Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren per regio, 1997-2017

Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren per regio, 1997-2017

Fruitteeltregio's Perioden
Totaal Nederland 2017*
Regio Noord 2017*
Regio West 2017*
Regio Midden 2017*
Regio Zuid 2017*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de Nederlandse oogst van appels en peren en de bijbehorende teeltoppervlakte aan appel- en perenbomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar ras en fruitteeltregio. Per 2016 is deelnemen aan de enquete verplicht gesteld voor de telers. De respons is daardoor hoger dan in voorgaande jaren, hetgeen tot trendbreuken kan leiden.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1997 tot en met 2016 zijn definitief, en de cijfers over 2017 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren. Voor nieuwe cijfers over oogst en teeltoppervlakte van appels en peren zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen