Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, gemeente, 2000 - 2009

Bewerk tabel
Oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven,
naar regio (vanaf gemeente).
2000 - 2009
Gewijzigd op 02 juli 2010.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik, gemeente, 2000 - 2009

Regio's Perioden Aantal landbouwbedrijven, totaal (aantal) GrondgebruikAreaal grondgebruikGrondgebruik, totaal (are) AkkerbouwAreaal akkerbouwAkkerbouw, totaal (are) AkkerbouwAreaal akkerbouwGranen (are) AkkerbouwAreaal akkerbouwAardappelen (are) AkkerbouwAreaal akkerbouwAkkerbouwgroenten (are) AkkerbouwAantal bedrijven met akkerbouw (aantal) Tuinbouw open grondAreaal tuinbouw open grondTuinbouw open grond, totaal (are) Tuinbouw open grondAreaal tuinbouw open grondTuinbouwgroenten (are) Areaal tuinbouw open grondBloemen en sierplantenBloemen en sierplanten, totaal (are) Areaal tuinbouw open grondBlijvende teeltBlijvende teelt, totaal (are) Tuinbouw open grondAantal bedrijven met tuinbouw open grond (aantal) Tuinbouw onder glasAreaal tuinbouw onder glasTuinbouw onder glas, totaal (m2) Tuinbouw onder glasAreaal tuinbouw onder glasGlasgroenten (m2) Areaal tuinbouw onder glasBloemen en sierplantenBloemen en sierplanten, totaal (m2) Areaal tuinbouw onder glasBlijvende teeltBlijvende teelt, totaal (m2) Tuinbouw onder glasAantal bedrijven met tuinbouw onder glas (aantal) Graasdieren en graslandAantal graasdieren en areaal graslandPaarden en pony's (aantal) Aantal graasdieren en areaal graslandRundveeRundvee, totaal (aantal) Graasdieren en graslandAantal graasdieren en areaal graslandSchapen (aantal) Graasdieren en graslandAantal graasdieren en areaal graslandGeiten (aantal) Graasdieren en graslandAantal graasdieren en areaal graslandBlijvend en natuurlijk grasland (are) Aantal hokdierenVarkensVarkens, totaal (aantal) Aantal hokdierenKippenKippen, totaal (aantal) HokdierenAantal bedrijven met hokdieren (aantal)
Zeeland (PV) 2000 4.229 12.911.729 10.493.242 3.300.747 2.106.378 800.956 3.694 575.137 77.314 52.546 445.277 888 932.146 587.743 281.733 62.670 144 2.049 50.313 50.701 261 1.410.655 112.584 1.954.061 222
Zeeland (PV) 2007 3.414 12.473.343 10.163.789 3.450.247 1.839.583 1.006.113 2.850 572.444 76.377 58.606 437.461 681 1.738.681 1.472.376 232.793 33.512 126 2.964 49.007 54.351 820 1.248.831 75.596 1.532.987 139
Zeeland (PV) 2008 3.321 12.315.577 10.080.926 3.916.704 1.729.852 974.667 2.776 584.206 77.375 53.209 453.622 659 1.704.946 1.441.296 220.420 43.230 112 3.470 50.653 45.065 798 1.296.276 65.726 1.746.076 125
Zeeland (PV) 2009 3.226 12.410.198 10.112.378 3.667.373 1.815.909 970.538 2.677 587.336 78.169 51.745 457.422 644 1.732.431 1.517.542 196.376 18.513 105 3.561 51.617 45.292 923 1.290.924 62.451 1.724.296 116
Noordelijk Zeeland (LB) 2000 989 3.292.874 2.750.060 762.069 639.555 230.206 860 120.969 34.313 23.239 63.417 229 423.732 304.502 109.970 9.260 61 457 11.207 16.168 39 300.961 32.368 485.722 48
Noordelijk Zeeland (LB) 2007 782 3.256.872 2.648.864 784.517 581.228 299.480 650 123.717 43.569 23.835 56.313 164 669.758 533.547 121.068 15.143 61 555 11.645 16.847 334 341.901 23.141 340.837 35
Noordelijk Zeeland (LB) 2008 759 3.250.433 2.667.070 891.823 568.809 304.875 640 121.979 40.700 21.945 59.334 149 678.017 528.767 137.750 11.500 57 816 11.636 11.863 263 355.258 15.492 249.816 31
Noordelijk Zeeland (LB) 2009 744 3.261.526 2.684.340 850.238 584.094 291.509 626 120.066 37.329 20.431 62.306 135 689.808 594.212 91.596 4.000 55 825 12.121 11.154 376 344.038 19.379 225.961 24
Nijkerk 2000 311 398.862 78.393 5.218 5.161 24 133 596 35 137 424 8 5.540 1.400 3.080 1.060 4 471 20.051 3.342 535 302.250 49.676 746.830 127
Nijkerk 2007 241 402.052 123.506 4.562 4.065 944 116 522 - 101 421 6 3.770 - 100 3.670 3 480 16.414 4.131 132 258.064 47.780 678.403 71
Nijkerk 2008 238 402.847 134.244 7.015 3.625 860 128 715 - 160 555 8 4.040 - 100 3.940 3 479 17.538 3.928 539 252.002 49.155 549.171 73
Nijkerk 2009 225 400.679 123.313 5.067 3.885 751 122 316 - 153 163 6 - - - - - 418 17.440 3.615 729 256.570 51.943 884.645 67
Teylingen 2000
Teylingen 2007 152 155.754 8.875 3.627 930 1.328 11 42.114 - 42.076 38 97 129.666 - 114.323 15.343 85 65 2.138 1.056 9 86.900 - 85 3
Teylingen 2008 149 152.675 7.751 4.001 45 1.028 12 44.091 - 44.046 45 93 120.658 - 113.898 6.760 84 78 2.095 740 6 84.711 - 65 2
Teylingen 2009 146 199.778 8.167 2.685 45 819 12 45.350 - 45.346 4 88 148.250 - 126.367 21.883 79 71 2.152 719 6 83.390 2 65 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens