Reiniging; prijsindex 2005 4e kwartaal = 100

Reiniging; prijsindex 2005 4e kwartaal = 100

Reinigingsdiensten Perioden Prijsindexcijfers (2005 4e kwartaal = 100) Kwartaalmutatie (%) Jaarmutatie (%)
Totaal Reinigingsdiensten 2005 4e kwartaal 100,0 - -
Totaal Reinigingsdiensten 2006 1e kwartaal 101,7 1,7 -
Totaal Reinigingsdiensten 2006 2e kwartaal 101,7 0,0 -
Totaal Reinigingsdiensten 2006 3e kwartaal 101,8 0,1 -
Totaal Reinigingsdiensten 2006 4e kwartaal 101,8 0,0 1,8
Totaal Reinigingsdiensten 2006 jaargemiddelde 101,8 - -
Totaal Reinigingsdiensten 2007 1e kwartaal 104,2 2,4 2,5
Totaal Reinigingsdiensten 2007 2e kwartaal 104,2 0,0 2,5
Totaal Reinigingsdiensten 2007 3e kwartaal 104,2 0,0 2,4
Totaal Reinigingsdiensten 2007 4e kwartaal 104,2 0,0 2,4
Totaal Reinigingsdiensten 2007 jaargemiddelde 104,2 - 2,4
Totaal Reinigingsdiensten 2008 1e kwartaal 107,0 2,7 2,7
Schoonmaakdiensten 2005 4e kwartaal 100,0 - -
Schoonmaakdiensten 2006 1e kwartaal 101,9 1,9 -
Schoonmaakdiensten 2006 2e kwartaal 102,0 0,1 -
Schoonmaakdiensten 2006 3e kwartaal 102,0 0,0 -
Schoonmaakdiensten 2006 4e kwartaal 101,9 -0,1 1,9
Schoonmaakdiensten 2006 jaargemiddelde 102,0 - -
Schoonmaakdiensten 2007 1e kwartaal 103,9 2,0 2,0
Schoonmaakdiensten 2007 2e kwartaal 103,9 0,0 1,9
Schoonmaakdiensten 2007 3e kwartaal 103,9 0,0 1,9
Schoonmaakdiensten 2007 4e kwartaal 103,9 0,0 2,0
Schoonmaakdiensten 2007 jaargemiddelde 103,9 - 1,9
Schoonmaakdiensten 2008 1e kwartaal 106,4 2,4 2,4
Industriële reiniging 2005 4e kwartaal 100,0 - -
Industriële reiniging 2006 1e kwartaal 100,7 0,7 -
Industriële reiniging 2006 2e kwartaal 99,5 -1,2 -
Industriële reiniging 2006 3e kwartaal 100,5 1,0 -
Industriële reiniging 2006 4e kwartaal 100,5 0,0 0,5
Industriële reiniging 2006 jaargemiddelde 100,3 - -
Industriële reiniging 2007 1e kwartaal 106,6 6,1 5,9
Industriële reiniging 2007 2e kwartaal 106,6 0,0 7,1
Industriële reiniging 2007 3e kwartaal 106,6 0,0 6,1
Industriële reiniging 2007 4e kwartaal 106,2 -0,4 5,7
Industriële reiniging 2007 jaargemiddelde 106,5 - 6,2
Industriële reiniging 2008 1e kwartaal 111,0 4,5 4,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van diensten van
reinigingsbedrijven. De prijsontwikkeling wordt vastgesteld aan de hand
van modelprijzen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2005 4e kwartaal
Frequentie: stopgezet.

Status van de cijfers
Definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken
van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Prijsindexcijfers
De prijsindexcijfers geven de gemiddelde prijsontwikkeling
weer van reinigingsdiensten. Halverwege het kwartaal worden de prijzen
van de meest voorkomende reinigingsdiensten opgevraagd.
Kwartaalmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Jaarmutatie
Procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.