Onverzekerden tegen ziektekosten; leeftijd, geslacht, 2006-2010

Onverzekerden tegen ziektekosten; leeftijd, geslacht, 2006-2010

Geslacht Leeftijd Perioden Onverzekerden, aantal Formeel onverzekerden op peildatum (aantal) Onverzekerden, aantal Nog onverzekerd 6 maanden na peildatum (aantal) Onverzekerden, percentage Formeel onverzekerden op peildatum (in % van totaal personen binnen cat.) Onverzekerden, percentage Nog onverzekerd 6 maanden na peildatum (in % van totaal personen binnen cat.)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* 174.610 136.450 1,1 0,8
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar 1 mei 2010* 6.220 4.390 0,8 0,6
Totaal mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar 1 mei 2010* 4.150 3.100 0,4 0,3
Totaal mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar 1 mei 2010* 3.760 2.950 0,4 0,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar 1 mei 2010* 5.350 3.960 0,5 0,4
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1 mei 2010* 26.090 19.680 2,6 1,9
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1 mei 2010* 33.210 25.080 3,3 2,5
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1 mei 2010* 24.920 19.250 2,5 1,9
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1 mei 2010* 18.750 14.830 1,7 1,3
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1 mei 2010* 15.390 12.310 1,2 1,0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1 mei 2010* 11.940 9.670 0,9 0,7
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1 mei 2010* 8.900 7.290 0,7 0,6
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1 mei 2010* 5.840 4.900 0,5 0,4
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar 1 mei 2010* 4.280 3.710 0,4 0,3
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 1 mei 2010* 2.520 2.240 0,3 0,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 1 mei 2010* 1.450 1.340 0,2 0,2
Totaal mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar 1 mei 2010* 810 760 0,2 0,1
Totaal mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar 1 mei 2010* 550 520 0,1 0,1
Totaal mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar 1 mei 2010* 300 280 0,1 0,1
Totaal mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar 1 mei 2010* 130 130 0,1 0,1
Totaal mannen en vrouwen 95 jaar of ouder 1 mei 2010* 50 50 0,2 0,2
Mannen Totaal leeftijden 1 mei 2010* 102.670 80.680 1,3 1,0
Mannen 0 tot 5 jaar 1 mei 2010* 3.120 2.190 0,8 0,6
Mannen 5 tot 10 jaar 1 mei 2010* 2.120 1.570 0,4 0,3
Mannen 10 tot 15 jaar 1 mei 2010* 1.890 1.470 0,4 0,3
Mannen 15 tot 20 jaar 1 mei 2010* 2.830 2.140 0,6 0,4
Mannen 20 tot 25 jaar 1 mei 2010* 12.220 9.360 2,4 1,8
Mannen 25 tot 30 jaar 1 mei 2010* 18.370 13.940 3,7 2,8
Mannen 30 tot 35 jaar 1 mei 2010* 15.580 12.050 3,1 2,4
Mannen 35 tot 40 jaar 1 mei 2010* 12.320 9.790 2,2 1,8
Mannen 40 tot 45 jaar 1 mei 2010* 10.540 8.430 1,6 1,3
Mannen 45 tot 50 jaar 1 mei 2010* 8.120 6.560 1,2 1,0
Mannen 50 tot 55 jaar 1 mei 2010* 5.980 4.910 1,0 0,8
Mannen 55 tot 60 jaar 1 mei 2010* 3.840 3.200 0,7 0,6
Mannen 60 tot 65 jaar 1 mei 2010* 2.640 2.260 0,5 0,4
Mannen 65 tot 70 jaar 1 mei 2010* 1.490 1.310 0,4 0,3
Mannen 70 tot 75 jaar 1 mei 2010* 800 740 0,3 0,2
Mannen 75 tot 80 jaar 1 mei 2010* 410 380 0,2 0,2
Mannen 80 tot 85 jaar 1 mei 2010* 250 230 0,2 0,2
Mannen 85 tot 90 jaar 1 mei 2010* 100 100 0,1 0,1
Mannen 90 tot 95 jaar 1 mei 2010* 40 40 0,2 0,2
Mannen 95 jaar of ouder 1 mei 2010* 10 10 0,2 0,2
Vrouwen Totaal leeftijden 1 mei 2010* 71.940 55.770 0,9 0,7
Vrouwen 0 tot 5 jaar 1 mei 2010* 3.100 2.200 0,9 0,6
Vrouwen 5 tot 10 jaar 1 mei 2010* 2.030 1.530 0,4 0,3
Vrouwen 10 tot 15 jaar 1 mei 2010* 1.860 1.480 0,4 0,3
Vrouwen 15 tot 20 jaar 1 mei 2010* 2.520 1.830 0,5 0,4
Vrouwen 20 tot 25 jaar 1 mei 2010* 13.870 10.320 2,7 2,0
Vrouwen 25 tot 30 jaar 1 mei 2010* 14.840 11.150 3,0 2,3
Vrouwen 30 tot 35 jaar 1 mei 2010* 9.340 7.190 1,9 1,4
Vrouwen 35 tot 40 jaar 1 mei 2010* 6.440 5.040 1,2 0,9
Vrouwen 40 tot 45 jaar 1 mei 2010* 4.850 3.890 0,8 0,6
Vrouwen 45 tot 50 jaar 1 mei 2010* 3.830 3.120 0,6 0,5
Vrouwen 50 tot 55 jaar 1 mei 2010* 2.920 2.380 0,5 0,4
Vrouwen 55 tot 60 jaar 1 mei 2010* 2.000 1.700 0,4 0,3
Vrouwen 60 tot 65 jaar 1 mei 2010* 1.640 1.450 0,3 0,3
Vrouwen 65 tot 70 jaar 1 mei 2010* 1.040 930 0,2 0,2
Vrouwen 70 tot 75 jaar 1 mei 2010* 650 600 0,2 0,2
Vrouwen 75 tot 80 jaar 1 mei 2010* 400 380 0,1 0,1
Vrouwen 80 tot 85 jaar 1 mei 2010* 300 290 0,1 0,1
Vrouwen 85 tot 90 jaar 1 mei 2010* 190 190 0,1 0,1
Vrouwen 90 tot 95 jaar 1 mei 2010* 90 90 0,1 0,1
Vrouwen 95 jaar of ouder 1 mei 2010* 40 40 0,2 0,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal onverzekerden tegen ziektekosten op een peildatum, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.

Met ingang van 2006 is het aantal onverzekerden gedefinieerd als het aantal personen dat in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) staat ingeschreven èn verzekeringsplichtig is volgens de Zorgverzekeringswet, maar geen zorgverzekering zoals in die wet bedoeld heeft afgesloten. De beperking tot het aantal onverzekerden in de GBA betekent dat onverzekerden onder illegalen, grensarbeiders die in het buitenland wonen en in Nederland werken en Nederlanders die in het buitenland wonen (bijvoorbeeld de zogenaamde pensionado's) buiten beschouwing blijven.

Gegevens beschikbaar: 2006-2010

Status van de cijfers:
De cijfers in de tabel over 2006 tot en met 2009 zijn definitieve cijfers.
De cijfers over 2010 zijn voorlopige cijfers.

Wijzigingen per 6 juni 2012:
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Voor nadere informatie zie href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/C3863B5C-D32E-47A3-80FD-890946B43080.htm">
Het CBS start nieuwe reeks Onverzekerden tegen ziektekosten.

Toelichting onderwerpen

Onverzekerden, aantal
Het aantal onverzekerden. Onverzekerden zijn personen die in de GBA
(Gemeentelijke Basisadministratie) staan (administratieve bevolking) en
verzekeringsplichtig zijn, maar niet zijn opgenomen in het verzekerden-
bestand. In beginsel is iedereen die verplicht verzekerd is in het kader
van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ook verplicht
verzekerd in het kader van de Zorgverzekeringswet. In principe zijn dat
alle inwoners van Nederland en degenen die in Nederland loonbelasting
betalen. Hierin is echter een aantal wijzigingen aangebracht met het
"Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen
1999". Dit leidt er toe dat de volgende groepen niet verplicht zijn zich
te verzekeren in het kader van de Zorgverzekeringswet:
- Asielzoekers;
- Personen die in Nederland wonen maar in het buitenland werken;
- Personen die in het buitenland een uitkering en/of pensioen ontvangen;
- Diplomaten en werknemers van volkenrechtelijke organisaties;
- Personen die tijdelijk vanuit het buitenland door hun werkgever naar
Nederland worden uitgezonden (gedetacheerd);
- Buitenlandse studenten die uitsluitend wegens studie in Nederland wonen.
Naast bovengenoemde groepen omvat deze categorie ook militairen in actieve
dienst en personen die vanwege hun levensovertuiging problemen hebben zich
te verzekeren (gemoedsbezwaarden). Volgens lid 2 van artikel 2 van de
Zorgverzekeringswet zijn zij niet verzekeringsplichtig.
Let op: Het CBS hanteert een onderscheid in formeel onverzekerden en de
onverzekerden die 6 maanden na peildatum nog steeds onverzekerd zijn.
Formeel onverzekerden op peildatum
Het aantal personen dat op de peildatum in de GBA (Gemeentelijke
Basisadministratie) staat (administratieve bevolking) en verzekerings-
plichtig is, maar niet is opgenomen in het verzekerdenbestand.
Nog onverzekerd 6 maanden na peildatum
Nog onverzekerd 6 maanden na peildatum.
Personen die op de peildatum onverzekerd zijn en een half jaar later nog
steeds. Dit cijfer is gelijk aan het aantal formeel onverzekerden op de
de peildatum min het aantal personen dat zich binnen een half jaar na
peildatum alsnog verzekerd heeft, geëmigreerd is of afgevoerd is uit de
GBA (Gemeentelijke Basisadministratie). Er is hierbij geen rekening
gehouden met sterfte en een andere verzekeringsplicht.
Onverzekerden, percentage
Het aantal onverzekerden uitgedrukt als percentage van het totale aantal
personen binnen de betreffende categorie. Onverzekerden zijn personen die
in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie) staan (administratieve
bevolking) en verzekeringsplichtig zijn, maar niet zijn opgenomen in het
verzekerdenbestand. In beginsel is iedereen die verplicht verzekerd is in
het kader van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ook
verplicht verzekerd in het kader van de Zorgverzekeringswet. In principe
zijn dat alle inwoners van Nederland en degenen die in Nederland
loonbelasting betalen. Hierin is echter een aantal wijzigingen
aangebracht met het "Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden
volksverzekeringen 1999". Dit leidt er toe dat de volgende groepen niet
verplicht zijn zich te verzekeren in het kader van de Zorgverzekeringswet:
- Asielzoekers;
- Personen die in Nederland wonen maar in het buitenland werken;
- Personen die in het buitenland een uitkering en/of pensioen ontvangen;
- Diplomaten en werknemers van volkenrechtelijke organisaties;
- Personen die tijdelijk vanuit het buitenland door hun werkgever naar
Nederland worden uitgezonden (gedetacheerd);
- Buitenlandse studenten die uitsluitend wegens studie in Nederland wonen.
Naast bovengenoemde groepen omvat deze categorie ook militairen in actieve
dienst en personen die vanwege hun levensovertuiging problemen hebben zich
te verzekeren (gemoedsbezwaarden). Volgens lid 2 van artikel 2 van de
Zorgverzekeringswet zijn zij niet verzekeringsplichtig.
Let op: Het CBS hanteert een onderscheid in formeel onverzekerden en de
onverzekerden die 6 maanden na peildatum nog steeds onverzekerd zijn.
Formeel onverzekerden op peildatum
Het aantal formeel onverzekerden op de peildatum, uitgedrukt als
percentage van het totale aantal personen binnen de betreffende
categorie op de peildatum.
Nog onverzekerd 6 maanden na peildatum
Nog onverzekerd 6 maanden na peildatum.
Het aantal formeel onverzekerden op de peildatum dat een half jaar na de
peildatum nog steeds onverzekerd is, uitgedrukt als percentage van het
totale aantal personen binnen de betreffende categorie op de peildatum.
Hierbij is het aantal nog steeds onverzekerden gelijk aan het aantal
onverzekerden op de peildatum min het aantal personen dat zich binnen een
half jaar na de peildatum alsnog verzekerd heeft, geëmigreerd is of
afgevoerd is uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie). Er is hierbij
geen rekening gehouden met sterfte en een andere verzekeringsplicht.