Onverzekerden tegen ziektekosten; overige kenmerken, 2006-2010

Onverzekerden tegen ziektekosten; overige kenmerken, 2006-2010

Perioden
1 mei 2010*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal onverzekerden tegen ziektekosten op een peildatum. De gegevens zijn uitgesplitst naar stedelijkheid, naar generatie en plaats in het huishouden. Ook wordt het aantal onverzekerden onder studenten en mensen met een uitkering gegeven.

Met ingang van 2006 is het aantal onverzekerden gedefinieerd als het aantal personen dat in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) staat ingeschreven èn verzekeringsplichtig is volgens de Zorgverzekeringswet, maar geen zorgverzekering zoals in die wet bedoeld heeft afgesloten. De beperking tot het aantal onverzekerden in de GBA betekent dat onverzekerden onder illegalen, grensarbeiders die in het buitenland wonen en in Nederland werken en Nederlanders die in het buitenland wonen (bijvoorbeeld de zogenaamde pensionado's) buiten beschouwing blijven.

Gegevens beschikbaar: 2006-2010

Status van de cijfers:
De cijfers in de tabel over 2006 tot en met 2009 zijn definitieve cijfers.
De cijfers over 2010 zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 6 juni 2012:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen