Ervaringen van burgers met de politie (VMR 2005-2008)


In deze tabel vindt u een overzicht van ervaringen van burgers met de politie op basis van de VeiligheidsMonitor Rijk (VMR).
Het gaat over melding en aangifte van delicten, contacten tussen burgers en politie en over polite in de woonbuurt.

Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio. Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de VMR-gegevens niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM, vanaf 2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Deze enquête is uitgevoerd in het eerste kwartaal van de jaren 2005 t/m 2008.

Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013 en voortgezet als “Ervaringen van burgers met de politie; politieregio (IVM)”. Zie ook paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar: 2005 tot en met 2008

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013.

Ervaringen van burgers met de politie (VMR 2005-2008)

Politieregio's Cijfersoort Perioden Contacten tussen burgers en politieContacten met politie - algemeenContacten totaal (% contact gehad) Contacten met politie - algemeenContacten vanwege handhavingHandhaving totaal (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenContacten vanwege handhavingBekeuring (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenContacten vanwege handhavingWaarschuwing (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenContacten vanwege handhavingControle (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenContacten vanwege aangifte/meldingAangifte/melding totaal (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenContacten vanwege aangifte/meldingAangifte/melding misdrijf (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenContacten vanwege aangifte/meldingMelding verdachte situatie (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenContacten vanwege aangifte/meldingGetuige van misdrijf (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenAndere contactenAndere contacten totaal (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenAndere contactenHulpvraag (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenAndere contactenVergunningaanvraag (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenAndere contactenInformatie en advies (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenAndere contactenOpen dag (% laatste contact) Contacten met politie - algemeenAndere contactenOverige contacten (% laatste contact) Tevredenheid over politie bij contactContacten totaalOntevreden (% (zeer) ontevreden) Tevredenheid over politie bij contactContacten totaalTevreden (% (zeer) tevreden) Contacten met politie - algemeenTevredenheid over politie bij contactHandhaving (% zeer tevreden) Contacten met politie - algemeenTevredenheid over politie bij contactAangifte/melding (% zeer tevreden) Contacten met politie - algemeenTevredenheid over politie bij contactAndere contacten (% zeer tevreden)
Nederland Waarde 2008 27,5 12,0 5,7 2,4 3,9 49,4 33,7 13,0 2,7 38,6 6,7 1,1 4,9 0,7 25,2 26,8 57,0 50,3 51,1 66,7
Nederland Marge 2008 0,7 1,0 0,7 0,5 0,6 1,5 1,4 1,0 0,5 1,4 0,7 0,3 0,7 0,3 1,3 1,3 1,5 4,3 2,1 2,3
Groningen Waarde 2008 27,6 17,0 12,1 1,8 3,2 39,8 29,9 8,6 1,4 43,1 5,1 2,8 4,1 0,4 30,8 24,7 55,8 . 49,4 66,0
Groningen Marge 2008 3,1 5,1 4,3 2,0 2,6 6,8 6,4 4,0 1,7 6,9 2,9 2,4 2,7 1,0 6,5 6,0 6,9 . 11,0 9,9
Friesland Waarde 2008 22,2 8,9 2,0 2,2 4,7 46,8 33,7 11,3 1,8 44,3 6,2 0,8 6,0 1,7 29,6 19,0 70,9 . 61,9 80,5
Friesland Marge 2008 2,9 4,4 2,2 2,2 3,3 7,4 7,0 4,9 1,9 7,4 3,8 1,1 3,5 1,9 6,8 5,9 6,8 . 10,8 9,2
Drenthe Waarde 2008 22,0 10,4 4,7 - 5,7 54,1 34,8 15,0 4,2 35,5 4,1 3,5 1,5 1,2 25,2 26,7 52,4 . 48,6 54,0
Drenthe Marge 2008 2,9 4,8 3,4 . 3,6 7,8 7,3 5,5 3,2 7,5 3,2 3,0 2,1 1,7 6,8 6,8 7,8 . 10,8 12,7
IJsselland Waarde 2008 26,4 14,5 8,3 2,0 4,2 41,7 25,7 13,2 2,8 43,9 9,6 0,9 1,5 1,0 30,9 24,0 58,6 . 50,8 66,7
IJsselland Marge 2008 3,1 4,8 3,8 2,0 2,7 6,9 6,1 4,8 2,4 6,9 4,0 1,4 1,7 1,4 6,4 5,8 6,8 . 10,6 9,9
Twente Waarde 2008 23,3 12,1 4,5 3,2 4,4 52,2 40,1 9,6 2,6 35,7 4,1 0,6 3,8 0,8 26,4 31,3 53,2 . 47,1 68,5
Twente Marge 2008 2,9 4,7 2,8 2,6 3,0 7,3 7,2 4,3 2,4 7,1 3,0 1,1 2,8 1,1 6,6 6,7 7,3 . 10,3 11,2
Noord- en Oost-Gelderland Waarde 2008 25,9 11,0 3,5 4,6 2,9 44,8 29,5 13,0 2,3 44,1 6,7 1,6 5,4 0,5 30,0 21,9 63,1 . 57,4 74,3
Noord- en Oost-Gelderland Marge 2008 3,1 4,4 2,5 3,1 2,3 6,8 6,1 4,7 2,1 6,8 3,4 1,6 2,9 0,9 6,3 5,6 6,6 . 10,1 9,1
Gelderland-Midden Waarde 2008 23,3 8,0 2,7 2,0 3,4 53,0 38,4 10,5 4,1 39,0 10,2 1,5 5,2 - 22,0 23,9 54,9 . 45,3 68,9
Gelderland-Midden Marge 2008 3,0 4,1 2,5 1,9 2,7 7,4 7,2 4,6 2,9 7,3 4,6 1,9 3,3 . 6,1 6,5 7,5 . 10,3 11,3
Gelderland-Zuid Waarde 2008 23,6 12,1 6,9 1,3 4,0 46,1 28,9 14,0 3,1 41,8 7,6 1,8 10,4 0,6 21,4 26,2 60,3 . 52,2 68,9
Gelderland-Zuid Marge 2008 2,9 4,8 3,7 1,9 2,8 7,3 6,7 5,3 2,4 7,2 3,7 1,9 4,4 1,1 6,1 6,5 7,3 . 10,8 10,8
Utrecht Waarde 2008 28,9 9,0 5,0 1,3 2,7 53,5 29,6 18,8 5,1 37,5 5,1 0,5 7,4 0,8 23,8 25,7 56,4 . 47,1 70,5
Utrecht Marge 2008 3,2 3,8 3,0 1,6 2,0 6,7 6,1 5,3 3,0 6,5 3,0 0,9 3,5 1,3 5,7 5,9 6,7 . 9,3 10,0
Noord-Holland-Noord Waarde 2008 26,1 13,1 6,7 2,4 4,0 58,6 40,1 15,6 3,0 28,3 3,2 0,5 3,8 0,5 20,3 33,9 50,6 . 49,7 62,3
Noord-Holland-Noord Marge 2008 3,1 4,7 3,5 2,3 2,5 7,1 7,1 5,2 2,5 6,5 2,5 1,1 2,9 1,1 5,8 6,8 7,2 . 9,4 13,4
Zaanstreek-Waterland Waarde 2008 26,6 12,0 5,4 1,0 5,6 47,5 36,3 9,6 1,6 40,5 5,7 0,4 6,3 - 28,1 25,9 55,5 . 45,5 62,3
Zaanstreek-Waterland Marge 2008 3,1 4,4 3,0 1,4 3,1 6,9 6,6 4,2 1,9 6,8 3,3 1,0 3,3 . 6,2 6,1 6,9 . 10,0 10,6
Kennemerland Waarde 2008 25,7 9,8 5,1 1,8 2,8 46,5 31,4 13,7 1,4 43,7 9,3 1,0 3,0 0,5 29,9 30,5 53,4 . 53,2 56,1
Kennemerland Marge 2008 3,1 4,2 3,1 1,7 2,4 7,0 6,5 4,9 1,7 7,0 3,9 1,4 2,4 1,0 6,5 6,4 7,0 . 10,5 10,6
Amsterdam-Amstelland Waarde 2008 33,8 11,2 4,7 1,4 5,0 54,0 42,4 9,0 2,5 34,9 9,3 0,8 4,3 0,7 19,8 33,5 51,6 . 49,0 55,8
Amsterdam-Amstelland Marge 2008 3,3 3,8 2,6 1,5 2,6 6,1 6,0 3,5 2,0 5,8 3,5 1,1 2,4 1,1 5,0 5,8 6,1 . 8,4 10,2
Gooi en Vechtstreek Waarde 2008 30,5 14,5 5,7 4,0 4,9 47,2 34,1 12,6 0,4 38,3 7,0 0,3 5,9 1,5 23,6 24,1 60,3 . 54,2 68,7
Gooi en Vechtstreek Marge 2008 3,2 4,6 3,0 2,5 2,9 6,5 6,2 4,3 0,9 6,3 3,3 0,9 3,0 1,7 5,5 5,5 6,3 . 9,5 9,8
Haaglanden Waarde 2008 32,7 13,8 7,8 3,1 2,9 55,2 38,1 14,9 2,2 31,0 5,7 0,8 1,8 - 22,7 34,0 54,1 . 53,5 65,0
Haaglanden Marge 2008 3,3 4,2 3,2 2,2 2,1 6,2 6,0 4,5 1,9 5,7 3,0 1,1 1,6 . 5,2 5,9 6,2 . 8,3 10,9
Hollands Midden Waarde 2008 29,3 15,3 7,0 4,5 3,9 41,7 26,6 12,6 2,5 42,9 4,2 0,7 4,8 1,5 31,7 24,0 57,8 . 48,0 69,4
Hollands Midden Marge 2008 3,2 4,7 3,4 2,7 2,4 6,7 6,0 4,5 2,0 6,7 2,7 0,9 3,0 1,6 6,3 5,6 6,6 . 10,4 9,4
Rotterdam-Rijnmond Waarde 2008 30,6 13,0 8,0 1,5 3,5 46,0 33,5 11,3 1,2 41,0 8,4 1,3 7,8 0,3 23,3 24,6 62,7 . 58,3 68,5
Rotterdam-Rijnmond Marge 2008 3,2 4,3 3,5 1,5 2,3 6,5 6,2 4,3 1,5 6,4 3,5 1,5 3,4 0,9 5,5 5,7 6,4 . 9,4 9,6
Zuid-Holland-Zuid Waarde 2008 28,5 16,0 6,2 5,2 4,6 46,1 28,8 13,3 4,0 37,9 6,3 0,3 5,1 0,8 25,4 30,1 54,9 . 53,4 58,7
Zuid-Holland-Zuid Marge 2008 3,1 4,7 3,1 2,9 2,7 6,7 6,1 4,6 2,5 6,5 3,2 0,9 3,1 1,3 5,8 6,2 6,7 . 10,0 10,7
Zeeland Waarde 2008 22,6 12,3 6,3 1,8 4,3 47,5 28,9 16,1 2,4 40,2 10,1 2,4 1,8 - 25,9 19,9 61,4 . 60,3 62,2
Zeeland Marge 2008 2,9 5,0 3,9 1,9 2,9 7,4 6,7 5,4 2,4 7,2 4,4 2,2 1,9 . 6,5 5,8 7,1 . 10,5 11,3
Midden- en West-Brabant Waarde 2008 30,5 11,3 3,7 2,6 5,0 49,3 34,3 11,4 3,6 39,4 7,8 0,9 7,2 1,8 21,7 23,5 57,6 . 50,5 69,2
Midden- en West-Brabant Marge 2008 3,2 4,2 2,6 2,2 2,8 6,7 6,3 4,2 2,5 6,5 3,5 1,3 3,4 1,8 5,6 5,6 6,6 . 9,5 9,8
Brabant-Noord Waarde 2008 25,1 11,6 3,9 4,0 3,6 53,2 33,9 17,0 2,3 35,3 7,0 1,4 3,7 1,1 22,1 28,1 55,8 . 52,7 65,0
Brabant-Noord Marge 2008 3,0 4,5 2,8 2,8 2,6 7,0 6,7 5,2 2,0 6,7 3,5 1,7 2,6 1,4 5,9 6,4 7,1 . 9,8 11,7
Brabant-Zuid-Oost Waarde 2008 26,4 11,7 5,8 3,0 2,8 49,7 33,2 15,1 1,4 38,7 6,6 0,5 5,2 0,4 25,9 23,7 59,6 . 49,9 73,7
Brabant-Zuid-Oost Marge 2008 3,0 4,4 3,2 2,5 2,1 6,8 6,4 4,9 1,6 6,7 3,2 0,9 3,1 0,9 6,1 5,8 6,7 . 9,7 9,8
Limburg-Noord Waarde 2008 25,4 13,5 5,7 2,9 5,0 51,4 31,4 15,6 4,5 35,1 4,1 1,3 1,9 0,5 27,2 24,5 59,0 . 52,2 68,3
Limburg-Noord Marge 2008 3,0 4,7 3,3 2,3 2,9 7,2 6,7 5,4 3,1 6,9 2,7 1,5 1,8 1,1 6,5 6,3 7,1 . 10,0 11,6
Limburg-Zuid Waarde 2008 26,2 11,1 5,0 1,4 4,7 48,7 36,4 10,1 2,2 40,1 6,3 2,1 2,9 - 28,9 27,1 55,4 . 43,4 68,0
Limburg-Zuid Marge 2008 3,1 4,6 3,2 1,8 3,1 7,2 6,9 4,4 2,1 7,0 3,4 2,1 2,5 . 6,4 6,4 7,2 . 10,2 11,1
Flevoland Waarde 2008 31,6 7,9 2,9 1,9 3,1 49,0 33,4 11,2 4,4 43,1 8,5 0,8 3,4 - 30,5 31,3 49,0 . 41,7 59,0
Flevoland Marge 2008 3,2 3,2 1,9 1,8 1,9 6,3 5,9 4,1 2,6 6,2 3,4 1,1 2,2 . 5,8 5,8 6,3 . 8,8 9,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens