Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Bouwjaren Perioden Brandstofsoort van personenauto's Totaal (aantal) Brandstofsoort van personenauto's Elektriciteit (aantal) Eigendom personenauto's Totaal (aantal) Eigendom personenauto's Op naam bedrijf (aantal) Eigendom personenauto's Op naam particulieren, naar leeftijd Particulieren totaal (aantal)
Totaal alle bouwjaren 2020 8.677.911 402.205 8.677.911 1.039.613 7.638.298
Bouwjaar 2000 2020 203.352 21 203.352 4.304 199.048
Bouwjaar 2001 2020 223.872 151 223.872 4.857 219.015
Bouwjaar 2002 2020 274.149 39 274.149 5.895 268.254
Bouwjaar 2003 2020 307.631 25 307.631 6.884 300.747
Bouwjaar 2004 2020 341.176 893 341.176 6.491 334.685
Bouwjaar 2005 2020 355.472 2.231 355.472 4.009 351.463
Bouwjaar 2006 2020 402.432 2.528 402.432 4.653 397.779
Bouwjaar 2007 2020 407.233 2.989 407.233 5.614 401.619
Bouwjaar 2008 2020 424.682 5.478 424.682 6.841 417.841
Bouwjaar 2009 2020 387.198 8.578 387.198 6.788 380.410
Bouwjaar 2010 2020 484.805 11.320 484.805 10.325 474.480
Bouwjaar 2011 2020 554.898 12.900 554.898 15.201 539.697
Bouwjaar 2012 2020 508.689 19.233 508.689 20.247 488.442
Bouwjaar 2013 2020 437.196 34.939 437.196 23.172 414.024
Bouwjaar 2014 2020 411.028 25.339 411.028 37.373 373.655
Bouwjaar 2015 2020 473.700 60.091 473.700 133.128 340.572
Bouwjaar 2016 2020 421.882 36.063 421.882 118.276 303.606
Bouwjaar 2017 2020 449.139 31.131 449.139 154.817 294.322
Bouwjaar 2018 2020 471.811 53.041 471.811 201.040 270.771
Bouwjaar 2019 2020 433.208 95.131 433.208 253.501 179.707
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen. Het betreft tellingen naar kenmerken van het voertuig (bouwjaar, brandstofsoort, gewicht en kleur) naar tenaamstelling van de eigenaar en kenmerken van de eigenaar (provincie en leeftijd).

De cijfers in deze tabel zijn berekend op basis van de selectiemethode van afgelopen jaren, wat betekent dat de cijfers over 1 januari 2022 vergelijkbaar zijn met de cijfers van eerdere jaren.
In Q2 van dit jaar zal een nieuwe Statline tabel met cijfers over het voertuigenpark worden gepubliceerd op basis van een aangepaste selectiemethode (toekomstige methode). Deze tabel zal cijfers bevatten van vier peilmomenten: 1 januari 2019, 1 januari 2020, 1 januari 2021 en 1 januari 2022. Bij de nieuwe Statline tabel wordt ook een methoderapport opgenomen, waarbij de verschillen tussen de methode van afgelopen jaren en toekomstige methode worden uitgelegd en gekwantificeerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 28 februari 2022:
Toegevoegd zijn de cijfers per 1 januari 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het Nederlandse park van personenauto's op 1 januari verschijnen telkens in februari van het betreffende verslag jaar.

Toelichting onderwerpen

Brandstofsoort van personenauto's
Indeling van personenauto's naar brandstofsoort, dan wel energievorm,
voor de voortbeweging van het voertuig.
Totaal
Elektriciteit
Elektriciteit: hoofdbrandstof van het voertuig. Een deel van de voertuigen heeft naast de hoofdbrandstof een nevenbrandstofsoort (bijvoorbeeld benzine of diesel). Hybrides worden tot deze categorie gerekend.

Eigendom personenauto's
Aantal personenauto's naar tenaamstelling, met als onderscheid
natuurlijke personen (particulieren) en rechtspersonen (bedrijven en
instellingen).
Totaal
Op naam bedrijf
Personenauto's op naam van een rechtspersoon (bedrijf of instelling),
deze zijn niet in te delen naar leeftijdsklasse.
Op naam particulieren, naar leeftijd
Personenauto's op naam van een natuurlijk persoon, ingedeeld naar
leeftijdsklasse.
Particulieren totaal