Werknemers; gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof, 2005-2013

Werknemers; gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof, 2005-2013

Geslacht Kenmerken Perioden Werknemers met kinderen tot 8 jaar (x 1 000) Werknemers met ouderschapsverlof (x 1 000) Geen ouderschapsverlof, wel behoefte (x 1 000) Geen ouderschapsverlof, geen behoefte (x 1 000) Ouderschapsverlof onbekend (x 1 000)
Mannen en vrouwen Totaal kenmerken 2005 1.366 121 140 993 112
Mannen en vrouwen Totaal kenmerken 2007 1.392 122 161 979 130
Mannen en vrouwen Totaal kenmerken 2009 1.371 126 148 971 127
Mannen en vrouwen Totaal kenmerken 2011 1.328 160 111 932 125
Mannen en vrouwen Totaal kenmerken 2013 1.260 182 109 840 129
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 24 uur per week 2005 312 29 21 223 38
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 24 uur per week 2007 299 21 22 212 43
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 24 uur per week 2009 275 18 20 199 37
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 24 uur per week 2011 248 23 15 182 28
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 12 tot 24 uur per week 2013 203 21 9 142 31
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 24 tot 35 uur per week 2005 326 46 38 201 42
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 24 tot 35 uur per week 2007 362 48 44 222 49
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 24 tot 35 uur per week 2009 390 55 45 238 52
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 24 tot 35 uur per week 2011 401 69 33 242 57
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 24 tot 35 uur per week 2013 411 90 32 232 57
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2005 728 46 81 569 32
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2007 730 53 94 545 37
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2009 706 52 83 533 38
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2011 679 67 63 508 40
Mannen en vrouwen Arbeidsduur: 35 uur of meer per week 2013 646 72 68 465 41
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt geheel 2005 14 14
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt geheel 2007 11 11
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt geheel 2009 11 11
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt geheel 2011 15 15
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt geheel 2013 13 13
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt gedeeltelijk 2005 58 58
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt gedeeltelijk 2007 51 51
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt gedeeltelijk 2009 56 56
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt gedeeltelijk 2011 62 62
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt gedeeltelijk 2013 69 69
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt niet 2005 47 47
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt niet 2007 58 58
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt niet 2009 57 57
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt niet 2011 79 79
Mannen en vrouwen Werkgever betaalt niet 2013 93 93
Mannen en vrouwen Vergoeding te laag 2005 43 43
Mannen en vrouwen Vergoeding te laag 2007 51 51
Mannen en vrouwen Vergoeding te laag 2009 52 52
Mannen en vrouwen Vergoeding te laag 2011 31 31
Mannen en vrouwen Vergoeding te laag 2013 37 37
Mannen en vrouwen Voldoende kinderopvang 2005 7 7
Mannen en vrouwen Voldoende kinderopvang 2007 5 5
Mannen en vrouwen Voldoende kinderopvang 2009 4 4
Mannen en vrouwen Voldoende kinderopvang 2011 4 4
Mannen en vrouwen Voldoende kinderopvang 2013 3 3
Mannen en vrouwen Te weinig keuze of vrijheid bij bepalen 2005 4 4
Mannen en vrouwen Te weinig keuze of vrijheid bij bepalen 2007 3 3
Mannen en vrouwen Te weinig keuze of vrijheid bij bepalen 2009 2 2
Mannen en vrouwen Te weinig keuze of vrijheid bij bepalen 2011 2 2
Mannen en vrouwen Te weinig keuze of vrijheid bij bepalen 2013 3 3
Mannen en vrouwen Ongunstig voor carrière 2005 38 38
Mannen en vrouwen Ongunstig voor carrière 2007 50 50
Mannen en vrouwen Ongunstig voor carrière 2009 40 40
Mannen en vrouwen Ongunstig voor carrière 2011 29 29
Mannen en vrouwen Ongunstig voor carrière 2013 31 31
Mannen en vrouwen Niet bekend met regeling 2005 8 8
Mannen en vrouwen Niet bekend met regeling 2007 13 13
Mannen en vrouwen Niet bekend met regeling 2009 13 13
Mannen en vrouwen Niet bekend met regeling 2011 7 7
Mannen en vrouwen Niet bekend met regeling 2013 8 8
Mannen en vrouwen Partner gestopt met werk of werkt niet 2005 3 3
Mannen en vrouwen Partner gestopt met werk of werkt niet 2007 . .
Mannen en vrouwen Partner gestopt met werk of werkt niet 2009 2 2
Mannen en vrouwen Partner gestopt met werk of werkt niet 2011 2 2
Mannen en vrouwen Partner gestopt met werk of werkt niet 2013 2 2
Mannen en vrouwen Werkt in deeltijd en wil niet nog minder 2005 3 3
Mannen en vrouwen Werkt in deeltijd en wil niet nog minder 2007 3 3
Mannen en vrouwen Werkt in deeltijd en wil niet nog minder 2009 . .
Mannen en vrouwen Werkt in deeltijd en wil niet nog minder 2011 2 2
Mannen en vrouwen Werkt in deeltijd en wil niet nog minder 2013 2 2
Mannen en vrouwen Andere reden geen ouderschapsverlof 2005 35 35
Mannen en vrouwen Andere reden geen ouderschapsverlof 2007 34 34
Mannen en vrouwen Andere reden geen ouderschapsverlof 2009 33 33
Mannen en vrouwen Andere reden geen ouderschapsverlof 2011 34 34
Mannen en vrouwen Andere reden geen ouderschapsverlof 2013 23 23
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over het gebruik van en de behoefte aan ouderschapsverlof onder werknemers van 15 tot 65 jaar met betaald werk voor 12 uur of meer per week. In de tabel is het aantal werknemers opgenomen dat kinderen tot 8 jaar in het huishouden heeft. Er is weergegeven hoeveel van deze werknemers in het jaar voorafgaand aan de enquête ouderschapsverlof hebben gehad.
Daarnaast is van werknemers zonder ouderschapsverlof weergegeven of zij daar wel behoefte aan hadden. Van degenen die daar wel behoefte aan hadden is ook gevraagd wat de reden was om geen ouderschapsverlof op te nemen. De vragen zijn alleen gesteld aan werknemers die deel uitmaken van de huishoudkern.

Gegevens beschikbaar, tweejaarlijks van 2005 tot en met 2013.

Status van de cijfers.
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

wijzigingen per 4 juli 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Werknemers met kinderen tot 8 jaar
Aantal werknemers van 15 tot 65 jaar met betaald werk voor 12 uur of meer
per week en één of meer kinderen van 0 tot 8 jaar in het huishouden.
Werknemers met ouderschapsverlof
Werknemers van 15 tot 65 jaar met betaald werk voor 12 uur of meer per
week en één of meer kinderen van 0 tot 8 jaar in het huishouden, die in
het jaar voorafgaand aan de enquête ouderschapsverlof hebben gehad.
Geen ouderschapsverlof, wel behoefte
Werknemers van 15 tot 65 jaar met betaald werk voor 12 uur of meer per
week en één of meer kinderen van 0 tot 8 jaar in het huishouden, die in
het jaar voorafgaand aan de enquête geen ouderschapsverlof hebben
gehad, maar daar in die periode wel behoefte aan hadden.
Geen ouderschapsverlof, geen behoefte
Werknemers van 15 tot 65 jaar met werk voor 12 uur of meer per week en
één of meer kinderen van 0 tot 8 jaar in het huishouden, die in het jaar
voorafgaand aan de enquête geen ouderschapsverlof hebben gehad en
daar in die periode ook geen behoefte aan hadden.
Ouderschapsverlof onbekend
Werknemers van 15 tot 65 jaar met betaald werk voor 12 uur of meer per
week en één of meer kinderen van 0 tot 8 jaar in het huishouden, die de
vraag naar gebruik ouderschapsverlof of behoefte aan ouderschapsverlof
niet hebben beantwoord of niet hebben gehad. Het laatste is bijvoorbeeld
het geval als de werknemer geen deel uitmaakt van de huishoudkern.
De huishoudkern bestaat uit de persoon in het huishouden die alles
regelt en zijn of haar partner.