Welzijnswerk en kinderopvang; exploitatie, 2001-2008


Deze tabel bevat informatie over de exploitatie van bedrijven met als
hoofdactiviteit kinderopvang, welzijnswerk ouderen, sociaal-cultureel werk
of brede welzijnsinstelling.

Het CBS heeft in 1995 eenmalig de bedrijfsgegevens van instellingen voor
welzijnswerk en kinderopvang verzameld. Vanaf gegevensjaar 2001 worden de
gegevens jaarlijks verzameld.

Gegevens beschikbaar: 2001-2008

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 19 september 2011:
Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door de nieuwe tabel
'Welzijnswerk en kinderopvang; verlies en winst, personeel en productie'.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Welzijnswerk en kinderopvang; exploitatie, 2001-2008

Type instelling Perioden Aantal bedrijven (aantal) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenTotaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfsopbrengstenNetto omzet (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenTotaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenSubsidies en bijdragen (mln euro) BedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengstenOverige bedrijfsopbrengsten niet eerd... (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenTotaal bedrijfslasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenTotaal arbeidskosten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenLonen en salarissen (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenPensioenlasten (mln euro) BedrijfslastenArbeidskostenSociale lasten (mln euro) BedrijfsresultaatBedrijfslastenAfschrijvingen op vaste activa (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenTotaal andere personeelskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenKosten uitzendkrachten en overige inleen (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere personeelskostenOverige personeelskosten (mln euro) BedrijfslastenOverige bedrijfslastenOverige bedrijfslasten niet eerder ge... (mln euro) Verlies- en winstrekeningBedrijfsresultaatBedrijfsresultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinanciële lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningFinancieel resultaatFinancieel resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenVrijval voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenToevoegingen voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningSaldo voorzieningenSaldo voorzieningen (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone baten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewone lasten (mln euro) Verlies- en winstrekeningBuitengewoon resultaatBuitengewoon resultaat (mln euro) Verlies- en winstrekeningResultaat voor belastingen (mln euro)
85331 Kinderopvang 2001 2.390 1.104 760 344 326 18 1.079 778 . . . 26 276 43 . . 233 24 3 7 -4 . . . 9 13 -5 15
85331 Kinderopvang 2005 3.015 1.856 1.666 190 173 17 1.770 1.195 965 77 153 64 510 69 19 50 441 86 . . -7 . . 0 . . 2 81
85331 Kinderopvang 2006 oud 3.285 2.049 1.841 208 188 19 1.910 1.285 1.044 86 154 68 556 67 19 48 489 139 . . -5 . . -2 . . 3 137
85331 Kinderopvang 2006 nieuw 2.710 2.093 1.862 230 211 19 1.952 1.320 1.077 87 156 69 562 68 19 49 494 141 . . -5 7 9 -2 . . 3 139
85331 Kinderopvang 2007 3.025 2.419 2.196 223 209 14 2.253 1.515 1.247 97 171 70 669 96 34 62 573 166 . . -3 6 8 -2 . . 2 166
85331 Kinderopvang 2008 3.125 2.930 2.697 233 217 16 2.702 1.799 1.472 119 208 82 820 119 45 74 701 228 . . -3 5 9 -4 . . 1 222
85335 Welzijn Ouderen 2001 310 122 49 72 68 5 124 48 . . . 3 72 7 . . 65 -2 0 1 -1 . . . 1 1 0 -3
85335 Welzijn Ouderen 2005 290 127 47 80 77 3 122 55 45 4 7 4 63 6 3 3 57 6 1 1 0 1 2 -1 1 0 1 6
85335 Welzijn Ouderen 2006 oud 270 126 51 75 73 2 122 55 45 4 7 3 63 4 2 2 59 4 . . 0 1 2 0 . . 0 4
85335 Welzijn Ouderen 2006 nieuw 235 116 47 69 68 2 113 52 42 4 6 3 58 4 2 2 54 4 . . 0 1 2 0 . . 0 4
85335 Welzijn Ouderen 2007 220 116 48 68 66 3 113 54 44 4 6 4 56 4 2 2 52 3 . . 0 1 1 0 . . 0 3
85335 Welzijn Ouderen 2008 205 113 44 69 67 2 110 50 41 3 6 3 57 4 2 2 49 3 . . 0 1 1 0 . . 0 3
85336 Sociaal-cultureel werk 2001 1.340 559 85 474 435 39 544 343 . . . 11 190 27 . . 163 15 2 1 1 . . . 11 11 0 15
85336 Sociaal-cultureel werk 2005 2.030 720 122 597 580 17 700 430 349 28 52 21 250 34 16 18 215 20 5 4 1 7 7 0 3 2 1 21
85336 Sociaal-cultureel werk 2006 oud 2.090 708 92 614 592 22 708 440 357 31 52 16 253 31 15 18 222 -1 . . -3 . . -3 . . 3 -3
85336 Sociaal-cultureel werk 2006 nieuw 1.195 521 68 453 433 20 523 324 264 22 38 12 186 23 11 13 163 -1 . . 1 4 6 -2 . . 2 2
85336 Sociaal-cultureel werk 2007 1.230 573 77 496 472 24 569 361 300 23 38 11 197 26 9 18 171 4 . . 2 4 6 -2 . . 1 6
85336 Sociaal-cultureel werk 2008 1.190 599 80 519 494 25 595 380 314 24 41 11 204 28 10 19 176 4 . . 3 3 6 -3 . . 2 5
85337 Brede welzijnsinstellingen 2001 100 372 70 302 284 18 377 250 . . . 7 119 19 . . 100 -5 1 1 0 . . . 4 4 -1 -5
85337 Brede welzijnsinstellingen 2005 140 386 74 312 300 12 384 248 201 16 31 7 130 18 7 11 111 - 2 1 1 4 5 -1 3 1 2 4
85337 Brede welzijnsinstellingen 2006 oud 180 384 56 327 308 18 381 243 196 17 30 7 131 21 8 13 110 3 . . 1 . . -2 . . 1 4
85337 Brede welzijnsinstellingen 2006 nieuw 140 397 58 339 320 19 394 252 204 17 31 7 135 22 8 13 113 3 . . 1 2 4 -2 . . 1 4
85337 Brede welzijnsinstellingen 2007 175 424 63 360 339 20 420 274 224 18 32 7 138 21 8 13 117 4 . . 1 2 3 -1 . . 1 4
85337 Brede welzijnsinstellingen 2008 195 480 78 403 381 21 478 305 250 20 35 9 164 26 11 15 139 2 . . 2 3 4 -1 . . 1 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens