Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Bouwjaren Perioden Brandstofsoort van personenauto's Totaal (aantal) Brandstofsoort van personenauto's Elektriciteit (aantal) Eigendom personenauto's Totaal (aantal) Eigendom personenauto's Op naam bedrijf (aantal) Eigendom personenauto's Op naam particulieren, naar leeftijd Particulieren totaal (aantal)
Totaal alle bouwjaren 2014 7.932.290 129.673 7.932.290 869.508 7.062.782
Totaal alle bouwjaren 2015 7.979.083 155.938 7.979.083 872.775 7.106.308
Totaal alle bouwjaren 2016 8.100.864 210.609 8.100.864 913.407 7.187.457
Totaal alle bouwjaren 2017 8.222.974 245.427 8.222.974 925.310 7.297.664
Totaal alle bouwjaren 2018 8.373.244 271.785 8.373.244 952.387 7.420.857
Totaal alle bouwjaren 2019 8.530.584 314.563 8.530.584 994.721 7.535.863
Bron: RDW, CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gedetailleerde gegevens over de omvang en samenstelling van het Nederlandse park van personenauto's op de peildatum 1 januari. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen. Het betreft tellingen naar kenmerken van het voertuig (bouwjaar, brandstofsoort, gewicht en kleur) naar tenaamstelling van de eigenaar en kenmerken van de eigenaar (provincie en leeftijd).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 6 maart 2020
Toegevoegd zijn de cijfers per 1 januari 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het Nederlandse park van personenauto's op 1 januari verschijnen telkens in februari van het betreffende verslag jaar.

Toelichting onderwerpen

Brandstofsoort van personenauto's
Indeling van personenauto's naar brandstofsoort, dan wel energievorm,
voor de voortbeweging van het voertuig.
Totaal
Elektriciteit
Elektriciteit: hoofdbrandstof van het voertuig. Een deel van de voertuigen heeft naast de hoofdbrandstof een nevenbrandstofsoort (bijvoorbeeld benzine of diesel). Hybrides worden tot deze categorie gerekend.

Eigendom personenauto's
Aantal personenauto's naar tenaamstelling, met als onderscheid
natuurlijke personen (particulieren) en rechtspersonen (bedrijven en
instellingen).
Totaal
Op naam bedrijf
Personenauto's op naam van een rechtspersoon (bedrijf of instelling),
deze zijn niet in te delen naar leeftijdsklasse.
Op naam particulieren, naar leeftijd
Personenauto's op naam van een natuurlijk persoon, ingedeeld naar
leeftijdsklasse.
Particulieren totaal