Huishoudens; voornaamste vorm van kinderopvang buiten huishouden, 2005-2013

Huishoudens; voornaamste vorm van kinderopvang buiten huishouden, 2005-2013

Kenmerken Perioden Voornaamste opvang buiten huishouden Formele opvang (x 1 000) Voornaamste opvang buiten huishouden Betaalde oppas of peuterspeelzaal (x 1 000) Voornaamste opvang buiten huishouden Onbetaalde oppas door familie (x 1 000) Voornaamste opvang buiten huishouden Geen (x 1 000)
Opleidingsniveau: laag 2013 15 3 57 111
Opleidingsniveau: middelbaar 2013 102 12 185 290
Opleidingsniveau: hoog 2013 177 20 133 182
Opleidingsniveau: onbekend 2013 6 . 13 12
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel is weergegeven wat de belangrijkste vorm van kinderopvang buiten het huishouden is voor huishoudens met kinderen jonger dan 13 jaar. Alleen huishoudens waar ten minste één van de ouders 12 uur of meer per week betaald werk heeft, zijn meegenomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen formele opvang, onbetaalde opvang door familie en andere, betaalde opvang. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal kenmerken.

Gegevens beschikbaar, tweejaarlijks van 2005 tot en met 2013

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

wijzigingen per 4 juli 2018
Geen, deze tabel is stopgezet

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Toelichting onderwerpen

Voornaamste opvang buiten huishouden
Formele opvang
Aantal huishoudens waarvoor een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of een gastouder de belangrijkste vorm van kinderopvang buiten het huishouden is.
Betaalde oppas of peuterspeelzaal
Aantal huishoudens waarvoor een betaalde oppas of de peuterspeelzaal de belangrijkste vorm van kinderopvang buiten het huishouden is.
Onbetaalde oppas door familie
Aantal huishoudens waarvoor een onbetaalde oppas de belangrijkste vorm van kinderopvang buiten het huishouden is. Voorbeelden zijn opvang door grootouders, andere familieleden, vrienden of buren.
Geen
Voor de meeste van deze huishoudens geldt dat de ene ouder thuis is
als de andere ouder werkt. Een deel geeft aan dat er helemaal geen
opvang geregeld is.