Ziekenhuisopnamen; diagnose, herkomst, geslacht en leeftijd, 1995-2010

Ziekenhuisopnamen; diagnose, herkomst, geslacht en leeftijd, 1995-2010

Geslacht Leeftijd Herkomstgroepering Diagnose-indeling ISHMT Cijfersoort Perioden Ziekenhuisopnamen Totaal opnamen per 10 000 inwoners (per 10 000 personen in de bevolking) Gem. verpleegduur per klinische opname (dagen)
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal Totaal alle diagnosen Aantallen Totaal 2006-2010 2.226,4 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 1 Infectieuze en parasitaire ziekten Aantallen Totaal 2006-2010 19,3 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 1.1 Infz. maagdarmkanaal excl.diarrree Aantallen Totaal 2006-2010 3,9 5,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 1.2 Diarree en infect. gastro-enteritis Aantallen Totaal 2006-2010 0,5 5,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 1.3 Tuberculose Aantallen Totaal 2006-2010 0,3 20,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 1.4 Sepsis Aantallen Totaal 2006-2010 2,5 13,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 1.5 HIV-Humaan Immunodeficiëntievirus Aantallen Totaal 2006-2010 0,4 12,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 1.6 Overige infect. en paras. ziekten Aantallen Totaal 2006-2010 11,7 8,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2 Nieuwvormingen Aantallen Totaal 2006-2010 235,0 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.1 Kwaadaardige nieuwv. dikke darm,... Aantallen Totaal 2006-2010 17,5 12,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.2 Kwaadaardige nieuwv. trachea,...... Aantallen Totaal 2006-2010 20,5 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.3 Kwaadaardige nieuwv. van huid Aantallen Totaal 2006-2010 12,8 4,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.4 Kwaadaardige nieuwv. van borst Aantallen Totaal 2006-2010 21,0 4,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.5 Kwaadaardige nieuwv. van uterus Aantallen Totaal 2006-2010 3,6 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.6 Kwaadaardige nieuwv. van eierstok Aantallen Totaal 2006-2010 3,9 8,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.7 Kwaadaardige nieuwv. van prostaat Aantallen Totaal 2006-2010 7,1 5,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.8 Kwaadaardige nieuwv. van urineblaas Aantallen Totaal 2006-2010 8,0 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.9 Overige kwaadaardige nieuwvormingen Aantallen Totaal 2006-2010 92,9 8,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.10 Carcinoom in situ Aantallen Totaal 2006-2010 5,7 3,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.11 Niet-kwaad.nwv. darm, rectum, anus Aantallen Totaal 2006-2010 12,7 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.12 Leiomyoom van uterus Aantallen Totaal 2006-2010 5,5 4,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 2.13 Overige niet-kwaad. nieuwvormingen Aantallen Totaal 2006-2010 23,9 6,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 3 Ziekten v. bloed en bloedber. organen Aantallen Totaal 2006-2010 32,8 5,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 3.1 Anemie Aantallen Totaal 2006-2010 23,8 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 3.2 Overige zktn v.bloed en bloedb.org. Aantallen Totaal 2006-2010 9,1 6,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 4 Endocriene-, voedings-, stofw.ziekten Aantallen Totaal 2006-2010 33,9 7,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 4.1 Diabetes Aantallen Totaal 2006-2010 10,2 9,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 4.2 Overige end.-, voed.-, stofw.zkten Aantallen Totaal 2006-2010 23,8 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 5 Psychische stoornissen Aantallen Totaal 2006-2010 17,9 19,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 5.1 Dementie Aantallen Totaal 2006-2010 2,1 20,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 5.2 Psych. stoorn. tgv alcohol Aantallen Totaal 2006-2010 2,3 6,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 5.3 Psych. stoorn. tgv psycho-act. mid. Aantallen Totaal 2006-2010 0,9 8,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 5.4 Schizofrenie Aantallen Totaal 2006-2010 1,5 27,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 5.5 Stemmingsstoornissen incl.affec.st. Aantallen Totaal 2006-2010 4,0 30,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 5.6 Overige psychische stoornissen Aantallen Totaal 2006-2010 7,2 17,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 6 Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen Aantallen Totaal 2006-2010 58,0 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 6.1 Ziekte van Alzheimer Aantallen Totaal 2006-2010 0,1 18,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 6.2 Multiple Sclerose Aantallen Totaal 2006-2010 10,7 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 6.3 Epilepsie Aantallen Totaal 2006-2010 6,0 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 6.4 TIA, pass. cerebr. ischemie en ... Aantallen Totaal 2006-2010 7,3 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 6.5 Overige zktn zenuwst. en zintuigen Aantallen Totaal 2006-2010 33,8 9,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 7 Ziekten van oog en adnexen Aantallen Totaal 2006-2010 117,1 3,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 7.1 Cataract (staar) Aantallen Totaal 2006-2010 82,8 2,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 7.2 Overige ziekten van oog en adnexen Aantallen Totaal 2006-2010 34,2 3,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 8 Ziekten van oor en proces. mastoideus Aantallen Totaal 2006-2010 35,3 3,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 9 Ziekten van hart- en vaatstelsel Aantallen Totaal 2006-2010 218,1 6,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 9.1 Hypertensieve ziekten Aantallen Totaal 2006-2010 4,2 5,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 9.2 Angina pectoris Aantallen Totaal 2006-2010 14,7 3,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 9.3 Acuut myocard infarct Aantallen Totaal 2006-2010 16,0 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 9.4 Overige ischemische hartziekten Aantallen Totaal 2006-2010 36,4 6,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 9.5 Pulmonale hartzktn, zktn longvaten Aantallen Totaal 2006-2010 4,5 7,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 9.6 Geleidings- en hartritmestoornissen Aantallen Totaal 2006-2010 47,8 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 9.7 Hartfalen Aantallen Totaal 2006-2010 18,0 10,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 9.8 Cerebrovasculaire ziekten Aantallen Totaal 2006-2010 20,7 11,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 9.9 Atherosclerose Aantallen Totaal 2006-2010 5,2 6,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 9.10 Varices (spataderen) Aantallen Totaal 2006-2010 15,0 2,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 9.11 Overige zktn hart- en vaatstelsel Aantallen Totaal 2006-2010 35,6 8,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 10 Ziekten van ademhalingsstelsel Aantallen Totaal 2006-2010 122,1 7,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 10.1 Acute infec.luchtwegen, influenza Aantallen Totaal 2006-2010 6,8 5,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 10.2 Pneumonie Aantallen Totaal 2006-2010 20,6 10,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 10.3 Overige acute infecties luchtwegen Aantallen Totaal 2006-2010 3,5 6,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 10.4 Chron. aand. tonsillen en adenoïd Aantallen Totaal 2006-2010 38,6 2,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 10.5 Andere aand. neus en neusbijholten Aantallen Totaal 2006-2010 21,0 2,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 10.6 Chron. longaand. en bronchiëctasie Aantallen Totaal 2006-2010 14,0 10,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 10.7 Astma Aantallen Totaal 2006-2010 7,1 5,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 10.8 Overige ziekten ademhalingsstelsel Aantallen Totaal 2006-2010 10,7 9,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11 Ziekten van spijsverteringsstelsel Aantallen Totaal 2006-2010 168,3 6,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.1 Aand. van gebit en steunweefsels Aantallen Totaal 2006-2010 12,2 2,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.2 Overige zktn mondh., spkl., kaken Aantallen Totaal 2006-2010 2,1 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.3 Aandoeningen van slokdarm Aantallen Totaal 2006-2010 7,2 6,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.4 Peptische ulcus Aantallen Totaal 2006-2010 2,2 9,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.5 Dyspepsie, ov. zktn maag, duodenum Aantallen Totaal 2006-2010 4,9 6,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.6 Ziekten van de appendix Aantallen Totaal 2006-2010 9,9 4,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.7 Hernia inguinalis (liesbreuk) Aantallen Totaal 2006-2010 18,4 2,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.8 Overige buikbreuken Aantallen Totaal 2006-2010 8,9 5,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.9 Ziekte van Crohn,colitis ulcerosa Aantallen Totaal 2006-2010 14,9 10,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.10 Overige gastro-enteritis, colitis Aantallen Totaal 2006-2010 9,7 5,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.11 Paral. ileus, darmobstructie z.h. Aantallen Totaal 2006-2010 5,8 9,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.12 Divertikelziekte Aantallen Totaal 2006-2010 10,4 8,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.13 Ziekten van anus en rectum Aantallen Totaal 2006-2010 9,9 3,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.14 Overige darmziekten Aantallen Totaal 2006-2010 14,2 7,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.15 Alcoholische leverziekte Aantallen Totaal 2006-2010 0,9 13,5
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.16 Overige leverziekten Aantallen Totaal 2006-2010 3,1 10,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.17 Cholelithiasis (galstenen) Aantallen Totaal 2006-2010 17,1 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.18 Overige zktn galblaas en galwegen Aantallen Totaal 2006-2010 5,3 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.19 Ziekten van pancreas Aantallen Totaal 2006-2010 3,9 11,8
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 11.20 Ov. zktn. spijsverteringsstelsel Aantallen Totaal 2006-2010 7,4 7,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 12 Ziekten van huid en onderh. bindw. Aantallen Totaal 2006-2010 41,1 7,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 12.1 Infecties van huid en ond. bindw. Aantallen Totaal 2006-2010 7,5 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 12.2 Dermatitis, eczeem, pap.dermat. Aantallen Totaal 2006-2010 17,2 8,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 12.3 Overige ziekten huid en ond. bw. Aantallen Totaal 2006-2010 16,3 9,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 13 Ziekten spieren, beenderen, bindw. Aantallen Totaal 2006-2010 225,5 5,6
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 13.1 Coxartrose (heup-artrose) Aantallen Totaal 2006-2010 15,1 7,2
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 13.2 Gonartrose (knie-artrose) Aantallen Totaal 2006-2010 15,2 6,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 13.3 Dérangement interne van knie Aantallen Totaal 2006-2010 37,6 2,4
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 13.4 Andere artropathieën Aantallen Totaal 2006-2010 33,5 4,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 13.5 Systeemziekten van bindweefsel Aantallen Totaal 2006-2010 2,8 10,7
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 13.6 Deform. dorsopath., spondylopath. Aantallen Totaal 2006-2010 8,6 7,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 13.7 Aand. van tussenwervelschijven Aantallen Totaal 2006-2010 14,6 5,3
Totaal mannen en vrouwen Totaal alle leeftijden Bevolking totaal 13.8 Nek en rugklachten Aantallen Totaal 2006-2010 24,1 5,6
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het aantal ziekenhuisopnamen, aantal verpleegdagen en gemiddelde verpleegduur van personen die opgenomen zijn in de geregistreerde bevolking van Nederland.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- totaal aantal ziekenhuisopnamen en van de klinische opnamen het aantal verpleegdagen en de gemiddelde verpleegduur;
- geslacht;
- leeftijd;
- herkomstgroepering;
- diagnose.

Gegevens beschikbaar van 1995 en 2010

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 23 januari 2019:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Vanwege veranderingen in de bronregistratie zijn vanaf 2013 nieuwe tabellen over ziekenhuisopnamen en –patiënten beschikbaar. Voor een link naar de nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ziekenhuisopnamen
Totaal opnamen per 10 000 inwoners
Per 10 000 personen van de gemiddelde bevolking met gelijk geslacht en
leeftijd in het betreffende kalenderjaar.
Totaal opnamen = dagopnamen + klinische opnamen.
Gem. verpleegduur per klinische opname
De gemiddelde verpleegduur is berekend als de som van het aantal
klinische verpleegdagen gedeeld door het aantal klinische
ziekenhuisopnamen binnen deze groep.