Woningbouw; nieuwbouw, voorraad en overige mutaties naar VINEX, 1995-2004

Woningbouw; nieuwbouw, voorraad en overige mutaties naar VINEX, 1995-2004

Regio's Perioden Woningen bouwvergunning verleend Totaal nieuwbouwwoningen (aantal) Woningen bouwvergunning verleend Nieuwbouwwoningen naar opdrachtgever Overheid en woningcorporaties (aantal) Woningen bouwvergunning verleend Nieuwbouwwoningen naar opdrachtgever Bouwers voor de markt (aantal) Woningen bouwvergunning verleend Nieuwbouwwoningen naar opdrachtgever Andere particuliere opdrachtgever (aantal) Woningen bouwvergunning verleend Nieuwbouwwoningen naar eigendom Huurwoningen (aantal) Woningen bouwvergunning verleend Nieuwbouwwoningen naar eigendom Eigen woningen (aantal) Woningen nog gereed te komen (aantal) Gereedgekomen woningen Totaal gereedgekomen woningen (aantal) Woningvoorraad wijzigingen Woningvoorraad op 1 januari (aantal) Woningvoorraad wijzigingen Woningvoorraad op 31 december (aantal)
Nederland 2004 76.180 20.870 47.293 8.017 17.300 58.880 138.872 65.314 6.809.581 6.858.719
Totaal BON-gebieden 2004 33.883 10.356 21.491 2.036 7.947 25.936 64.907 27.460 2.849.236 2.868.582
Totaal VINEX-stadsgebieden 2004 17.787 4.564 12.053 1.170 4.243 13.544 34.340 16.145 1.727.624 1.740.464
Totaal overig gemeenten 2004 24.510 5.950 13.749 4.811 5.110 19.400 39.625 21.709 2.232.721 2.249.673
BON-gebied Regionaal Orgaan Amsterdam 2004 8.997 3.577 5.160 260 2.077 6.920 14.470 6.461 697.252 703.321
BON-gebied Stadsregio Rotterdam 2004 6.846 1.637 5.062 147 1.682 5.164 12.614 5.050 539.760 540.839
BON-gebied Haaglanden 2004 5.638 1.233 4.270 135 1.354 4.284 12.006 5.402 447.008 451.028
BON-gebied Haaglanden prestatiegemeenten 2004 5.069 1.144 3.876 49 1.259 3.810 10.793 4.713 403.086 406.484
BON-gebied Bestuursregio Utrecht 2004 4.682 1.441 3.011 230 1.071 3.611 9.969 3.132 330.488 332.876
Bestuursregio Utrecht prestatiegemeenten 2004 3.999 1.302 2.595 102 945 3.054 8.381 2.584 218.315 220.197
BON-gebied Knooppunt Arnhem-Nijmegen 2004 2.696 701 1.810 185 637 2.059 6.276 2.443 288.076 290.158
BON-gebied KAN prestatiegemeenten 2004 1.875 307 1.444 124 433 1.442 4.788 1.933 209.462 211.115
BON-gebiedTwente 2004 2.347 894 957 496 649 1.698 3.965 2.152 250.317 251.709
BON-gebied Twente prestatiegemeenten 2004 1.456 555 696 205 358 1.098 2.480 1.209 147.436 148.189
BON-gebied Stadsregio Eindhoven 2004 2.677 873 1.221 583 477 2.200 5.607 2.820 296.335 298.651
Stadsregio Eindhoven prestatiegemeenten 2004 1.879 814 785 280 404 1.475 4.140 2.258 216.157 218.074
VINEX-stadsgebied Groningen 2004 511 76 410 25 - 511 705 424 82.935 83.057
VINEX-stadsgebied Leeuwarden 2004 1.053 368 545 140 246 807 1.502 682 78.050 78.607
VINEX-concentratiekern Emmen 2004 931 330 351 250 341 590 1.035 402 45.436 45.534
VINEX-stadsgebied Zwolle 2004 1.077 243 805 29 332 745 1.136 925 47.137 48.205
VINEX-stadsgebied Stedendriehoek 2004 1.252 152 1.023 77 276 976 1.946 1.893 125.890 127.383
VINEX-stadsgebied Amersfoort 2004 1.638 398 1.183 57 500 1.138 2.165 1.369 109.881 111.008
VINEX-stadsgebied Alkmaar 2004 829 176 597 56 227 602 2.376 1.165 96.835 97.920
VINEX-stadsgebied Haarlem 2004 1.526 675 776 75 337 1.189 4.655 553 176.390 176.883
VINEX-stadsgebied Hilversum 2004 672 293 354 25 169 503 1.612 575 105.915 106.345
VINEX-stadsgebied Leiden-Bollenstreek 2004 1.355 418 866 71 483 872 3.012 1.326 157.629 158.850
VINEX-stadsgebied Drechtsteden 2004 1.553 262 1.248 43 224 1.329 2.129 1.549 119.955 121.164
VINEX-stadsgebied Vlisburg 2004 194 9 154 31 - 194 725 431 40.971 41.356
VINEX-stadsgebied Breda 2004 990 118 782 90 54 936 1.943 1.851 109.573 111.375
VINEX-stadsgebied Tilburg 2004 1.433 442 960 31 622 811 3.037 1.211 109.918 110.987
VINEX-stadsgebied 's-Hertogenbosch 2004 1.002 29 899 74 32 970 2.027 565 84.100 84.251
VINEX-stadsgebied Heerlen 2004 953 282 623 48 171 782 1.933 424 99.103 98.941
VINEX-stadsgebied Geleen-Sittard 2004 369 61 296 12 32 337 1.146 210 42.590 42.722
VINEX-stadsgebied Venlo 2004 207 34 138 35 7 200 540 317 40.244 40.565
VINEX-stadsgebied Maastricht 2004 242 198 43 1 190 52 716 273 55.072 55.311
Overig provincie Groningen 2004 1.259 370 628 261 303 956 2.372 1.116 164.298 164.426
Overig provincie Friesland 2004 2.223 805 876 542 504 1.719 3.081 2.328 191.328 192.893
Overig provincie Drenthe 2004 1.438 236 827 375 245 1.193 2.788 1.791 151.991 153.542
Overig provincie Overijssel 2004 1.355 321 708 326 219 1.136 2.375 871 107.951 108.636
Overig provincie Flevoland 2004 1.137 81 821 235 210 927 1.822 756 71.329 71.968
Overig provincie Gelderland 2004 4.479 1.023 2.618 838 841 3.638 7.187 4.338 392.039 395.446
Overig provincie Utrecht 2004 226 53 146 27 32 194 534 396 31.644 32.142
Overig provincie Noord-Holland 2004 1.888 523 1.018 347 532 1.356 2.788 1.737 147.682 149.417
Overig provincie Zuid-Holland 2004 2.559 471 1.854 234 303 2.256 4.122 1.506 235.346 236.522
Overig provincie Zeeland 2004 1.296 366 599 331 275 1.021 2.384 1.054 125.862 126.646
Overig provincie Noord-Brabant 2004 4.352 1.331 2.237 784 1.184 3.168 6.514 3.832 369.506 372.632
Overig provincie Limburg 2004 2.298 370 1.417 511 462 1.836 3.658 1.984 243.745 245.403
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de statistiek Verleende bouwvergunningen, de Woningstatistiek en het Woningregister. In deze tabel worden de volgende gegevens over de woningbouw gepubliceerd:
- het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend;
- het aantal nog gereed te komen woningen;
- het aantal gereedgekomen woningen;
- de voorraad op 1 januari en 31 december;
- de overige mutaties op de woningvoorraad.
Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar landsdeel (LD), provincie (PV) en VINEX-indeling.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2004.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 mei 2007
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Woningen bouwvergunning verleend
Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, uitgesplitst naar opdrachtgever en eigendomsverhouding.
Totaal nieuwbouwwoningen
Totaal aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.
Nieuwbouwwoningen naar opdrachtgever
Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor bouwvergunning is verleend, uitgesplitst naar opdrachtgever.
Overheid en woningcorporaties
Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in opdracht van overheid en woningcorporaties. Daartoe behoren rijksoverheid, provincies, gemeenten, overige regionale overheden, waterschappen, woningcorporaties, woningbouwverenigingen en andere toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw.
Bouwers voor de markt
Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in opdracht van bouwers voor de markt. Daartoe behoren projectontwikkelaars, makelaars, aannemers die voor eigen risico bouwen, financiële instellingen zoals banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.
Andere particuliere opdrachtgever
Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend in opdracht van andere particuliere opdrachtgevers. Dit betreft opdrachtgevers die(laten) bouwen voor eigen gebruik, zoals particuliere personen, bedrijven en stichtingen (met uitzondering van de stichtingen die tot de toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw behoren).
Nieuwbouwwoningen naar eigendom
Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor bouwvergunning is verleend, uitgesplitst naar eigendomsverhouding.
Huurwoningen
Totaal aantal nieuwbouw huurwoningen waarvoor een bouwvergunning is
verleend.
Huurwoningen zijn woningen welke door de eigenaren, tegen betaling, tijdelijk voor bewoning aan derden aangeboden worden. De (toekomstige) bewoners zijn geen eigenaar van de woning.
Eigen woningen
Totaal aantal nieuwbouw eigen woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend.
Eigen woningen zijn woningen die eigendom zijn of worden van de (toekomstige) bewoners.
Woningen nog gereed te komen
Het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor een bouwvergunning is verleend en dat nog gereed moet komen, de stand op het einde van het verslagjaar. De bouw is of nog niet gestart of de bouw is in uitvoering.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Gereedgekomen woningen
Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen, uitgesplitst naar opdrachtgever, soort (type en eigendomsverhouding) en aantal kamers.
Totaal gereedgekomen woningen
Totaal aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen.
Woningvoorraad wijzigingen
Wijzigingen in de woningvoorraad als gevolg van toevoegingen aan de voorraad en onttrekkingen van de voorraad.
De woningvoorraadcijfers zijn gebaseerd op de administratieve woningtelling met peildatum 1-1-1992 en de daarna door de gemeenten aan het CBS gemelde mutaties.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Woningvoorraad op 1 januari
De woningvoorraad op 1 januari.
De woningvoorraad is gebaseerd op de administratieve woningtelling van 1 januari 1992 en de daarna door de gemeenten gemelde veranderingen.
Woningvoorraad op 31 december
De woningvoorraad op 31 december.
De woningvoorraadcijfers zijn gebaseerd op de administratieve woningtelling van 1 januari 1992.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.