VO; studievoortgang brugklas, herkomstgroepering 2003/'04 - 2007/'08

VO; studievoortgang brugklas, herkomstgroepering 2003/'04 - 2007/'08

Geslacht Peilmoment Onderwijspositie op peilmoment Diploma Doorstroom Vertraging Herkomst Startjaar 2007/'08 Totaal leerlingen brugklas (aantal) Startjaar 2007/'08 Brugklas beroepsgericht vmbo Totaal (aantal) Startjaar 2007/'08 Brugklas avo (vmbo- gt/havo/vwo) Totaal (aantal) Startjaar 2007/'08 Brugklas avo/vmbo (aantal)
Totaal leerlingen Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal herkomstgroepering 186.260 34.650 120.090 31.520
Totaal leerlingen Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtoon 145.760 25.260 97.640 22.860
Totaal leerlingen Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtoon 11.780 1.850 7.870 2.070
Totaal leerlingen Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtoon 28.060 7.410 14.330 6.320
Totaal leerlingen Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal herkomstgroepering 160.230 29.270 104.520 26.440
Totaal leerlingen Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtoon 129.650 22.300 86.990 20.360
Totaal leerlingen Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtoon 9.510 1.470 6.450 1.590
Totaal leerlingen Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal met diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtoon 21.000 5.490 11.040 4.470
Totaal leerlingen Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Totaal herkomstgroepering 26.030 5.380 15.560 5.080
Totaal leerlingen Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Autochtoon 16.110 2.970 10.650 2.500
Totaal leerlingen Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Westerse allochtoon 2.270 370 1.410 480
Totaal leerlingen Begin van jaar 8 Totaal leerlingen Totaal zonder diploma Totaal leerlingen Totaal leerlingen Niet-westerse allochtoon 7.060 1.920 3.290 1.850
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs naar brugklastype per startjaar en bevat specifieke gegevens over de herkomstgroepering. Verder worden gegevens verstrekt over onderwijssoort en leerweg in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs per peilmoment en zowel behaalde diploma's als doorstroom en vertraging tot en met het peilmoment.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 2003/'04.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 4 april 2017:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Startjaar 2007/'08
Het startjaar 2007/'08 omvat alle leerlingen die in het schooljaar 2007/'08 voor het eerst in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten (exclusief het praktijkonderwijs).
Totaal leerlingen brugklas
De totale groep leerlingen die in het betreffende startjaar voor het eerst in de brugklas zat.
Brugklas beroepsgericht vmbo
De groep leerlingen die in het betreffende startjaar in een brugklas voor de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo zat.

Inclusief de leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Totaal
Brugklas avo (vmbo- gt/havo/vwo)
De groep leerlingen die in het betreffende startjaar in een brugklas voor de gemengde of theoretische leerweg van het vmbo, havo of vwo zat.

Inclusief de leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Totaal
Brugklas avo/vmbo
De groep leerlingen die in het betreffende startjaar in een brede brugklas voor vmbo, havo of vwo zat. Dit kan zijn:
- een brugklas vmbo-(b)k/vmbo-gt
- een brugklas vmbo-(b)k/vmbo-gt/havo
- een brugklas vmbo-(b)k/vmbo-gt/havo/vwo.

Inclusief de leerlingen met een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).