Woningvoorraad naar eigendom; regio, 2006-2012

Woningvoorraad naar eigendom; regio, 2006-2012

Regio's Perioden Totale woningvoorraad (aantal) Woningvoorraad naar eigendom Aantal eigen woningen (aantal) Woningvoorraad naar eigendom Aantal huurwoningen Totaal huurwoning (aantal) Woningvoorraad naar eigendom Aantal huurwoningen In bezit woningcorporatie (aantal) Woningvoorraad naar eigendom Aantal huurwoningen In bezit overige verhuurders (aantal) Woningvoorraad naar eigendom Eigendom onbekend (aantal) Woningvoorraad naar eigendom; relatief Eigen woningen (%) Woningvoorraad naar eigendom; relatief Huurwoningen Totaal relatief (%) Woningvoorraad naar eigendom; relatief Huurwoningen In bezit woningcorporatie (%) Woningvoorraad naar eigendom; relatief Huurwoningen In bezit overige verhuurders (%) Woningvoorraad naar eigendom; relatief Onbekend relatief (%)
Nederland 2008 7.043.212 3.885.385 2.896.967 . . 260.860 55,2 41,1 . . 3,7
Nederland 2009 7.104.518 3.958.768 3.090.701 2.246.358 844.343 55.049 55,7 43,5 31,6 11,9 0,8
Nederland 2010 7.172.436 3.969.883 3.148.461 2.288.370 860.091 54.092 55,3 43,9 31,9 12,0 0,8
Nederland 2011 7.217.803 3.975.806 3.191.920 2.248.595 943.325 50.077 55,1 44,2 31,2 13,1 0,7
Nederland 2012 7.266.295 4.083.808 3.130.363 2.236.587 893.776 52.124 56,2 43,1 30,8 12,3 0,7
Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2008 4.152.357 2.595.226 1.444.271 . . 112.860 62,5 34,8 . . 2,7
Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2009 4.188.952 2.639.459 1.526.914 1.139.827 387.087 22.579 63,0 36,5 27,2 9,2 0,5
Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2010 4.227.924 2.646.385 1.558.279 1.156.287 401.992 23.260 62,6 36,9 27,3 9,5 0,6
Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2011 4.244.226 2.641.967 1.582.387 1.138.923 443.464 19.872 62,2 37,3 26,8 10,4 0,5
Geen grootstedelijke agglomeratie (GA) 2012 4.274.463 2.703.276 1.550.133 1.139.525 410.608 21.054 63,2 36,3 26,7 9,6 0,5
Amsterdam (GA) 2008 510.237 145.761 323.394 . . 41.082 28,6 63,4 . . 8,1
Amsterdam (GA) 2009 515.312 152.398 352.196 216.151 136.045 10.718 29,6 68,3 41,9 26,4 2,1
Amsterdam (GA) 2010 520.113 152.958 358.028 236.816 121.212 9.127 29,4 68,8 45,5 23,3 1,8
Amsterdam (GA) 2011 524.140 159.359 356.281 232.425 123.856 8.500 30,4 68,0 44,3 23,6 1,6
Amsterdam (GA) 2012 527.864 165.695 352.718 226.168 126.550 9.451 31,4 66,8 42,8 24,0 1,8
Geen stadsgewest (SG) 2008 2.968.462 1.865.300 1.020.614 . . 82.548 62,8 34,4 . . 2,8
Geen stadsgewest (SG) 2009 2.994.755 1.898.397 1.079.889 807.627 272.262 16.469 63,4 36,1 27,0 9,1 0,5
Geen stadsgewest (SG) 2010 3.030.031 1.908.073 1.104.741 820.403 284.338 17.217 63,0 36,5 27,1 9,4 0,6
Geen stadsgewest (SG) 2011 3.042.196 1.904.518 1.122.976 807.657 315.319 14.702 62,6 36,9 26,5 10,4 0,5
Geen stadsgewest (SG) 2012 3.064.244 1.949.325 1.099.072 808.073 290.999 15.847 63,6 35,9 26,4 9,5 0,5
Amsterdam (SG) 2008 692.590 258.758 389.203 . . 44.629 37,4 56,2 . . 6,4
Amsterdam (SG) 2009 699.781 267.695 420.864 268.438 152.426 11.222 38,3 60,1 38,4 21,8 1,6
Amsterdam (SG) 2010 706.317 268.531 428.117 290.125 137.992 9.669 38,0 60,6 41,1 19,5 1,4
Amsterdam (SG) 2011 708.818 273.487 426.427 284.862 141.565 8.904 38,6 60,2 40,2 20,0 1,3
Amsterdam (SG) 2012 714.255 282.248 422.157 278.637 143.520 9.850 39,5 59,1 39,0 20,1 1,4
Amsterdam 2008 387.531 86.485 263.689 . . 37.357 22,3 68,0 . . 9,6
Amsterdam 2009 391.181 91.173 289.967 172.295 117.672 10.041 23,3 74,1 44,0 30,1 2,6
Amsterdam 2010 394.196 90.938 294.711 191.116 103.595 8.547 23,1 74,8 48,5 26,3 2,2
Amsterdam 2011 397.460 96.928 292.557 187.128 105.429 7.975 24,4 73,6 47,1 26,5 2,0
Amsterdam 2012 399.817 101.498 289.281 181.590 107.691 9.038 25,4 72,4 45,4 26,9 2,3
Hollands Kroon 2008
Hollands Kroon 2009
Hollands Kroon 2010
Hollands Kroon 2011
Hollands Kroon 2012 19.817 13.166 6.573 4.980 1.593 78 66,4 33,2 25,1 8,0 0,4
Strijen 2008 3.802 2.418 1.285 . . 99 63,6 33,8 . . 2,6
Strijen 2009 3.799 2.415 1.377 1.067 310 7 63,6 36,2 28,1 8,2 0,2
Strijen 2010 3.826 2.395 1.424 1.119 305 7 62,6 37,2 29,2 8,0 0,2
Strijen 2011 3.830 2.391 1.433 1.092 341 6 62,4 37,4 28,5 8,9 0,2
Strijen 2012 3.885 2.453 1.425 1.111 314 7 63,1 36,7 28,6 8,1 0,2
Utrecht 2008 126.516 59.258 61.997 . . 5.261 46,8 49,0 . . 4,2
Utrecht 2009 128.955 58.934 69.246 49.639 19.607 775 45,7 53,7 38,5 15,2 0,6
Utrecht 2010 132.197 60.934 70.545 48.201 22.344 718 46,1 53,4 36,5 16,9 0,5
Utrecht 2011 133.441 60.863 71.242 47.445 23.797 1.336 45,6 53,4 35,6 17,8 1,0
Utrecht 2012 135.267 64.673 68.906 47.293 21.613 1.688 47,8 50,9 35,0 16,0 1,2
Zoetermeer 2008 51.796 25.748 24.815 . . 1.233 49,7 47,9 . . 2,4
Zoetermeer 2009 52.274 26.407 25.859 20.095 5.764 8 50,5 49,5 38,4 11,0 0,0
Zoetermeer 2010 52.681 26.873 25.801 20.016 5.785 7 51,0 49,0 38,0 11,0 0,0
Zoetermeer 2011 52.929 27.370 25.552 19.613 5.939 7 51,7 48,3 37,1 11,2 0,0
Zoetermeer 2012 53.222 27.800 25.419 19.667 5.752 3 52,2 47,8 37,0 10,8 0,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in verdeling van de woningvoorraad naar huur- en eigen woningen, in absolute en relatieve waarden.

De getoonde gegevens hebben alleen betrekking op woningen. Het gaat hier niet om recreatiewoningen, wooneenheden en bijzondere woongebouwen. De woningvoorraad wordt bepaald op basis van een koppeling tussen het WoningRegister (WRG) en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster en de jaarbestanden van de Woningstatistiek. Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar de volgende regionale indelingen:
- Landsdelen, Provincies, COROP-gebieden, Stadsgewesten, Grootstedelijke agglomeraties en Gemeenten.
Het waarnemingsmoment is bepaald op 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 2006 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 21 juni 2013.

Reden van stopzetting:
De gegevens over de woningvoorraad zijn vanaf 2012 afkomstig uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Ter voorkoming van trendbreuken binnen één tabel zijn nieuwe tabellen gestart (zie ook paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Totale woningvoorraad
Woningvoorraad op 1 januari
Woningvoorraad naar eigendom
Aantal eigen woningen
Woningen die eigendom zijn of worden van de (toekomstige) bewoners.
Aantal huurwoningen
Totaal huurwoning
Woningen in eigendom van 'toegelaten instellingen' (woningcorporaties), van institutionele beleggers of van particulieren die de woning verhuren aan de bewoner.
In bezit woningcorporatie
Huurwoningen in eigendom van 'toegelaten instellingen' (woningcorporaties) of een gemeentelijk woningbedrijf die de woning verhuren aan de bewoner.
---
Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.
In bezit overige verhuurders
Huurwoningen in eigendom van institutionele beleggers of van particulieren die de woning verhuren aan de bewoner.
Eigendom onbekend
Aandel woningen waarvan geen koppeling mogelijk was tussen de adressen van het woningregister en die van andere registers zoals het WOZ-register, woningbestand Kadaster en jaarbestand van de Woningstatistiek bij het CBS.
Daarnaast betreft het voor de periode 2006 tot en met 2008 woningen waarop de peildatum 1 januari niemand stond ingeschreven in de GBA.
Woningvoorraad naar eigendom; relatief
Eigen woningen
Het procentuele aandeel eigen woningen ten opzichte van het totaal aantal woningen.
Huurwoningen
Totaal relatief
Het procentuele aandeel huurwoningen ten opzichte van het totaal aantal woningen.
In bezit woningcorporatie
Het procentuele aandeel huurwoningen in bezit van een woningcorporatie ten opzichte van het totaal aantal woningen.
In bezit overige verhuurders
Het procentuele aandeel huurwoningen in bezit van overige verhuurders ten opzichte van het totaal aantal woningen.
Onbekend relatief
Het procentuele aandeel woningen met onbekende eigendomsvorm ten opzichte van het totaal aantal woningen.