Agrarisch dienstverlenende bedrijven, jaarstat., exploitatie en personeel

Agrarisch dienstverlenende bedrijven, jaarstat., exploitatie en personeel

Grootteklasse Regio's Rechtsvorm Perioden Bedrijven (absoluut) Werkgelegenheid Werknemers Totaal aantal werknemers (x 1 000) Werkgelegenheid Werknemers Aantal vaste werknemers (x 1 000) Werkgelegenheid Werknemers Aantal losse werknemers (x 1 000) Werkgelegenheid Eigenaren en gezinsleden Totaal arbeid (AJE) Werkgelegenheid Eigenaren en gezinsleden Arbeid ondernemers (AJE) Werkgelegenheid Eigenaren en gezinsleden Arbeid huwelijks)partners (AJE) Werkgelegenheid Eigenaren en gezinsleden Arbeid overige gezinsleden (AJE) Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfslasten Inkoopwaarde omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfslasten Personeelslasten (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (mln euro) Resultatenrekening Overige opbrengsten en lasten Totaal overige opbrengsten en lasten (mln euro) Resultatenrekening Overige opbrengsten en lasten Saldo interest (mln euro) Resultatenrekening Overige opbrengsten en lasten Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultatenrekening Overige opbrengsten en lasten Saldo voorzieningen (mln euro) Resultatenrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen Totaal investeringen in nieuwe activa (mln euro) Investeringen Totaal investeringen in 2e handse activa (mln euro) Specificatie netto omzet Totaal netto omzet (mln euro) Specificatie netto omzet Agrarisch loonwerk (mln euro) Specificatie netto omzet Overig loonwerk (mln euro) Specificatie overige bedrijfsopbrengsten Totaal overige bedrijfsopbrengsten (mln euro) Specificatie overige bedrijfsopbrengsten Opbrengsten uit contributies (mln euro) Specificatie overige bedrijfsopbrengsten Opbrengsten landbouwactiviteiten (mln euro) Specificatie overige bedrijfsopbrengsten Opbrengsten verhuur machines (mln euro) Specificatie overige bedrijfsopbrengsten Uitkeringen schadeverzekeringen (mln euro) Specificatie overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten n.e.g. (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Totaal inkoopwaarde omzet (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Inkopen grond- en hulpstoffen Totaal inkopen grond- en hulpstoffen (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Inkopen grond- en hulpstoffen Kunstmest (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Inkopen grond- en hulpstoffen Bestrijdingsmiddelen (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Inkopen grond- en hulpstoffen Zaai-, plant- en pootgoed (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Inkopen grond- en hulpstoffen Overige grond- en hulpstoffen (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Inkopen handelsgoederen (mln euro) Specificatie inkoopwaarde omzet Werk door derden (mln euro) Specificatie personeelslasten Totaal personeelslasten (mln euro) Specificatie personeelslasten Bruto lonen (mln euro) Specificatie personeelslasten Sociale lasten (mln euro) Specificatie personeelslasten Overige personeelslasten (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Energie Totale energiekosten (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Energie Brandstoffen trekkracht (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Energie Aardgas (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Energie Elektriciteit (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Energie Overige brandstoffen (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Overige betaalde arbeid (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Totale algemene kosten (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Huur gebouwen en terreinen (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Huur transportm./machines/werktuigen (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Onderhoud gebouwen (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Onderh. transportm./machines/etc. (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Premies schadeverzekeringen (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Kosten privegebruik bedrijfsauto (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Kostprijsverh. belastingen en heffingen (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Algemene kosten Overige algemene kosten (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Afschrijvingen Totale afschrijvingen (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Afschrijvingen Gebouwen (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Afschrijvingen Machines en werktuigen (mln euro) Specificatie overige bedrijfslasten Afschrijvingen Overige materiele activa (mln euro) Specificatie investeringen Totaal investeringen (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Totaal investeringen in nieuwe activa (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Grond en terreinen (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Woonruimten (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Bedrijfsruimten (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Grond-,wegen- en waterbouwk. werken (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Externe transportmiddelen (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Trekkers (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Overige interne transportmiddelen (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Kantoormachines (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Machines en werktuigen (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Installaties (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Overige materiele activa (mln euro) Specificatie investeringen Nieuw Immateriele activa (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Totaal investeringen in 2e handse activa (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Grond en terreinen (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Woonruimten (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Bedrijfsruimten (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Grond-,wegen- en waterbouwk. werken (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Externe transportmiddelen (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Trekkers (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Overige interne transportmiddelen (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Kantoormachines (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Machines en werktuigen (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Installaties (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Overige materiele activa (mln euro) Specificatie investeringen Tweedehands Immateriele activa (mln euro) Specificatie desinvesteringen Totaal desinvesteringen (mln euro) Specificatie desinvesteringen Grond en terreinen (mln euro) Specificatie desinvesteringen Woonruimten (mln euro) Specificatie desinvesteringen Bedrijfsruimten (mln euro) Specificatie desinvesteringen Grond-,wegen- en waterbouwk. werken (mln euro) Specificatie desinvesteringen Externe transportmiddelen (mln euro) Specificatie desinvesteringen Trekkers (mln euro) Specificatie desinvesteringen Overige interne transportmiddelen (mln euro) Specificatie desinvesteringen Kantoormachines (mln euro) Specificatie desinvesteringen Machines en werktuigen (mln euro) Specificatie desinvesteringen Installaties (mln euro) Specificatie desinvesteringen Overige materiele activa (mln euro) Specificatie desinvesteringen Immateriele activa (mln euro)
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Totaal rechtsvormen 1992 4.746 11,1 4,7 6,4 3.496 3.078 373 45 832 777 55 703 155 225 323 -33 -36 3 0 96 202 178 24 777 690 86 55 0 34 2 1 19 155 103 10 36 28 30 16 36 225 167 50 9 323 34 29 1 2 2 3 142 6 9 3 68 13 -5 2 46 145 7 132 5 202 178 6 1 8 2 6 27 3 1 120 1 2 0 24 1 0 0 0 3 5 1 0 13 0 0 0 25 1 0 0 0 1 5 0 0 16 0 0 0
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Totaal rechtsvormen 1995 4.903 19,2 10,0 9,2 5.022 4.540 433 56 1.446 1.251 195 1.248 287 462 499 -30 -37 7 -1 167 301 257 45 1.251 1.016 235 195 23 68 6 2 96 287 140 11 40 35 54 57 90 462 374 70 18 499 49 42 2 3 3 12 234 9 17 6 104 20 -6 3 82 203 14 179 9 301 257 9 2 15 3 10 39 7 2 162 3 4 1 45 1 1 3 0 4 8 1 0 25 0 1 0 46 1 1 1 0 2 8 1 0 31 0 1 0
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Totaal rechtsvormen 1998 5.748 23,9 13,3 10,7 6.012 5.589 373 53 1.630 1.436 193 1.389 341 485 563 -35 -38 7 -4 206 339 290 49 1.436 1.046 391 193 4 70 4 4 111 341 166 8 43 33 82 77 99 485 363 98 24 563 55 47 2 4 2 18 269 13 17 7 109 22 -6 4 102 222 15 196 11 339 290 8 2 18 5 15 45 8 2 177 3 6 1 49 3 1 1 0 4 8 1 0 31 0 0 0 54 2 0 1 1 3 10 1 0 32 0 2 2
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Coöperatieve vereniging 1992 141 0,5 0,2 0,3 0 0 0 0 36 34 2 34 10 12 12 -2 -2 0 0 0 11 11 0 34 32 2 2 0 1 0 0 1 10 8 2 4 2 1 2 1 12 9 2 0 12 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 3 1 0 0 1 6 0 6 0 11 11 1 0 1 0 0 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Coöperatieve vereniging 1995 120 3,5 2,9 0,6 8 8 0 0 218 177 42 214 38 140 37 2 0 2 0 6 19 16 2 177 156 21 42 22 3 1 0 16 38 14 2 3 2 7 14 10 140 127 9 3 37 2 1 0 0 1 0 21 0 0 0 6 1 0 0 14 13 2 10 1 19 16 1 0 1 0 0 2 1 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Coöperatieve vereniging 1998 79 3,0 2,2 0,8 0 0 0 0 128 107 21 124 24 75 26 -2 -1 0 -1 2 11 11 0 107 101 6 21 3 9 0 0 8 24 9 0 4 1 3 11 4 75 54 16 4 26 2 1 0 0 0 0 16 0 1 0 3 1 0 0 11 8 1 6 1 11 11 0 0 1 0 0 2 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Gezinsbedrijf 1992 3.997 7,4 2,7 4,8 3.467 3.051 372 45 574 534 39 463 93 141 229 -24 -26 2 0 87 150 129 21 534 479 55 39 0 26 1 1 11 93 62 5 20 19 18 10 22 141 103 33 5 229 24 21 1 1 1 1 99 4 5 3 49 9 -4 1 33 104 5 95 4 150 129 4 1 6 1 5 20 2 1 87 1 2 0 21 0 0 0 0 2 5 0 0 12 0 0 0 17 1 0 0 0 1 4 0 0 11 0 0 0
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Gezinsbedrijf 1995 4.076 9,7 4,0 5,8 4.912 4.437 426 56 836 748 88 671 153 193 325 -26 -28 2 0 140 202 167 35 748 607 142 88 0 48 2 2 36 153 84 7 24 26 27 29 40 193 146 39 9 325 33 30 1 2 1 4 147 5 9 4 73 14 -6 2 46 140 9 126 5 202 167 5 2 9 2 7 28 4 1 107 1 2 1 35 1 1 2 0 3 7 1 0 19 0 0 0 30 1 1 1 0 1 5 0 0 19 0 0 0
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Gezinsbedrijf 1998 4.843 10,8 5,7 5,1 5.892 5.479 365 53 901 822 79 717 174 201 343 -21 -26 5 0 163 228 189 39 822 607 215 79 0 36 2 2 38 174 89 6 25 23 35 29 56 201 148 44 8 343 36 31 1 2 1 6 154 5 9 5 70 15 -5 2 53 147 10 130 6 228 189 6 2 11 2 10 31 6 1 115 2 4 0 39 0 1 1 0 3 7 1 0 26 0 0 0 31 1 0 0 1 2 7 1 0 19 0 1 0
Totaal grootteklassen Totaal Nederland NV of BV 1992 536 3,0 1,8 1,2 1 1 0 0 214 200 14 199 50 71 78 -7 -7 1 0 8 39 37 3 200 172 28 14 0 6 0 0 7 50 33 3 12 7 11 5 13 71 53 14 3 78 8 6 0 0 1 1 37 2 4 1 15 3 0 0 11 32 2 29 1 39 37 1 0 1 1 1 5 2 0 24 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0
Totaal grootteklassen Totaal Nederland NV of BV 1995 630 5,2 2,9 2,4 6 6 0 0 352 298 54 325 87 113 125 -9 -8 0 -1 18 67 60 7 298 228 70 54 0 15 3 1 35 87 39 2 12 7 18 14 35 113 87 20 6 125 12 10 1 1 1 8 61 4 7 1 23 4 0 1 20 44 3 39 2 67 60 1 0 3 0 3 8 2 0 39 1 2 0 7 0 0 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 12 0 0 0 0 1 2 0 0 8 0 0 0
Totaal grootteklassen Totaal Nederland NV of BV 1998 738 8,9 5,0 3,9 25 25 0 0 562 472 90 513 138 191 183 -12 -11 2 -3 37 92 85 7 472 308 163 90 0 23 2 2 64 138 65 2 11 8 43 37 36 191 147 34 10 183 16 13 1 2 1 10 94 8 8 2 34 6 0 1 36 63 4 56 3 92 85 2 0 6 3 5 12 2 1 52 1 2 0 7 2 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 19 1 0 0 0 1 3 0 0 10 0 1 2
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Andere rechtsvormen 1992 72 0,1 0,0 0,1 27 26 1 0 9 8 1 8 1 2 4 -1 -1 0 0 1 3 3 0 8 7 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Andere rechtsvormen 1995 77 0,7 0,3 0,4 96 88 8 0 39 28 11 37 9 16 12 2 -1 3 0 4 14 13 0 28 25 3 11 1 2 0 0 8 9 3 0 1 0 2 0 6 16 13 2 1 12 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 2 5 0 4 1 14 13 2 0 2 0 0 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Totaal grootteklassen Totaal Nederland Andere rechtsvormen 1998 88 1,2 0,3 0,8 94 85 8 0 39 36 3 35 6 18 11 0 -1 0 0 4 8 5 3 36 30 6 3 1 2 0 0 1 6 3 0 2 0 0 1 2 18 13 4 1 11 1 1 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 2 5 0 4 0 8 5 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Totaal rechtsvormen 1992 743 1,7 0,6 1,1 551 476 70 6 127 119 8 108 22 34 51 -6 -6 0 0 13 35 30 5 119 105 14 8 0 5 0 0 3 22 15 1 6 4 4 2 6 34 24 8 1 51 6 5 0 0 0 1 22 1 1 1 11 2 -1 0 7 23 1 22 1 35 30 1 0 1 0 1 4 0 0 22 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Totaal rechtsvormen 1995 704 3,9 2,0 1,9 769 689 71 10 304 248 56 274 59 126 89 -5 -6 2 0 25 52 45 8 248 210 38 56 15 9 2 0 30 59 25 2 6 5 12 12 22 126 109 14 3 89 9 8 0 0 1 2 43 1 3 1 19 4 -1 0 16 35 3 32 1 52 45 2 0 3 0 1 7 2 0 28 0 1 0 8 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Totaal rechtsvormen 1998 764 4,4 3,0 1,4 844 778 60 7 283 241 42 249 53 104 92 -6 -6 1 -1 28 57 48 10 241 187 55 42 2 15 1 0 24 53 24 1 6 5 12 14 15 104 76 22 6 92 9 8 0 1 1 2 44 2 4 1 19 4 -1 1 15 36 2 33 1 57 48 1 0 3 1 3 7 1 0 30 0 1 0 10 0 0 0 0 1 2 0 0 6 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 1 0
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Coöperatieve vereniging 1992 45 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 10 10 1 10 2 3 4 -1 -1 0 0 0 3 3 0 10 9 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 3 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Coöperatieve vereniging 1995 34 1,4 1,1 0,3 3 3 0 0 106 81 24 103 16 73 14 1 0 1 0 3 7 7 1 81 74 7 24 15 1 0 0 8 16 5 0 1 1 3 5 6 73 70 3 0 14 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 5 4 1 3 0 7 7 0 0 1 0 0 1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Coöperatieve vereniging 1998 22 1,5 1,5 0,0 0 0 0 0 58 53 5 57 5 45 7 -1 0 0 -1 0 3 3 0 53 52 1 5 2 0 0 0 3 5 2 0 2 0 0 0 3 45 32 10 3 7 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Gezinsbedrijf 1992 603 1,1 0,3 0,8 540 465 69 6 89 82 7 72 13 22 37 -4 -5 0 0 12 25 21 5 82 73 9 7 0 5 0 0 2 13 9 1 3 3 3 1 3 22 16 5 1 37 4 4 0 0 0 0 16 1 1 0 8 2 -1 0 5 17 1 16 0 25 21 0 0 1 0 1 3 0 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Gezinsbedrijf 1995 586 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Gezinsbedrijf 1998 642 1,6 0,8 0,8 827 761 59 7 136 122 13 111 25 32 55 -3 -4 1 0 21 39 30 8 122 95 27 13 0 5 0 0 7 25 13 1 3 3 6 6 6 32 23 7 2 55 6 5 0 0 0 1 24 1 1 1 11 2 -1 0 8 24 1 22 1 39 30 1 0 1 0 2 5 1 0 19 0 1 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
Totaal grootteklassen Noord-Nederland NV of BV 1992 86 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland NV of BV 1995 75 0,6 0,3 0,3 0 0 0 0 43 35 8 40 11 14 15 -1 -1 0 0 2 6 6 1 35 27 8 8 0 2 2 0 4 11 6 0 1 1 4 2 4 14 11 3 1 15 2 1 0 0 0 1 8 0 1 0 3 1 0 0 3 5 0 5 0 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Totaal grootteklassen Noord-Nederland NV of BV 1998 90 1,3 0,7 0,6 3 3 0 0 86 63 23 77 22 26 29 -2 -2 0 0 7 15 13 1 63 37 26 23 0 9 0 0 14 22 8 0 1 1 6 8 6 26 20 5 1 29 3 2 0 0 0 1 15 1 2 0 6 1 0 0 5 10 1 9 0 15 13 0 0 1 1 1 2 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Andere rechtsvormen 1992 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Andere rechtsvormen 1995 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Noord-Nederland Andere rechtsvormen 1998 10 0,0 0,0 0,0 14 13 1 0 4 3 1 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Totaal rechtsvormen 1992 1.029 2,6 1,1 1,5 772 677 89 7 217 202 15 187 45 55 87 -9 -10 1 0 20 55 49 6 202 178 25 15 0 9 1 0 5 45 32 4 8 10 9 6 7 55 41 12 2 87 9 8 0 0 0 0 38 2 2 1 18 3 -1 0 12 40 2 37 1 55 49 2 0 2 1 1 7 1 0 33 0 1 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Totaal rechtsvormen 1995 1.046 4,6 2,8 1,8 1.088 986 89 14 357 316 42 313 69 119 125 -8 -9 1 0 37 72 62 11 316 259 57 42 7 20 1 1 13 69 40 4 10 12 13 16 12 119 98 17 5 125 12 10 0 1 0 2 59 2 4 1 26 5 -1 1 22 52 4 47 2 72 62 1 0 2 1 2 9 2 0 43 1 1 0 11 0 0 1 0 1 2 0 0 6 0 0 0 13 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 0
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Totaal rechtsvormen 1998 1.175 4,3 2,8 1,5 1.290 1.204 75 12 353 318 35 306 78 97 131 -9 -10 1 -1 38 82 73 10 318 243 75 35 0 15 1 1 19 78 44 2 11 11 20 15 18 97 73 19 4 131 13 11 0 1 0 2 60 3 4 2 26 5 -1 1 21 56 3 50 2 82 73 2 1 5 2 3 10 2 0 46 1 1 0 10 0 0 0 0 1 2 0 0 6 0 0 0 15 1 0 0 0 1 2 0 0 10 0 0 0
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Coöperatieve vereniging 1992 58 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Coöperatieve vereniging 1995 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Coöperatieve vereniging 1998 23 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 27 24 3 24 6 10 8 0 0 0 0 2 5 4 0 24 22 3 3 0 2 0 0 1 6 4 0 1 1 2 2 1 10 8 2 0 8 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 3 0 5 4 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Gezinsbedrijf 1992 829 1,5 0,5 0,9 768 672 89 7 140 130 10 115 26 31 58 -7 -7 0 0 18 37 32 5 130 114 16 10 0 7 0 0 3 26 19 2 5 7 5 4 4 31 23 7 1 58 7 6 0 0 0 0 24 1 1 1 12 2 -1 0 8 27 1 25 1 37 32 1 0 2 0 1 5 0 0 22 0 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Gezinsbedrijf 1995 851 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Gezinsbedrijf 1998 989 2,2 1,3 0,9 1.272 1.187 74 12 204 185 19 168 43 44 81 -6 -7 1 0 29 54 46 8 185 143 42 19 0 8 0 1 10 43 25 2 6 8 10 6 11 44 33 10 2 81 8 7 0 1 0 1 36 1 2 1 17 3 -1 0 13 36 2 32 1 54 46 2 1 3 1 2 7 1 0 29 1 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 9 1 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0
Totaal grootteklassen Oost-Nederland NV of BV 1992 130 0,8 0,4 0,3 1 1 0 0 56 52 4 52 12 18 22 -2 -2 0 0 2 12 10 1 52 45 7 4 0 2 0 0 2 12 9 1 2 2 3 1 2 18 13 4 1 22 2 2 0 0 0 0 10 1 1 0 5 1 0 0 3 9 0 9 0 12 10 0 0 0 0 0 1 1 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Totaal grootteklassen Oost-Nederland NV of BV 1995 130 1,1 0,6 0,5 2 2 0 0 80 71 9 73 17 25 31 -2 -2 0 0 4 17 16 1 71 54 17 9 0 4 0 0 4 17 10 1 3 3 4 2 5 25 19 4 1 31 3 3 0 0 0 1 15 1 2 0 6 1 0 0 5 12 1 11 0 17 16 0 0 0 0 1 2 1 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Totaal grootteklassen Oost-Nederland NV of BV 1998 147 1,7 1,1 0,5 2 2 0 0 115 103 12 107 27 40 40 -3 -3 0 -1 5 22 21 1 103 74 29 12 0 4 0 0 8 27 15 1 4 2 8 7 5 40 31 7 2 40 4 3 0 0 0 1 19 1 2 0 8 1 0 0 7 15 1 14 1 22 21 0 0 1 1 1 3 0 0 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Andere rechtsvormen 1992 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Andere rechtsvormen 1995 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Oost-Nederland Andere rechtsvormen 1998 16 0,1 0,1 0,0 16 15 1 0 7 6 1 6 1 2 3 0 0 0 0 1 2 1 0 6 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland Totaal rechtsvormen 1992 2.049 4,6 2,0 2,6 1.421 1.274 130 17 295 276 18 243 52 90 101 -9 -10 1 0 42 60 52 8 276 247 29 18 0 11 1 0 7 52 30 3 12 6 10 5 17 90 67 19 3 101 10 8 0 1 1 1 47 3 3 1 21 4 -2 1 16 43 2 39 2 60 52 1 1 3 1 2 8 1 0 34 0 1 0 8 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland Totaal rechtsvormen 1995 2.238 6,9 3,1 3,8 2.194 1.997 182 19 483 430 53 397 101 134 163 -12 -12 1 -1 73 100 84 16 430 337 94 53 0 24 1 1 27 101 43 3 13 10 17 20 38 134 102 26 6 163 15 13 0 1 1 6 77 4 6 2 34 7 -3 1 26 65 4 57 3 100 84 3 1 5 1 4 14 2 1 51 1 1 0 16 1 0 1 0 2 3 0 0 9 0 0 0 14 1 0 0 0 1 2 0 0 9 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland Totaal rechtsvormen 1998 2.702 9,6 4,7 4,9 2.705 2.518 165 24 640 566 74 522 136 182 205 -11 -13 3 -1 106 124 103 20 566 388 177 74 1 21 2 3 47 136 60 3 14 10 33 25 51 182 137 36 9 205 19 15 1 2 1 9 98 6 6 3 38 8 -2 1 38 79 6 69 4 124 103 4 1 7 2 6 17 3 1 60 1 2 0 20 2 0 1 0 2 3 1 0 12 0 0 0 17 0 0 0 0 1 4 0 0 10 0 0 1
Totaal grootteklassen West-Nederland Coöperatieve vereniging 1992 20 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 3 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland Coöperatieve vereniging 1995 19 0,1 0,1 0,0 3 3 0 0 10 9 1 10 5 3 2 0 0 0 0 1 2 2 0 9 5 4 1 0 1 0 0 0 5 2 0 1 0 1 3 0 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland Coöperatieve vereniging 1998 19 0,3 0,2 0,0 0 0 0 0 14 10 5 14 3 9 2 0 0 0 0 0 1 1 0 10 10 0 5 1 0 0 0 4 3 3 0 1 0 1 0 1 9 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - - - 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland Gezinsbedrijf 1992 1.816 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen West-Nederland Gezinsbedrijf 1995 1.930 4,5 1,8 2,7 2.156 1.962 179 19 335 300 35 261 59 85 117 -9 -10 0 0 65 74 60 14 300 242 58 35 0 20 1 1 13 59 28 2 8 8 10 12 20 85 64 17 4 117 11 10 0 1 1 2 55 2 4 1 26 5 -3 1 18 49 3 44 2 74 60 2 1 4 1 2 11 1 0 36 1 1 0 14 1 0 1 0 1 3 0 0 7 0 0 0 10 1 0 0 0 1 2 0 0 6 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland Gezinsbedrijf 1998 2.348 5,2 2,5 2,8 2.655 2.473 160 24 386 354 32 296 74 89 133 -8 -9 2 0 83 85 70 15 354 247 108 32 0 16 1 1 14 74 32 2 9 7 14 13 30 89 66 19 3 133 13 11 1 1 1 3 61 2 3 2 26 6 -2 1 23 55 5 48 3 85 70 3 1 4 0 4 12 2 0 41 1 2 0 15 0 0 0 0 1 3 1 0 9 0 0 0 11 0 0 0 0 1 3 0 0 6 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland NV of BV 1992 194 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen West-Nederland NV of BV 1995 261 2,3 1,2 1,1 3 3 0 0 132 117 16 123 36 45 41 -3 -2 0 0 7 20 18 2 117 87 30 16 0 2 0 0 13 36 13 1 4 2 6 5 18 45 35 8 2 41 3 3 0 0 0 4 20 2 2 1 7 1 0 0 7 13 1 12 1 20 18 0 0 1 0 1 2 1 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland NV of BV 1998 297 3,4 1,9 1,4 7 7 0 0 224 187 36 199 56 78 66 -3 -3 1 -1 21 34 31 4 187 122 66 36 0 5 1 2 29 56 24 1 3 2 18 12 19 78 59 14 5 66 5 4 0 1 0 5 34 4 3 1 11 2 0 0 14 22 2 19 1 34 31 1 0 3 2 2 4 1 0 17 1 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1
Totaal grootteklassen West-Nederland Andere rechtsvormen 1992 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen West-Nederland Andere rechtsvormen 1995 28 0,1 0,0 0,0 32 30 2 0 5 4 1 4 1 1 2 0 0 0 0 1 4 4 0 4 3 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen West-Nederland Andere rechtsvormen 1998 38 0,7 0,1 0,7 43 37 5 0 15 15 1 13 3 6 4 0 0 0 0 2 4 2 2 15 11 4 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 6 5 1 0 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Totaal rechtsvormen 1992 925 2,2 1,1 1,1 751 651 84 15 193 179 14 164 35 46 83 -8 -10 1 0 21 53 47 5 179 160 19 14 0 9 0 0 4 35 27 2 10 8 7 3 6 46 34 10 2 83 9 8 0 0 1 0 36 1 2 1 18 3 -1 0 11 38 2 35 1 53 47 2 0 2 0 2 7 1 0 31 0 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Totaal rechtsvormen 1995 915 3,8 2,1 1,7 970 868 91 13 302 256 45 263 59 83 121 -6 -10 3 0 32 76 67 10 256 211 46 45 1 16 2 1 26 59 33 2 11 8 11 9 17 83 64 14 4 121 13 11 1 1 1 2 55 1 5 1 25 5 -1 1 19 50 4 43 3 76 67 3 1 4 1 3 9 2 0 41 1 1 0 10 0 0 1 0 1 1 0 0 5 0 0 0 12 0 0 0 0 1 2 0 0 8 0 0 0
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Totaal rechtsvormen 1998 1.107 5,6 2,7 2,9 1.172 1.090 73 10 354 311 43 312 75 102 135 -8 -9 2 -1 34 75 66 9 311 227 84 43 1 20 1 1 21 75 38 2 11 7 18 22 15 102 77 21 5 135 13 12 0 1 0 4 66 3 3 1 25 5 -1 1 29 51 3 44 4 75 66 2 0 4 1 3 11 2 0 41 1 3 0 9 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 13 0 0 0 0 1 2 0 0 7 0 1 1
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Coöperatieve vereniging 1992 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Coöperatieve vereniging 1995 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Coöperatieve vereniging 1998 15 0,8 0,2 0,6 0 0 0 0 29 21 8 29 9 11 9 0 0 0 0 -1 2 2 0 21 18 3 8 0 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 8 0 11 8 2 0 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 - - - - - - - - 0 - - - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Gezinsbedrijf 1992 749 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Gezinsbedrijf 1995 709 1,7 0,9 0,8 942 841 89 13 173 156 17 141 30 36 76 -5 -7 1 1 27 46 40 6 156 128 29 17 0 9 1 0 7 30 20 1 7 6 6 4 6 36 27 7 2 76 8 7 0 0 0 1 33 1 2 1 17 3 -1 0 10 33 2 30 1 46 40 2 0 2 0 2 5 1 0 26 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
Totaal grootteklassen Zuid-Nederland Gezinsbedrijf 1998 864 1,8 1,1 0,7 1.138 1.058 71 9 175 160 15 141 31 36 74 -4 -6 1 0 30 50 43 7 160 122 38 15 0