Buurtproblemen, onveiligheid en slachtofferschap (VMR 2005-2008)

Bewerk tabel

In deze tabel vindt u een overzicht van ervaren buurtproblemen, onveiligheidsbeleving en slachtofferschap van
personen op basis van de Veiligheids Monitor Rijk (VMR).
Het gaat over buurtproblemen (verkeersoverlast, overige overlast, fysieke verloedering en sociale cohesie), onveiligheidsgevoelens, (onveiligheidsgevoelens algemeen en in specifieke situaties, vermijdingsgedrag), slachtofferschap van criminaliteit (slachtofferschap totaal, geweldsdelicten en vermogensdelicten).
Het gaat steeds om gegevens over de bevolking van 15 jaar of ouder, tenzij anders vermeld. Opgenomen zijn de landelijke cijfers en de cijfers per politieregio.
Door wijziging in vraagstelling, onderzoeksopzet en/of context zijn de VMR-gegevens niet vergelijkbaar met gegevens uit andere bronnen, zoals de Integrale VeiligheidsMonitor (IVM, vanaf 2008) en eerdere veiligheids- en/of slachtofferenquêtes.

Deze enquête is uitgevoerd in het eerste kwartaal van de jaren 2005 t/m 2008.

Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013 en voortgezet als “Leefbaarheid woonbuurt; politieregio (IVM)”, “Onveiligheidsbeleving; politieregio (IVM)” en “Slachtofferschap en ondervonden delicten; politieregio (IVM)”. Zie ook paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar: 2005 tot en met 2008

Status van de cijfers: definitief

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 15-3-2013.

Buurtproblemen, onveiligheid en slachtofferschap (VMR 2005-2008)

Politieregio's Cijfersoort Perioden OnveiligheidsgevoelensVoelt zich wel eens onveilig (%) OnveiligheidsgevoelensVoelt zich vaak onveilig (%) OnveiligheidsgevoelensOnveiligheidsgevoelens in situatiesIn openbaar vervoer (% voelt zich wel eens onveilig) OnveiligheidsgevoelensOnveiligheidsgevoelens in situatiesRondom uitgaansgelegenheden (% voelt zich wel eens onveilig) OnveiligheidsgevoelensOnveiligheidsgevoelens in situatiesIn eigen huis (% voelt zich wel eens onveilig) OnveiligheidsgevoelensOnveiligheidsgevoelens in situatiesOp straat in eigen buurt (% voelt zich wel eens onveilig) OnveiligheidsgevoelensOnveiligheidsgevoelens in situatiesOp plekken met rondhangende jongeren (% voelt zich wel eens onveilig) OnveiligheidsgevoelensOnveiligheidsgevoelens in situatiesIn winkelcentrum in de buurt (% voelt zich wel eens onveilig) OnveiligheidsgevoelensVermijdingsgedragMijdt bepaalde plekken in woonplaats (% komt vaak voor) OnveiligheidsgevoelensVermijdingsgedragDoet 's avonds niet open (% komt vaak voor) OnveiligheidsgevoelensVermijdingsgedragLaat waardevolle spullen thuis (% komt vaak voor) OnveiligheidsgevoelensVermijdingsgedragRijdt of loopt om (% komt vaak voor) OnveiligheidsgevoelensVermijdingsgedragKinderen mogen niet ergens naar toe (% komt vaak voor) OnveiligheidsgevoelensVermijdingsgedragReist niet met openbaar vervoer (% komt vaak voor) OnveiligheidsgevoelensBeleving onveiligheid - schaalscore (schaalscore)
Nederland Waarde 2008 20,3 3,0 4,6 9,4 2,9 7,5 14,8 4,7 6,5 12,7 8,8 5,4 19,1 2,1 2,4
Nederland Marge 2008 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 1,3 0,3 0,0
Groningen Waarde 2008 17,1 1,5 2,5 9,2 1,3 5,2 12,0 3,8 3,9 10,1 6,0 3,3 15,5 1,2 2,1
Groningen Marge 2008 2,6 0,9 1,1 2,0 0,8 1,5 2,3 1,3 1,4 2,1 1,7 1,3 6,4 0,9 0,1
Friesland Waarde 2008 14,6 1,0 2,3 9,8 1,6 3,2 10,1 3,4 4,8 8,4 6,5 2,8 14,6 0,6 2,0
Friesland Marge 2008 2,4 0,7 1,0 2,0 0,8 1,2 2,0 1,2 1,5 1,9 1,7 1,1 5,2 0,7 0,1
Drenthe Waarde 2008 16,0 1,8 2,1 7,4 1,6 5,2 10,8 4,0 3,5 11,4 5,8 3,2 8,2 0,5 2,0
Drenthe Marge 2008 2,6 0,9 1,0 1,8 0,8 1,5 2,2 1,3 1,3 2,2 1,7 1,2 4,8 0,6 0,1
IJsselland Waarde 2008 14,5 1,4 2,5 7,6 2,3 5,2 10,5 3,5 5,7 10,7 6,3 4,0 15,5 1,9 2,1
IJsselland Marge 2008 2,4 0,8 1,1 1,8 1,0 1,5 2,1 1,2 1,6 2,1 1,7 1,3 5,3 1,1 0,1
Twente Waarde 2008 15,1 1,8 2,6 6,1 2,0 4,2 9,6 2,8 4,9 8,6 7,0 3,5 16,6 1,2 2,1
Twente Marge 2008 2,4 0,9 1,1 1,7 1,0 1,3 2,0 1,1 1,4 1,9 1,7 1,2 5,6 0,9 0,1
Noord- en Oost-Gelderland Waarde 2008 17,3 2,9 3,0 8,0 3,0 5,0 12,6 4,2 4,8 11,1 7,2 4,4 21,7 2,3 2,2
Noord- en Oost-Gelderland Marge 2008 2,6 1,1 1,1 1,9 1,2 1,5 2,4 1,4 1,5 2,1 1,8 1,4 6,2 1,3 0,1
Gelderland-Midden Waarde 2008 18,5 2,9 4,7 7,7 2,8 4,7 12,8 3,6 6,0 9,5 9,0 4,9 17,7 1,4 2,3
Gelderland-Midden Marge 2008 2,7 1,2 1,4 1,9 1,2 1,5 2,3 1,3 1,6 2,0 2,0 1,5 6,1 1,0 0,1
Gelderland-Zuid Waarde 2008 21,3 2,9 4,0 10,1 3,6 8,2 15,6 5,3 6,5 12,1 8,1 5,3 20,3 1,0 2,4
Gelderland-Zuid Marge 2008 2,8 1,1 1,3 2,1 1,3 1,9 2,5 1,5 1,6 2,2 1,8 1,5 6,0 0,8 0,1
Utrecht Waarde 2008 23,4 3,5 5,3 11,0 4,7 9,5 19,0 7,0 7,5 10,6 9,1 6,8 24,7 1,8 2,5
Utrecht Marge 2008 3,0 1,2 1,6 2,2 1,4 2,0 2,7 1,8 1,8 2,1 2,0 1,8 6,8 1,0 0,1
Noord-Holland-Noord Waarde 2008 18,2 1,8 3,7 8,1 1,5 6,4 13,3 4,9 7,7 12,5 8,3 5,1 16,9 1,8 2,3
Noord-Holland-Noord Marge 2008 2,7 0,9 1,3 1,9 0,8 1,7 2,4 1,5 1,9 2,3 2,0 1,6 5,7 1,1 0,1
Zaanstreek-Waterland Waarde 2008 16,9 1,6 3,4 8,8 1,4 6,1 13,1 3,0 4,6 11,5 7,9 5,2 17,4 1,0 2,3
Zaanstreek-Waterland Marge 2008 2,6 0,9 1,3 2,0 0,8 1,6 2,3 1,2 1,5 2,2 1,9 1,5 5,5 0,8 0,1
Kennemerland Waarde 2008 17,0 2,1 3,8 8,6 2,7 5,7 13,8 4,3 4,8 10,9 7,5 4,8 20,9 2,1 2,3
Kennemerland Marge 2008 2,7 1,0 1,4 2,0 1,2 1,6 2,5 1,4 1,5 2,2 1,8 1,5 5,9 1,2 0,1
Amsterdam-Amstelland Waarde 2008 28,1 4,7 10,0 10,7 4,3 13,7 20,6 8,4 10,1 16,9 14,0 8,8 19,7 1,5 2,9
Amsterdam-Amstelland Marge 2008 3,1 1,4 2,1 2,2 1,4 2,4 2,8 1,9 2,1 2,5 2,4 2,0 6,8 1,1 0,2
Gooi en Vechtstreek Waarde 2008 21,5 2,5 5,9 10,8 2,9 7,8 16,1 5,9 6,7 12,9 7,7 4,6 21,4 2,1 2,4
Gooi en Vechtstreek Marge 2008 2,8 1,1 1,6 2,1 1,2 1,8 2,5 1,6 1,7 2,3 1,9 1,4 7,0 1,2 0,1
Haaglanden Waarde 2008 26,7 4,9 9,6 12,4 3,3 10,9 20,3 5,9 8,4 16,7 11,1 7,2 27,6 3,9 2,9
Haaglanden Marge 2008 3,1 1,5 2,1 2,3 1,2 2,2 2,8 1,7 2,0 2,6 2,2 1,8 7,3 1,6 0,1
Hollands Midden Waarde 2008 17,6 2,1 4,0 8,0 2,7 6,5 13,7 3,5 3,7 10,4 8,5 3,2 18,3 1,7 2,2
Hollands Midden Marge 2008 2,7 0,9 1,3 1,9 1,1 1,7 2,4 1,3 1,3 2,1 2,0 1,3 6,0 1,0 0,1
Rotterdam-Rijnmond Waarde 2008 25,2 4,5 9,0 10,1 3,3 11,5 19,2 6,1 9,5 17,9 12,6 8,0 26,7 5,1 2,8
Rotterdam-Rijnmond Marge 2008 3,0 1,4 2,0 2,1 1,3 2,2 2,8 1,7 2,1 2,7 2,3 1,9 7,0 1,9 0,2
Zuid-Holland-Zuid Waarde 2008 17,6 2,2 3,3 7,7 1,9 6,5 12,6 4,2 6,2 10,0 7,2 5,6 14,9 3,1 2,3
Zuid-Holland-Zuid Marge 2008 2,6 1,0 1,2 1,9 0,9 1,7 2,3 1,4 1,6 2,0 1,8 1,6 5,4 1,6 0,1
Zeeland Waarde 2008 14,4 1,4 1,3 5,7 1,1 4,6 8,2 2,2 2,9 12,2 6,2 2,8 8,5 1,0 2,0
Zeeland Marge 2008 2,4 0,8 0,8 1,6 0,7 1,4 1,9 1,0 1,1 2,2 1,6 1,1 4,3 0,8 0,1
Midden- en West-Brabant Waarde 2008 20,3 2,8 3,1 10,5 1,8 8,2 14,5 4,0 6,5 11,3 9,7 5,5 20,3 1,8 2,5
Midden- en West-Brabant Marge 2008 2,8 1,1 1,2 2,2 0,9 1,9 2,5 1,3 1,7 2,2 2,0 1,5 6,8 1,2 0,1
Brabant-Noord Waarde 2008 19,8 2,7 2,7 9,7 3,7 7,1 13,4 3,6 5,6 13,6 7,4 5,3 12,8 2,3 2,4
Brabant-Noord Marge 2008 2,8 1,1 1,1 2,0 1,3 1,8 2,4 1,3 1,6 2,4 1,8 1,5 5,0 1,3 0,1
Brabant-Zuid-Oost Waarde 2008 19,8 3,1 2,1 8,6 2,7 5,8 13,0 2,8 7,1 11,3 8,6 4,7 16,3 0,7 2,4
Brabant-Zuid-Oost Marge 2008 2,7 1,2 1,0 1,9 1,1 1,6 2,3 1,1 1,7 2,1 1,9 1,5 5,8 0,7 0,1
Limburg-Noord Waarde 2008 20,9 3,7 4,0 10,8 2,5 7,0 15,0 4,1 6,3 14,7 6,3 5,1 19,8 1,0 2,4
Limburg-Noord Marge 2008 2,8 1,3 1,3 2,2 1,1 1,8 2,5 1,4 1,7 2,5 1,7 1,5 6,5 0,9 0,1
Limburg-Zuid Waarde 2008 24,7 4,3 4,1 11,0 4,8 9,2 17,8 4,7 8,8 20,9 11,3 6,1 13,1 2,5 2,8
Limburg-Zuid Marge 2008 3,0 1,4 1,4 2,2 1,5 2,0 2,7 1,5 2,0 2,9 2,3 1,7 6,2 1,4 0,1
Flevoland Waarde 2008 22,2 4,3 5,8 9,7 4,3 8,5 16,3 6,2 8,6 14,0 8,3 7,1 22,6 3,8 2,5
Flevoland Marge 2008 2,9 1,4 1,6 2,0 1,4 1,9 2,6 1,7 2,0 2,4 1,9 1,8 5,5 1,6 0,1
Bron: cbs.
Verklaring van tekens