2,37 3.064
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Groningen (PV) 2008 9.125 1,97 12.880 2,78 3.323
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Groningen (PV) 2009 9.350 2,01 13.180 2,83 3.403
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Friesland (PV) 2004 9.420 1,89 12.825 2,56 3.452
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Friesland (PV) 2008 9.785 1,95 13.630 2,70 3.548
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Friesland (PV) 2009 10.065 1,99 14.235 2,80 3.634
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Drenthe (PV) 2004 8.770 2,33 11.525 3,04 3.184
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Drenthe (PV) 2008 8.830 2,30 12.205 3,17 3.217
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Drenthe (PV) 2009 9.230 2,39 12.445 3,21 3.291
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overijssel (PV) 2004 14.555 1,71 20.005 2,34 5.526
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overijssel (PV) 2008 16.175 1,86 22.675 2,61 5.849
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Overijssel (PV) 2009 16.750 1,91 23.415 2,67 6.054
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Flevoland (PV) 2004 2.605 0,98 3.635 1,38 929
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Flevoland (PV) 2008 2.860 1,01 4.155 1,48 1.054
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Flevoland (PV) 2009 2.995 1,04 4.305 1,51 1.085
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gelderland (PV) 2004 29.875 1,96 39.780 2,59 11.179
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gelderland (PV) 2008 32.105 2,07 43.550 2,80 11.674
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Gelderland (PV) 2009 32.930 2,11 44.500 2,84 11.892
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Utrecht (PV) 2004 15.820 1,75 21.395 2,36 5.766
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Utrecht (PV) 2008 16.440 1,75 22.620 2,42 6.011
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Utrecht (PV) 2009 16.780 1,77 23.140 2,45 6.112
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Noord-Holland (PV) 2004 34.265 1,67 48.595 2,38 12.560
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Noord-Holland (PV) 2008 35.650 1,70 51.310 2,48 13.001
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Noord-Holland (PV) 2009 36.765 1,74 52.515 2,51 13.297
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Zuid-Holland (PV) 2004 45.315 1,68 63.910 2,36 16.613
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Zuid-Holland (PV) 2008 48.335 1,76 69.395 2,56 17.740
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Zuid-Holland (PV) 2009 50.275 1,82 71.585 2,61 18.135
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Zeeland (PV) 2004 6.315 2,13 8.325 2,79 2.342
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Zeeland (PV) 2008 6.105 2,03 8.605 2,86 2.258
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Zeeland (PV) 2009 6.235 2,06 8.625 2,85 2.265
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Noord-Brabant (PV) 2004 33.430 1,78 44.375 2,35 12.278
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Noord-Brabant (PV) 2008 34.825 1,81 47.190 2,46 12.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Noord-Brabant (PV) 2009 35.850 1,86 48.015 2,48 12.963
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Limburg (PV) 2004 19.025 2,10 25.290 2,77 7.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Limburg (PV) 2008 18.860 2,07 26.190 2,88 6.978
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Totaal zorg met verblijf Limburg (PV) 2009 19.055 2,08 26.465 2,89 6.947
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat ultimo verslagjaar en dat gedurende het verslagjaar zorg met verblijf heeft ontvangen waarvan de kosten ten laste van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal opnamedagen in het verslagjaar gegeven. De cijfers worden uitgesplitst naar type instelling, leeftijd, geslacht en provincie.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Begin 2014 komen er nieuwe tabellen met gegevens over indicatie en gebruik AWBZ- en/of Wmo-zorg.

Toelichting onderwerpen

Personen met zorg met verblijf
Personen die zorg ten laste van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere
Zorgkosten) ontvangen waarbij ze in een instelling, zoals een
verpleeghuis, verblijven.
Aantal, ultimo verslagjaar
Het aantal personen dat ultimo verslagjaar in de GBA (Gemeentelijke
Basisadministratie Persoonsgegevens) staat ingeschreven en
een eigen bijdrage heeft betaald voor de zorg met verblijf die zij hebben
ontvangen.
Ultimo verslagjaar is de laatste vrijdag voor Kerst.
Percentage, ultimo verslagjaar
Het aantal personen dat ultimo verslagjaar zorg met verblijf heeft
ontvangen uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de
betreffende categorie.
Ultimo verslagjaar is de laatste vrijdag voor Kerst.
Aantal, in verslagjaar
Het aantal personen dat op 1 januari van het verslagjaar in de GBA
(Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) staat
ingeschreven en in het verslagjaar zorg met verblijf heeft ontvangen
waarvoor zij een eigen bijdrage hebben betaald. Personen die gedurende
het jaar zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn uitgeschreven,
zijn niet in deze tabel opgenomen, personen die in de loop van het
verslagjaar zijn overleden zijn wel in de cijfers opgenomen.
Percentage, in verslagjaar
Het aantal personen dat in het verslagjaar zorg met verblijf heeft
ontvangen uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen
de betreffende categorie op 1 januari van het verslagjaar. Personen die
gedurende het jaar zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn
uitgeschreven, zijn niet in deze tabel opgenomen, personen die in de loop
van het verslagjaar zijn overleden zijn wel in de cijfers opgenomen.
Opnamedagen, in verslagjaar
Het totaal aantal opnamedagen van personen die op 1 januari van het
verslagjaar in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens)
staan ingeschreven en in het verslagjaar zorg met verblijf hebben
ontvangen waarvoor zij een eigen bijdrage hebben betaald.