VO; studievoortgang brugklas; brugklastype, huishoudkenmerken 2003-2007

VO; studievoortgang brugklas; brugklastype, huishoudkenmerken 2003-2007

Peilmoment Onderwijspositie op peilmoment Diploma Doorstroom Vertraging Persoonskenmerken Huishoudkenmerken Startjaar 2004/'05 Totaal leerlingen brugklas (aantal)
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 185.610
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 154.000
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 27.210
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Eigen huishouden 90
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen IIT-bewoner 340
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Soort huishouden onbekend 3.980
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen < 2 keer minimumloon 45.950
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 tot 4 keer minimumloon 85.900
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen >= 4 keer minimumloon 50.400
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Inkomstenniveau onbekend 3.360
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 1 kind 18.520
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 kinderen 87.290
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 3 kinderen 52.200
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 4 kinderen of meer 24.160
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Geen kinderen 430
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Aantal kinderen onbekend 3.020
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 113.660
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 95.140
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 16.640
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Eigen huishouden x
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen IIT-bewoner 200
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Soort huishouden onbekend 1.680
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen < 2 keer minimumloon 29.510
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 tot 4 keer minimumloon 57.240
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen >= 4 keer minimumloon 25.560
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Inkomstenniveau onbekend 1.350
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 1 kind 11.090
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 kinderen 53.890
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 3 kinderen 31.880
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 4 kinderen of meer 15.440
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Geen kinderen 200
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Aantal kinderen onbekend 1.150
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 71.950
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 58.860
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 10.570
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Eigen huishouden 90
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen IIT-bewoner 140
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Soort huishouden onbekend 2.300
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen < 2 keer minimumloon 16.440
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 tot 4 keer minimumloon 28.660
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen >= 4 keer minimumloon 24.850
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Inkomstenniveau onbekend 2.010
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 1 kind 7.420
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 kinderen 33.410
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 3 kinderen 20.320
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 4 kinderen of meer 8.720
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Geen kinderen 220
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Aantal kinderen onbekend 1.870
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 59.360
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 52.080
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 6.690
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Eigen huishouden -
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen IIT-bewoner 50
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Soort huishouden onbekend 540
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen < 2 keer minimumloon 10.020
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 tot 4 keer minimumloon 24.960
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen >= 4 keer minimumloon 23.930
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Inkomstenniveau onbekend 450
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 1 kind 5.540
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 kinderen 29.140
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 3 kinderen 17.690
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 4 kinderen of meer 6.550
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Geen kinderen 50
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Aantal kinderen onbekend 410
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 8.680
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 7.320
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 1.260
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Eigen huishouden -
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen IIT-bewoner x
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Soort huishouden onbekend 100
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen < 2 keer minimumloon 2.030
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 tot 4 keer minimumloon 3.930
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen >= 4 keer minimumloon 2.650
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Inkomstenniveau onbekend 90
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 1 kind 860
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 kinderen 4.130
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 3 kinderen 2.520
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 4 kinderen of meer 1.100
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Geen kinderen x
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Aantal kinderen onbekend 80
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 50.670
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 44.770
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 5.430
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Eigen huishouden -
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen IIT-bewoner 40
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Soort huishouden onbekend 440
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen < 2 keer minimumloon 7.990
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 tot 4 keer minimumloon 21.030
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen >= 4 keer minimumloon 21.280
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Inkomstenniveau onbekend 370
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 1 kind 4.680
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 kinderen 25.010
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 3 kinderen 15.170
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 4 kinderen of meer 5.450
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Geen kinderen 40
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen in vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Aantal kinderen onbekend 330
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 126.260
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 101.910
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 20.520
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Eigen huishouden 90
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen IIT-bewoner 290
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Soort huishouden onbekend 3.430
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen < 2 keer minimumloon 35.930
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 tot 4 keer minimumloon 60.940
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen >= 4 keer minimumloon 26.480
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Inkomstenniveau onbekend 2.910
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 1 kind 12.980
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 kinderen 58.160
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 3 kinderen 34.510
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 4 kinderen of meer 17.610
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Geen kinderen 380
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Aantal kinderen onbekend 2.620
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 104.980
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 87.820
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 15.390
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Eigen huishouden x
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen IIT-bewoner 190
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Soort huishouden onbekend 1.570
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen < 2 keer minimumloon 27.480
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 tot 4 keer minimumloon 53.320
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen >= 4 keer minimumloon 22.910
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Inkomstenniveau onbekend 1.260
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 1 kind 10.240
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 kinderen 49.760
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 3 kinderen 29.370
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 4 kinderen of meer 14.350
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Geen kinderen 200
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Aantal kinderen onbekend 1.070
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 21.280
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 2 ouders/verzorgers 14.090
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Thuiswonend, 1 ouder/verzorger 5.140
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Eigen huishouden 90
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen IIT-bewoner 100
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Soort huishouden onbekend 1.860
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen < 2 keer minimumloon 8.450
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 tot 4 keer minimumloon 7.620
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen >= 4 keer minimumloon 3.560
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Inkomstenniveau onbekend 1.650
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 1 kind 2.740
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 2 kinderen 8.400
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 3 kinderen 5.140
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen 4 kinderen of meer 3.270
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Geen kinderen 180
Begin van jaar 6 Totaal leerlingen uit vo Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Aantal kinderen onbekend 1.540
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over de studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar:
- brugklastype per startjaar;
- onderwijssoort en leerweg in het vmbo per peilmoment;
- behaalde diploma's tot en met peilmoment;
- doorstroom tot en met peilmoment;
- vertraging tot en met peilmoment;
- persoonskenmerken (geslacht en herkomstgroepering);
- huishoudkenmerken (inkomsten van het huishouden, type huishouden en aantal kinderen in het huishouden).

Over de tabel is een beknopte leeswijzer beschikbaar. Zie hiervoor paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar:
Van startjaar 2003 tot en met 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers voor het meest recente schooljaar dat de leerlingen zijn gevolgd zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 2 oktober 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Startjaar 2004/'05
Het startjaar 2004/'05 omvat alle leerlingen die in het schooljaar
2004/'05 voor het eerst in het eerste leerjaar van het voortgezet
onderwijs zaten (exclusief het praktijkonderwijs en de vmbo-afdelingen van
de Agrarische Opleidingscentra).
Totaal leerlingen brugklas
De totale groep leerlingen die in het betreffende startjaar voor het
eerst in de brugklas zat.